Filtrere i Power View

Filtre fjerner alle data unntatt de du ønsker å fokusere på. Det finnes flere typer filtre i Power View: filtre i filtreringsruten, kryssfiltre og slicere. Slicere i Power View er dekket i et eget emne.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikkelen

Opprette et filter ved hjelp av filterområdet

Forskjellen mellom visnings- og visualiseringsfiltre

Visningsfiltre

Visualiseringsfiltre

Enkle og avanserte filtre

Søke i filtre

Filtervirkemåte i en lagret Power View-fil

Kryssfiltre

Se også

Opprette et filter ved hjelp av filterområdet

Power View har et filterområde med enkle og avanserte filtre for hele visningen og for enkeltvisualiseringer. I likhet med slicere blir filtre i filterområdet lagret sammen med rapporten, og de påvirker bare ett ark eller én visning, ikke hele arbeidsboken eller rapporten. I motsetning til slicere finnes disse filtrene i et eget område og ikke i selve arbeidsboken eller visningen, og de tar dermed ikke opp plass i rapportutformingen.

 1. Hold musepekeren over en visualisering for å se filterområdet, og klikk på Vis filtre-ikonet i øvre høyre hjørne.

  Filterområdet vises med feltene og målingene for visualiseringen.

  Tips!:  Du kan ikke opprette et filter for slicere eller delarkvisualiseringer.

 2. I Excel klikker du fanen Power View > Filterområde.

  I Power View i SharePoint går du til fanen Hjem > Filterområde.

 3. I filterområdet:

  • Hvis du vil angi filtre for hele arket eller visningen, velger du Vis.

  • Hvis du vil angi filtre for en bestemt visualisering, klikker du Diagram (eller Tabell eller en annen type visualisering).

 4. Dra felter fra feltlisten til filterområdet.

  Du kan også klikke på pilen ved siden av et felt i feltlisten og deretter klikke på Legg til i filter.

 5. Angi filterverdier. Se enkle og avanserte filtre for mer informasjon.

Obs!: 

 • Når du viser en Excel-arbeidsbok i nettleseren i Excel Services eller viser en Power View i SharePoint-rapport i lese- og fullskjermmodus, kan du og personene som viser rapporten, se og samhandle med filtrene i filterområdet hvis filterområdet er synlig i utformingsmodus.

 • Hvis du angir et filter i filterområdet, fortsetter det å filtrere rapporten selv om du lukker filterområdet.

 • Du kan ikke filtrere i et bildefelt.

 • Du kan skjule filterområdet ved å klikke i et tomt område på lerretet og deretter klikke Filterområde.

Forskjellen mellom visnings- og visualiseringsfiltre

Filtre for hele arket eller visningen er helt forskjellig fra filtre for enkeltvisualiseringer.

Filtre på ark- eller visningsnivå    brukes på det mest detaljerte datanivået og filtrerer i henhold til verdiene i hver celle.

Visualiseringsfiltre    brukes på aggregasjonsnivå. Hvis du for eksempel filtrerer et liggende stolpediagram for produkter som har solgt mer enn $ 1 000, beholdes produkter der summen (eller et annet aggregat) for hver stolpe i diagrammet er større enn $ 1 000.

Visningsfiltre

Filtre på visningsnivå brukes på hele Power View-arket. Hvis Excel-filen inneholder andre Power View-ark, påvirkes de ikke av filtre jeg legger til her. Filteret brukt på alle visualiseringer i visningen. Hvis visualiseringen inneholder data som påvirkes av filteret, vil den bli filtrert for å vise disse dataene. Hvis visualiseringen ikke inneholder data som påvirkes av filteret, vil det forbli upåvirket.

 1. Kontroller at det er merket av for Vis i filtreringsruten.

 2. Du kan dra andre felt fra feltlisten til filterområdet, også felt som ikke finnes i visningen.

  Du kan også klikke pilen ved siden av et felt i feltdelen i feltlisten og deretter klikke Legg til i visningsfilter.

 3. Du sletter et filter ved å klikke X-ikonet i filterområdet. Du fjerner et filter ved å klikke viskelærikonet.

Ikoner for fjerning og sletting i filterområdet i Power View

Visualiseringsfiltre

Du kan angi filtre på visualiseringsnivå for tabeller, matriser, kort og diagrammer, men ikke for delarkbeholdere og slicere. Du kan imidlertid angi filtre på tabeller, matriser og diagrammer som er inni en delarkbeholder.

 1. Du kan vise filtre for en enkelt visualisering ved å la pekeren hvile over det øvre høyre hjørnet og deretter klikke filterikonet. Dette åpner filterområdet som allerede er fylt ut med feltene i visualiseringen.

  Hvis filterområdet er utvidet, vises visualiseringstypen i en grå overskrift i filterområdet når du velger en visualisering. Hvis du for eksempel velger et diagram, vises en Diagram-overskrift i filterområdet. Klikk denne overskriften for å se filtrene for diagrammet.

 2. Du kan dra andre felt fra feltlisten til filterområdet, også felt som ikke finnes i den aktuelle visualiseringen, eller hvor som helst i visningen.

  Du kan også klikke pilen ved siden av et felt i feltdelen i feltlisten og deretter klikke Legg til i [visualiserings]filter.

