Pivottabeller

Filtrere data i en pivottabell

Filtrere data i en pivottabell

Filtrer dataene for å fokusere på en mindre del av pivottabelldata for en dypt gående analyse. Først setter du inn én eller flere slicere for å filtrere dataene på en rask og effektiv måte. Slicere har knapper du kan klikke for å filtrere dataene, og forbli synlige med dataene, slik at du alltid vet hvilke felt som vises eller skjules i den filtrerte pivottabellen.

Tips!: Du kan nå velge flere slicere ved å klikke på knappen på etiketten som vist ovenfor, i Excel 2016.

Slicer-valg med flervalgsknappen uthevet
Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Filtrere data i en pivottabell

 1. Merk en celle i pivottabellen. Velg Analyser > Sett inn slicer Slicer .

 2. Merk feltene du vil opprette slicere for. Velg deretter OK.

 3. Klikk på elementene du vil vise i pivottabellen.

Filtrere data manuelt

 1. Velg pilen til overskriftcellen  Filtrere rullegardinpil  for kolonnen du vil filtrere.

 2. Fjern merket for (Merk alt) og merk av i boksene du vil vise. Velg deretter OK.

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise pivottabellfanene (Analyse av pivottabell og Utforming) på båndet.

 2. Klikk på Analyse av pivottabell > Sett inn slicer.

 3. Merk av for feltene du vil opprette slicere for, i dialogboksen Sett inn slicere.

 4. Klikk OK.

  Det vises en slicer for hvert felt du merket av for i dialogboksen Sett inn slicere.

 5. Klikk elementene du vil vise i pivottabellen, i hver enkelt slicer.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på sliceren, kan du klikke på den for å vise Slicer-fanen på båndet. Du kan bruke en slicerstil eller endre innstillingene ved å bruke de ulike fanealternativene.

Andre måter å filtrere pivottabelldata på

Bruk en av de følgende filtreringsfunksjonene i stedet for eller i tillegg til å bruke slicere til å vise nøyaktig de dataene du vil analysere.

Filtrere data manuelt

Bruke et rapportfilter til å filtrere elementer

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Filtrere data manuelt

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen.

 2. Fjern merket for (Merk alt) øverst i listen over rad- eller kolonneetiketter, og merk deretter av for elementene du vil vise i pivottabellen.

 3. Filtreringspilen endres til dette ikonet Ikon for brukt filter for å angi at et filter brukes. Klikk det for å endre eller fjerne filteret, ved å klikke Fjern filter fra <feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne all filtrering samtidig, klikker du på Analyse av pivottabell > Fjern > Fjern filtre.

Bruke et rapportfilter til å filtrere elementer

Du kan raskt vise et annet sett med verdier i pivottabellen ved hjelp av et rapportfilter. Elementer du valgte i filteret, vises i pivottabellen, og elementer som ikke er valgt, vil være skjult. Hvis du vil vise filtersider (verdisettet som samsvarer med de merkede rapportfilterelementene) på separate regneark, kan du spesifisere det alternativet.

Legge til et rapportfilter

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

  Pivottabellfelt-ruten vises.

 2. Klikk på feltet i et område og velg Flytt til rapportfilter i pivottabellfeltlisten.

Du kan gjenta dette trinnet for å opprette mer enn ett rapportfilter. Rapportfiltre vises ovenfor pivottabellen for enkel tilgang.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i området Filtre, kan du enten dra feltene til posisjonen du vil bruke, eller dobbeltklikke på et felt og velge Flytt opp eller Flytt ned. Rekkefølgen av rapportfiltrene gjenspeiles i pivottabellen.

Vise rapportfiltre i rader eller kolonner

 1. Klikk på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram

 2. Høyreklikk hvor som helst i pivottabellen, og klikk deretter på Alternativer for pivottabell.

 3. Spesifiser disse alternativene i Oppsett-fanen:

  1. Gjør ett av følgende i Rapportfilter-området i listen Ordne felt:

   • Velg Ned, så bortover for å vise rapportfiltre i rader fra øverst til nederst.

   • Velg Bortover, så ned for å vise rapportfiltre i kolonner fra venstre til høyre.

  2. Skriv inn eller velg antall felt som skal vises før en ny kolonne eller rad skal påbegynnes, i boksene Filterfelt per kolonne (basert på innstillingen i Ordne felt som du spesifiserte i forrige trinn).

