Finne og erstatte tekst eller formatering i Word for Mac

Du kan søke etter og erstatte tekst, inkludert spesialtegn (for eksempel tankestreker) og dokumentelementer (for eksempel sideskift). Du kan også søke etter spesialformatering (for eksempel tegn og avsnittsformater), stiler og utheving, og endre formateringen uten å endre teksten. Når du søker etter tekst, blir eventuelle treff i dokumentet uthevet. Du kan også bruke jokertegn for å søke etter og erstatte tekst.

Skriv inn ordet eller setningen du ønsker å finne øverst til høyre i dokumentet, i søkeboksen Skriv inn tekst for å søke i dokumentet . Deretter vil Word utheve alle tilfeller av ordet eller setningen i hele dokumentet.

Slik erstatter du tekst som blir funnet:

 1. Klikk forstørrelsesglasset, og klikk deretter Erstatt.

  Alternativet Erstatt er uthevet i søkeboksen

 2. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

 3. Klikk Erstatt alle eller Erstatt.

  Tips!: 

  • Du kan også åpne den grunnleggende ruten Søk og erstatt med hurtigtasten CTRL+H.

  • Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke på Erstatt i stedet for Erstatt alle. Dermed kan du gjennomgå hvert element før du erstatter det.

Du kan også søke etter tekst med spesiell formatering, som fet eller uthevet skrift, ved bruk av Format-menyen.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Klikk på det ønskede alternativet på Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du ønsker, og klikker deretter på OK.

 5. I dialogboksen Søk og erstatt klikker du Søk etter neste eller Søk etter alle.

Du kan også søke etter og erstatte tekst med spesiell formatering, som fet eller uthevet skrift, ved bruk av Format-menyen.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Klikk Erstatt øverst i dialogboksen.

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Skriv inn teksten du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

 6. Klikk på formatet du vil søke etter, på Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du ønsker, og klikker deretter på OK.

 7. Klikk i boksen ved siden av Erstatt med.

 8. Velg erstatningsformateringen på Format-menyen. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

 9. Klikk Erstatt, Erstatt alle eller Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Klikk på spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

  Finne spesialtegn

 5. Klikk Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Obs!: 

  • Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Klikk på Erstatt øverst i dialogboksen Søk og erstatt, og klikk deretter i Søk etter-boksen, men ikke skriv noe der. Senere, når du velger et spesialtegn, plasserer Word automatisk tegnkoden i boksen for deg.

  Obs!: Klikk på pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.
  Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Klikk på spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

 6. Klikk i Erstatt med-boksen.

 7. Klikk på spesialtegnet du vil bruke som erstatning, på Spesial-menyen.

 8. Klikk på Erstatt eller Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Merk av for Bruk jokertegn.

  Hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn, klikker du på PIL NED for flere alternativer .

 5. Klikk på et jokertegn på Spesial-menyen, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i Søk etter-boksen.

  Bruk av jokertegn i dialogboksen Søk og erstatt

 6. Klikk deretter på Søk etter neste.

  Tips!: 

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

  • Du kan også angi et jokertegn direkte i boksen Søk etter i stedet for å velge et element fra hurtigmenyen Spesielt.

  • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

  • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst og til å indikere rekkefølgen på evalueringen. Hvis du for eksempel vil finne forhåndsvisning og forhindring, kan du søke etter <(for)*(ing)>.

  • Du kan søke etter et uttrykk og bruke jokertegnet \n for å erstatte søkestrengen med det omorganiserte uttrykket. Skriv for eksempel (Newman) (Belinda) i boksen Søk etter og \2 \1 i boksen Erstatt med. Da vil Word finne Newman Belinda og erstatte det med Belinda Newman.

 7. Slik erstatter du tekst som blir funnet:

  1. Klikk Erstatt-fanen, og klikk deretter boksen Erstatt med.

  2. Klikk Spesielt, klikk et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Erstatt med.

  3. Klikk på Erstatt alle, Erstatt eller Søk etter neste.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke på Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

Du kan begrense søket ved å bruke et av følgende jokertegn.

For å finne

Bruk denne

For eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull.

En vilkårlig streng med tegn

*

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke varm.

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell, men ikke tull.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i parentesen

[!]

t[!au]ll finner tell og toll, men ikke tall eller tull.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-i]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Nøyaktig n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n}

bak{2}e finner bakke, men ikke bake.

