Filtrere etter eller fjerne duplikatverdier

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Filtrere etter unike verdier og fjerne duplikatverdier er to nært Beslektede oppgaver fordi resultatet som vises, er de samme – en liste over unike verdier. Forskjellen er imidlertid viktig. Når du filtrerer etter unike verdier, du skjule midlertidig dupliserte verdier, men når du fjerner duplikatverdier, sletter du permanent duplikatverdier. Like verdier er en der alle verdier i raden er et nøyaktig samsvar for alle verdier i en ny rad. Dupliserte verdier bestemmes av verdien som vises i cellen, og ikke nødvendigvis verdien som er lagret i cellen. Hvis du har samme datoverdi i ulike celler, én er formatert som "12/8/2017" og den andre som "8 DES 2017", er for eksempel verdiene unike. Det er lurt å filtrere etter eller betinget formatering av unike verdier først for å bekrefte at resultatene er det du ønsker før du fjerner duplikatverdier.

Obs!: Hvis formelen i cellene er forskjellig, men verdiene er like, kan de anses duplikater. Hvis celle A1 inneholder = 2-1 formelen og celle A2 inneholder formelen = 3-2, så lenge formateres verdien det samme, anses de for eksempel være like verdier. Hvis den samme verdien er formatert med forskjellige tallformater, vurderes de ikke duplikater. Hvis du for eksempel hvis verdien i celle A1 er formatert som 1,00 og verdien i celle A2 er formatert som 1, vurderes de ikke duplikater.

Filtrere etter unike verdier

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Avansert-knappen

 3. Gjør noe av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Filtrere celleområdet eller tabellen på stedet

  Merk celleområdet, og klikk deretter Filtrer listen på stedet.

  Kopiere resultatene av filteret til et annet sted

  Merk celleområdet, klikker du Kopier til et annet sted, og angi deretter en cellereferanse i Kopier til-boksen.

  Obs!: Hvis du kopierer resultatene av filteret til et annet sted, kopieres de unike verdiene fra det merkede området til den nye plasseringen. De opprinnelige dataene blir ikke berørt.

 4. Merk av for bare unike poster, og klikk deretter OK.

Flere alternativer

Når du fjerner duplikatverdier, påvirkes bare verdiene i det merkede celleområdet eller tabellen. Alle andre verdier utenfor celleområdet eller tabellen er ikke endret eller flyttet. Fordi du sletter data permanent, er det lurt å kopiere det opprinnelige celleområdet eller tabellen til et annet ark eller arbeidsbok før du fjerner duplikatverdier.

Obs!: Du kan ikke fjerne dupliserte verdier fra data som er uhevet eller som inneholder delsummer. Hvis du vil fjerne duplikater, må du fjerne både disposisjonen og delsummene først.

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Fjern duplikater i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data.

  Fjern duplikater-knappen

 3. Velg ett eller flere av disse alternativene, som refererer til kolonner i tabellen, og klikk deretter Fjern duplikater.

  Tips!: Hvis celleområdet eller tabellen inneholder mange kolonner, og du vil merke bare noen få kolonner, Fjern merket for Merk alt, og Velg kolonnene du vil bruke.

Du kan bruke betinget formatering på unike eller dupliserte verdier slik at de kan ses enkelt. Fargekoding like data, for eksempel lar deg finne, og om nødvendig, kan du fjerne disse dataene.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk Betinget formatering i stiler-gruppen i kategorien Hjem, pek på Merk celler-regler, og klikk deretter Duplikatverdier.

 3. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Ny formateringsregel, og klikk deretter OK.

Du kan opprette en regel for å farge kode unike eller dupliserte data i arket. Dette er spesielt nyttig når dataene inkluderer flere sett med like verdier.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk Betinget formatering i stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Ny regel.

 3. Velg Klassisk i listen, og velg deretter bare formatere unike eller dupliserte verdier i listen Formater bare høyeste eller laveste verdier som rangeres.

