Rader og kolonner

Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Filtrere etter unike verdier eller fjerne duplikatverdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Excel, er det flere måter å filtrere etter unike verdier, eller fjerne dupliserte verdier:

 • Hvis du vil filtrere etter unike verdier, klikker du Data > Sorter og Filtrer > Avansert.
  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 • Hvis du vil fjerne dupliserte verdier, klikker du Data > Dataverktøy > Fjern duplikater.
  Fjern duplikater

 • Hvis du vil utheve unike eller dupliserte verdier, bruker du kommandoen Betinget formatering i stil -gruppen i kategorien Hjem .

Filtrere etter unike verdier og fjerne duplikatverdier er to lignende oppgaver, siden målet er å presentere en liste over unike verdier. Det er en viktig forskjell, men: Når du har filtrert etter unike verdier, skjules bare dupliserte verdier midlertidig. Fjerne duplikatverdier betyr imidlertid at du permanent sletter duplikatverdier.

Like verdier er en der alle verdiene i minst én rad er identisk med alle verdiene i en ny rad. Sammenligning av dupliserte verdier, avhenger av hva vises i cellen, ikke den underliggende verdien som er lagret i cellen. Hvis du har samme datoverdi i ulike celler, én er formatert som "3/8/2006" og den andre som "8 mars 2006", er for eksempel verdiene unike.

Kontrollere før du fjerner duplikater: Før du fjerner duplikatverdier, er det lurt å først prøve å filtrere på, eller bruke betinget formatering på – unike verdier for å bekrefte at du oppnå resultatene du forventer.

Gjør følgende:

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Data > Avansert (i dengruppenSorter og Filtrer ).

  Gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

 3. Gjør ett av følgende i Avansert Filter popup-boksen:

Til å filtrere celleområdet eller tabellen i stedet:

 • Klikk Filtrer listen på stedet.

Slik kopierer resultatene av filteret til et annet sted:

 • Klikk Kopier til et annet sted.

 • Skriv inn en cellereferanse i Kopier til -boksen.

 • Eventuelt klikke Skjul dialogboks Knappesymbol for å skjule midlertidig popup-vinduet, merke en celle i regnearket, og klikk deretter Vis Knappesymbol .

 • Merk bare unike poster, og klikk deretter OK.

De unike verdiene fra området kopieres til den nye plasseringen.

Når du fjerner duplikatverdier, er den eneste effekten på verdiene i celleområdet eller tabellen. Andre verdier utenfor celleområdet eller tabellen, vil ikke endre eller flytte.  Når duplikater fjernes, den første forekomsten av verdien i listen som skal beholdes, men andre identiske verdier slettes.

Fordi du sletter data permanent, kan det være en god ide å kopiere det opprinnelige celleområdet eller tabellen til et annet regneark eller en annen arbeidsbok før du fjerner duplikatverdier.

Gjør følgende:

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. I kategorien Data klikker du Fjern duplikater (i Dataverktøy -gruppen).

  Fjern duplikater
 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Velg én eller flere kolonner under kolonner.

  • Du kan raskt velge alle kolonner, klikker du Merk alt.

  • Hvis du vil raskt fjerne alle kolonnene, klikker du Fjern merking av alle.

   Hvis celleområdet eller tabellen inneholder mange kolonner, og du vil merke bare noen få kolonner, kan du finne det enklere å klikke Opphev merking, og velg deretter disse kolonnene under kolonner.

   Obs!: Data fjernes fra alle kolonner, selv om du ikke merker alle kolonnene i dette trinnet. Hvis du for eksempel hvis du velger Kolonne1 og Column2, men ikke Kolonne3, er deretter "nøkkelen" brukes til å finne duplikater verdien av begge Kolonne1 & Column2.  Hvis du finner en kopi i disse kolonnene, og deretter hele raden fjernes, inkludert andre kolonner i tabellen eller område.

 4. Klikk OK, og det vises en melding for å angi hvor mange duplikatverdier ble fjernet, eller hvor mange unike verdier som gjenstår. Klikk OK for å lukke meldingen.

 5. U ngre angre endringen av klikk (eller trykke Ctrl + Z på tastaturet).

Du kan ikke fjerne dupliserte verdier fra disponere data som er uhevet eller som inneholder delsummer. Hvis du vil fjerne duplikater, må du fjerne både disposisjonen og delsummene. For mer informasjon, kan du se disposisjonen en liste med data i et regneark og fjerne delsummer.

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i Verdier-området i en pivottabellrapport etter unike verdier eller duplikatverdier.

Hurtigformatering

Gjør følgende:

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. I kategorien Hjem i stil -gruppen, klikk den lille pilen for Betinget formatering, og klikk Merk celler-regler, og velg Duplikatverdier.
  Duplikatverdier

 3. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Avansert formatering

Gjør følgende:

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen for Betinget formateringi stiler -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Behandle regler for å vise popup-vinduet for Behandling av regler for betinget formatering .
  Menyen Betinget formatering med Behandle regler uthevet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel for å vise Ny formateringsregel popup-vinduet.

  • Hvis du vil endre et betinget format, begynner du ved å sikre at riktig regneark eller tabell er valgt i listen Vis formateringsregler for . Hvis nødvendig, velger du et annet celleområde ved å klikke Skjul Knappesymbol i gjelder for popup-vinduet midlertidig skjule den. Velg en nye celleområdet i regnearket, og deretter utvider popup-vinduet på nytt Knappesymbol . Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel for å vise Rediger formateringsregel popup-vinduet.

 4. Klikk Formater bare unike eller dupliserte verdierunder Velg en regeltype.

 5. Velg unike eller duplisertei Formater alle -listen over Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Format for å vise Formater celler popup-vinduet.

 7. Velg tall, skrift, kantlinje eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK. Du kan velge mer enn ett format. Formater som du velger, vises i Forhåndsvisning -panelet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×