Flagget e-postmeldinger for oppfølging opp

Flagget e-postmeldinger for oppfølging opp

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ved å flagge e-postmeldinger, kan du spore svar på meldinger du sender. Du kan også kontrollere at du følge opp meldinger du mottar. I begge tilfeller kan du ta med en påminnelse.

Når du må ha en hurtig svar på en melding, kan du bruke et flagg for mottakere.

Tips!: Bruk denne funksjonen med forsiktighet. Noen liker kanskje ikke har lagt til i sine Outlook påminnelser.

 1. Før du klikker Send, i merker-gruppen i kategorien melding Klikk Følg opp, og klikk deretter Egendefinert.

 2. Klikk Flagg for mottakere.

 3. Klikk et flagg i listen flagg til under Flagg for mottakere.

 4. Som standard følger en påminnelse med aktiviteten. Hvis du vil sende et flagg uten en påminnelse, fjerner du merket for Påminnelse.

  Flaggteksten mottakerne mottar vises i informasjonslinje.

  Flagg og påminnelser for mottakere vises på informasjonslinjen til meldingen.

Hvis du må følge opp en melding som du vil sende, kan du angi en påminnelse til deg selv.

 1. Før du klikker Send, klikker du Følg opp i merker-gruppen i kategorien melding.

 2. Klikk et flagg for når du vil ha en påminnelse om denne meldingen.

  Som standard startdato følgende flagg, forfallsdatoer og påminnelser er tilgjengelige:

Flagg

Startdato

Forfallsdato

Påminnelse

I dag

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Én time før arbeidsdagens slutt

I morgen

Gjeldende dato pluss én dag

Gjeldende dato pluss én dag

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss én arbeidsdag

Denne uken

Gjeldende dato pluss to dager, men ikke senere enn siste arbeidsdag denne uken

Siste arbeidsdag denne uken

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss to arbeidsdager

Neste uke

Første arbeidsdag i neste uke

Siste arbeidsdag i neste uke

Starttidspunktet for første arbeidsdag i neste uke

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Gjeldende dato

Egendefinert

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Du kan også klikke Egendefinert for å opprette en Startdato og forfallsdato som ikke vises i listen. Klikk OK for å lukke dialogboksen.

Flaggteksten mottakerne mottar vises på informasjonslinjen.

Obs!: Hvis du vil tilpasse flagget ved å angi Start- og forfallsdato datoene eller endre når påminnelsen vises, følger du fremgangsmåten i delen Flagg for å minne du og mottakere å følge opp . Du kan fjerne merket for Flagg for mottakere for å tilpasse flagg som bare vises.

Hvis du vil flagge en ny melding både du og mottakerne, gjør du følgende:

 1. Klikk Oppfølging i merker-gruppen i kategorien melding, og klikk deretter Legg til påminnelse.

 2. Klikk Flagg for mottakere.

  Hvis du vil sende et flagg uten en påminnelse, fjerner du merket for Påminnelse.

 3. Merk av for Flagg for meg, og hvis du vil, merket for Påminnelse.

 4. Du kan angi en Startdato og forfallsdato for Flagg for meg.

 5. Klikk flaggteksten du vil skal vises i listen flagg til. Du kan også skrive inn egendefinert tekst i boksen, og trykk deretter ENTER.

  Obs!: Du kan ikke endre flaggteksten eller angi Startdato og forfallsdato Hvis du bruker en IMAP-e-postkonto.

 6. Hvis du merket for Påminnelse for Flagg for meg eller Flagg for mottakere merkes, kan du angi et tidspunkt for påminnelse.

 7. Klikk OK.

  Flaggteksten vises på informasjonslinjen.

  Informasjonslinje for en melding med oppfølgingspåminnelser

Når du sender en melding som har et flagg, kan du søke etter svar.

Obs!: Som standard lagres sendte meldinger i Sendte elementer-mappen. Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto og flytte de sendte elementene til en Outlook-datafil (PST) manuelt eller automatisk arkivering, vil denne funksjonen er ikke tilgjengelig.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne den opprinnelige meldingen i Sendte elementer-mappen.

  • Åpne den flaggede sendt melding i Gjøremålsfeltet.

  • Åpne en melding som er et svar på den opprinnelige meldingen, klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Åpne opprinnelig flagget melding.

 2. Klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Finn relaterte meldinger.

  Dialogboksen Avansert søk vises, og starter et søk etter meldinger som er et svar på flaggede meldingen.

Når sporing av en melding er ikke lenger vil legge til, kan du fjerne flagget for meldingen.

