Filtrere ved hjelp av avanserte vilkår

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis dataene du vil filtrere krever avanserte vilkår (for eksempel Type = "Meieriprodukter" eller selger = "Davolio"), kan du bruke dialogboksen Avansert Filter.

Åpne dialogboksen Avansert Filter ved å klikke Data > Avansert.

Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

Avansert filter

Eksempel

Oversikt

Flere vilkår, én kolonne, en hvilken som helst vilkår er sant

(Selger = "Nielsen" ELLER Selger = "Berg")

Flere vilkår, flere kolonner, alle vilkårene er sanne

Type = "Frukt og grønt" OG Salg > 1000

Flere vilkår, flere kolonner, en hvilken som helst vilkår er sant

(Type = "Frukt og grønt" ELLER Selger = "Berg")

Flere sett med vilkår, én kolonne i alle Sett

(Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000)

Flere sett med vilkår, flere kolonner i hvert sett

(Selger = "Davolio" og salg > 3000) ELLER
(Selger = "Buchanan" og salg > 1500)

Vilkår med jokertegn

Selger = et navn der den andre bokstaven er u

Oversikt

Kommandoen Avansert fungerer forskjellig fra kommandoen Filtrer på flere vesentlige måter.

 • Den viser dialogboksen Avansert filter i stedet for Autofilter-menyen.

 • Du skriver inn avanserte vilkår i et separat vilkårsområde i regnearket, og over celleområdet eller tabellen du vil filtrere. Microsoft Office Excel bruker det separate vilkårsområdet i dialogboksen Avansert filter som kilden for de avanserte vilkårene.

Eksempeldata

Følgende eksempeldata brukes for alle fremgangsmåtene i denne artikkelen.

Dataene inneholder fire tomme rader over listeområdet som skal brukes som en vilkårsområdet (A1:C4) og en listeområdet (a6: C10). Vilkårsområdet har kolonneetiketter, og inneholder minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

Hvis du vil arbeide med disse dataene, velger du den i tabellen nedenfor, kopierer du den og lim den deretter inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark.

Type

Faktura

Salg

Type

Faktura

Salg

Drikkevarer

Suyama

kr 51 220

Kjøtt

Nielsen

kr 4 500

meieriprodukter

Buchanan

kr 63 280

Meieriprodukter

Nielsen

kr 65 440

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to verdier ved hjelp av de følgende operatorerene. Resultatet er en logisk verdi– enten SANN eller USANN.

sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Bruke likhetstegnet til å skrive inn tekst eller en verdi

Fordi likhetstegnet (=) brukes til å angi en formel når du skriver inn tekst eller en verdi i en celle, evaluerer Excel det du skriver inn. Dette kan imidlertid forårsake uventede filterresultater. Hvis du vil angi en sammenligningsoperator for likhet for enten tekst eller en verdi, skriver du inn vilkårene som et strenguttrykk i den aktuelle cellen i vilkårsområdet:

=''= oppføring ''

Der oppføring er teksten eller verdien du vil finne. Eksempel:

Hva du skriver inn i cellen

Hva Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=30 000"

=30 000

Vurdere skille mellom store og små bokstaver

Når du filtrerer tekstdata, skilles ikke mellom store og små bokstaver. Du kan imidlertid bruke en formel til å utføre et slikt søk. Et eksempel, kan du se delen vilkår med jokertegn.

Bruke forhåndsdefinerte navn

Du kan gi et område navnet Vilkår, og referansen for området vil vises automatisk i boksen Vilkårsområde. Du kan også definere navnet Database for listeområdet som skal filtreres, og Utvalg for området der du vil lime inn radene, og disse områdene vil automatisk vises i henholdsvis boksen Listeområde og boksen Kopier til.

Opprette vilkår ved hjelp av en formel

Du kan bruke en beregnet verdi som er resultatet av en formel, som vilkår. Husk følgende viktige punkt:

 • Formelen må evaluere til SANN eller USANN.

 • Siden du bruker en formel, angir du formelen på vanlig måte, og skriver ikke inn uttrykket på denne måten:

  =''= oppføring ''

 • Ikke bruk en kolonneetikett til vilkårsetiketter. Du bør enten la vilkårsetikettene være tomme eller bruke en etikett som ikke er en kolonneetikett i listeområdet (beregnet gjennomsnitt og nøyaktig samsvar i eksemplene nedenfor).

  Hvis du bruker en kolonneetikett i formelen i stedet for en relativ cellereferanse eller et områdenavn, vises det en feilverdi, for eksempel #NAVN? eller #VERDI!, i cellen som inneholder vilkåret. Du kan ignorere denne feilverdien fordi den ikke påvirker hvordan listeområdet filtreres.

 • Formelen du bruker til vilkår må bruke en relativ referanse til å referere til den tilsvarende cellen i den første raden med data.

 • Alle andre referanser i formelen må være absolutte referanser.

Flere vilkår, én kolonne, et hvilket som helst vilkår sant

Boolsk logikk:     (Selger = "Nielsen" ELLER Selger = "Berg")

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 2. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår for én kolonne, skriver du inn vilkårene direkte under hverandre i separate rader i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  ="=Kvalvik"

  ="=Berg"

 3. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i området A6:C10.

