Feilsøke vanlige problemer på et område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet inneholder feilsøkingsinformasjon du kan bruke til å løse vanlige problemer og feil som kan forekomme når du bruker Windows SharePoint Services 3.0.

Når jeg prøver å opprette et nytt område, vises en melding om at området er allerede i bruk eller finnes allerede

Når jeg prøver å opprette en ny liste eller et bibliotek, vises en melding om at det angitte navnet er allerede i bruk

Når jeg prøver å opprette en fil eller mappe, vises en melding om at mine filens eller mappens navn er for lang

Jeg kan ikke slette et område. Jeg får meldingen "Du kan ikke slette et område som har sekundære områder"

Når jeg prøver å opprette en fil eller mappe, får jeg en melding jeg filens eller mappens navn inneholder ugyldige tegn

Jeg kan ikke slette selv som eieren av en områdesamling

Når jeg prøver å slette en fil, vises en melding om at filen er sjekket ut eller låst for redigering av en annen bruker

Når jeg viser på hjemmesiden for Mitt område, vises feilmeldingen webdel

Jeg får feilmeldingen «tjeneste utilgjengelig» når jeg prøver å vise området eller sidene for administrasjon for området eller serveren

Når jeg prøver å vise siden Bruksrapport for område, får jeg en melding bruksrapporter ikke er tilgjengelige

Når jeg prøver å laste opp en fil, får jeg en melding at filen har "overskredet tillatt lengde"

Når jeg prøver å laste opp en fil, vises en melding at filen er blokkert av serveradministratorer

Jeg kan ikke sende e-post til en bruker etter å ha gitt brukeren nye tillatelser

Jeg kan ikke opprette flere varsler

Jeg får en melding om at området mitt har overskredet lagringskvoten

Når jeg forsøker å opprette et nytt område, får jeg en melding om at området allerede er i bruk eller allerede finnes

Symptom

Når du forsøker å opprette en ny områdesamling, ser du kanskje følgende melding:

Det finnes allerede et annet område på h TTP://sitename/sites/subsitename . Slett dette området før du prøver å opprette et nytt område med samme URL-adressen, velger du en ny URL-adresse, eller Opprett en ny inkludering i den opprinnelig angitte banen.

Når du forsøker å opprette et nytt sekundært område, ser du kanskje følgende melding:

World Wide Web områdeadresse /sites/subsitename/subsubsitename er allerede i bruk.

Løsning

URL-adressen for webområdet du forsøker å opprette, eksisterer allerede på samme områdeplassering. Klikk Tilbake i leseren, og skriv deretter inn en annen URL-adresse for området.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å opprette en ny liste eller et nytt bibliotek, får jeg en melding om at det angitte navnet allerede er i bruk

Symptom

Når du forsøker å opprette en ny liste eller et nytt bibliotek, ser du kanskje følgende melding:

Det angitte navnet er allerede i bruk. En liste, undersøkelse, diskusjonstavle eller dokumentbibliotek kan ikke ha samme navn som en annen liste, undersøkelse, diskusjonstavle eller dokumentbibliotek på dette webområdet. Bruke yo nettleserens tilbake -knappen, og Skriv inn et nytt navn.

Løsning

Du kan ikke opprette en ny liste eller et nytt bibliotek som har samme navn som en eksisterende liste eller et eksisterende bibliotek. Skriv inn et annet navn på den nye listen eller det nye biblioteket, eller slett den gamle listen eller biblioteket før du oppretter en ny versjon.

Obs!: Hvis du får denne meldingen, men ikke kan finne den eksisterende filen eller det eksisterende biblioteket med samme navn, har du kanskje ikke tilstrekkelige tillatelser til å vise listen eller biblioteket. Kontakt administratoren for å få hjelp.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å opprette en fil eller mappe, får jeg en melding om at fil- eller mappenavnet er for langt

Symptom

Når du forsøker å opprette en ny fil eller mappe, ser du kanskje følgende melding:

Den angitte filen eller mappen navnet er for lang. URL-bane for alle filer og mapper må være 260 tegn eller mindre (og ikke mer enn 128 tegn for et enkelt fil- eller mappenavn i URL-adressen). Skriv inn en kortere fil eller mappe.

