Filformater som støttes i PowerPoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med PowerPoint, kan du lagre presentasjonen i en av filtyper som er oppført i tabellen nedenfor.

Viktig!: PowerPoint støtter ikke følgende:

  • Lagre i PowerPoint 95-filformater (eller tidligere).

  • Pakkeveiviserfiler (PPZ).

Filformat

Filtype

Brukes hvis du vil lagre

PowerPoint-presentasjon

PPTX

En PowerPoint-presentasjon, er en XML-aktiverte filformat, som standard.

Makroaktivert PowerPoint-presentasjon

PPTM

En presentasjon som inneholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

PowerPoint 97-2003-presentasjon

PPT

En presentasjon du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PDF

PDF

En PostScript-basert elektronisk filformat utviklet av Adobe Systems som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling.

XPS-dokumentformat

XPS

Et nytt elektronisk papirformat for utveksling av ferdige versjoner av dokumenter.

Utformingsmaler for PowerPoint

POTX

En PowerPoint-presentasjonsmal som du kan bruke til å formatere fremtidige presentasjoner.

Makroaktivert utformingsmal for PowerPoint

POTM

En utformingsmal som inneholder forhåndsgodkjente makroer som kan legges til en utformingsmal som skal brukes i en presentasjon.

PowerPoint 97-2003-utformingsmal

POT

En mal du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Office-tema

THMX

Et stilark som inneholder definisjoner av fargetema, skrifttema og effekttema.

PowerPoint-fremvisning

.ppsx

En presentasjon som alltid åpnes i lysbildefremvisning i stedet for normalvisning.

Makroaktivert PowerPoint-fremvisning

PPSM

En lysbildefremvisning som inneholder forhåndsgodkjente makroer du kan kjøre fra lysbildefremvisning.

PowerPoint 97-2003-fremvisning

.pps

En lysbildefremvisning du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillegg

PPAM

Tillegg som inneholder egendefinerte kommandoer, VBA-kode (Visual Basic for Applications) og spesialfunksjoner, for eksempel et tillegg.

PowerPoint 97-2003-tillegg

PPA

Et tillegg du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint XML-presentasjon

.xml

En presentasjon i et standard XML-aktiverte filformat.

MPEG-4 Video

MP4

En presentasjon som er lagret som en video.

MP4-filformat spilles av på mange media-spillere, for eksempel Windows Media Player.

Windows Media Video

WMV

En presentasjon som er lagret som en video.

Filformatet WMV spilles av på mange media spillere.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF

Et lysbilde som en grafikk for bruk på websider.

GIF-filformatet er begrenset til støtte for 256 farger. Det er derfor mer effektivt for skannede bilder, for eksempel illustrasjoner. GIF-formatet kan også brukes til strektegninger, svart-hvitt-bilder og liten tekst som bare er flere piksler høy. GIF-formatet støtter animasjon og gjennomsiktige bakgrunner.

JPEG-filformat (Joint Photographic Experts Group)

JPG

Et lysbilde som en grafikk for bruk på websider.

JPEG-filformatet har støtte for 16 millioner farger og passer best til fotografier og kompleks grafikk.

PNG (Portable Network Graphics-format)

PNG

Et lysbilde som en grafikk for bruk på websider.

PNG ble godkjent som en standard av World Wide Web Consortium (W3C) for å erstatte GIF. PNG støtter ikke animasjon som GIF gjør og noen eldre lesere støtter ikke dette filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

TIF

Et lysbilde som en grafikk for bruk på websider.

TIFF er det filformatet som egner seg best til lagring av punktgrafikkbilder på personlige datamaskiner. TIFF-grafikk kan ha en hvilken som helst oppløsning og være i svart-hvitt, gråtoner eller farger.

Enhetsuavhengig punktgrafikk

BMP

Et lysbilde som en grafikk for bruk på websider.

En punktgrafikk er en fremstilling av et grafikkbilde i datamaskinminnet som består av rader og kolonner med punkt. Verdien for hvert punkt (om det er fylt eller ikke) lagres i én eller flere biter med data.

Windows-metafil

WMF

Et lysbilde som en 16-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 3.x og senere).

Utvidet Windows-metafil

EMF

Et lysbilde som en 32-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 95 og senere).

Disposisjon/RTF

RTF

En disposisjon som et dokument med ren tekst som gir mindre filstørrelser og muligheten til å dele uten makroer filer med andre som ikke kanskje har samme versjon av PowerPoint eller operativsystemet som du har. Eventuell tekst i notatruten lagres ikke med dette filformatet.

PowerPoint-bildepresentasjon

PPTX

En PowerPoint-presentasjon der hvert lysbilde har blitt konvertert til et bilde. Lagre en fil som et bilde i PowerPoint-presentasjon, reduseres filstørrelsen. Imidlertid går litt informasjon om tapt.

Strengt Open XML-presentasjon

.pptx

En presentasjon i den streng ISO-versjonen av PowerPoint-presentasjon-filformatet.