 4. Velg unike eller dupliserte i listen verdier i det merkede området.

 5. Velg et alternativ for hvordan du vil at de unike eller dupliserte verdiene som skal formateres i Format med-listen.

Du kan redigere en eksisterende regel og endre den for å bruke betinget formatering på unike eller dupliserte data.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk Betinget formatering i stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

 3. Kontroller at riktig arket eller tabellen er valgt i listen Vis formateringsregler for.

 4. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

 5. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter på OK.

Filtrere etter unike verdier

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk pilen ved siden av FilterData-fanen under Sorter og Filtrer, og klikk deretter Avansert Filter.

  Data-fanen, Sorter og filtrer-gruppen

 3. Gjør noe av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Filtrere celleområdet eller tabellen på stedet

  Merk celleområdet, og klikk deretter Filtrer listen på stedet.

  Kopiere resultatene av filteret til et annet sted

  Merk celleområdet, klikker du Kopier til et annet sted, og angi deretter en cellereferanse i Kopier til-boksen.

  Obs!: Hvis du kopierer resultatene av filteret til et annet sted, kopieres de unike verdiene fra det merkede området til den nye plasseringen. De opprinnelige dataene blir ikke berørt.

 4. Merk av for bare unike poster, og klikk deretter OK.

Flere alternativer

Når du fjerner duplikatverdier, påvirkes bare verdiene i det merkede celleområdet eller tabellen. Alle andre verdier utenfor celleområdet eller tabellen er ikke endret eller flyttet. Fordi du sletter data permanent, er det lurt å kopiere det opprinnelige celleområdet eller tabellen til et annet ark eller arbeidsbok før du fjerner duplikatverdier.

Obs!: Du kan ikke fjerne dupliserte verdier fra data som er uhevet eller som inneholder delsummer. Hvis du vil fjerne duplikater, må du fjerne både disposisjonen og delsummene først.

 1. Merk celleområdet, eller Kontroller at den aktive cellen er i en tabell.

 2. Klikk Fjern duplikater under Verktøy i kategorien Data.

  Data-fanen, Verktøy-gruppen

 3. Velg ett eller flere av disse alternativene, som refererer til kolonner i tabellen, og klikk deretter Fjern duplikater.

  Excel viser en melding som angir hvor mange duplikatverdier ble fjernet, og hvor mange unike verdier som gjenstår, eller en melding om at ingen dupliserte verdier er fjernet.

  Tips!: Hvis celleområdet eller tabellen inneholder mange kolonner, og du vil merke bare noen få kolonner, Fjern merket for Merk alt, og Velg kolonnene du vil bruke.

Du kan bruke betinget formatering på unike eller dupliserte verdier slik at de kan ses enkelt. Fargekoding like data, for eksempel lar deg finne, og om nødvendig, kan du fjerne disse dataene.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i kategorien Hjem, under Format, pek på Merk celler-regler, og klikk deretter Duplikatverdier.

  Hjem-fanen, Format-gruppen

 3. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter på OK.

Du kan opprette en regel for å farge kode unike eller dupliserte data i arket. Dette er spesielt nyttig når dataene inkluderer flere sett med like verdier.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i kategorien Hjem, under Format, og klikk deretter Ny regel.

  Hjem-fanen, Format-gruppen

 3. Klikk Klassisk på hurtigmenyen stil, og klikk deretter bare formatere unike eller dupliserte verdierFormater bare høyeste eller laveste verdier som rangeres hurtigmenyen.

 4. Klikk unike eller dupliserte i hurtigmenyen verdier i det merkede området.

 5. Velg et alternativ for hvordan du vil at de unike eller dupliserte verdiene som skal formateres på hurtigmenyen Format med.

Du kan redigere en eksisterende regel og endre den for å bruke betinget formatering på unike eller dupliserte data.

 1. Merk en eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i kategorien Hjem, under Format, og klikk deretter Behandle regler.

  Hjem-fanen, Format-gruppen

 3. Kontroller at riktig arket eller tabellen er valgt på hurtigmenyen Vis formateringsregler for.

 4. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

 5. Velg ønskede alternativer, og klikk deretter på OK.

Se også

Sortere en liste med data

Filtrere en liste med data

Filtrer etter skriftfarge, cellefarge eller ikonsett

Søke etter og erstatte tekst eller tall

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×