Rader og kolonner

Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

I Excel kan du filtrere etter unike verdier på flere måter, eller fjerne duplikat verdier:

 • Hvis du vil filtrere etter unike verdier, klikker du Data > sorter & filter > Avansert.
  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 • Hvis du vil fjerne dupliserte verdier, klikker du data > data verktøy > fjerne duplikater.
  Fjern duplikater

 • Hvis du vil utheve unike eller dupliserte verdier, bruker du kommandoen betinget formatering i stil -gruppen på hjem -fanen.

Filtrering for unike verdier og fjerning av duplikat verdier er to like oppgaver, siden mål settingen representerer en liste over unike verdier. Det er imidlertid en kritisk forskjell når du filtrerer etter unike verdier, er duplikat verdiene bare skjult midlertidig. Hvis du imidlertid fjerner duplikat verdier, betyr det at du sletter dupliserte verdier permanent.

En duplikat verdi er en der alle verdiene i minst én rad er identisk med alle verdiene i en annen rad. En sammenligning av like verdier avhenger av hva som vises i cellen – ikke den underliggende verdien som er lagret i cellen. Hvis du for eksempel har samme dato verdi i ulike celler, en formatert som "3/8/2006" og den andre som "Mar 8; 2006", er verdiene unike.

Kontroller før du fjerner duplikater: Før du fjerner duplikat verdier, er det lurt å først prøve å filtrere på – eller betinget format på – unike verdier for å bekrefte at du oppnår de forventede resultatene.

Følg disse trinnene:

 1. Merk celle området, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Data > avansert (i sorterings & filter -gruppen).

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende i popup-boksen Avansert filter :

Slik filtrerer du celle området eller tabellen på stedet:

 • Klikk Filtrer listen på stedet.

Slik kopierer du resultatene av filteret til en annen plassering:

 • Klikk Kopier til et annet sted.

 • Skriv inn en celle referanse i Kopier til -boksen.

 • Du kan også klikke Skjul dialog boks Knapp for å skjule popup-vinduet midlertidig, merke en celle i regne arket og deretter klikke Utvid Knapp .

 • Kontroller bare de unike postene, og klikk deretter OK.

De unike verdiene fra området vil kopieres til den nye plasseringen.

Når du fjerner duplikat verdier, er den eneste effekten på verdiene i celle området eller tabellen. Andre verdier utenfor celle området eller tabellen vil ikke bli endret eller flyttet.  Når duplikater er fjernet, beholdes den første forekomsten av verdien i listen, men andre identiske verdier slettes. 

Siden du sletter data for godt, er det lurt å kopiere det opprinnelige celle området eller tabellen til et annet regne ark eller en annen arbeids bok før du fjerner dupliserte verdier.

Følg disse trinnene:

 1. Merk celle området, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Fjern duplikater (i data verktøy -gruppen) på data -fanen.

  Fjern duplikater
 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Velg én eller flere kolonner under kolonner.

  • Hvis du raskt vil merke alle Kol onnene, klikker du Merk alt.

  • Hvis du vil fjerne alle kolonner raskt, klikker du Fjern alle.

   Hvis celle området eller tabellen inneholder mange kolonner, og du bare vil velge noen få kolonner, kan det være enklere å klikke Fjern alle, og deretter velge disse Kol Onnene under kolonner.

   Obs!: Data fjernes fra alle kolonner, selv om du ikke merker av for alle Kol onnene i dette trinnet. Hvis du for eksempel velger Kolonne1 og Kolonne2, men ikke Kolonne3, er «nøkkel» som brukes til å finne duplikater, verdien til både Kolonne1 & Kolonne2.  Hvis det finnes en duplikat i disse Kol onnene, blir hele raden fjernet, inkludert andre kolonner i tabellen eller området.

 4. Klikk OK, og en melding vises for å angi hvor mange duplikat verdier som ble fjernet, eller hvor mange unike verdier som gjenstår. Klikk OK for å lukke meldingen.

 5. U nVil endringen ved å klikke Angre (eller trykke CTRL + Z på tastaturet).

Du kan ikke fjerne dupliserte verdier fra disposisjons data som er markert eller som har del Summer. Hvis du vil fjerne duplikater, må du fjerne både disposisjonen og del summene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se disponere en liste med data i et regne ark og fjerne del Summer.

Obs!: Du kan ikke formatere felt i verdier-området i en pivottabellrapport ved å bruke unike eller dupliserte verdier.

Hurtigformatering

Følg disse trinnene:

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk på den lille pilen for betinget formateringi stil -gruppen på hjem -fanen, og klikk deretter på Merk celler-regler, og velg dupliserte verdier.
  Duplikatverdier

 3. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Avansert formatering

Følg disse trinnene:

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen for betinget formateringi stiler -gruppen på hjem -fanen, og klikk deretter Behandle regler for å vise popup-vinduet for behandling av regler for betinget formatering .
  Menyen Betinget formatering med Behandle regler uthevet

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du ny regel for å vise popup-vinduet for den nye formaterings regelen .

  • Hvis du vil endre et betinget format, begynner du med å sørge for at riktig regne ark eller tabell er valgt i Vis formaterings regler for -listen. Hvis det er nødvendig, velger du et annet celle område ved å klikke skjul Knapp -knappen i vinduet brukes på popup midlertidig skjule den. Velg et nytt celle område i regne arket, og utvid deretter popup-vinduet på nytt Knapp . Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel for å vise popup-vinduet for Rediger formaterings regel .

 4. Klikk Formater bare unike eller dupliserte verdier under Velg en regeltype.

 5. Velg enten unik eller dupliserti Formater alle -listen over Rediger regel beskrivelsen.

 6. Klikk Format for å vise popup-vinduet for formatering av celler .

 7. Velg tall-, skrift-, kant linje-eller fyll formatet du vil bruke når celle verdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK. Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning -panelet.

I Excel Online kan du fjerne dupliserte verdier.

Fjerne duplikatverdier

Når du fjerner duplikat verdier, er den eneste effekten på verdiene i celle området eller tabellen. Andre verdier utenfor celle området eller tabellen vil ikke bli endret eller flyttet. Når duplikater er fjernet, beholdes den første forekomsten av verdien i listen, men andre identiske verdier slettes.

Viktig!: Du kan alltid klikke Angre for å få tilbake dataene etter at du har fjernet duplikatene. Det er en god idé å kopiere det opprinnelige celle området eller tabellen til et annet regne ark eller en annen arbeids bok før du fjerner dupliserte verdier.

Følg disse trinnene:

 1. Merk celle området, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Fjern duplikater data -fanen.

 3. Fjern merket for eventuelle kolonner du ikke vil fjerne duplikat verdier for, i dialog boksen Fjern duplikater .

  Obs!: Data fjernes fra alle kolonner, selv om du ikke merker av for alle Kol onnene i dette trinnet. Hvis du for eksempel velger Kolonne1 og Kolonne2, men ikke Kolonne3, er «nøkkel» som brukes til å finne duplikater, verdien til både Kolonne1 & Kolonne2.  Hvis det finnes en duplikat i Kolonne1 og Kolonne2, blir hele raden fjernet, inkludert data fra Kolonne3.

 4. Klikk OK, og en melding vises for å angi hvor mange duplikat verdier som ble fjernet. Klikk OK for å lukke meldingen.

Obs!: Hvis du vil ha tilbake dataene, klikker du på Angre (eller trykker på Ctrl + Z på tastaturet).

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Telle unike verdier blant duplikater

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×