Feilsøke stavekontroll og grammatikk for flere språk

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Checking staving og grammatikk på flere språk kan presentere unike problemer, for eksempel som riktig stavet ord, flagges som feil eller feilstavede ord på et annet språk som ikke er flagget som feil. Denne artikkelen tar for seg vanlige problemer og bidrar til å sikre for teksten er identifisert med riktig språk; at riktig språkordliste brukes til å kontrollere stavemåte og grammatikk; og at automatisert språkverktøy i Office er aktivert.

Obs!: Hvis du vil skrive inn bare noen få tegn på et annet språk, kan du se sette inn en hake eller et annet symbol.

Feilstavede ord merkes ikke som feilstavede

Kontroller at:

Kontrollere at ønsket språk er aktivert

Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk på riktig måte, må være aktivert språket i Office. Hvis du trenger et språk som ikke er oppført som et redigeringsspråk i dialogboksen Angi Språkinnstillinger for Office, må du kanskje laster du ned og installere en språkpakke før du kan kontrollere stavemåten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer språk i Office, kan du se legge til et språk eller angi språkinnstillinger i Office og Tilbehør språkpakke for Office.

Til toppen av siden

Kontrollere at riktig språk brukes på teksten

Hvis stavekontrollen ikke kontrollerer ord du har skrevet på et annet språk, eller hvis den merker ord som er stavet riktig på et annet språk, som feilstavet, kan det hende at ordene identifiseres med feil språk.

Hvis du vil endre språk for bestemte ord eller et avsnitt med tekst i Word manuelt, gjør du følgende:

 1. Se gjennom-fanen, i Språk-gruppen, klikker du Språk > Angi korrekturspråk.

  (I Word 2007 klikker du Angi språk i Korrektur-gruppen.)

 2. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

  Viktig!: Hvis ønsket språk ikke vises over den doble linjen, må du aktivere språket, slik at det støtter stavekontroll.

 3. Begynn å skrive.

  Obs!: Hvis du vil skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol, for eksempel en hake, klikker du Symbol i Symboler-gruppen i kategorien Sett inn, og deretter klikker du ønsket tegn.

 4. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

Til toppen av siden

Kontrollere at riktig språkordliste brukes

Kontroller at du har valgt riktig sted for ordlistespråket, for eksempel engelsk (USA) i stedet for engelsk (Storbritannia).

Slik bytter du ordlisten til et bestemt språk i Word:

 1. Se gjennom-fanen, i Språk-gruppen, klikker du Språk > Angi korrekturspråk.

  (I Word 2007 klikker du Angi språk i Korrektur-gruppen.)

 2. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

  Viktig!: Hvis ønsket språk ikke vises over den doble linjen, må du aktivere språket, slik at det støtter stavekontroll.

  Obs!: Hvis din versjon av Office ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontrollen for språket du vil bruke, må du kanskje hente en språkpakke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilbehør språkpakke for Office.

Hvis du vil bytte ordlisten for merket tekst, gjør du følgende:

 1. Merk teksten du vil endre ordlistespråket for.

 2. Se gjennom-fanen, i Språk-gruppen, klikker du Språk > Angi korrekturspråk.

  (I Word 2007 klikker du Angi språk i Korrektur-gruppen.)

 3. Klikk språket som du vil at avsnittet med tekst skal identifiseres som, under Merk utvalgt tekst som. Hvis språkene du bruker, ikke vises over den doble linjen, må du aktivere disse språkene (aktivere de språkspesifikke alternativene), slik at de blir tilgjengelige.

Til toppen av siden

Kontrollere at det er merket av for Identifiser språk automatisk

Slik merker du av for Identifiser språk automatisk i Word:

 1. Se gjennom-fanen, i Språk-gruppen, klikker du Språk > Angi korrekturspråk.

  (I Word 2007 klikker du Angi språk i Korrektur-gruppen.)

 2. Merk av for Identifiser språk automatisk i dialogboksen Språk.

 3. Se gjennom språkene som vises ovenfor den doble linjen i listen Merk utvalgt tekst som. Word kan bare identifisere språkene som er angitt ovenfor den doble linjen. Hvis språkene du trenger ikke er tilgjengelige, må du aktivere redigeringsspråket, slik at de identifiseres automatisk av Word.

  Dialogboksen Språk

Obs!: 

 • Automatisk språkgjenkjenning krever en setning med tekst skrevet på det språket. Avhengig av lengden på setningen må du kanskje skrive inn flere setninger før Word har nok kontekstinformasjon til at språket kan gjenkjennes automatisk og riktig ordliste kan brukes.

 • Ord som staves på samme måte på flere språk, for eksempel "centre" på engelsk (Storbritannia) og fransk (Frankrike) kan føre til at alternativet Identifiser språk automatisk identifiserer språket i teksten på feil måte. Du kan løse dette problemet ved å skrive inn flere ord på ønsket språk eller fjerne merket for Identifiser språk automatisk.

Til toppen av siden

Kontrollere at det er merket av for Bytt tastaturspråket automatisk til samme språk som omkringliggende tekst

Bytt tastaturspråket automatisk til samme språk som omkringliggende tekst kan være aktivert og forårsake typografiske feil ved at det endrer tastaturspråket mens du skriver. Prøv å skrive inn flere ord på språket du vil bruke, eller fjerne merket for Bytt tastaturspråket automatisk til samme språk som omkringliggende tekst.

Hvis du vil velge Bytt tastaturspråket automatisk til samme språk som omkringliggende tekst-merket (i Office 2010, Office 2013 og Office 2016):

 1. Åpne Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 3. Merk av for Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst under Redigeringsalternativer.

  Obs!: Avmerkingsboksen Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

Til toppen av siden

Kontroller at det ikke er merket av for Ikke kontroller staving eller grammatikk

Hvis Ikke kontroller staving eller grammatikk er merket, kontrolleres ikke stavemåten i dokumentet.

Slik fjerner du merket for Identifiser språk automatisk i Word:

 1. Se gjennom-fanen, i Språk-gruppen, klikker du Språk > Angi korrekturspråk.

  (I Word 2007 klikker du Angi språk i Korrektur-gruppen.)

 2. Fjern merket for Ikke kontroller staving eller grammatikk i dialogboksen Språk.

  Dialogboksen Språk

Lær mer om Kontroll av staving og grammatikk på andre språk.

Til toppen av siden

Kontroller at det feilstavede ordet ikke utilsiktet er lagt til i den egendefinerte ordlisten

Hvis et feilstavet ord ble lagt til en egendefinert ordliste, må du finne og slette ordet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ser en egendefinert ordliste for feilstavede ord, kan du se bruke egendefinerte ordlister til å legge til ord under stavekontrollen. For informasjon om hvordan du fjerner et ord fra en ordliste, kan du se legge til eller redigere ord i ordlisten for en stavekontroll.

Til toppen av siden

Ønsket ordlistespråk vises ikke i dialogboksen Språk

De vanligste årsakene til at ordlistespråket ikke vises i listen Ordlistespråk i dialogboksen Språk, er at språket ikke er aktivert som et redigeringsspråk, eller at det er et språk som ikke er inkludert i den installerte versjonen av Office. Du må dermed installere en språkpakke for språket. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer et redigeringsspråk, kan du se Endre språk som brukes i menyer og korrekturverktøy i Office.

Til toppen av siden

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller problemer.

Mer informasjon om stavemåte og grammatikk

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Velge alternativer for grammatikk og skrivestil

Legge til eller redigere ord i en ordliste for stavekontroll

Stave- og grammatikkontrollen fungerer ikke som forventet

Legge til et språk eller angi språkinnstillinger i Office

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×