Fem flotte verktøy for å lage idédugnadsdiagrammer i Visio

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvordan kan du raskt ta disse idéene idé dugnad når du oppretter en oppføring som du kan analysere, redigere og handle på senere?

Når du oppretter et idédugnadsdiagram i Microsoft Office Visio, oppretter du et visuelt arkiv med ideene dine, som tegningen nedenfor. Diagrammet kan hjelpe deg med å raskt gjenkjenne og bestille temaer og hierarkier, noe som gjør det til en fest for å dra en plan over handling fra en Chaotic idé som genererer en økt.

Idédugnadsdiagram

Denne artikkelen beskriver fem forskjellige metoder for å opprette et idédugnadsdiagram i Visio. Hver metode har sin appell, avhengig av hvordan du vil arbeide.

Bruke et idédugnadsdiagram

Det finnes to primære måter å bruke et idédugnadsdiagram på. Den første er å begynne med en hovedidé og deretter generere relaterte emner og underemner hierarkisk for å komme til et stort antall forskjellige mulige Fremgangs måter.

Den andre er å ta alle ideer når de er uthevet og senere for å organisere dem i et hierarkisk diagram. Deretter kan du endre, forbedre og dele resultatene blant medlemmene i gruppen. Denne metoden er mest nyttig under et idé dugnads møte der folk bidrar med ideer i rask rekkefølge. I denne innstillingen er ikke hierarkier alltid tydelige, og du må fange opp idéer raskt.

Starte et nytt idédugnadsdiagram

 • Klikk fil, og klikk deretter ny.

 • Klikk Idédugnadsdiagramunder arbeid. Hvis du ikke ser Business, klikker du maler eller Kategorier.

  Velge malen idé Dugnads diagram

Utvide tegnings siden for å få plass til idédugnadsdiagrammet

Hvis idédugnadsdiagrammet strekker seg utover kant linjene på tegnings siden, kan du enkelt utvide siden uten å flytte emnene til en annen side. Du kan endre størrelsen på siden på to måter: ved å dra kant linjene på siden manuelt eller ved hjelp av dialog boksen utskrifts format .

Endre størrelsen på tegnings siden ved å dra kant linjene manuelt

 1. Klikk ZoomVis -menyen, og klikk deretter hele siden. Denne visningen viser kant linjene på tegnings siden.

 2. Plasser pekeren på kant linjen til tegnings siden du vil utvide, og trykk deretter CTRL-tasten. Når pekeren endres til en pil med to spisser, drar du pekeren for å endre størrelsen på siden.

Manuelt utvide tegningssiden ved å dra kantene.

Endre størrelsen på tegnings siden ved hjelp av dialog boksen utskrifts format

 1. Klikk utforming, og trykk deretter Shift+F5 for å åpne dialog boksen utskrifts format .

 2. Klikk på Sidestørrelse-fanen.

 3. Skriv inn størrelsen du vil at siden skal være, under egen definert størrelse, og klikk OK.

Dialogboksen Utskriftsformat

Obs!: Endringene i størrelsen på tegnings siden gjelder bare for siden du viser for øyeblikket. Pass også på at du skriver inn den riktige målenheten (tommer eller millimeter) i boksene egen definert størrelse når du skriver i størrelsen på siden.

Bruke idé dugnad-båndet

Du kan utføre de vanligste oppgavene ved å bygge et idédugnadsdiagram, for eksempel å legge til et hovedemne eller ordne emner på siden, ved å klikke knapper på båndet for idé dugnad .

Du kan enkelt få tilgang til disse verktøyene uten å dra pekeren bort fra tegnings siden. Hvis du for eksempel bruker en tavle-PC, trykker du bare én gang på idé dugnad -båndet for å plassere emner på tegnings siden.

Båndet for idé dugnad gir deg tilgang til alle verktøyene som er utviklet spesielt for idé dugnad -malen. I tillegg til å legge til eller ordne emner, kan du bruke kommandoer på dette båndet til å utføre handlinger som å endre typen til et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Verktøylinjen for idédugnad

Opprette et diagram ved hjelp av idé dugnad fanen

 1. Klikk på hovedi kategorien idé dugnad .

 2. Mens figuren er merket, skriver du inn teksten du vil at hovedidéen skal representere.

 3. Mens Hovedemne -figuren er merket, klikker du under Emne.

  Et under emne kobles til og er underordnet hovedemnet.