Minst n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,}

bak{1,}e finner bake og bakke.

En rekke forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,n}

10{1,3} finner 10, 100, og 1000.

En eller flere forekomster av et tegn eller uttrykk

@

bak@e finner bake og bakke.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og intervenere, men ikke splinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng.

 1. Skriv ordet eller frasen du vil finne, i søkefeltet Søkefeltet i Word .

  Alle forekomster av ordet i dokumentet blir uthevet.

 2. Slik erstatter du tekst som blir funnet:

  1. klikk Erstatt på hurtigmenyen med forstørrelsesglasset.

   Hurtigmeny for søk

   Eller du kan bruke hurtigtasten KOMMANDO KOMMANDO +SKIFT+H.

  2. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

  3. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

  Tips!: 

  • Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

 1. Pek på Søk etterRediger-menyen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

 2. Klikk formatet du vil bruke, på hurtigmenyen Format.

  Klikk Pilknapp hvis du ikke ser hurtigmenyen Format.

 3. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

 4. Klikk Søk etter neste.

  Tips!: 

  • Klikk Forrige søk-knappen hvis du vil velge et tidligere søk.

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

 5. Slik erstatter du tekst som blir funnet:

  1. Klikk i boksen ved siden av Erstatt medErstatt-fanen.

  2. Klikk grafikken du vil erstatte, på hurtigmenyen Format.

  3. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

  4. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

 1. Klikk Vis eller skjul sidepanelet  Sidepanel-knappstandardverktøylinjen.

 2. Klikk Søk og Erstatt Knappen Søk og erstatt på sidepanelet.

 3. Klikk Avansert søk og erstatt på hurtigmenyen for søkealternativer Søkealternativer-knappen .

 4. Klikk spesialtegnet du vil bruke, på hurtigmenyen Spesielt.

  Klikk Pilknapp hvis du ikke ser hurtigmenyen Spesielt.

 5. Klikk Søk etter neste.

  Tips!: 

  • Klikk Forrige søk-knappen hvis du vil velge et tidligere søk.

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

 6. Hvis du vil erstatte merker eller tegn som blir funnet, klikker du på Erstatt alle, Erstatt eller Søk etter.

  Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

 1. Pek på Søk etterRediger-menyen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

 2. Merk av for Bruk godkjenning.

  klikk Pilknapp hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn.

 3. Klikk et jokertegn på hurtigmenyen Spesielt, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Søk etter.

 4. Klikk Søk etter neste.

  Tips!: 

  • Trykk på KOMMANDO + PUNKTUM hvis du vil avbryte en aktiv søkeprosess.

  • Du kan også angi et jokertegn direkte i boksen Søk etter i stedet for å velge et element fra hurtigmenyen Spesielt.

  • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

  • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst og til å indikere rekkefølgen på evalueringen. Hvis du for eksempel vil finne forhåndsvisning og forhindring, kan du søke etter <(for)*(ing)>.

  • Du kan søke etter et uttrykk og bruke jokertegnet \n for å erstatte søkestrengen med det omorganiserte uttrykket. Skriv for eksempel (Newman) (Belinda) i boksen Søk etter og \2 \1 i boksen Erstatt med. Da vil Word finne Newman Belinda og erstatte det med Belinda Newman.

 5. Slik erstatter du tekst som blir funnet:

  1. Klikk Erstatt-fanen, og klikk deretter boksen Erstatt med.

  2. Klikk Spesielt, klikk et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Erstatt med.

  3. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

Du kan begrense søket ved å bruke et av følgende jokertegn.

For å finne

Bruk denne

For eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull.

En vilkårlig streng med tegn

*

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke varm.

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell, men ikke tull.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i parentesen

[!]

t[!au]ll finner tell og toll, men ikke tall eller tull.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-i]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Nøyaktig n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n}

bak{2}e finner bakke, men ikke bake.

Minst n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,}

bak{1,}e finner bake og bakke.

En rekke forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,n}

10{1,3} finner 10, 100, og 1000.

En eller flere forekomster av et tegn eller uttrykk

@

bak@e finner bake og bakke.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og intervenere, men ikke splinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng.

Se også

Søke etter og erstatte tekst og andre data i Word for Windows

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×