Velge elementer i rapportfilteret

 1. Klikk på rullegardinpilen ved siden av rapportfilteret i pivottabellen.

 2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av elementene du vil vise i rapporten. Hvis du vil velge alle elementene, kan du klikke på avmerkingsboksen ved siden av (Merk alle).

  Rapportfilteret viser nå de filtrerte elementene.

Vise rapportfiltersider på separate regneark

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabellen til et pivotdiagram) som har ett eller flere rapportfiltre.

 2. Klikk på Analyse av pivottabell (på båndet) > Alternativer > Vis rapportfiltersider.

 3. Velg et rapportfilterfelt i dialogboksen Vis rapportfiltersider, og deretter klikker du på OK.

Vise de ti øverste eller nederste elementene

Du kan også bruke filtre til å vise de ti øverste eller nederste verdiene som oppfyller bestemte betingelser.

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpil ved siden av Radetiketter eller Kolonneetiketter i pivottabellen.

 2. Høyreklikk på et element i det merkede området, og klikk deretter på Filtrer > Ti øverste eller Ti nederste.

 3. Skriv inn et tall i den første boksen.

 4. Velg alternativet du vil filtrere etter, i den andre boksen. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  • Hvis du vil filtrere etter antall elementer, velger du Elementer.

  • Hvis du vil filtrere etter prosent, velger du Prosent.

  • Hvis du vil filtrere etter sum, velger du Sum.

 5. Du kan også søke etter en bestemt verdi i søkeboksen.

Filtrere etter merking for å vise eller skjule bare merkede elementer

 1. Velg ett eller flere elementer i det feltet i pivottabellen som du vil filtrere etter merking.

 2. Høyreklikk på et element i det merkede området, og klikk deretter på Filtrer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Vis de merkede elementene ved å klikke på Bare behold merkede elementer.

  • Skjul de merkede elementene ved å klikke på Skjul merkede elementer.

   Tips!: Du kan vise skjulte elementer igjen ved å fjerne filteret. Høyreklikk på et annet element i samme felt, klikk på Filtrer og deretter på Fjern filter.

Aktivere eller deaktivere filtreringsalternativer

Hvis du vil bruke flere filtre per felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapper i pivottabellen, kan du gjøre følgende for å aktivere eller deaktivere disse og andre filtreringsalternativer:

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise pivottabellfanene på båndet.

 2. Klikk på AlternativerAnalyse av pivottabell-fanen.

  1. Klikk på Oppsett i dialogboksen Alternativer for pivottabell.

  2. Merk av eller fjern merket i boksen Tillat flere filtre per felt, avhengig av hva du trenger, i Oppsett-området.

  3. Klikk på Vis-fanen og merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Felttekster og filtre hvis du vil vise eller skjule felttekster og rullegardinlister for filtre.

Du kan vise og samhandle med pivottabeller i Excel for nettet, som omfatter noe manuelt filtrering, og bruke slicere som ble opprettet i skrive bords versjonen av Excel for å filtrere dataene. Du kan ikke opprette nye slicere i Excel for nettet.

Gjør ett av følgende for å filtrere i pivottabelldataene:

 • Klikk pilen på Radetiketter eller Kolonneetiketter for å bruke et manuelt filter, og velg deretter filtreringsalternativene du vil bruke.

Filtreringsalternativer for pivottabelldata

 • Hvis pivottabellen har slicere, klikker du bare elementene du vil vise i hver enkelt slicer.

Slicer med valgte elementer

Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, kan du bruke Åpne i Excel for å åpne arbeidsboken og bruke flere filtre eller opprette nye slicere for pivottabelldataene der. Slik gjør du det:

Klikk Åpne i Excel og filtrer dataene i pivottabellen.

Knappen for å redigere i Excel

Hvis du vil ha nyheter om de siste Excel for nettet oppdateringene, kan du gå til Microsoft Excel-bloggen.

Hvis du vil ha den komplette pakken med Office-programmer og -tjenester, kan du prøve eller kjøpe den på Office.com.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Video: Filtrere data i en pivottabell

Opprette en pivottabell for å analysere regnearkdata

Opprette en pivottabell for å analysere eksterne data

Opprette en pivottabell for å analysere data i flere tabeller

Sortere data i en pivottabell

Gruppere data eller dele opp data i en pivottabell

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×