 4. Skriv inn tittelen på under emnet.

Legge til flere emner ved hjelp av verktøy linjen for idé dugnad

Du kan legge til flere emner i diagrammet ved å gjøre ett av følgende:

Legge til flere underemner

 1. Merk emnet der du vil legge til underemner, og klikk flere underemnerpå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn teksten for hvert nytt emne i dialog boksen, og trykk Enter etter hver av dem. Klikk OKnår du er ferdig med å legge til alle emnene du vil bruke.

Legg til navn på emner du vil legge til, én per linje.

Legge til et sideordnet emne

 1. Merk emnet du vil legge til et sideordnet emne på, og klikk deretter på nodepå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Legge til ett emne om gangen

 1. Velg emnet du vil legge til et sideordnet emne eller under emne på, og klikk deretter på node eller under Emnepå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plassen på tegnings siden ved å gjøre følgende:

 • Klikk automatisk ordningpå verktøy linjen for idé dugnad .

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emnene du vil flytte, og deretter dra dem til en annen plassering på siden. Når du flytter et emne, plasseres koblingene automatisk på nytt, og de tilhørende underemnene flyttes med det.

Bruke hurtig menyen

I et hvilket som helst Microsoft Office-program er hurtig menyen (eller høyre klikk knappen) et nyttig verktøy du kan bruke når du vil utføre en handling raskt uten å flytte markøren bort fra siden. Hurtig menyen inneholder også standard kommandoer for tegnings side for Visio for oppgaver som å kopiere og lime inn figurer.

De fleste erfarne brukere bruker hurtig metoden på grunn av tilgjengelighet. I Visio kan du enkelt bygge diagrammet ved hjelp av denne metoden.

Visio-kontekst eller høyre klikk meny

Opprette et diagram ved hjelp av hurtig tast metoden

 1. Høyre klikk på tegnings siden, og klikk på Legg til Hovedemne.

 2. Mens figuren er merket, skriver du inn teksten du vil at hovedidéen skal representere.

 3. Høyre klikk hovedEmne -figuren, og klikk deretter Legg til under emne.

 4. Skriv inn tittelen på under emnet.

Legge til emner ved hjelp av hurtig tast metoden

Det finnes flere måter å legge til emner i diagrammet på:

Legge til flere underemner

 1. Høyre klikk på emnet der du vil legge til flere underemner, og klikk deretter på Legg til flere underemner.

  Velg et emne, høyre klikk og velg Legg til flere emner

 2. Skriv inn teksten for hvert nytt emne i dialog boksen, og trykk Enter etter hver av dem. Klikk OKnår du er ferdig med å legge til alle emnene du vil bruke.

Legge til et sideordnet emne

 1. Høyre klikk på emnet der du vil legge til et sideordnet emne, og klikk på Legg til sideordnet emne.

 2. Skriv inn teksten for det nye emnet.

Legge til et emne om gangen

 1. Høyre klikk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller under emne, og klikk Legg til sideOrdnet Emne eller Legg til under emne.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plassen på tegnings siden ved å gjøre følgende:

 • Høyre klikk et tomt område på siden, og klikk deretter ordne figurer automatisk.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emnene du vil flytte, og deretter dra dem til en annen plassering på siden. Når du flytter et emne, plasseres koblingene automatisk på nytt, og de tilhørende underemnene flyttes med det.

Bruke disposisjons vinduet

Disposisjons vinduet viser en tre struktur av idédugnadsdiagrammet, som registrerer de hierarkiske relasjonene for emnene og komprimerer all informasjon som er spredt over flere figurer og sider, på ett sentralt sted. Bruk funksjonen når du vil organisere ideene dine i en lineær visning uten å påvirke utseendet på diagrammet, uten å måtte navigere frem og tilbake mellom figurer og sider.

Disposisjons vindu for Visio

Slå disposisjons vindu på eller av

Hvis du vil aktivere eller deaktivere disposisjons vinduet, merker du av for eller fjerner merket for disposisjons vindu på idé dugnad-fanen.

Merk av for eller fjern merket for disposisjons vindu

Opprette et diagram ved hjelp av disposisjons vinduet

 1. Høyre klikk "Drawing1" eller det lagrede navnet på tegne filen i disposisjons vinduet, og klikk deretter Legg til Hovedemne.

 2. Høyre klikk Hovedemne , og velg gi nytt navn.

 3. Skriv inn teksten du vil at hoved ideen skal representere.

 4. Hvis du vil legge til et under emne, høyre klikker du hovedemnet (eller et hvilket som helst annet emne), og deretter klikker du Legg til under emne. Gi nytt navn til under emnet på samme måte som du gav hovedemnet nytt navn.

