FFORDELING.INVERS (funksjon)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer den inverse for F-sannsynlighetsfordelingen. Hvis p = FFORDELING(x;...), så er FFORDELING.INVERS(p;...) = x.

F-fordelingen kan brukes i en F-test som sammenligner spredningsgraden i to datasett. Du kan for eksempel analysere fordelingen av inntekter i Norge og Sverige, og slik finne ut om de to landene har en lignende spredningsgrad.

Syntaks

FFORDELING.INVERS(sannsynlighet,frihetsgrader1,frihetsgrader2)

Sannsynlighet     er en sannsynlighet knyttet til den kumulative F-fordelingen.

Frihetsgrader1     er tellerens frihetsgrader.

Frihetsgrader2     er nevnerens frihetsgrader.

Kommentarer

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer FFORDELING.INVERS feilverdien #VERDI!.

  • Hvis sannsynlighet < 0 eller sannsynlighet > 1, returnerer FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.

  • Hvis frihetsgrader1 eller frihetsgrader2 ikke er et heltall, avkortes verdien.

  • Hvis frihetsgrader1 < 1 eller frihetsgrader1 = 10^10, returnerer FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.

  • Hvis frihetsgrader2 < 1 eller frihetsgrader2 = 10^10, returnerer FFORDELING.INVERS feilverdien #NUM!.

FFORDELING.INVERS kan brukes til å returnere kritiske verdier fra F-fordelingen. Utdataene fra en variansanalyse vil for eksempel ofte inkludere data for en F-tabell, F-sannsynlighet og den kritiske verdien for F med et signifikansnivå på 0,05. Hvis du vil returnere den kritiske verdien for F, bruker du signifikansnivået som sannsynlighetsargumentet i FFORDELING.INVERS.

FFORDELING.INVERS beregner funksjonen ved hjelp av repetisjoner. Gitt en sannsynlighetsverdi, repeteres FFORDELING.INVERS helt til resultatet ligger innenfor ±3x10^-7. Hvis ikke FFORDELING.INVERS konvergerer etter 100 repetisjoner, returnerer funksjonen feilverdien #I/T

Eksempel

Sannsynlighet

Frihetsgrader1

Frihetsgrader2

Formel

Beskrivelse (Resultat)

0,01

6

4

=FFORDELING.INVERS([Sannsynlighet];[Grader1];[Grader2])

Den inverse av den sannsynlige F-fordelingen for de angitte argumentene (15,20675)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×