Filtrere data i Excel-tjenester

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Filtrering av data er en rask og enkel metode for å finne og arbeide med et delsett med data i et celleområde eller i en kolonne i en tabell. Filtrerte data viser bare radene som oppfyller kriterier du angir, og skjuler radene du ikke vil vise. Du kan også filtrere flere kolonner. Filtre legges til hverandre, som betyr at hvert nye filter er basert på det gjeldende filteret, noe som dermed reduserer delsettet med data. Du kan opprette to filtertyper: ved hjelp av en verdiliste, eller ved hjelp av vilkår.

Hva vil du gjøre?

Filtrere tekst

Filtrere tall

Filtrere datoer eller klokkeslett

Filtrere etter høyeste eller laveste tall

Fjerne et filter for en kolonne

Lær mer om problemer med filtrering av data

Filtrere tekst

Hvis du vil filtrere etter data, må forfatteren av arbeidsboken først lagre Microsoft Office Excel-arbeidsboken med et filter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Office Excel 2007.

 1. Finn en kolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med tekstverdier   

  1. Klikk Filtrer.

  2. I listen med tekstverdier merker du av for eller fjerner merket for én eller flere tekstverdier du vil filtrere etter.

   Listen med tekstverdier kan bestå av opptil 1 000 elementer. Hvis listen er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og deretter velger du tekstverdiene du vil filtrere etter.

   Hvis du vil gjøre Filtrer-menyen bredere eller lengre, kan du klikke og dra i håndtaket nederst.

   Opprette vilkår   

  3. Velg Tekstfiltre, og klikk deretter en av kommandoene for sammenligningsoperator, eller klikk Egendefinert filter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med et bestemt tegn, velger du Begynner med, eller hvis du vil filtrere etter tekst som har bestemte tegn hvor som helst i teksten, velger du Inneholder.

  4. Skriv inn teksten i boksen til høyre i dialogboksen Egendefinert filter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med bokstaven "J", skriver du inn J. Hvis du vil filtrere etter tekst med "klokke" hvor som helst i teksten, skriver du inn klokke.

   Hvis du vil finne tekst som har noen tegn felles, men ikke andre, kan du bruke et jokertegn.

   Hvordan du bruker jokertegn

   Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for tekstfiltre.

   Bruk

   For å finne

   ? (spørsmålstegn)

   Ett vilkårlig tegn
   J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

   * (stjerne)

   Et hvilket som helst antall tegn
   *øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

   ~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

   Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn
   fy06~? vil for eksempel finne "fy06?"

Til toppen av siden

Filtrere tall

Hvis du vil filtrere data, må en forfatter av arbeidsboken først lagre Excel-arbeidsboken med et aktivt autofilter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Office Excel 2007.

 1. Finn en kolonne som inneholder numeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med tall   

  1. Klikk Filtrer.

  2. I listen med tall merker du av for eller fjerner merket for ett eller flere tall du vil filtrere etter.

   Listen med tall kan bestå av opptil 1 000 elementer. Hvis listen er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og deretter velger du tallene du vil filtrere etter.

   Hvis du vil gjøre Filtrer-menyen bredere eller lengre, kan du klikke og dra i håndtaket nederst.

   Opprette vilkår   

  3. Velg Tallfiltre, og klikk deretter en av kommandoene for sammenligningsoperator, eller klikk Egendefinert filter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter en lavere eller høyere tallgrense, velger du Mellom.

  4. Skriv inn ett eller flere tall i boksen eller boksene til høyre i dialogboksen Egendefinert autofilter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter "25" som laveste tall og "50" som høyeste tall, angir du 25 og 50.

Til toppen av siden

Filtrere datoer eller klokkeslett

Hvis du vil filtrere data, må en forfatter av arbeidsboken først lagre Excel-arbeidsboken med et aktivt autofilter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Office Excel 2007.

 1. Finn en kolonne som inneholder datoer eller klokkeslett.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med datoer eller klokkeslett   

  1. Klikk Filtrer.

  2. I listen med datoer eller klokkeslett merker du av for eller fjerner merket for én eller flere datoer eller klokkeslett du vil filtrere etter.

   Som standard blir alle datoene i celleområdet eller tabellkolonnen gruppert etter et hierarki av år, måneder og dager. Når du merker eller fjerner merkingen for et høyere nivå i hierarkiet, skjer det samme med de nestede datoene under det nivået. Hvis du for eksempel velger 2006, vises månedene under 2006 og dagene vises under hver måned.

   Listen med verdier kan bestå av opptil 1 000 elementer. Hvis listen er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og deretter velger du verdiene du vil filtrere etter.

   Hvis du vil gjøre Filtrer-menyen bredere eller lengre, kan du klikke og dra i håndtaket nederst.

   Opprette vilkår   

  3. Velg Datofiltre, og gjør deretter ett av følgende:

   Vanlige filtre   

   Et fellesfilter er basert på en sammenligningsoperator.

   1. Klikk en av kommandoene for sammenligningsoperatorer (Er lik, Før, Etter eller Mellom), eller klikk Egendefinert filter.

   2. Skriv inn en dato eller et klokkeslett i boksen til høyre i dialogboksen Egendefinert filter.

    Hvis du for eksempel vil filtrere etter en lavere eller høyere dato eller klokkeslett, velger du Mellom.