Tips!: Hvis du vil slette emner, høyre klikker du et emne og klikker deretter Slett emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes også alle de tilhørende underemnene. Du kan også slette et emne ved å velge emnet du vil slette, og deretter trykke delete -tasten.

Legge til flere emner i diagrammet ved hjelp av disposisjons vinduet

Hvis du vil legge til flere emner i disposisjons vinduet, høyre klikker du på emnet der du vil legge til flere emner, og deretter klikker du på Legg til flere underemner. Skriv inn navnene på emnene i dialog boksen Legg til flere underemner , og klikk deretter OK.

Velg Legg til flere emner på hurtig menyen

Endre et emne til et under emne

Siden disposisjons vinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruke det til å kontrollere den hierarkiske strukturen til emnene. I disposisjons vinduetkan du gjøre et emne om til et annet under emne ved å dra navnet på emnet til et annet nivå.

Hvis du vil flytte et under emne til et høyere nivå (eller lavere nivå) i hierarkiet, drar du navnet på under emnet over emnet på et høyere nivå (eller et lavere nivå). Hvis delemnet du flyttet, har tilsvarende under emner, flyttes de også med det, og endringene gjenspeiles i diagrammet.

Flytte et underemne til et høyere nivå

Obs!: Hvis du forFremmer eller senker et emne i hierarkiet ved hjelp av disposisjons vinduet , endres automatisk strukturen i diagrammet.

Flytte et emne opp eller ned i disposisjons vinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i disposisjons vinduet uten å påvirke strukturen i diagrammet. Hvis du for eksempel vil prioritere emner, kan du flytte emnene med høyere prioritet til den øverste delen av disposisjons vinduet – ordningen av figurene på siden forblir den samme.

 • Høyre klikk emnet du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Denne endringen gjenspeiles bare i disposisjons vinduet. Emne plasseringen i diagrammet forblir uendret.

Bruke idé Dugnads figurene

Når du drar figurer fra sjablongen idé Dugnads figurer , får du mest kontroll over plasseringen av emnene på tegnings siden og tilkoblings typen.

Obs!: Siden denne metoden ikke drar nytte av de automatiske funksjonene for idé dugnad, når du bruker den, kan det hende at kommandoen automatisk ordning og disposisjons vindu ikke alltid gir deg de resultatene du forventer.

Idé Dugnads figurer-panelet

Før du begynner: lage et diagram av tankene dine og utvide sidene

Før du oppretter diagrammet, bør du vurdere to ting: Fremgangs måten for å opprette diagrammet, og hvordan du skal få diagrammet til å passe på tegnings siden for å gjøre det lesbart når du legger til flere emner i det. Det er en god idé å bli kjent med metodene her, slik at du kan bli effektiv når du skal opprette diagrammet under idé dugnads økten.

Opprette et idédugnadsdiagram

Det finnes to primære måter å opprette et idédugnadsdiagram på:

 • Den første er å begynne med en hovedidé og deretter generere relaterte emner og underemner hierarkisk for å komme til et stort antall forskjellige mulige Fremgangs måter.

 • Den andre er å ta alle ideer når de er uthevet og senere for å organisere dem i et hierarkisk diagram. Deretter kan du endre, forbedre og dele resultatene blant medlemmene i gruppen. Denne metoden er mest nyttig under et idé dugnads møte der folk bidrar med ideer i rask rekkefølge. I denne innstillingen er ikke hierarkier alltid tydelige, og du må fange opp idéer raskt.

Utvide tegnings siden for å få plass til idédugnadsdiagrammet

Hvis idédugnadsdiagrammet strekker seg utover kant linjene på tegnings siden, kan du enkelt utvide siden uten å flytte emnene til en annen side. Du kan endre størrelsen på siden på to måter: ved å dra kant linjene på siden manuelt eller ved hjelp av dialog boksen utskrifts format .

Endre størrelsen på tegnings siden ved å dra kant linjene manuelt

 1. Pek på ZoomVis -menyen, og klikk på hele siden. I denne visningen kan du se kant linjene på tegnings siden.

 2. Plasser pekeren på kant linjen til tegnings siden du vil utvide, og trykk deretter CTRL-tasten. Når pekeren endres til en pil med to spisser, drar du pekeren for å endre størrelsen på siden.

Manuelt utvide tegningssiden ved å dra kantene.

