Fem flotte verktøy for å lage idédugnadsdiagrammer i Visio

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvordan du raskt ta disse idédugnad ideer mens du oppretter en post som du kan analysere, redigere og følge opp senere?

Når du oppretter et idédugnadsdiagram i Microsoft Office Visio, oppretter du et visuelt arkiv over ideer som illustrasjonen nedenfor. Diagrammet kan hjelpe deg med å raskt gjenkjenne og sortere temaer og hierarkier, noe som gjør det enkelt å hente en handlingsplan etter en kaotisk økt.

Idédugnadsdiagram

Denne artikkelen beskriver fem ulike metoder for å opprette et idédugnadsdiagram i Visio. Hver metode har sin prosjektstyringstips, avhengig av hvordan du liker å arbeide.

Ved hjelp av et idédugnadsdiagram

Det finnes to primære måter å bruke et idédugnadsdiagram. Først er å begynne med en hovedidé og deretter generere Beslektede emner og underemner hierarkisk for å komme til et stort antall mulige fremgangsmåter.

Andre er å registrere alle ideer som de kommer frem og senere ordne dem i en hierarkisk diagram. Du deretter revidere, forbedre og dele resultatene blant medlemmene i gruppen. Denne metoden er mest nyttige under en idédugnad der personer bidrar med ideer i rask rekkefølge. I denne innstillingen er ikke alltid tydelig og du trenger å fange opp ideene raskt.

Starte en ny idédugnadsdiagram

 • Klikk fil, og klikk deretter Ny.

 • Klikk Idédugnadsdiagram under Business. Hvis du ikke ser Business, klikker du maler eller Kategorier.

  Velg malen idédugnad diagram

Utvide tegningssiden for å tilpasse et idédugnadsdiagram

Hvis et idédugnadsdiagram strekker seg utenfor kantlinjene på tegningssiden, kan du enkelt utvide siden uten å flytte emnene til en annen side. Endre størrelse på siden på to måter: ved å dra kantlinjene på siden manuelt eller ved hjelp av dialogboksen Utskriftsformat.

Endre størrelsen på tegningssiden ved å dra kantlinjene manuelt

 1. Klikk ZoomVis-menyen, og klikk Helside. Denne visningen viser kantlinjene på tegningssiden.

 2. Plasser pekeren på kantlinjen på tegningssiden du vil vise, og trykk deretter CTRL-tasten. Når pekeren endres til en tohodet pil, og dra pekeren for å endre størrelse på siden.

Manuelt utvide tegningssiden ved å dra kantene.

Endre størrelsen på tegningssiden ved hjelp av dialogboksen Utskriftsformat

 1. Klikk Utforming, og trykk deretterSKIFT+F5for å åpne, i dialogboksen for Utskriftsformat.

 2. Klikk på Sidestørrelse-fanen.

 3. Skriv inn størrelsen du vil at siden skal være under Egendefinert størrelse, og klikk OK.

Dialogboksen Utskriftsformat

Obs!: Endringene til størrelsen på tegningssiden gjelder bare for siden du viser for øyeblikket. Pass på at du skriver inn riktig målenhet (tommer eller millimeter) i boksene Egendefinert størrelse når du skriver i størrelsen på siden.

Bruke båndet idédugnad

Du kan utføre de vanligste oppgavene i bygger et idédugnadsdiagram, for eksempel legge til et hovedemne eller ordne emner på siden ved å klikke knappene på båndet Idédugnad.

Du kan enkelt få tilgang til disse verktøyene uten å dra pekeren bort på tegningssiden. Hvis du for eksempel hvis du bruker en tavle-PC, trykk du bare én gang på Idédugnad-båndet for å plassere emner på tegningssiden.

Idédugnad båndet gir deg tilgang til alle verktøyene som er spesielt utformet for Idédugnad-malen. I tillegg til å legge til eller ordne emner, kan du bruke kommandoene på denne båndet til å utføre handlinger som å endre et eksisterende emne eller flytte et emne for en ny side.

Verktøylinjen for idédugnad

Opprette et diagram ved hjelp av kategorien idédugnad

 1. Klikk hovedIdédugnad-kategorien.

 2. Figuren er merket, og Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 3. Merk figuren Hovedemne, klikker du underemne.