OpenDocument-presentasjon

ODP

Du kan lagre PowerPoint-filer slik at de kan åpnes i presentasjonsprogrammer som bruker OpenDocument-presentasjonsformat, for eksempel Google Docs og OpenOffice.org Impress. Du kan også åpne presentasjoner i odp-formatet i PowerPoint. Noe av informasjonen kan gå tapt når lagre og åpne odp-filer.

Til toppen av siden

Filformat

Filtype

Brukes hvis du vil lagre

PowerPoint-presentasjon

PPTX

En PowerPoint-presentasjon, er en XML-aktiverte filformat, som standard.

Makroaktivert PowerPoint-presentasjon

PPTM

En presentasjon som inneholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

PowerPoint 97-2003-presentasjon

PPT

En presentasjon du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PDF

PDF

En PostScript-basert elektronisk filformat utviklet av Adobe Systems som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling.

XPS-dokumentformat

XPS

Et nytt elektronisk papirformat for utveksling av ferdige versjoner av dokumenter.

Utformingsmaler for PowerPoint

POTX

En PowerPoint-presentasjonsmal som du kan bruke til å formatere fremtidige presentasjoner.

Makroaktivert utformingsmal for PowerPoint

POTM

En utformingsmal som inneholder forhåndsgodkjente makroer som kan legges til en utformingsmal som skal brukes i en presentasjon.

PowerPoint 97-2003-utformingsmal

POT

En mal du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Office-tema

THMX

Et stilark som inneholder definisjoner av fargetema, skrifttema og effekttema.

PowerPoint-fremvisning

PPS OG PPSX

En presentasjon som alltid åpnes i lysbildefremvisning i stedet for normalvisning.

Makroaktivert PowerPoint-fremvisning

PPSM

En lysbildefremvisning som inneholder forhåndsgodkjente makroer du kan kjøre fra lysbildefremvisning.

PowerPoint 97-2003-fremvisning

PPT

En lysbildefremvisning du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillegg

PPAM

Tillegg som inneholder egendefinerte kommandoer, VBA-kode (Visual Basic for Applications) og spesialfunksjoner, for eksempel et tillegg.

PowerPoint 97-2003-tillegg

PPA

Et tillegg du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

WMV

En presentasjon som er lagret som en video. PowerPoint 2010 presentasjoner kan lagres med høy kvalitet (1024 x 768, 30 rammer per sekund); Middels kvalitet (640 x 480, 24 rammer per sekund); og lav kvalitet (320 X 240 15 rammer per sekund).

WMV-filformatet spilles av på mange mediespillere, for eksempel Windows Media Player.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

GIF-filformatet er begrenset til støtte for 256 farger. Det er derfor mer effektivt for skannede bilder, for eksempel illustrasjoner. GIF-formatet kan også brukes til strektegninger, svart-hvitt-bilder og liten tekst som bare er flere piksler høy. GIF-formatet støtter animasjon og gjennomsiktige bakgrunner.

JPEG-filformat (Joint Photographic Experts Group)

JPG

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

JPEG-filformatet har støtte for 16 millioner farger og passer best til fotografier og kompleks grafikk.

PNG (Portable Network Graphics-format)

PNG

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

PNG ble godkjent som en standard av World Wide Web Consortium (W3C) for å erstatte GIF. PNG støtter ikke animasjon som GIF gjør og noen eldre lesere støtter ikke dette filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

TIF

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

TIFF er det filformatet som egner seg best til lagring av punktgrafikkbilder på personlige datamaskiner. TIFF-grafikk kan ha en hvilken som helst oppløsning og være i svart-hvitt, gråtoner eller farger.

Enhetsuavhengig punktgrafikk

BMP

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

En punktgrafikk er en fremstilling av et grafikkbilde i datamaskinminnet som består av rader og kolonner med punkt. Verdien for hvert punkt (om det er fylt eller ikke) lagres i én eller flere biter med data.

Windows-metafil

WMF

Et lysbilde som en 16-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 3.x og senere).

Utvidet Windows-metafil

EMF

Et lysbilde som en 32-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 95 og senere).

Disposisjon/RTF

RTF

En disposisjon som et dokument med ren tekst som gir mindre filstørrelser og muligheten til å dele uten makroer filer med andre som ikke kanskje har samme versjon av PowerPoint eller operativsystemet som du har. Eventuell tekst i notatruten lagres ikke med dette filformatet.

PowerPoint-bildepresentasjon

PPTX

En PowerPoint-presentasjon der hvert lysbilde har blitt konvertert til et bilde. Lagre en fil som et bilde i PowerPoint-presentasjon, reduseres filstørrelsen. Imidlertid går litt informasjon om tapt.

OpenDocument-presentasjon

ODP

Du kan lagre PowerPoint 2010 filer slik at de kan åpnes i presentasjonsprogrammer som bruker OpenDocument-presentasjonsformat, for eksempel Google Docs og OpenOffice.org Impress. Du kan også åpne presentasjoner i odp-formatet PowerPoint 2010. Noe av informasjonen kan gå tapt når lagre og åpne odp-filer.