Endre størrelsen på tegnings siden ved hjelp av dialog boksen utskrifts format

 1. Klikk UtskriftsformatFil-menyen.

 2. Klikk på Sidestørrelse-fanen.

 3. Skriv inn størrelsen du vil at siden skal være, under egen definert størrelse, og klikk OK.

Dialogboksen Utskriftsformat

Obs!: Endringene i størrelsen på tegnings siden gjelder bare for siden du viser for øyeblikket. Pass også på at du skriver inn den riktige målenheten (tommer eller millimeter) i boksene egen definert størrelse når du skriver i størrelsen på siden.

Bruke verktøy linjen for idé dugnad

Du kan utføre de vanligste oppgavene ved å bygge et idédugnadsdiagram, for eksempel å legge til et hovedemne eller ordne emner på siden, ved å klikke knapper på verktøy linjen for idé dugnad .

Du kan enkelt få tilgang til disse verktøyene uten å dra pekeren bort fra tegnings siden. Hvis du for eksempel bruker en tavle-PC, trykker du bare én gang på verktøy linjen for idé dugnad for å plassere emner på tegnings siden.

Verktøylinjen for idédugnad

Tips!: Hvis verktøy linjen for idé dugnad ikke vises, peker du på verktøy linjerVis -menyen og klikker deretter på idé dugnad.

Opprette et diagram ved hjelp av idé dugnad fanen eller verktøy linjen

 1. Klikk på hoved -eller Legg til Hovedemnepå fanen eller verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Mens figuren er merket, skriver du inn teksten du vil at hovedidéen skal representere.

 3. Mens Hovedemne -figuren er merket, klikker du på Legg til under emne.

  Et under emne kobles til og er underordnet hovedemnet.

 4. Skriv inn tittelen på under emnet.

Legge til flere emner ved hjelp av verktøy linjen for idé dugnad

Du kan legge til flere emner i diagrammet ved å gjøre ett av følgende:

Legge til flere underemner

 1. Velg emnet du vil legge til under emner i, og klikk deretter Legg til flere underemnerpå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn teksten for hvert nytt emne i dialog boksen, og trykk Enter etter hver av dem. Klikk OKnår du er ferdig med å legge til alle emnene du vil bruke.

Legg til flere underemner, dialogboks

Legge til et sideordnet emne

 1. Velg emnet du vil legge til et sideordnet emne på, og klikk deretter Legg til sideordnet emnepå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Legge til ett emne om gangen

 1. Velg emnet du vil legge til et sideordnet emne eller under emne på, og klikk deretter Legg til sideOrdnet Emne eller Legg til under emnepå verktøy linjen for idé dugnad .

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plassen på tegnings siden ved å gjøre følgende:

 • Klikk Ordne emner automatiskpå verktøy linjen for idé dugnad .

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emnene du vil flytte, og deretter dra dem til en annen plassering på siden. Når du flytter et emne, plasseres koblingene automatisk på nytt, og de tilhørende underemnene flyttes med det.

Bruke idé dugnad-menyen

Idé dugnad gir deg tilgang til alle verktøyene som er utviklet spesielt for idé dugnad -malen. I tillegg til å legge til eller ordne emner, kan du bruke kommandoer på denne menyen til å utføre handlinger som å endre typen til et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Hovedmenyen for idédugnad

Bruke hurtig menyen

I et hvilket som helst Microsoft Office-program er hurtig menyen (eller høyre klikk knappen) et nyttig verktøy du kan bruke når du vil utføre en handling raskt uten å flytte markøren bort fra siden. Hurtig menyen inneholder også standard kommandoer for tegnings side for Visio for oppgaver som å kopiere og lime inn figurer.

De fleste erfarne brukere bruker hurtig metoden på grunn av tilgjengelighet. I Visio kan du enkelt bygge diagrammet ved hjelp av denne metoden.

Hurtigmeny for emnefigur for idédugnad

Opprette et diagram ved hjelp av hurtig tast metoden

 1. Høyre klikk på tegnings siden, og klikk på Legg til Hovedemne.

 2. Mens figuren er merket, skriver du inn teksten du vil at hovedidéen skal representere.

 3. Høyre klikk hovedEmne -figuren, og klikk deretter Legg til under emne.

 4. Skriv inn tittelen på under emnet.

Legge til emner ved hjelp av hurtig tast metoden

Det finnes flere måter å legge til emner i diagrammet på:

Legge til flere underemner

 1. Høyre klikk på emnet der du vil legge til flere underemner, og klikk deretter på Legg til flere underemner.

  Ny emnefigur merket med hurtigmenyen synlig

 2. Skriv inn teksten for hvert nytt emne i dialog boksen, og trykk Enter etter hver av dem. Klikk OKnår du er ferdig med å legge til alle emnene du vil bruke.

