Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Tillate eller forby egendefinert skript

Ingen begrensninger til typer filer som legges til SharePoint Online

Nyeste forbedringene i SharePoint Online har fjernet begrensningene på filtyper som kan legges til. Det finnes ingen kjente filtyper som ikke kan legges til.

Følgende typer filer kan lastes opp til SharePoint i en nettleser eller ved hjelp av OneDrive-skrivebordsprogrammet, men de fungerer ikke med mindre webområdet gjør det mulig å kjøre egendefinert skript. Som standard blokkeres egendefinert skript på brukeropprettede nettsteder som har Office 365-grupper. Hvis du er en global administrator eller SharePoint administrator i organisasjonen, kan du se Tillat eller forhindre egendefinert skript å lære hvordan du endrer innstillingene for egendefinert skript.

Filtypenavn

Filtype

aspx

ASP.NET Active server-siden

.ASMX

ASP.NET web services-kildefil

.ascx

Kontrollfil for ASP.NET wep bruker

.master

Web ASP.NET-hoveddokument

XAP-fil

Windows phone-installasjon

SWF

ShockWave Flash

.JAR

Java arkiv

XSF

Office InfoPath-skjemadefinisjonsfil

Cascading

Filen HTML-komponent

Hvis administratoren tillater egendefinert skript på et område, må du ha tillatelse for "Legge til og tilpasse sider" (en del av tillatelsesnivåene utforming og Full kontroll) til å kjøre skriptet i filtyper som er oppført ovenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Forstå tillatelsesnivåer i SharePoint.

Liste over filnavnene begrenset av OneDrive-skrivebordsprogrammet, kan du se restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer filer og mapper.)

Blokkerte filtyper for SharePoint Server 2016

Det finnes bestemte typer filer du kan ikke laste opp til en liste eller et bibliotek på SharePoint Server 2016. Som standard blokkerer SharePoint disse filtypene. Hvis ASP er i listen over blokkerte filtyper, blokkeres for eksempel en fil som heter "newpage.asp".

Varianter av filtypen blokkeres også. Listen nedenfor viser forskjellige måter å representere den samme filen på, som alle blokkeres dersom .hta-filtypen er på listen over blokkerte filtyper.

 • filnavn.hta

 • filnavn.hta.

 • filnavn.hta. {3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filnavn.hta::$DATA

Obs!: Disse listene er de standardfilene som SharePoint blokkerer. Administratorer kan legge til flere typer filer de vil blokkere. Hvis du finner filtyper som ikke er oppført her, men er blokkert, tar du kontakt med SharePoint-administratoren eller din overordnede.

Dette er standard blokkerte filtyper for nye SharePoint Server 2016 distribusjoner.

Hvis du vil lære hvordan du endrer eller legger til filen se legge til eller fjerne filtyper.

Filtypenavn

Filtype

.ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

.ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

.JSON

JavaScript Object Notation-fil

.SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

.SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

.XAMLX

Servicefil for Visual Studio-arbeidsflyt

Filnavn som inneholder klammeparenteser (for eksempel filnavn. { doc}) blokkeres automatisk.

Legge til eller fjerne blokkerte filer til SharePoint Server 2016

Hvis du har farmen administratortillatelser, kan du legge til eller fjerne blokkerte filtyper.

 1. Åpne SharePoint Sentraladministrasjon.

 2. Klikk Sikkerhet, og klikk deretter Definer blokkerte filtyper.

  Angi blokkerte filer fra Sentraladministrasjon av SharePoint-sikkerhet
 3. Hvis du vil endre webprogrammet, klikker du koblingen ved siden av Webprogrammet: og klikk deretter Endre webprogrammet.

  Endre web app-alternativet

  Klikk en app i dialogboksen Velg webprogram.

  Velg en web-app fra siden Endre web app
 4. Gjør ett av følgende på siden Blokkerte filtyper:

  Legge til en fil for å blokkere, Skriv inn en filtype (med punktum), en per linje.