 4. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 6. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$C$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 7. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  Kjøtt

  Nielsen

  kr 4 500

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

  Meieriprodukter

  Nielsen

  kr 65 440

Flere vilkår, flere kolonner, alle vilkår sanne

Boolsk logikk:     (Type = "Frukt og grønt" OG Salg > 10 000)

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 2. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, skriver du inn alle vilkårene i samme rad i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  ="=Frukt og grønt"

  >10 000

 3. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i området A6:C10.

 4. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 6. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$C$2.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 7. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

  Meieriprodukter

  Nielsen

  kr 65 440

Flere vilkår, flere kolonner, et hvilket som helst vilkår sant

Boolsk logikk:     (Type = "Frukt og grønt" ELLER Selger = "Berg")

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 2. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere vilkår i flere kolonner, der ett eller flere vilkår kan være sanne, skriver du inn vilkårene i forskjellige kolonner og rader i vilkårsområdet. I eksemplet skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  ="=Frukt og grønt"

  ="=Berg"

 3. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 4. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

  Tips!: Når du kopierer filtrerte rader til et annet sted, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 6. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$B$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 7. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

  Meieriprodukter

  Nielsen

  kr 65 440

Flere sett av vilkår, én kolonne i alle sett

Boolsk logikk:     ( (Salg > 60 000 OG Salg < 65 000 ) ELLER (Salg < 5 000) )

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 2. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  Salg

  >60 000

  <65 000

  <5000

 3. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 4. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips!: Når du kopierer filtrerte rader til et annet sted, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 6. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$D$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 7. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  Kjøtt

  Nielsen

  kr 4 500

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

Flere sett av vilkår, flere kolonner i hvert sett

Boolsk logikk:     ( (Selger = "Nielsen" OG Salg >30 000) ELLER (Selger = "Berg" OG Salg > 15 000) )

 1. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 2. Hvis du vil finne rader som oppfyller flere sett med vilkår, der hvert sett inneholder vilkår for én kolonne, kan du ta med flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  ="=Nielsen"

  >30 000

  ="=Berg"

  >15 000

 3. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 4. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips    Når du kopierer filtrerte rader til en annen plassering, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 6. Skriv inn referansen vilkårsområdet, inkludert vilkår kolonneetikettene i vilkårsområdet-boksen. Med utgangspunkt i eksempelet, Skriv inn $A$1:$C$3.To flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 7. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

  Meieriprodukter

  Nielsen

  kr 63 280

Jokertegnvilkår

Boolsk logikk:    Selger = et navn der den andre bokstaven er u

 1. Gjør ett eller flere av følgende for å finne tekstverdier som deler noen tegn, men ikke andre:

  • Skriv inn ett eller flere tegn uten et likhetstegn (=) for å finne rader med en tekstverdi i en kolonne som starter med disse tegnene. Hvis du for eksempel skriver inn Dav som vilkår, finner Excel Davolio, David og Davis.

  • Bruk et jokertegn.

   Bruk

   For å finne

   ? (spørsmålstegn)

   Et enkelttegn
   Hvis du for eksempel finne sm?th "Jensen" og "Jansen"

   * (stjerne)

   Vilkårlig antall tegn
   Hvis du for eksempel * øst finne "Nordøst" og "Sørøst"

   ~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

   Et spørsmålstegn, en stjerne eller tilde
   Hvis du for eksempel vil fy91 ~? finner "fy91?"

 2. Sett inn minst tre tomme rader over listeområdet som kan brukes som et vilkårsområde. Vilkårsområdet må ha kolonneetiketter. Pass på at du har minst én tom rad mellom vilkårsverdiene og listeområdet.

 3. Skriv inn vilkårene du vil sammenligne, i radene under kolonneetikettene. Med utgangspunkt i eksempelet, skriver du inn:

  Type

  Faktura

  Salg

  ="=Kj*"

  ="=?u*"

 4. Klikk en celle i listeområdet. I eksemplet klikker du en hvilken som helst celle i listeområdet A6:C10.

 5. Gå til Data-fanen, og klikk på Avansert i gruppen Sorter og filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å skjule rader som ikke oppfyller vilkårene, velger du Filtrer listen på stedet.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved å kopiere rader som oppfyller vilkårene til et annet område i regnearket, velger du Kopier til et annet sted, klikker boksen Kopier til og klikker det øverste venstre hjørnet i området der du vil lime inn radene.

   Tips!: Når du kopierer filtrerte rader til et annet sted, kan du angi hvilke kolonner som skal tas med i kopieringen. Før du filtrerer, kopierer du de aktuelle kolonneetikettene til den første raden i området der du vil lime inn de filtrerte radene. Når du filtrerer, angir du en referanse til de kopierte kolonneetikettene i boksen Kopier til. De kopierte radene vil da bare omfatte de kolonnene du har kopiert etikettene for.

 7. Skriv inn referansen til vilkårsområdet i boksen Vilkårsområde, inkludert vilkårsetikettene. I eksemplet skriver du inn $A$1:$B$3.

  Hvis du vil flytte dialogboksen Avansert Filter ut av veien midlertidig mens du velger vilkårsområdet, klikker du Skjul dialogboks Knappesymbol .

 8. Med utgangspunkt i eksempelet, blir det filtrerte resultatet for listeområdet som følger:

  Type

  Faktura

  Salg

  Drikkevarer

  Steffensen

  kr 51 220

  Kjøtt

  Nielsen

  kr 4 500

  meieriprodukter

  Berg

  kr 63 280

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×