Gjør ett av følgende:

 • Du har lagt til et flagg i en melding om at du ikke har sendt, men nå vil fjerne flagget   

  1. Klikk Oppfølging i melding-kladd i koder-gruppen i kategorien melding.

  2. Klikk Fjern flagg.

 • Du har sendt en melding som bruker et flagg for deg selv eller andre, men nå vil fjerne flagget   

  Gjør ett av følgende:

  1. Slette flagget melding i gjøremålsfeltet.

   Dette sletter også meldingen i e- postmappene.

  2. Høyreklikk meldingen uansett hvor det vises i Outlook, og deretter klikker du Marker som fullført eller Fjern flagg.

   Obs!: Mottakerne av meldingen fortsatt se flagget. Når du fjerner et flagg, påvirker det bare det du ser.

 • En flaggpåminnelse vises, og du vil fjerne flagget   

  1. Når påminnelsen vises, høyreklikker du den og deretter klikker du Marker som fullført eller Fjern flagg.

   Fortell meg hvordan Marker som fullført og Fjern flagg forskjellig

   Marker som fullført     Elementet forblir markert med et oppfølgingsflagg, men den vises med en gjennomstreking. Hvis gjøremålsfeltet eller oppgaver er konfigurert til å vise alle oppgaver og gjøremålselementer uavhengig av om de er fullført eller ikke, vises meldingen før du slette den fra e- postmappene.

   Fjern flagg     Flagget fjernes fra meldingen og det finnes ingen oversikt over meldingen noensinne vises i visninger som gjøremålsfeltet og oppgaver.

   Hvis du vil holde oversikt over fullførte elementer, bruker du Flagg som fullført. Imidlertid så snart du sletter meldingen forsvinner elementet helt fra alle Outlook-visninger.

 • Svar på en flagget melding mottas, og du vil fjerne flagget   

  1. I leseruten eller i den åpne meldingen, klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Åpne opprinnelig flagget melding.

  2. Klikk Oppfølging i merker-gruppen i kategorien melding.

  3. Klikk Fjern flagg.

Du kan flagge en melding du mottar for å minne deg selv for å følge opp eller utføre handlingen senere. Hvis du vil flagge en mottatt melding, gjør du ett av følgende:

 • Klikk flaggkolonnen ved siden av meldingen i meldingslisten.

  Med mindre du har endret standardflagget, bruker flagget dagens dato for Startdato og forfallsdato.

 • Høyreklikk flaggkolonnen ved siden av meldingen i meldingslisten. Velg forfallsdatoen for oppgaven.

  Hvis du for eksempel hvis du klikker Neste uke, er en Startdato på neste mandag og en forfallsdato for følgende fredag angitt. Klikk Egendefinert Hvis du vil bruke en Startdato og en forfallsdato som ikke står på listen.

Når du klikker OK, vises flaggteksten på informasjonslinjen.

Flaggede meldinger vises i gjøremålsfeltet, oppgaver og listen over daglige oppgaver i kalenderen.

Følgende flagg alternativer er tilgjengelige som standard.

Flagg

Startdato

Forfallsdato

Påminnelse

I dag

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Én time før arbeidsdagens slutt

I morgen

Gjeldende dato pluss én dag

Gjeldende dato pluss én dag

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss én arbeidsdag

Denne uken

Gjeldende dato pluss to dager, men ikke senere enn siste arbeidsdag denne uken

Siste arbeidsdag denne uken

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss to arbeidsdager

Neste uke

Første arbeidsdag i neste uke

Siste arbeidsdag i neste uke

Starttidspunktet for første arbeidsdag i neste uke

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Gjeldende dato

Egendefinert

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Flagget e-postmeldinger hjelp du bedre kan håndtere e-post. Flaggede meldinger oppretter gjøremålselementer bare for deg eller for du og mottakerne av e-postmeldingen. Du kan for eksempel flagge en e-postmelding som ber om informasjonen du trenger innen en bestemt dato. Når mottakeren får meldingen, vises det et flagg og en spesiell melding vises på informasjonslinjen i leseruten og øverst i meldingen når den åpnes i Outlook.

En melding som er flagget for deg selv kan hjelpe deg med å spore hvem som har svart på meldingen. I det forrige scenariet sendt en flagget e-postmelding som ber om informasjon etter en bestemt dato. Ved å også flagge meldingen for deg selv, er du en påminnelse til å se etter svar. Outlook kan også hjelpe deg automatisk finne svar på den opprinnelige flaggede meldingen.