Til toppen av siden

Filformat

Filtype

Brukes hvis du vil lagre

PowerPoint-presentasjon

PPTX

En Office PowerPoint 2007-presentasjon, er som standard en XML-fil.

Makroaktivert PowerPoint-presentasjon

PPTM

En presentasjon som inneholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

PowerPoint 97-2003-presentasjon

PPT

En presentasjon du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PDF

PDF

Publisere som PDF eller XPS: et PostScript-basert elektronisk filformat som er utviklet av Adobe Systems som opprettholder dokumentformateringen og muliggjør fildeling.

Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

XPS-dokumentformat

XPS

Publiser som PDF eller XPS: et nytt Microsoft elektronisk papirformat for utveksling av dokumenter i det endelige skjemaet.

Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Utformingsmaler for PowerPoint

POTX

En presentasjon lagret som en utformingsmal som kan brukes til å formatere fremtidige presentasjoner.

Makroaktivert utformingsmal for PowerPoint

POTM

En utformingsmal som inneholder forhåndsgodkjente makroer som kan legges til en utformingsmal som skal brukes i en presentasjon.

PowerPoint 97-2003-utformingsmal

POT

En mal du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Office-tema

THMX

Et stilark som inneholder definisjoner av fargetema, skrifttema og effekttema.

PowerPoint-fremvisning

PPS OG PPSX

En presentasjon som alltid åpnes i lysbildefremvisning i stedet for normalvisning.

Obs!: Hvis du ikke klarer å åpne en PPS-fil, kan du se jeg kan ikke åpne en PPS-fil.

Makroaktivert PowerPoint-fremvisning

PPSM

En lysbildefremvisning som inneholder forhåndsgodkjente makroer du kan kjøre fra lysbildefremvisning.

PowerPoint 97-2003-fremvisning

PPT

En lysbildefremvisning du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

PowerPoint-tillegg

PPAM

Tillegg som inneholder egendefinerte kommandoer, VBA-kode (Visual Basic for Applications) og spesialfunksjoner, for eksempel et tillegg.

PowerPoint 97-2003-tillegg

PPA

Et tillegg du kan åpne i PowerPoint 97 til Office PowerPoint 2003.

Webside i enkelt fil

MHT OG MHTML

En webside som en enkelt fil med en HTM-fil og alle støttefiler, for eksempel bilder, lydfiler, gjennomgripende stilark, skript med mer. Velegnet til å sende en presentasjon via e-post.

Webside

HTM OG HTML

En webside som en mappe med en HTM-fil og alle støttefiler, for eksempel bilder, lydfiler, gjennomgripende stilark, skript med mer. Velegnet til publisering på et område eller til redigering i Microsoft Office FrontPage eller et annet HTML-redigeringsprogram.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

GIF-filformatet er begrenset til støtte for 256 farger, og det er derfor mer effektivt til skannede bilder, for eksempel illustrasjoner, enn fargefotografier. GIF-formatet kan også brukes til strektegninger, svart-hvitt-bilder og liten tekst som bare er noen få piksler høy. GIF-formatet støtter animasjon og gjennomsiktige bakgrunner.

JPEG-filformat (Joint Photographic Experts Group)

JPG

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

JPEG-filformatet har støtte for 16 millioner farger og passer best til fotografier og kompleks grafikk.

PNG (Portable Network Graphics-format)

PNG

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

PNG ble godkjent som en standard av World Wide Web Consortium (W3C) for å erstatte GIF. PNG støtter ikke animasjon som GIF gjør og noen eldre lesere støtter ikke dette filformatet.

TIFF (Tag Image File Format)

TIF

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

TIFF er det filformatet som egner seg best til lagring av punktgrafikkbilder på personlige datamaskiner. TIFF-grafikk kan ha en hvilken som helst oppløsning og være i svart-hvitt, gråtoner eller farger.

Enhetsuavhengig punktgrafikk

BMP

Et lysbilde som grafikk til bruk på websider.

En punktgrafikk er en fremstilling av et grafikkbilde i datamaskinminnet og består av rader og kolonner med punkt. Verdien for hvert punkt (om det er fylt eller ikke) lagres i én eller flere biter med data.

Windows-metafil

WMF

Et lysbilde som en 16-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 3.x og senere).

Utvidet Windows-metafil

EMF

Et lysbilde som en 32-biters grafikk (til bruk i Microsoft Windows 95 og senere).

Disposisjon/RTF

RTF

En disposisjon som et dokument med ren tekst som gir mindre filstørrelser og muligheten til å dele uten makroer filer med andre som ikke kanskje har samme versjon av PowerPoint eller operativsystemet som du har. Eventuell tekst i notatruten lagres ikke med dette filformatet.

OpenDocument-presentasjon

ODP

OpenDocument-presentasjon. Du kan lagre PowerPoint 2007 filer slik at de kan åpnes i presentasjonsprogrammer som bruker OpenDocument-presentasjonsformat, for eksempel Google Docs og OpenOffice.org Impress. Du kan også åpne presentasjoner i odp-formatet PowerPoint 2007. Formatering kan gå tapt når lagre og åpne odp-filer.

Til toppen av siden

Se også

Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×