Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som serveradministrator kan du bruke Sentraladministrasjon til å begrense at bestemte typer filer blir lastet opp eller hentet, basert på filetternavnet. En EXE-fil kan for eksempel inneholde kode som kjører på klientdatamaskiner, når filen lastes ned. Hvis EXE-filer blokkeres, kan brukere verken laste dem opp eller laste dem ned. Ved å blokkere dette filetternavnet blir ikke potensielt skadelig innhold i EXE-filen lastet ned og kjørt på klientdatamaskiner. Denne funksjonen hindrer ikke all bruk basert på filetternavn, og er heller ikke utviklet for å gjøre det.

Obs!: Det er nyttig for områdeeiere og andre brukere på et område å vite at filetternavn blokkeres, slik at de forstår hvorfor de ikke kan laste opp bestemte filetternavn. Hvis du er usikker på hvilke filetternavn som blokkeres, kontakter du serveradministratoren.

Som standard blokkeres flere standard filetternavn, inkludert filetternavn som behandles som kjørbare filer av Windows Utforsker. Filer med klammeparenteser { eller } blokkeres også automatisk. Filetternavn som blokkeres som standard, vises i følgende tabell:

Filetternavn

Filtype

ADE

Microsoft Access-prosjektfiltype

ADP

Microsoft Access-prosjekt

APP

Programfil

ASA

ASP-deklarasjonsfil

ASHX

ASP.NET-webbehandlingsfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer HTTP-forespørsler mottatt av ASP.NET.

ASMX

Kildefil for ASP.NET-webtjenester

ASP

Active Server Pages

BAS

Microsoft Visual Basic-klassemodul

BAT

Satsvis fil

CDX

Sammensatt indeks

CER

Sertifikatfil

CHM

Kompilert HTML-hjelpefil

CLASS

Java-klassefil

CMD

Kommandoskript for Microsoft Windows NT

COM

Microsoft MS-DOS-program

CONFIG

Konfigurasjonsfil

CPL

Kontrollpanelfiltype

CRT

Sikkerhetssertifikat

CSH

Skriptfil

DLL

Windows DLL-fil

EXE

Program

FXP

Kompilert program for Microsoft Visual FoxPro

HLP

Hjelpefil

HTA

HTML-program

HTR

Skriptfil

HTW

HTML-dokument

IDA

Internet Information Services-fil

IDC

Databasetilkoblingsfil for Internett

IDQ

Dataspørringsfil for Internett

INS

Internett-navnetjeneste

ISP

Innstillinger for Internett-kommunikasjon

ITS

Dokumentsettfil for Internett

JSE

JScript-kodet skriptfil

KSH

Korn Shell-skriptfil

LNK

Snarvei

MAD

Snarvei

MAF

Snarvei

MAG

Snarvei

MAM

Snarvei

MAQ

Snarvei

MAR

Snarvei

MAS

Microsoft Access-lagret prosedyre

MAT

Snarvei

MAU

Snarvei

MAV

Snarvei

MAW

Snarvei

MDA

Tilleggsprogram for Microsoft Access

MDB

Microsoft Access-program

MDE

Microsoft Access MDE-database

MDT

Microsoft Access-datafil

MDW

Microsoft Access-arbeidsgruppe

MDZ

Veiviserprogram for Microsoft Access

MSC

Microsoft Common Console-dokument

MSH

Microsoft Agent skripthjelper

MSH1

Microsoft Agent skripthjelper

MSH1XML

Microsoft Agent skripthjelper

MSH2

Microsoft Agent skripthjelper

MSH2XML

Microsoft Agent skripthjelper

MSHXML

Microsoft Agent skripthjelper

MSI

Microsoft Windows Installer-pakke

MSP

Pakkefil for Windows Installer-oppdatering

MST

Visual Test-kildefil

OPS

Profilinnstillingsfil for Microsoft Office

PCD

Photo CD-bilde eller kompilert skript for Microsoft Visual Test

PIF

Snarvei til MS-DOS-program

PRF

Systemfil

PRG

Programkildefil

PRINTER

Skriverfil

PST

PST-fil for Microsoft Outlook

REG

Registeroppføringer

REM

Databasevedlikeholdsfil for ACT!

SCF

Kommandofil i Windows Utforsker

SCR

Skjermbeskytter

SCT

Skriptfil

SHB

Windows-snarvei

SHS

Skallkladdeobjekt

SHTM

HTML-fil som inneholder retningslinjer på serversiden

SHTML

HTML-fil som inneholder retningslinjer på serversiden

SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

STM

HTML-fil som inneholder retningslinjer på serversiden

URL

Uniform Resource Locator (Internett-snarvei)

VB

Fil for Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))

VBE

Kodet VBScript-skriptfil

VBS

VBScript-fil

WS

Windows Script-fil

WSC

Windows Script-komponent

WSF

Windows Script-fil

WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

Serveradministratorer kan bruke Sentraladministrasjon til å velge hvilke filetternavn som skal blokkeres for hele serveren eller serverfarmen. Fordi listen over blokkerte filtyper opprettholdes etter filetternavn, kan ingen filer av filetternavnene på listen lastes opp eller lastes ned, uavhengig av hva filen var ment å brukes til. Hvis ASP for eksempel er på listen over filetternavn som skal blokkeres, blokkerer funksjonen alle ASP-filene på serveren, selv om de brukes til å støtte webområdefunksjoner på en annen server i serverfarmen. Hvis en fil slutter på et punktum (.), sjekkes også tegnene foran punktum mot listen over blokkerte filetternavn. Hvis for eksempel EXE er på listen over blokkerte filetternavn, blokkeres også en fil kalt "filename.exe". Følgende liste viser forskjellige måter å representere samme filen på, der alle blokkeres hvis HTA-etternavnet er på listen over blokkerte filetternavn:

  • filnavn.hta

  • filnavn.hta.

  • filnavn.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filnavn.hta::$DATA

Du kan bestemme hvilke filer som er blokkert for webområder på serverne dine ved å endre listen over blokkerte filetternavn i Sentraladministrasjon. Du kan blokkere flere filetternavn (opp til 1 024 filtyper) ved å legge dem til i listen på sidene for Sentraladministrasjon, eller du kan fjerne en blokkering ved å slette filetternavn fra listen. Når du endrer listen over filetternavn, påvirker endringen både nye filer som legges til et webområde, og filer som allerede er lagt inn på et webområde. Hvis for eksempel et dokumentbibliotek inneholder en DOC-fil, og du legger til DOC-filetternavnet i listen over blokkerte filetternavn, vil brukere ikke lenger kunne åpne DOC-filen i dokumentbiblioteket. Brukere vil kunne gi nytt navn til eller slette en fil med et blokkert filetternavn, men vil ikke kunne utføre noen andre handlinger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×