Flaggede meldinger vises i gjøremålsfeltet, oppgaver og listen over daglige oppgaver i kalenderen.

Du trenger svar på en e-postmelding som du vil sende. For å påminne mottakerne om å svare, kan du bruke et flagg til å sende en påminnelse med meldingen.

Tips!: Bruk denne funksjonen med forsiktighet. Noen liker kanskje ikke har lagt til i sine Microsoft Outlook påminnelser.

 1. Klikk Følg opp Knapp i en ny e-postmelding, i Alternativer-gruppen i kategorien melding.

 2. Klikk Flagg for mottakere.

 3. Klikk flaggtypen i listen flagg til under Flagg for mottakere.

 4. Som standard følger en påminnelse oppgaven. Hvis du vil bare flagget uten påminnelsen, fjerner du merket for Påminnelse.

  Når du klikker OK, vises på informasjonslinjen alternativet du velger.

  Informasjonslinje i Outlook

Obs!: Mottatt flagget e-postmeldinger er ikke automatisk lagt til aktiviteter, gjøremålsfeltet eller listen over daglige oppgaver. Hvis en påminnelse er inkludert, aktiveres påminnelsen på angitt tidspunkt, med mindre elementet er åpnet og påminnelsen er deaktivert.

Noen ganger vet du at du trenger et svar på en e-postmelding som du vil sende. Hvis du vil forsikre deg om at du husker påpeke mottakerens svar, gjør du følgende:

 1. Klikk Følg opp Knapp i en ny e-postmelding, i Alternativer-gruppen i kategorien melding.

 2. Angi når du vil ha en påminnelse om denne meldingen.

  Som standard følgende flagge Start startdatoer, forfallsdatoer og påminnelser er tilgjengelige.

Flagg

Startdato

Forfallsdato

Påminnelse

I dag

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Én time før arbeidsdagens slutt

I morgen

Gjeldende dato pluss én dag

Gjeldende dato pluss én dag

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss én arbeidsdag

Denne uken

Gjeldende dato pluss to dager, men ikke senere enn siste arbeidsdag denne uken

Siste arbeidsdag denne uken

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss to arbeidsdager

Neste uke

Første arbeidsdag i neste uke

Siste arbeidsdag i neste uke

Starttidspunktet for første arbeidsdag i neste uke

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Gjeldende dato

Egendefinert

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Du kan også klikke Egendefinert for å opprette en Startdato og forfallsdato som ikke vises i listen. Klikk OK for å lukke dialogboksen.

Informasjonslinjen viser alternativet du velger.

Obs!: Hvis du vil tilpasse flagget ytterligere ved å angi Start- og forfallsdatoer, eller endre når en påminnelse skal vises, følger du fremgangsmåten i delen flagg en melding du sender for å påminne mottakere å oppfølging, og du kan se etter svar senere . Du kan alltid fjerne merket for Flagg for mottakere for å tilpasse flagg bare for deg.

Hvis du vil flagge en melding både for deg selv og mottakerne samtidig, gjør du følgende:

 1. Klikk Følg opp Knapp i en ny e-postmelding, i Alternativer-gruppen i kategorien melding.

 2. Klikk Flagg for mottakere.

  Flagg for mottakere og Påminnelse for mottakere avmerkingsbokser, merkes. Hvis du vil at mottakeren skal motta et flagg, men ingen påminnelse, fjerner du merket for Påminnelse.

 3. Merk av for Flagg for meg, og hvis du vil, merket for Påminnelse.

 4. Du kan angi en Startdato og forfallsdato for Flagg for meg.

 5. Du kan angi flaggteksten du vil vise for deg selv eller til mottakerne. Hvis listen flagg til ikke inneholder teksten du vil, skriver du inn en ny oppføring i tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

 6. Hvis du merket for Påminnelse for Flagg for meg eller Flagg for mottakere merkes, kan du angi et tidspunkt for påminnelse ble aktivert.

 7. Klikk OK.

  Informasjonslinjen viser alternativene du velger.

  Informasjonslinje i Outlook

Obs!: Du kan ikke endre flaggteksten eller angi startdatoer og forfallsdatoer hvis du bruker en IMAP-e-postkonto.

Denne funksjonen krever at du lagrer sendte e-postmeldingene. Som standard lagres sendte meldinger i Sendte elementer-mappen. Hvis standardplasseringen for levering – stedet der innkommende e-post er lagret, er en server som kjører Microsoft Exchange, må du ikke flytte, enten manuelt eller via automatisk arkivering, de sendte elementene til en PST-fil fil på datamaskinen. Fører til at den fungerer ikke funksjonen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne den opprinnelige meldingen i Sendte elementer-mappen.

