Feilsøke tegnede objekter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Utseende

Linjene i tegningen er hakkete.

 • Buede linjer – og rette linjer som ikke er helt lodd rette eller vann rette, vil ha en viss grad av jaggedness på skjermen. Når de skrives ut, vises kurvene jevnt.

 • To verktøy på tegne verktøy linjen (autofigurer -menyen, under menyen linjer ) , Knapp og fri hånds verktøyet Knappbilde , vil også gi tegningen et jevnere utseende enn ved hjelp av Frihånd verktøy Knapp .

 • Prøv å øke forstørrelsen (Zoom -kommandoen, Vis -menyen). Det er enklere å tegne detaljer på 200 prosent.

 • Prøv å angi musen til den laveste sporings hastigheten som er tilgjengelig i kontroll panelet i Windows. Du har bedre kontroll når du tegner med lav hastighet.

 • Du kan justere formen på fri hånds tegninger for å få dem til å jevne ut. Klikk figuren, klikk Rediger punktertegne -menyen (tegne verktøy linjen) for å få ytterpunkter til å vises, og dra deretter et av Top punktene. Pass på at du øker forstørrelsen (Zoom -kommandoen på Vis -menyen) til 200 prosent.

 • Du kan jevne ut fri hånds figurer ved å fjerne individuelle Top punkt. Klikk figuren, og klikk deretter Rediger punktertegne -menyen for å vise ytter punktene. Pek på ytter punktet du vil slette, og trykk deretter på CTRL mens du klikker på Top punktet.

Fargene i objektene er ikke jevne.

 • Kontroller at forstørrelsen (Zoom -kommandoen, visning -menyen) er satt til 100 prosent. Skygge mønstre kan vises fordreid på forminskede eller forstørrede visninger.

 • Hvis skjermen bare kan vise 16 farger, er det ikke sikkert at skygge leggingen ser jevn ut. Skygge legging vises best på skjermer som viser 256 eller flere farger.

Fri hånds formene jeg tegner, justeres ikke jevnt.

I stedet for å bruke kommandoen Juster eller fordeltegne -menyen (tegne verktøy linjen), kan du prøve å justere objektene ved å flytte dem.

 • Bruk fin justerings verktøyene på tegne -menyen til å flytte objektet i intervaller på 1 piksel.

 • Hvis kommandoen til Grid (tegne -menyen, under menyen Fest ) er valgt, slår du den midlertidig av ved å trykke alt mens du drar en fri hånds form.

Tekst i et tegnet objekt roteres ikke eller vendes.

I Microsoft Graph flyttes tekst som er lagt ved en autofigur, sammen med figuren, men den roteres eller vendes ikke, for eksempel, vises i en vinkel eller opp-ned – når du roterer eller vender figuren. Hvis du vil endre plasseringen av tekst i en figur, klikker du kant linjen på figuren, klikker autofigurFormat -menyen, og velger deretter alternativene du vil bruke, på fanen justering og marger .

Tegning 

Fri hånds tegningen er vanskelig å kontrollere.

 • Prøv å øke forstørrelsen (Zoom -kommandoen, Vis -menyen). Det er enklere å tegne detaljer på 200 prosent.

 • Bruk fri hånds verktøyet Knappbildetegne verktøy linjen (autofigurer-menyen, under menyen linjer ) i stedet for Frihånd -verktøyet Knapp .

 • Prøv å angi musen til den laveste sporings hastigheten som er tilgjengelig i kontroll panelet i Windows. Du har bedre kontroll når du tegner med lav hastighet.

Flytte og velge

Jeg deler opp en gruppe med tegnede objekter og kan ikke gruppere dem på nytt.

Hvis du arbeider med flere grupper med tegnede objekter, må du passe på å merke et tegnet objekt i gruppen du vil gruppere på nytt. Hvis du lukker Microsoft Graph og senere vil gruppere objektene på nytt, merker du objektene ved å holde nede SKIFT mens du klikker hvert objekt, og deretter klikker du gruppertegne -menyen (tegne verktøy linjen).

Når jeg prøver å flytte et tegnet objekt, endrer størrelsen på det eller omvendt.

 • Hvis du vil flytte en autofigur som ikke har tilknyttet tekst, kan du dra i brød teksten eller kant linjen til figuren, men ikke en skaleringshåndtak eller justeringshåndtak. Hvis autofiguren har tekst som er tilknyttet den, eller hvis den ikke har fyll (for eksempel viser bare omrisset av figuren), drar du kant linjen. Hvis du klikker på brød teksten til en figur som har tilknyttet tekst, merker du teksten.

 • Hvis du vil endre størrelsen på en merket autofigur, drar du i et av Skalerings håndtakene eller justerings håndtaket. Hvis du drar midten av eller kant linjen til figuren, merker du teksten i figuren eller flytter figuren i stedet for å endre størrelsen på den.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×