  Et underemne kobles til, og er underordnet Hovedemne.

 4. Skriv inn tittelen på underemnet.

Legge til flere emner ved hjelp av verktøylinjen for idédugnad

Du kan legge til flere emner i diagrammet ved å gjøre ett av følgende:

Legge til flere underemner

 1. Velg emnet du vil legge til underemner, og klikk deretter Flere underemner på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. I dialogboksen Skriv inn teksten for hvert nytt emne, og trykk ENTER etter hver kommando. Når du har lagt til alle emnene du vil bruke, klikker du OK.

Legge til navnene på emner du vil legge til en per linje.

Legge til et emne for node

 1. Velg emnet du vil legge til et sideordnet emne, og klikk deretter node på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Legge til ett emne om gangen

 1. Merk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller underemne, og klikk deretter node eller underemne på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plass på tegningssiden ved å gjøre følgende:

 • Klikk Ordne automatisk på verktøylinjen for Idédugnad.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emner som du vil flytte, og deretter dra dem til et annet sted på siden. Når du flytter et emne, koblingene automatisk, og underemner sammen med den.

Ved hjelp av hurtigmenyen

Menyen snarvei (eller "høyreklikker") er et nyttig verktøy du bruker når du vil raskt utføre en handling uten å bevege markøren utenfor siden i et Microsoft Office-program. Hurtigmenyen inneholder også standard Visio-tegningssiden for oppgaver som å kopiere og lime inn figurer.

Mest erfarne brukere bruke metoden snarvei på grunn av sin tilgjengelighet. I Visio, kan du enkelt bygge diagrammet ved hjelp av denne metoden.

Visio kontekst eller Høyreklikk-menyen

Opprette et diagram ved hjelp av metoden snarvei

 1. Høyreklikk tegningssiden, og klikk Legg til hovedemne.

 2. Figuren er merket, og Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 3. Høyreklikk Hovedemne-figuren, og klikk deretter Legg til underemne.

 4. Skriv inn tittelen på underemnet.

Legge til emner ved hjelp av metoden snarvei

Det finnes flere måter å legge til emner i diagrammet:

Legge til flere underemner
 1. Høyreklikk emnet du vil legge til flere underemner, og klikk deretter Legg til flere underemner.

  Velg et emne, høyre klikker du og velger Legg til flere emner

 2. I dialogboksen Skriv inn teksten for hvert nytt emne, og trykk ENTER etter hver kommando. Når du har lagt til alle emnene du vil bruke, klikker du OK.

Legge til et emne for node
 1. Høyreklikk emnet du vil legge til et sideordnet emne, og klikk Legg til sideordnet emne.

 2. Skriv inn teksten for det nye emnet.

Legge til et emne om gangen
 1. Høyreklikk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller underemne, og klikk Legg til sideordnet emne eller Legg til underemne.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plass på tegningssiden ved å gjøre følgende:

 • Høyreklikk et tomt område på siden, og klikk deretter Ordne figurer automatisk.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emner som du vil flytte, og deretter dra dem til et annet sted på siden. Når du flytter et emne, koblingene automatisk, og underemner sammen med den.

Ved hjelp av disposisjonsvinduet

Disposisjonsvindu viser treet strukturen til et idédugnadsdiagram som registrerer hierarkiske relasjoner emnene og komprimerer all informasjonen som er spredt over flere figurer og sider på ett sentralt sted. Bruke funksjonen når du vil ordne ideer i en lineær visning uten å påvirke utseendet til diagrammet og uten å måtte gå frem og tilbake mellom figurer og sider.

Visio disposisjonsvinduet

Aktivere eller deaktivere disposisjonsvinduet

Hvis du vil slå av disposisjonsvinduet på eller av, i kategorien idédugnad, merker du av for eller fjerner merket disposisjonsvinduet.

Merk av eller Fjern disposisjon vinduet avmerkingsboksen

Opprette et diagram ved hjelp av disposisjonsvinduet

 1. Høyreklikk "Tegning1" eller lagrede tegnede filnavnet i Disposisjonsvinduet, og klikk deretter Legg til hovedemne.

 2. Høyreklikk Hovedemne, og velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 4. Hvis du vil legge til et underemne, høyreklikk Hovedemne (eller en hvilken som helst annet emne), og klikk deretter Legg til underemne. Gi nytt navn til underemnet på samme måte som du har fått nytt navn til hovedemne.