  • Åpne den flaggede sendt melding i Gjøremålsfeltet.

  • Åpne en e-postmelding som er et svar på den opprinnelige meldingen, klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Åpne opprinnelig flagget melding.

 2. Klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Finn relaterte meldinger.

  Dialogboksen Avansert søk åpnes og begynner å søke etter relatert e-postmeldinger.

Du kan velge å deaktivere et flagg for oppfølging på en melding når som helst.

Gjør ett av følgende:

 • Du har satt sammen en e-postmelding og valgt et flagg, men nå vil fjerne flagget   

  1. Klikk Oppfølging i melding-kladd i Alternativer-gruppen i kategorien melding. Knapp .

  2. Klikk Fjern flagg.

 • Du har sendt en e-postmelding du har flagget for deg selv eller andre, men nå vil fjerne flagget   

  Gjør ett av følgende:

  1. Slette den opprinnelige flagget e-postmeldingen fra gjøremålsfeltet.

   Dette sletter e-postmeldingen fra e-postmapper i tillegg.

  2. Høyreklikk meldingen uansett hvor den vises, og deretter klikker du Marker som fullført eller Fjern flagg.

   Obs!: Mottakere av e-postmeldingen ser fortsatt flagget. Fjerne flagget påvirker bare det du ser.

 • En flaggpåminnelse vises, og du vil fjerne flagget   

  1. Når påminnelsen vises, høyreklikker du den og deretter klikker du Marker som fullført eller Fjern flagg.

   Klikk her for å lære hvordan Marker som fullført og Fjern flagg forskjellig

   Marker som fullført     Elementet forblir markert med et oppfølgingsflagg, men det vises nå med gjennomstreking. Hvis gjøremålsfeltet eller oppgaver er konfigurert til å vise alle oppgaver og gjøremålselementer uavhengig av om de er fullført eller ikke, vil du fremdeles se meldingen før du slette den fra e-postmappene.

   Fjern flagg     Flagget fjernes fra e-postmeldingen, og det finnes ingen oversikt over meldingen noensinne vises i visninger som gjøremålsfeltet og oppgaver.

   Hvis du vil holde oversikt over fullførte elementer, bruker du Flagg som fullført. Når du har slettet e-postmeldingen forsvinner imidlertid helt elementer fra alle Outlook-visninger.

 • Et e-svar til en flagget melding mottas, og du vil fjerne flagget   

  1. I leseruten eller i den åpne meldingen, klikk informasjonslinjen, og klikk deretter Åpne opprinnelig flagget melding.

  2. Klikk Oppfølging i Sporing-gruppen i kategorien melding. Knapp .

  3. Klikk Fjern flagg.

Du kan flagge en e-postmelding du mottar, for å minne deg selv til oppfølging eller utføre handlinger på et senere tidspunkt. Hvis du vil flagge en mottatt melding, gjør du ett av følgende:

 1. Klikk i flaggkolonnen ved siden av meldingen for å flagge meldingen med standardflagget i meldingslisten.

  Med mindre du har endret standardflagget, har en startdato og forfallsdato på dagens dato.

 2. Høyreklikk flaggkolonnen ved siden av meldingen i meldingslisten.

 3. Velg forfallsdatoen for oppgaven. Velge Neste uke angir neste mandag startdato og forfallsdato av følgende for eksempel fredag. Klikk Egendefinert for å opprette en startdato og en forfallsdato som ikke vises i listen.

  Når du klikker OK, vises på informasjonslinjen alternativet du velger.

  Flagget melding vises i gjøremålsfeltet, oppgaver og listen over daglige oppgaver i kalenderen.

  Som standard startdato følgende flagg, forfallsdatoer og påminnelser er tilgjengelige.

Flagg

Startdato

Forfallsdato

Påminnelse

I dag

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Én time før arbeidsdagens slutt

I morgen

Gjeldende dato pluss én dag

Gjeldende dato pluss én dag

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss én arbeidsdag

Denne uken

Gjeldende dato pluss to dager, men ikke senere enn siste arbeidsdag denne uken

Siste arbeidsdag denne uken

Starttidspunktet for gjeldende dato pluss to arbeidsdager

Neste uke

Første arbeidsdag i neste uke

Siste arbeidsdag i neste uke

Starttidspunktet for første arbeidsdag i neste uke

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Gjeldende dato

Egendefinert

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Gjeldende dato

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×