Løsning

Fil- eller mappenavn kan ikke bestå av mer enn 128 tegn. I tillegg kan ikke den fullstendige URL-adressen til filen bestå av mer enn 260 tegn. Klikk Tilbake i leseren, og skriv deretter inn et nytt navn.

Til toppen av siden

Jeg kan ikke slette et område. Jeg får meldingen "Du kan ikke slette et webområde som inneholder sekundære webområder"

Symptom

Når du forsøker å slette et område, ser du kanskje følgende melding:

Feil sletting av webområdet " / områdenavn/navnpåsekundærtområde ". Du kan ikke slette et område som har sekundære områder.

Løsning

Du må først slette eventuelle sekundære områder før du kan slette det overordnede området.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å opprette en fil eller mappe, får jeg en melding om at fil- eller mappenavnet inneholder ugyldige tegn

Symptom

Når du forsøker å opprette en ny fil eller mappe, ser du kanskje følgende melding:

Navnet på filen eller mappen " Fil/mappenavn "inneholder ugyldige tegn. Bruk et annet navn. Ugyldige tegn inkluderer følgende: # % & *: < >? / \ { | } .

Løsning

Bestemte tegn er ugyldige i fil- og mappenavn i Windows SharePoint Services 3.0. Skriv inn et navn for filen eller mappen som ikke inneholder noen av de ugyldige tegnene.

Til toppen av siden

Jeg kan ikke slette meg selv om eier av en områdesamling

Symptom

Når du forsøker å slette eierne av en webområdesamling, ser du kanskje én av følgende meldinger:

  • Du kan ikke slette eierne av en webområdesamling.

  • Du kan ikke fjerne eierne fra listen over vi b Administratorer for områdesamling.

Løsning

Du kan ikke fjerne din egen konto fra gruppen Administratorer for områdesamling. Kontakt en administrator for en annen områdesamling eller serveradministratoren og be om at navnet fjernes fra gruppen Administratorer for områdesamling.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å slette en fil, får jeg en melding om at filen er sjekket ut eller låst for redigering av en annen bruker

Symptom

Når du forsøker å slette en fil, ser du kanskje følgende melding:

Filen er sjekket ut eller låst for redigering av en annen bruker.

Løsning

Du kan ikke slette en fil som er sjekket ut av en annen bruker. Kontakt brukeren som har sjekket ut filen, og spør ham eller hun om å sjekke inn filen, eller kontakt områdeeieren for hjelp.

Til toppen av siden

Når jeg viser startsiden på området, får jeg en webdel-feilmelding

Symptom

Når du viser startsiden på området, ser du kanskje én av følgende meldinger:

  • Webdel-feil: Én av egenskapene i webdelen har et ugyldig format. Windows SharePoint Services kan ikke deserialisere webdelen. Kontroller formatet for egenskapene, og prøv på nytt.

  • Webdel-feil: kan ikke deserialisere (konvertere en XML-flyt tilbake til et objekt) webdelen på serveren.

Løsning

Hvis du ser én av disse meldingene, gir du beskjed til serveradministratoren.

Til toppen av siden

Jeg får meldingen "Tjeneste utilgjengelig" når jeg forsøker å vise området eller administrasjonssidene for området eller serveren

Symptom

Når du forsøker å vise et område, ser du kanskje følgende melding:

Tjeneste utilgjengelig

Løsning

Hvis du får meldingen "Tjeneste utilgjengelig", har det oppstått et problem med programutvalget for webprogrammet. Gi beskjed til serveradministratoren.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å vise siden Bruksrapport for område, får jeg en melding om at bruksrapporter ikke er tilgjengelige

Symptom

Når du forsøker å vise siden Bruksrapport for område, ser du kanskje følgende melding:

En bruksrapport er ikke tilgjengelig for dette området. Bruksbehandling kan være deaktivert på serveren, eller bruksdata for dette området er ikke behandlet ennå.