Tips!: Hvis du vil slette emner, høyreklikker du et emne, og klikk deretter Slett emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes også alle tilhørende underemner. Du kan også slette et emne ved å merke emnet du vil slette, og deretter trykke DELETE-tasten.

Legge til flere emner i diagrammet ved hjelp av disposisjonsvinduet

Hvis du vil legge til flere emner i Disposisjonsvinduet, høyreklikker du emnet du vil legge til flere emner til, og klikk deretter Legg til flere underemner. Skriv inn navnene på emnene i dialogboksen Legg til flere underemner, og klikk deretter OK.

Velg Legg til flere emner på hurtigmenyen

Endre et emne til et underemne

Siden Disposisjonsvinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruke den til å kontrollere den hierarkiske strukturen til emnene. Du kan gjøre et emne i Disposisjonsvinduet i til et annet underemne ved å dra navnet på emnet til et annet nivå.

Hvis du vil flytte et underemne til et høyere nivå (eller lavere nivå) i hierarkiet, drar du navnet på underemne oppå det emnet (eller lavere nivå). Hvis underemne du flyttet har tilsvarende underemner, flyttes de også sammen med den, og endringene gjenspeiles i diagrammet.

Flytte et underemne til et høyere nivå

Obs!: Hever eller senker et emne i hierarkiet ved hjelp av Disposisjonsvinduet automatisk endrer strukturen i diagrammet.

Flytte et emne opp eller ned i disposisjonsvinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i Disposisjonsvinduet uten å påvirke strukturen i diagrammet. Hvis du for eksempel hvis du vil prioritere emner, kan du flytte emnene med høyere prioritet til den øverste delen av Disposisjonsvinduet – plasseringen av figurer på siden uendret.

 • Høyreklikk emnet der du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Denne endringen gjenspeiles bare i Disposisjonsvinduet. Emnet plassering i diagrammet, forblir uendret.

Bruke Idédugnadsfigurer

Dra figurer fra sjablongen Idédugnadsfigurer gir deg størst kontroll over plasseringen til emnene på tegningssiden og koblingstypen.

Obs!: Fordi denne metoden ikke dra nytte av malen idédugnad automatiske funksjonene når du bruker den kommandoen Ordne automatisk og Disposisjonsvinduet kanskje ikke alltid gi deg resultatene du forventer.

Idédugnad figurer-panelet

Før du begynner: diagramvisning tankene dine og utvide sidene dine

Før du oppretter et diagram, bør du vurdere to ting: fremgangsmåten for å opprette diagrammet, og hvordan du tilpasser diagrammet til tegningssiden slik at det å lese når du legger til flere emner til den. Det er lurt å gjøre deg kjent med metodene forskudd slik at du kan være effektivt å opprette et diagram i idédugnadsøkten.

Opprette et idédugnadsdiagram

Det finnes to primære måter å opprette et idédugnadsdiagram:

 • Først er å begynne med en hovedidé og deretter generere Beslektede emner og underemner hierarkisk for å komme til et stort antall mulige fremgangsmåter.

 • Andre er å registrere alle ideer som de kommer frem og senere ordne dem i en hierarkisk diagram. Du deretter revidere, forbedre og dele resultatene blant medlemmene i gruppen. Denne metoden er mest nyttige under en idédugnad der personer bidrar med ideer i rask rekkefølge. I denne innstillingen er ikke alltid tydelig og du trenger å fange opp ideene raskt.

Utvide tegningssiden for å tilpasse et idédugnadsdiagram

Hvis et idédugnadsdiagram strekker seg utenfor kantlinjene på tegningssiden, kan du enkelt utvide siden uten å flytte emnene til en annen side. Endre størrelse på siden på to måter: ved å dra kantlinjene på siden manuelt eller ved hjelp av dialogboksen Utskriftsformat.

Endre størrelsen på tegningssiden ved å dra kantlinjene manuelt
 1. Velg ZoomVis-menyen, og klikk Helside. Denne visningen kan du se kantlinjene på tegningssiden.