  Hvis du vil stoppe blokkering av en fil, Velg filtypen, og trykk Del-tasten.

  Listen over blokkerte filer

  Hvis du sletter feil fil ved et uhell, trykker du CTRL + Z for å angre.

  Obs!: Du må skrive inn en filtype i listen i alfabetisk rekkefølge. Neste gang du åpner listen blir filtypen du har lagt til riktig sortert i stigende alfabetisk rekkefølge.

 5. Klikk på OK.

Det finnes bestemte typer filer du kan ikke laste opp til en liste eller et bibliotek på SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2010. Som standard blokkerer SharePoint disse filtypene. Hvis ASP er i listen over blokkerte filtyper, blokkeres for eksempel en fil som heter "newpage.asp".

Varianter av filtypen blokkeres også. Listen nedenfor viser forskjellige måter å representere den samme filen på, som alle blokkeres dersom .hta-filtypen er på listen over blokkerte filtyper.

 • filnavn.hta

 • filnavn.hta.

 • filnavn.hta. {3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filnavn.hta::$DATA

Obs!: Disse listene er de standardfilene som SharePoint blokkerer. Administratorer kan legge til flere typer filer de vil blokkere. Hvis du finner filtyper som ikke er oppført her, men er blokkert, tar du kontakt med SharePoint-administratoren eller din overordnede.

Blokkerte filtyper for SharePoint Foundation og SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2010

For lokale distribusjoner av SharePoint Foundation eller SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2010, kan en serveradministrator legge til eller fjerne filtyper fra listen over blokkerte filtyper. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med blokkerte filtyper for SharePoint Server områder, kan du se følgende artikler, avhengig av hvilken versjon av SharePoint har du:

Følgende filtyper er blokkert som standard i lokale distribusjoner av SharePoint.

Hvis du vil lære hvordan du endrer eller legger til filen se legge til eller fjerne filtyper.

Filtypenavn

Filtype

.ADE

Microsoft Access-prosjekt-filtype

.ADP

Microsoft Access-prosjekt

.ASA

ASP-deklarasjonsfil

.ASHX

ASP.NET-webbehandlerfil. Webbehandlere er programvaremoduler som håndterer Raw HTTP-forespørsler som mottas av ASP.NET.