Legge til et sideordnet emne

 1. Høyre klikk på emnet der du vil legge til et sideordnet emne, og klikk på Legg til sideordnet emne.

 2. Skriv inn teksten for det nye emnet.

Legge til et emne om gangen

 1. Høyre klikk emnet der du vil legge til et sideordnet emne eller under emne, og klikk Legg til sideOrdnet Emne eller Legg til under emne.

 2. Skriv inn tittelen på emnet.

Ordne emner

Du kan forbedre utseendet på diagrammet og maksimere plassen på tegnings siden ved å gjøre følgende:

 • Høyre klikk et tomt område på siden, og klikk deretter ordne figurer automatisk.

Tips!: Du kan ordne emner manuelt ved å velge emnene du vil flytte, og deretter dra dem til en annen plassering på siden. Når du flytter et emne, plasseres koblingene automatisk på nytt, og de tilhørende underemnene flyttes med det.

Bruke disposisjons vinduet

Disposisjons vinduet viser en tre struktur av idédugnadsdiagrammet, som registrerer de hierarkiske relasjonene for emnene og komprimerer all informasjon som er spredt over flere figurer og sider, på ett sentralt sted. Bruk funksjonen når du vil organisere ideene dine i en lineær visning uten å påvirke utseendet på diagrammet, uten å måtte navigere frem og tilbake mellom figurer og sider.

Disposisjonsvindu

Opprette et diagram ved hjelp av disposisjons vinduet

 1. Høyre klikk "Drawing1" eller det lagrede navnet på tegne filen i disposisjons vinduet, og klikk deretter Legg til Hovedemne.

 2. Høyre klikk Hovedemne , og velg gi nytt navn.

 3. Skriv inn teksten du vil at hoved ideen skal representere.

 4. Hvis du vil legge til et under emne, høyre klikker du hovedemnet (eller et hvilket som helst annet emne), og deretter klikker du Legg til under emne. Gi nytt navn til under emnet på samme måte som du gav hovedemnet nytt navn.

Tips!: Hvis du vil slette emner, høyre klikker du et emne og klikker deretter Slett emne. Når du sletter et emne med underemner, slettes også alle de tilhørende underemnene. Du kan også slette et emne ved å velge emnet du vil slette, og deretter trykke delete -tasten.

Legge til flere emner i diagrammet ved hjelp av disposisjons vinduet

Hvis du vil legge til flere emner i disposisjons vinduet, høyre klikker du på emnet der du vil legge til flere emner, og deretter klikker du på Legg til flere underemner. Skriv inn navnene på emnene i dialog boksen Legg til flere underemner , og klikk deretter OK.

Legg til flere underemner ved hjelp av disposisjonsvinduet

Endre et emne til et under emne

Siden disposisjons vinduet viser emner i en lineær visning, kan du bruke det til å kontrollere den hierarkiske strukturen til emnene. I disposisjons vinduetkan du gjøre et emne om til et annet under emne ved å dra navnet på emnet til et annet nivå.

Hvis du vil flytte et under emne til et høyere nivå (eller lavere nivå) i hierarkiet, drar du navnet på under emnet over emnet på et høyere nivå (eller et lavere nivå). Hvis delemnet du flyttet, har tilsvarende under emner, flyttes de også med det, og endringene gjenspeiles i diagrammet.

Flytte et underemne til et høyere nivå

Obs!: Hvis du forFremmer eller senker et emne i hierarkiet ved hjelp av disposisjons vinduet , endres automatisk strukturen i diagrammet.

Flytte et emne opp eller ned i disposisjons vinduet

Du kan organisere eller prioritere emner i disposisjons vinduet uten å påvirke strukturen i diagrammet. Hvis du for eksempel vil prioritere emner, kan du flytte emnene med høyere prioritet til den øverste delen av disposisjons vinduet – ordningen av figurene på siden forblir den samme.

 • Høyre klikk emnet du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

  Denne endringen gjenspeiles bare i disposisjons vinduet. Emne plasseringen i diagrammet forblir uendret.

Bruke idé Dugnads figurene

Når du drar figurer fra sjablongen idé Dugnads figurer , får du mest kontroll over plasseringen av emnene på tegnings siden og tilkoblings typen.