   3. Skriv inn en dato eller et klokkeslett i boksen eller boksene til høyre i dialogboksen Egendefinert filter.

    Hvis du for eksempel vil filtrere etter en tidligere dato enn "3/1/2006" og en senere dato enn "6/1/2006", skriver du inn 3/1/2006 og 6/1/2006. Hvis du vil filtrere etter et tidligere klokkeslett enn "8:00 AM" og et senere tidspunkt enn "12:00 PM", skriver du inn 8:00 AM og 12:00 PM.

    Dynamisk filter   

    Et dynamisk filter er et filter der vilkårene kan endre seg når du bruker filteret på nytt.

   4. Klikk én av de forhåndsdefinerte datokommandoene.

    Hvis du for eksempel vil filtrere alle datoer etter gjeldende dato, velger du I dag på menyen Alle datoene i perioden. Hvis du vil filtrere etter den følgende måneden, velger du Neste måned.

    • Kommandoene under menyen Alle datoene i perioden, som Januar eller Kvartal 2, filtrerer etter perioden uansett hvilket år som brukes. Dette kan være nyttig når du for eksempel skal sammenligne salg etter en periode over flere år.

    • Dette året og Året så langt er forskjellige på måten fremtidige datoer håndteres. Dette året kan returnere datoer i fremtiden for det gjeldende året, mens Året så langt bare returnerer datoer opptil og inkludert gjeldende dato.

    • Alle datofiltre er basert på den gregorianske kalenderen.

    • Regnskapsår og regnskapskvartaler starter alltid i januar i kalenderåret.

Til toppen av siden

Filtrere etter høyeste eller laveste tall

Hvis du vil filtrere data, må en forfatter av arbeidsboken først lagre Excel-arbeidsboken med et aktivt autofilter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpesystemet for Microsoft Office Excel 2007.

 1. Finn en kolonne som inneholder numeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Velg Tallfiltre, og velg deretter Høyeste/laveste.

 4. Gjør følgende i dialogboksen Filtrering av de øverste 10:

  1. Velg høyeste eller laveste i boksen til venstre.

  2. Skriv inn et tall mellom 1 og 255 for Elementer i boksen i midten, eller mellom 0,00 og 100,00 for Prosent.

  3. Gjør ett av følgende i boksen til høyre:

   • Hvis du vil filtrere etter tall, klikker du Elementer.

   • Hvis du vil filtrere etter prosent, klikker du Prosent.

Øverste og nederste verdier er basert på det opprinnelige celleområdet eller den opprinnelige tabellkolonnen, og ikke det filtrerte undersettet med data.

Til toppen av siden

Fjerne et filter for en kolonne

 • Hvis du vil fjerne filteret for en kolonne, klikker du Filter-knappen Ikon for brukt filter på kolonneoverskriften, og klikk deretter Fjern Filter fra < navn >.

Til toppen av siden

Lære mer om problemer med filtrering av data

Du bør være klar over følgende problemer som enten begrenser eller hindrer filtrering.

Unngå blandede lagringsformater    Forfatteren av arbeidsboken oppnår best resultat ved å la være å blande lagringsformater, som tekst og tall eller tall og dato, i samme kolonne, fordi bare én type filterkommando er tilgjengelig for hver kolonne. Hvis det er en blanding av lagringsformater, vises kommandoen for lagringsformatet som forekommer hyppigst. Hvis for eksempel kolonnen inneholder tre verdier som er lagret som tall, og fire som er lagret som tekst, vises filtreringskommandoen Tekstfiltre. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Office Excel 2007.

Det kan være flere filtrerte rader enn grensen på maksimalt antall rader som vises    Hvis antall rader som samsvarer med filteret overskrider maksimalt antall rader som vises i Microsoft Office Excel Web Access, viser Microsoft Office Excel Web Access det første settet med filtrere rader opptil det maksimale antallet. Hvis du vil se alle de filtrerte radene, må du kanskje siden til neste rulleområde. Du kan ikke kunne se alle radene som returneres av dette filteret i ett rulleområde ved å øke antall rader som skal vises i Excel Web Access. For mer informasjon, kan du se egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access.

Tegn som ikke skrives ut, kan hindre filtrering    Excel Web Access kan ikke filtrere data i en kolonne som inneholder tegn med en ANSII-verdi på 0 til 32, som er tegn som ikke skrives ut. I en Excel-arbeidsbok gjengis disse tegnene med en rektangulær boks som plassholder. Hvis du vil filtrere data, må forfatteren av arbeidsboken fjerne disse tegnene som ikke skrives ut, eller erstatte dem med et tegn som skrives ut. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Office Excel 2007.

Beregnede medlemmer i pivottabellrapporter    Du kan ikke bruke et filter som kombinerer et beregnet medlem (angitt med blått) med andre elementer, inkludert andre beregnede medlemmer. Endre filteret slik at bare ett beregnet medlem er valgt, eller hvis du velger to eller flere elementer, kan du fjerne de beregnede medlemmene.

Pivottabellmetadata kan være synlige    Hvis du er forfatteren av en arbeidsbok og publiserer en arbeidsbok som inneholder en OLAP-pivottabellrapport som er filtrert, er det mulig for en bruker å se metadataene for et skjult felt. Hvis du vil holde denne informasjonen konfidensiell, må du ikke aktivere filtrering.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×