 2. Plasser pekeren på kantlinjen på tegningssiden du vil vise, og trykk deretter CTRL-tasten. Når pekeren endres til en tohodet pil, og dra pekeren for å endre størrelse på siden.

Manuelt utvide tegningssiden ved å dra kantene.

Endre størrelsen på tegningssiden ved hjelp av dialogboksen Utskriftsformat
 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk på Sidestørrelse-fanen.

 3. Skriv inn størrelsen du vil at siden skal være under Egendefinert størrelse, og klikk OK.

Dialogboksen Utskriftsformat

Obs!: Endringene til størrelsen på tegningssiden gjelder bare for siden du viser for øyeblikket. Pass på at du skriver inn riktig målenhet (tommer eller millimeter) i boksene Egendefinert størrelse når du skriver i størrelsen på siden.

Bruke verktøylinjen for idédugnad

Du kan utføre de vanligste oppgavene i bygger et idédugnadsdiagram, for eksempel legge til et hovedemne eller ordne emner på siden ved å klikke knappene på verktøylinjen for Idédugnad.

Du kan enkelt få tilgang til disse verktøyene uten å dra pekeren bort på tegningssiden. Hvis du for eksempel hvis du bruker en tavle-PC, trykk du bare én gang på verktøylinjen for Idédugnad å plassere emner på tegningssiden.

Verktøylinjen for idédugnad

Tips!: Hvis du ikke ser verktøylinjen for IdédugnadVis-menyen, pek på Verktøylinjer, og klikk deretter Idédugnad.

Opprette et diagram med kategorien idédugnad eller verktøylinje

 1. På fanen Idédugnad eller verktøylinjen, klikker du Primær eller Legg til hovedemne.

 2. Figuren er merket, og Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 3. Hovedemne-figuren er merket, og klikk Legg til underemne.

  Et underemne kobles til, og er underordnet Hovedemne.

 4. Skriv inn tittelen på underemnet.

Legge til flere emner ved hjelp av verktøylinjen for idédugnad

Du kan legge til flere emner i diagrammet ved å gjøre ett av følgende:

Legge til flere underemner

 1. Velg emnet du vil legge til underemner, og klikk deretter Legg til flere underemner på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. I dialogboksen Skriv inn teksten for hvert nytt emne, og trykk ENTER etter hver kommando. Når du har lagt til alle emnene du vil bruke, klikker du OK.

Legg til flere underemner, dialogboks

Legge til et emne for node

 1. Velg emnet du vil legge til et sideordnet emne, og klikk deretter Legg til sideordnet emne på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Legge til ett emne om gangen

 1. Merk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller underemne, og klikk deretter Legg til sideordnet emne eller Legg til underemne på verktøylinjen for Idédugnad.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plass på tegningssiden ved å gjøre følgende:

 • Klikk Ordne emner automatisk på verktøylinjen for Idédugnad.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emner som du vil flytte, og deretter dra dem til et annet sted på siden. Når du flytter et emne, koblingene automatisk, og underemner sammen med den.

Ved hjelp av menyen for idédugnad

Idédugnad-menyen gir deg tilgang til alle verktøyene som er spesielt utformet for Idédugnad-malen. I tillegg til å legge til eller ordne emner, kan du bruke kommandoene på denne menyen til å utføre handlinger som å endre et eksisterende emne eller flytte et emne for en ny side.

Hovedmenyen for idédugnad

Ved hjelp av hurtigmenyen

Menyen snarvei (eller "høyreklikker") er et nyttig verktøy du bruker når du vil raskt utføre en handling uten å bevege markøren utenfor siden i et Microsoft Office-program. Hurtigmenyen inneholder også standard Visio-tegningssiden for oppgaver som å kopiere og lime inn figurer.

Mest erfarne brukere bruke metoden snarvei på grunn av sin tilgjengelighet. I Visio, kan du enkelt bygge diagrammet ved hjelp av denne metoden.

Hurtigmeny for emnefigur for idédugnad

Opprette et diagram ved hjelp av metoden snarvei

 1. Høyreklikk tegningssiden, og klikk Legg til hovedemne.

 2. Figuren er merket, og Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 3. Høyreklikk Hovedemne-figuren, og klikk deretter Legg til underemne.