Obs!: Siden denne metoden ikke drar nytte av de automatiske funksjonene for idé dugnad, når du bruker den, kan det hende at kommandoen automatisk ordning og disposisjons vindu ikke alltid gir deg de resultatene du forventer.

Idédugnadsfigurer

Opprette et diagram ved å dra figurer til tegnings siden

 1. Dra Hovedemne -figuren fra sjablongen idé dugnads figurer til tegnings siden.

 2. Skriv inn teksten du vil at hovedemnet skal representere.

 3. Hvis du vil legge til et under emne, drar du Emne figuren til siden. Skriv inn navnet på emnet mens Emne figuren er merket.

 4. Du kan legge til flere emner og underemner ved å dra figuren flere figurer til siden. Skriv inn navnet på emnene i dialog boksen, og klikk deretter OK.

Før du kobler sammen figurer: forstå tilkoblings typer

Emner kobler ikke automatisk når du drar dem fra sjablongen idé Dugnads figurer , slik at det er lurt å forstå hvordan koblinger fungerer i Visio.

Visio inneholder to metoder for å koble sammen emner i diagrammet, figur-til-figur og punkt-til-punkt. Hver metode er utformet for bestemte situasjoner, og metoden du velger, avhenger av hvor løst du vil at det faktiske tilkoblings punktet skal være.

Figur-til-figur

Når du flytter figurer som er koblet figur-til-figur, flytter koblingene seg selv for å holde forbindelsen så direkte som mulig. Hvis du vil ha en figur-til-figur-kobling, drar du endene av koblings linjen til midten av figuren til en rød boks omgir Emne figuren.

Figur-til-figur-kobling

Punkt-til-punkt

Når en kobling er punkt-til-punkt, limes endene av koblingen til bestemte punkter på hver figur. Hvis du vil ha en punkt-til-punkt-kobling, drar du endene av koblings linjen til et punkt på figuren til det vises en rød X. Hvis du flytter figurene, forblir koblingen koblet til de opprinnelige punktene.

Punkt-til-punkt-kobling

Identifisere tilkoblings typen

Hvis du vil se om en kobling er figur-til-figur eller punkt-til-punkt, klikker du koblingen for å velge den.

Forskjellen på hvordan figur-til-figur-koblinger eller punkt-til-punkt-koblinger ser ut

Hvis endene på koblingen blir store røde firkanter, er koblingen figur-til-figur. Hvis endene blir små røde firkanter med symboler i dem (x eller +), er tilkoblingen punkt-til-punkt.

Endre én type tilkobling til en annen

Hvis du vil endre en figur-til-figur-kobling til punkt-til-punkt, drar du et koblings ende punkt bort fra figuren, og deretter drar du det tilbake til koblings punktet, merket med en blå x, der du vil at det skal kobles til figuren.

Hvis du vil endre en punkt-til-punkt-kobling til figur-til-figur, drar du et koblings ende punkt over prosess trinn figuren til en rød boks omgir hele figuren.

Endre figur-til-figur-kobling til punkt-til-punkt-kobling

Koble sammen emner

 1. Dra den dynamiske koblingen fra sjablongen idé dugnads figurer til et tomt område på siden.

 2. Dra én ende av koblings linjen til midten av den første figuren du vil koble til, helt til emne figuren er omgitt av en rød boks.

 3. Dra den andre enden av koblings linjen til midten av den andre figuren du vil koble til, helt til den er omgitt av en rød boks.

Koble emner ved å dra endepunkter til midten av figuren.

Når du slipper muse pekeren og velger koblingen, vises hvert ende punkt som en hel dekkende rød firkant, som angir at figurene er riktig koblet til.

Figurer er koblet riktig når endepunkter vises som hele, røde firkanter.

Vise tilknytninger mellom emner

Du kan vise en spesiell relasjon mellom to emner i et idédugnadsdiagram ved bruk av en tilknytnings linje, som vises som en stiplet linje mellom tilknyttede emner. I motsetning til den dynamiske koblingen, som definerer hovedstrukturen til diagrammet, kobler tilknytnings linjen emner på ulike grener på samme (hierarkiske) nivå.

Tilknytnings linjen er bare en visuell effekt og er ikke inkludert i hierarkiet i diagrammet. Disposisjons vinduet viser ikke tilknytningen mellom emnene.

Du kan koble sammen emner ved hjelp av en tilknytnings linje figur på samme måte som du bruker den dynamiske koblingen. Når du kobler sammen emner ved hjelp av tilknytnings linjen, omdirigeres den med emnene når du flytter dem.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×