.ASMX

ASP.NET-kildefil for webtjenester

.ASP

Active Server Pages

.BAS

Microsoft Visual Basic-klassemodul

.BAT

Satsvis fil

.CDX

Sammensatt indeks

.CER

Sertifikatfil

.CHM

Kompilert HTML-hjelpefil

.CLASS

Java-klassefil

.CMD

Microsoft Windows NT-kommandoskript

.COM

Microsoft MS-DOS-program

.CONFIG

Konfigurasjonsfil

.CNT

Innhold i hjelpefil

.CPL

Kontrollpanel-filtype

.CRT

Sikkerhetssertifikat

.CSH

Skriptfil

.DER

DER-sertifikatfil

.DLL

Windowsbibliotek for dynamiske koblinger

.EXE

Kjørbar fil

.FXP

Microsoft Visual FoxPro-kompilert program

.GADGET

Windows-miniprogram

.GRP

SmarterMail-gruppefil

.HLP

Hjelpefile

.HPJ

Hemera Photo Objects-bildefil

.HTA

HTML-program

.HTR

Skriptfil

.HTW

HTML-dokument

.IDA

Internet Information Services-fil

.IDC

Tilkoblingsfil for Internett-database

.IDQ

Internett-spørringsfil

.INS

Internet Naming Service

.ISP

Kommunikasjonsinnstillinger for Internett

.ITS

Internett-dokumentsettfil

.JSE

JScript-kodet skriptfil

.JSON

JavaScript Object Notation-fil

.KSH

Korn Shell-skriptfil

.LNK

Snarvei

.MAD

Snarvei

.MAF

Snarvei

.MAG

Snarvei

.MAM

Snarvei

.MAQ

Snarvei

.MAR

Snarvei

.MAS

Lagret prosedyre for Microsoft Access

.MAT

Snarvei

.MAU

Snarvei

.MAV

Snarvei

.MAW

Snarvei

.MCF

Beholderformat for multimedia

.MDA

Tilleggsprogram for Microsoft Access

.MDB

Microsoft Access-program

.MDE

Microsoft Access MDE-database

.MDT

Microsoft Access-datafil

.MDW

Microsoft Access-arbeidsgruppe

.MDZ

Veiviserprogram for Microsoft Access

.MS-ONE-STUB

Microsoft OneNote-stubb

.MSC

Microsoft Common Console-dokument

.MSH

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH1

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH1XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH2

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSH2XML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSHXML

Hjelpeprogram for Microsoft Agent-skript

.MSI

Microsoft Windows Installer-pakke

.MSP

Pakkefil for Windows Installer-oppdatering

.MST

Visual Test-kildefiler

.OPS

Fil for Microsoft Office-profilinnstillinger

.PCD

Photo CD-bilde eller Microsoft Visual Test-kompilert skript

.PIF

Snarvei til MS-DOS-program

.PL

Perl-skript

.PRF

Systemfil

.PRG

Programkildefil

.PRINTER

Skriverfil

.PS1

Windows PowerShell Cmdlet-fil

.PS1XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

.PS2

Windows PowerShell Cmdlet-fil

.PS2XML

Windows PowerShell skjermkonfigurasjonsfil

.PSC1

Windows PowerShell-konsollfil

.PSC2

Windows PowerShell-konsollfil

.PST

Fil for personlig mappe i Microsoft Outlook

.REG

Registreringsoppføringer

.REM

ACT! Vedlikeholdsfil for database

.SCF

Windows Explorer-kommandofil

.SCR

Skjermsparer

.SCT

Skriptfil

.SHB

Windows-snarvei

.SHS

Shell Scrap-element

.SHTM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SHTML

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SOAP

Simple Object Access Protocol-fil

.STM

HTML-fil som inneholder serversidedirektiver

.SVC

WCF-tjenestefil (Windows Communication Foundation)

.URL

Uniform Resource Locator (Internett-snarvei)

.VB

Microsoft VBScript-fil (Visual Basic Scripting Edition)

.VBE

VBScript-kodet skriptfil

.VBS

VBScript-fil

.VSIX

Visual Studio-filtype

.WS

Windows Script-fil

.WSC

Windows Script-komponent

.WSF

Windows Script-fil

.WSH

Innstillingsfil for Windows Script Host

.XAMLX

Visual Studio Workflow-tjenestefil

Filnavn som inneholder klammeparenteser (for eksempel filnavn. { doc}) blokkeres automatisk.

Legge til eller fjerne blokkerte filer som skal SharePoint Server 2013 og SharePoint Server 2010

Hvis du har farmen administratortillatelser, kan du legge til eller fjerne blokkerte filtyper.

 1. Åpne SharePoint Sentraladministrasjon.

 2. Klikk Sikkerhet, og klikk deretter Definer blokkerte filtyper.

  Angi blokkerte filer fra Sentraladministrasjon av SharePoint-sikkerhet
 3. Hvis du vil endre webprogrammet, klikker du koblingen ved siden av Webprogrammet: og klikk deretter Endre webprogrammet.

  Endre web app-alternativet

  Klikk en app i dialogboksen Velg webprogram.

  Velg en web-app fra siden Endre web app
 4. Gjør ett av følgende på siden Blokkerte filtyper:

  Legge til en fil for å blokkere, Skriv inn en filtype (med punktum), en per linje.

  Hvis du vil stoppe blokkering av en fil, Velg filtypen, og trykk Del-tasten.

  TK

  Hvis du sletter feil fil ved et uhell, trykker du CTRL + Z for å angre.

  Obs!: Du må skrive inn en filtype i listen i alfabetisk rekkefølge. Neste gang du åpner listen blir filtypen du har lagt til riktig sortert i stigende alfabetisk rekkefølge.

 5. Klikk OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×