 4. Skriv inn tittelen på underemnet.

Legge til emner ved hjelp av metoden snarvei

Det finnes flere måter å legge til emner i diagrammet:

Legge til flere underemner

 1. Høyreklikk emnet du vil legge til flere underemner, og klikk deretter Legg til flere underemner.

  Ny emnefigur merket med hurtigmenyen synlig

 2. I dialogboksen Skriv inn teksten for hvert nytt emne, og trykk ENTER etter hver kommando. Når du har lagt til alle emnene du vil bruke, klikker du OK.

Legge til et emne for node

 1. Høyreklikk emnet du vil legge til et sideordnet emne, og klikk Legg til sideordnet emne.

 2. Skriv inn teksten for det nye emnet.

Legge til et emne om gangen

 1. Høyreklikk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller underemne, og klikk Legg til sideordnet emne eller Legg til underemne.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plass på tegningssiden ved å gjøre følgende:

 • Høyreklikk et tomt område på siden, og klikk deretter Ordne figurer automatisk.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emner som du vil flytte, og deretter dra dem til et annet sted på siden. Når du flytter et emne, koblingene automatisk, og underemner sammen med den.

Ved hjelp av disposisjonsvinduet

Disposisjonsvindu viser treet strukturen til et idédugnadsdiagram som registrerer hierarkiske relasjoner emnene og komprimerer all informasjonen som er spredt over flere figurer og sider på ett sentralt sted. Bruke funksjonen når du vil ordne ideer i en lineær visning uten å påvirke utseendet til diagrammet og uten å måtte gå frem og tilbake mellom figurer og sider.

Disposisjonsvindu

Opprette et diagram ved hjelp av disposisjonsvinduet

 1. Høyreklikk "Tegning1" eller lagrede tegnede filnavnet i Disposisjonsvinduet, og klikk deretter Legg til hovedemne.

 2. Høyreklikk Hovedemne, og velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn teksten du vil hovedidé til å representere.

 4. Hvis du vil legge til et underemne, høyreklikk Hovedemne (eller en hvilken som helst annet emne), og klikk deretter Legg til underemne. Gi nytt navn til underemnet på samme måte som du har fått nytt navn til hovedemne.

Tips!: Hvis du vil slette emner, høyreklikker du et emne, og klikk deretter Slett emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes også alle tilhørende underemner. Du kan også slette et emne ved å merke emnet du vil slette, og deretter trykke DELETE-tasten.

Legge til flere emner i diagrammet ved hjelp av disposisjonsvinduet

Hvis du vil legge til flere emner i Disposisjonsvinduet, høyreklikker du emnet du vil legge til flere emner til, og klikk deretter Legg til flere underemner. Skriv inn navnene på emnene i dialogboksen Legg til flere underemner, og klikk deretter OK.

Legg til flere underemner ved hjelp av disposisjonsvinduet

Endre et emne til et underemne

Siden Disposisjonsvinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruke den til å kontrollere den hierarkiske strukturen til emnene. Du kan gjøre et emne i Disposisjonsvinduet i til et annet underemne ved å dra navnet på emnet til et annet nivå.

Hvis du vil flytte et underemne til et høyere nivå (eller lavere nivå) i hierarkiet, drar du navnet på underemne oppå det emnet (eller lavere nivå). Hvis underemne du flyttet har tilsvarende underemner, flyttes de også sammen med den, og endringene gjenspeiles i diagrammet.

Flytte et underemne til et høyere nivå

Obs!: Hever eller senker et emne i hierarkiet ved hjelp av Disposisjonsvinduet automatisk endrer strukturen i diagrammet.

Flytte et emne opp eller ned i disposisjonsvinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i Disposisjonsvinduet uten å påvirke strukturen i diagrammet. Hvis du for eksempel hvis du vil prioritere emner, kan du flytte emnene med høyere prioritet til den øverste delen av Disposisjonsvinduet – plasseringen av figurer på siden uendret.

 • Høyreklikk emnet der du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Denne endringen gjenspeiles bare i Disposisjonsvinduet. Emnet plassering i diagrammet, forblir uendret.

Bruke Idédugnadsfigurer

Dra figurer fra sjablongen Idédugnadsfigurer gir deg størst kontroll over plasseringen til emnene på tegningssiden og koblingstypen.

