Feltinnstillinger

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Bruk dialogboksen Feltinnstillinger til å angi ulike format-, utskrifts-, delsammendrags- og filterinnstillinger for et felt i en pivottabellrapport.

Kildenavn    Viser navnet på feltet i datakilden.

Egendefinert navn    Viser gjeldende feltnavn i pivottabellrapporten eller kildenavn Hvis det ikke finnes noen egendefinert navn. Hvis du vil endre Navn på egendefinert, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

Oppsett og utskrift

Oppsett-del

Vis elementetiketter som disposisjon    Klikk for å vise feltelementer som disposisjon.

Vis elementer fra det neste feltet i samme kolonne (komprimert form)    Merk av eller fjern merket for å vise eller skjule etiketter fra det neste feltet i samme kolonne eller i kompakt format. Dette aktiverer eller deaktiverer kompakt format for det valgte feltet. Denne avmerkingsboksen aktiveres først når du velger Vis elementer som disposisjon.

Vis delsummer øverst i hver gruppe    Merk av eller fjern merket for å vise delsammendrag øverst i hver gruppe. Denne avmerkingsboksen aktiveres først når du velger Vis elementer som disposisjon.

Vis elementetiketter som tabell    Klikk for å vise feltelementer i tabellform. Denne innstillingen påvirker bare felt i radetikettområdet.

Sett inn tom linje etter hvert element    Merk av for å lage større avstand mellom elementer, for eksempel delsummer, ved å sette inn en tom linje etter hvert element. Fjern merket for å vise feltelementer uten tomme linjer.

Obs!: Du kan bruke tegn- og celleformatering i tomme rader, men du kan ikke legge inn data i dem.

Vis elementer uten data    Merk av eller fjern merket for å vise eller skjule elementer uten data.

Obs!: Denne avmerkingsboksen er ikke tilgjengelig for en OLAP-datakilde.

Utskrift-del

Sett inn sideskift etter hvert element    Merk av eller fjern merket for å sette inn eller ikke sette inn et sideskift etter hvert element når du skriver ut pivottabellrapporten.

Delsammendrag og filtre

Delsammendrag-del

Velg ett av følgende:

  • Automatisk Bruker standardfunksjonen for feltet.

  • Ingen Viser feltet uten delsum.

  • Egendefinert Gjør det mulig å velge en av følgende funksjoner som delsum.

Funksjon

Beskrivelse

Sum

Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

Antall

Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for verdier som ikke er tall.

Gjennomsnitt

Gjennomsnittet av verdiene.

Maks

Den største verdien.

Min

Den minste verdien.

Produkt

Produktet av verdiene.

Antall tall

Antall verdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall tall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

StdAvvik

Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

Stdavp

Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

Var

Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

Varp

Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  • Obs!: En egendefinert funksjon kan ikke brukes med en OLAP-datakilde.

Filter-del

Ta med nye elementer i manuelt filter    Merk av eller fjern merket for å inkludere eller utelate nye elementer med filter i pivottabellrapporten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×