 3. Du kan slette filtre du legger til i en visualisering, men du kan ikke slette filtrene for felt som finnes i visualiseringen. Du kan imidlertid tømme dem, slik at de ikke har noen effekt.

  Hvis du vil fjerne filteret, åpner du filterområdet for visualiseringen og sletter filteret.

Tips!: Hvis du legger til et filter for et felt i en visualisering og deretter sletter feltet fra visualiseringen, gjelder fortsatt filteret for denne visualiseringen.

Enkle og avanserte filtre

Hvis du vil veksle mellom enkle og avanserte filtre, klikker du ikonet for Avansert filtreringsmodus, det første til høyre for feltnavnet i filterområdet.

Avansert filter-ikon i Power View

Avansert filter

Filteralternativene er forskjellige.

Enkelt filter

Avansert filter

Tekstfelt

Avmerkingsbokser lik Autofiltre i Microsoft Excel

Frihåndsbokser der du skriver inn verdier som feltet inneholder, ikke inneholder og så videre

Numeriske felter

En glidebryter fra laveste til høyeste verdi i feltet

Frihåndsbokser der du skriver inn verdier som feltet er større enn, mindre enn og så videre

Obs!: Du kan ikke bruke et beregnet felt som et filter.

Datofelt

Datoglidebrytere eller avmerkingsbokser

Frihåndsbokser der du skriver inn verdier som feltet er på eller etter, er før og så videre

Tips!: . Tallene etter hver avmerkingsboksverdi viser hvor mange poster som har denne verdien. Hvis det finnes over 500 verdier i et felt, vises en melding om at ikke alle elementene vises.

Søke i filtre

Hvis du filtrerer et felt som har en lang liste med verdier, kan du søke etter en bestemt verdi.

 • Skriv inn søketeksten i Søk-boksen under feltnavnet i filterområdet, og klikk deretter forstørrelsesglasset.

Tips!:  Et felt som ikke har så mange verdier, har ikke noen Søk-boks

Du kan søke etter en verdi i et filter på visualiserings- eller visningsnivå i et tekstfelt og deretter velge om du vil filtrere etter det eller ikke. Delen av verdiene i et felt som svarer til søketeksten, er uthevet i listen over søkeresultater. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i søkingen, så Eple gir samme resultat som eple. Søket er begrenset til visualiseringen eller til arket eller visningen, avhengig av filteret – det søkes ikke i hele arbeidsboken eller rapporten.

Du kan også bruke jokertegn – spørsmålstegn (?) og stjerne (*). Et spørsmålstegn sammenligner et hvilket som helst enkelttegn, mens en stjerne sammenligner alle rekkefølger av tegn. Hvis du vil finne et virkelig spørsmålstegn eller stjerne, må du taste inn en tilde (~) før tegnet.

I en liste over land, for eksempel, returneres to land, Frankrike og Iran, hvis du skriver inn r?n i Søk-boksen. Hvis du skriver inn r*n i Søk-boksen, returneres flere enn ti land, inkludert Russland, Irland og Kirgistan.

Obs!: Hvis du bruker jokertegn i søket, utheves ikke den samsvarende delen i listen over søkeresultater.

Til toppen av siden

Filtervirkemåte i en lagret Power View-fil

Du kan filtrere data i rapporten på mange forskjellige måter, og hver måte fungerer forskjellig når du lagrer en rapport eller arbeidsbok:

 • Hvis du angir et filter eller en slicer når du utformer et Power View-ark eller en Power View-visning i Excel eller SharePoint, lagres tilstanden for sliceren eller filteret sammen med filen.

 • Ingen endringer lagres i nettleseren i Excel Services for en Excel-arbeidsbok, eller i lese- eller fullskjermmodus for en Power View-rapport i SharePoint. Hvis du filtrerer i disse modiene, lagres derfor ikke disse endringene.

Til toppen av siden

Kryssfiltre

Avhengig av hvilken visualisering som er kilden (utfører filtreringen), og hvilken visualisering som er målet (filtreres), vil målvisualisering bli filtrert eller uthevet. Hvis den filtreres, kalles det 1. kryssfiltrering.

Diagrammer kan fungere som filtre takket være relasjonene i den underliggende modellen. Når du velger verdier direkte i diagrammet, filtreres andre dataområder i en visning. Hvis du for eksempel velger en kolonne i et stolpediagram, filtreres automatisk verdiene i matrisen i rapportvisningen.

Kryssfilter

Kolonnediagram som filtrerer en matrise

Bruk Ctrl + klikk til å merke flere verdier. Du kan tømme filteret ved å klikke inne i filteret, uten at du klikker en verdi.

Kryssfiltrering fungerer også med diagrammer med flere serier. Når du klikker den ene delen av en stolpe i et stablet liggende stolpediagram, filtreres det etter denne spesifikke verdien. Når du klikker et element i forklaringen, filtreres alle delene i denne serien.

Kryssfilterdeler lagres når du går fra ett ark eller én visning til et annet ark eller en annen visning, men de lagres ikke sammen med arbeidsboken eller rapporten. Når du lagrer arbeidsboken eller rapporten og åpner den igjen senere, vil hvert diagram være tilbake i den opprinnelige tilstanden.

Til toppen av siden

Se også

Filtrering og utheving i Power View

Slicere i Power View

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Videoer om Power View og PowerPivot

Opplæring: Analyse av data i en pivottabell ved hjelp av en datamodell i Excel 2013

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×