Obs!: Fordi denne metoden ikke dra nytte av malen idédugnad automatiske funksjonene når du bruker den kommandoen Ordne automatisk og Disposisjonsvinduet kanskje ikke alltid gi deg resultatene du forventer.

Idédugnadsfigurer

Opprette et diagram ved å dra figurer til tegningssiden.

 1. Dra Hovedemne-figuren til tegningssiden fra sjablongen Idédugnadsfigurer.

 2. Skriv inn teksten du vil bruke Hovedemne til å representere.

 3. Hvis du vil legge til et underemne, drar du emnet-figuren til siden. Med emnefigur merket, skriver du inn navnet på emnet.

 4. Du kan legge til flere emner og underemner ved å dra flere emnefigur bort på siden. Skriv inn navnet på emnene i dialogboksen, og klikk deretter OK.

Før du kobler figurer: Forstå typer

Emner koble ikke automatisk når du drar dem fra sjablongen Idédugnadsfigurer slik at det er lurt å forstå hvordan koblinger fungerer i Visio.

Visio inneholder to metoder for å koble emner i diagrammet, figur til figur og punkt. Hver metode er utformet for bestemte situasjoner og metoden du velger, avhenger av hvor fast du vil at den faktiske koblingspunktet skal være.

Figur-til-figur

Når du flytter figurer som er koblet figur til figur, koblingene seg selv hvis du vil beholde tilkoblingen så direkte som mulig. Hvis du vil ha en figur til figur-kobling, drar du endene av koblingslinjen til midten av figuren til en rød boks rundt emnefiguren.

Figur-til-figur-kobling

Punkt

Når en kobling er punkt, limes endene av koblingen til bestemte punkt på hver figur. Hvis du vil ha en punkt-kobling, drar du endene av koblingslinjen til et punkt på figuren til en rød X vises. Hvis du flytter figurene, fortsatt koblingen festet til de opprinnelige punktene.

Punkt-til-punkt-kobling

Identifisere koblingstypen

Hvis du vil se om en kobling er figur-til-figur eller punkt, klikker du koblingen for å merke den.

Forskjellen på hvordan figur-til-figur-koblinger eller punkt-til-punkt-koblinger ser ut

Hvis endene av koblingen blir store røde firkanter, er tilkoblingen figur til figur. Hvis endene blir små røde firkanter med symboler i (x eller +), tilkoblingen er punkt.

Endre én type tilkobling til en annen

Hvis du vil endre en figur til figur-kobling til punkt, dra et endepunkt på koblingen bort fra figuren, og deretter dra den tilbake til koblingspunktet, merket med en blå x, der du vil koble til figuren.

Hvis du vil endre en punkt-kobling til figur-til-figur, drar du et endepunkt over trinn prosessfigur til en rød boks rundt hele figuren.

Endre figur-til-figur-kobling til punkt-til-punkt-kobling

Koble emner

 1. Dra dynamisk kobling fra sjablongen Idédugnadsfigurer til et tomt område på siden.

 2. Dra én ende av koblingslinjen til midten av den første figuren du vil koble til emnefiguren er omgitt av en rød boks.

 3. Dra den andre enden av koblingslinjen til midten av den andre figuren du vil koble til den også er omgitt av en rød boks.

Koble emner ved å dra endepunkter til midten av figuren.

Når du slipper museknappen, og Merk koblingen, vises hvert endepunkt fylt, rød firkant som angir figurene er koblet riktig.

Figurer er koblet riktig når endepunkter vises som hele, røde firkanter.

Vise tilknytninger mellom emner

Du kan vise en spesiell relasjon mellom to emner i et idédugnadsdiagram ved hjelp av en Tilknytningslinje, som vises som en stiplet linje mellom emnene. I motsetning til dynamisk kobling, som definerer viktigste strukturen i et diagram, kobles Tilknytningslinje emner på ulike grener på samme (hierarkiske) nivå.

Tilknytningslinje er en visuell indikator og er ikke inkludert i hierarkiet i diagrammet. Disposisjonsvindu viser ikke tilknytningen mellom emnene.

Du kan koble emner ved hjelp av en linje for tilknytning-figur på samme måte som du bruker dynamisk kobling. Når du kobler emner ved hjelp av Tilknytningslinje, omdirigeres den med emnene når du flytter dem.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×