Løsning

Logging og bruksbehandling må være slått av, og brukere må ha besøkt en side på området før data kan vises på siden Bruksrapport for område. Kontakt områdeadministratoren for å bekrefte at logging og bruksbehandling er slått på i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis området er nytt (opprettet i dag), eller ikke har vært brukt før i dag, vises heller ingen data før brukerloggbehandlingen er fullført (vanligvis innen 24 timer). Hvis det ikke har vært noen aktivitet på området de siste 31 dagene, vil du se meldingen "ingen data".

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å laste opp en fil, får jeg en melding om at filen har "oversteget tillatt lengde"

Symptom

Når du forsøker å laste opp en fil, ser du kanskje følgende melding:

Skjemainnsendingen kan ikke behandles fordi den oversteg tillatt lengde angitt av webadministratoren. Send skjemaet på nytt med mindre data.

Løsning

Standard maksimal filstørrelse for en fil som lastes opp til Windows SharePoint Services 3.0, er 50 MB. Serveradministratorer kan øke eller redusere denne filstørrelsen etter behov. Kontakt serveradministratoren for å be om at størrelsen på filen som lastes opp, skal økes.

Til toppen av siden

Når jeg forsøker å laste opp en fil, får jeg en melding om at filen er blokkert av serveradministratorene

Symptom

Når du forsøker å laste opp en fil, ser du kanskje følgende melding:

Filen du forsøker å Lagre eller Hent er blokkert fra dette webområdet av serveradministratorer.

Løsning

Som standard hindrer Windows SharePoint Services 3.0 at bestemte filtyper lastes opp til serveren. Serveradministratorer kan legge til eller fjerne filtyper fra denne listen etter behov. Kontakt serveradministratoren for å be om å oppheve blokkeringen av filtypen.

Til toppen av siden

Jeg kan ikke sende e-post til en bruker etter å ha gitt brukeren nye tillatelser

Symptom

Når du forsøker å sende en e-postmelding til en bruker etter at du har gitt brukeren nye tillatelser, ser du kanskje følgende melding:

Brukeren eller brukerne har blitt lagt, men det oppstod en feil under sending av e-postmeldingen. Serveren kan ikke settes opp på riktig måte å sende e-post. Kontakt serveradministratoren for å kontrollere at e-post er riktig konfigurert,.

Løsning

Denne meldingen vises hvis SMTP-serveren er ugyldig eller ikke svarer når du merker av for Send e-postmelding som ønsker nye brukere velkommen mens du legger til en ny bruker på et område, i en liste eller i et bibliotek. Gi beskjed til serveradministratoren om at det er et problem med SMTP.

Til toppen av siden

Jeg kan ikke opprette flere varsler

Symptom

Når du forsøker å opprette et nytt varsel for en liste eller et bibliotek, ser du kanskje følgende melding:

Du har opprettet maksimalt antall varsler som er tillatt på dette området. Du kan behandle varslene dine fra siden Mine varsler på dette området.

Løsning

Windows SharePoint Services 3.0 definerer en grense for antall varsler en bruker kan opprette. Dette antallet angis automatisk som standard, men kan økes eller reduseres av serveradministratoren. Kontakt serveradministratoren for å be om at varselkvoten økes.

Til toppen av siden

Jeg får en melding om at området har oversteget lagringskvoten

Symptom

Når du forsøker å legge til data på området, ser du kanskje følgende melding:

Kan ikke lagre endringene fordi dette SharePoint-webområdet har overskredet lagringsplass quo ta begrense. Du må lagre arbeidet på en annen plassering. Ta kontakt med administratoren for å endre kvotegrensene for webområdet.

Løsning

Serveradministratorer kan sette grenser for mengden lagringsplass områder kan bruke på serveren. Kontakt serveradministratoren for å be om at lagringskvoten for webområdet må økes.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×