Flere funksjonalitetsscenarioer for Office 365 PowerShell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk disse PowerShell-scenarioene til å angi policy for Skype for Business Online, samt administrere områdesamlinger i SharePoint Online.

Konfigurere policy for Skype for Business Online

Policyen for Skype for Business Online styrer globale innstillinger og er et eksempel på Office 365-innstillinger som bare kan konfigureres med PowerShell.

Hvis organisasjonen regelmessig inviterer eksterne brukere til et møte (også kalt konferanser), kan du endre konfigurasjonsinnstillinger for møter til å tillate at brukere utenfor organisasjonen (anonyme brukere) kan bli med i en konferanseøkt.

Først må du koble deg til Skype for Business Online med et kontonavn og passord, eller godkjenning med flere faktorer (MFA). Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Skype for Business Online.

Følgende kommandoer oppdaterer policyen for Skype for Business Online til å TILLATE brukere utenfor organisasjonen å bli med i organisasjonens konferanseøkter:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Følgende kommandoer oppdaterer policyen for Skype for Business Online til å NEKTE brukere utenfor organisasjonen å bli med i organisasjonens konferanseøkter:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype for Business Online gir funksjonalitet for å registrere møtelyden og-innhold, slik at den kan være lagret for fremtidig bruk eller delt med personer som ikke delta på møtet. Du kan konfigurere Skype for Business Online policyen for å forhindre eller tillate alle brukerne fra organisasjonen om å oppgi et Skype for Business-møte. Som standard gis brukerne muligheten til å registrere møter.

Denne kommandoen TILLATER deltakerne å spille inn Skype for Business Online-møter:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Denne kommandoen NEKTER deltakerne å spille inn Skype for Business Online-møter:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Det er viktig å tenke over hvem som kan være presentatør under Skype for Business Online-møter. Tillate deltakere til å dele sin innhold gjør samarbeid under møter enklere. I dette scenariet kan du konfigurere Skype for Business Online policyen slik at alle brukere fra organisasjonen som skal angis presentatørene når de blir med i et møte.

Denne kommandoen utpeker ALLE deltagere som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Denne kommandoen utpeker KUN ORGANISASJONENS DELTAKERE som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Denne kommandoen DEAKTIVERER automatisk angivelse av deltakerne som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Slette en SharePoint Online-områdesamling og dens sekundære områder

Når du sletter en områdesamling for SharePoint Online i Office 365-administrasjonssenteret flyttes den til den SharePoint Papirkurv for områdesamling der den forblir og kan gjenopprettes i de neste 30 dagene. Hvis du vil slette en områdesamling for SharePoint Online og alle sekundære områder uten bruk av papirkurven permanent, må du bruke PowerShell. Dette scenariet viser deg hvordan du sletter en områdesamling for SharePoint Online umiddelbart og permanent.

Først må du koble til SharePoint Online. Se Koble til SharePoint Online PowerShell for nærmere instruksjoner.

Hvis du vil slette en områdesamling umiddelbart og permanent, må du fylle inn nettadressen for den aktuelle områdesamlingen mellom de doble anførselstegnene, og fjerne instruksjonsteksten og tegnene < og >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Kjør blokken med kommandoer i ledeteksten på administrasjonskonsollen for SharePoint.

Opprette SharePoint-områdesamlinger

PowerShell, kan du raskt opprette områdesamlinger i SharePoint Online. Du kan også tilordne tillatelser til brukerkontoer gjennom standard SharePoint-grupper opprettet for områdesamling for SharePoint Online, slik at hele prosessen enkelt og effektivt.

I dette scenariet skal du opprette ett område med én definert eier. Deretter legger du samlet-flere SharePoint-områder ved hjelp av en CSV-fil. Til slutt du – Legg til flere tillatelser til et SharePoint-område.

Hvis du vil opprette en ny områdesamling ved å bruke bare de verdiene som er påkrevd som et minimum, fyller du ut områdesamlingens nettadresse, universelt brukerhovednavn (UPN) på eieren samt lagringskvoten. Kjør deretter kommandoene:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Hvis du vil opprette én enkelt ny områdesamling med flere egenskaper, fyller du ut variablene og kjører deretter kommandoene.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Hvis du må opprette flere områdesamlinger, kan du automatisere opprettelsen ved hjelp av en CSV-fil med følgende felter:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Når CSV-filen er fullført, fyller du inn banen til og navnet på CSV-filen og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Som standard hvert område som er opprettet fra en mal som standard, for eksempel én for et gruppeområde (STS #0), blir tilordnet tillatelser ved hjelp av tre SharePoint-grupper: eiere (full kontroll), medlemmer (bidra), og besøkende (bare visning). Hvis du vil tilordne tillatelser til en brukerkonto å få tilgang til en områdesamling for SharePoint Online, legge du den til SharePoint-gruppen med riktig tilgangsnivå.

Du tilordner tillatelser til en brukerkonto for en SharePoint Online-områdesamling ved å fylle inn nettadressen, SharePoint-gruppenavnet og UPN-info for kontoen. Kjør deretter kommandoene.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Hvis du vil legge til flere brukerkontotillatelser samlet i SharePoint Online-områdesamlinger, oppretter du en CSV-fil med følgende felt:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Når CSV-filen er fullført, fyller du inn banen til og navnet på CSV-filen og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Beslektede emner

PowerShell for Office 365-administratorer
Office 365 PowerShell scenarier
konfigurere scenarioer for Office 365 PowerShell
bruker management scenarier for Office 365 PowerShell
Rapportere scenarier for Office 365 PowerShell
fellesskapsressurser for Office 365 PowerShell

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×