Feilsøke problemer med oppgradering av områdesamling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det kan av og til oppstå feil når du oppgraderer en nettstedssamling til SharePoint Online 2013-modus. Denne artikkelen beskriver feilene og hvordan du løser dem.

Kontrollere oppgraderingsstatus og loggfiler

Indikatorer for oppgraderingsstatus og -loggfiler vil gi deg et inntrykk av hva som gikk galt under oppgraderingen. Det anbefales at du ser nøye gjennom alle feilene i oppgraderingsloggfilene. Advarsler angir kanskje ikke alltid et problem, men du bør se gjennom dem også for å avgjøre om noen av dem sannsynligvis vil føre til flere problemer.

  1. Se gjennom siden for oppgraderingsstatus for nettstedssamlingen.

    På siden Innstillinger for nettsted (Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. > Innstillinger for nettsted) for nettstedssamlingen klikker du Oppgradering av nettstedssamling i inndelingen Administrasjon av nettstedssamling. Klikk Se gjennom oppgraderingsstatusen for nettstedssamlingen på siden for oppgradering av nettstedssamling.

  2. Hvis sider ikke gjengis, kontrollerer du siden Innstillinger for nettsted. Hvis siden Innstillinger for nettsted fungerer og oppgraderingen er fullført, kan det være problemer med hoveddokumentet eller hjemmesiden. Hvis siden Innstillinger for nettsted ikke fungerer, kontrollerer du loggfilen for nettstedsoppgraderingen for informasjon om problemet.

  3. Se gjennom loggfilene for oppgraderingen av nettstedssamlingen. Du kan se gjennom loggene for oppgraderingen av nettstedssamlingen ved å klikke by koblingen på siden for oppgraderingsstatus for nettstedssamlingen.

Vanlige problemer

Kontroller for å se om noen av problemene nedenfor fører til oppgraderingsfeil, advarsler eller problemer på nettstedet.

Sp.: Jeg så ikke en kontroll for brukergrensesnitt på siden, som var der tidligere

Sv.: Tilbakestill siden til standardversjonen.

Hvis du endrer brukergrensesnittet for nettstedet, kan de føre til problemer under nettstedsoppgraderinger. Hvis en side ble tilpasset slik at en kontroll for brukergrensesnitt ble plassert på en plassering som ikke er standard, kan du tilbakestille siden til standardversjonen for å gjenopprette kontrollen.

Du tilbakestiller siden ved å bruke koblingen Tilbakestill til nettstedsdefinisjon under Nettstedshandlinger å siden Innstillinger for nettsted, eller ved å bruke SharePoint Designer 2013-kommandoen Tilbakestill til mal.

Sp.: Visningen for store lister fungerer ikke lenger

Sv.: Opprett indekserte kolonner, mapper eller nye visninger for store lister. Det kan hende du må legge til den indekserte kolonnen i eksisterende visninger.

Hvis en liste er svært stor og brukere bruker en visning eller utfører en spørring som overskrider terskelverdien for grensen eller begrensningen, vil ikke visningen eller spørringen tillates. Du kan opprette indekserte kolonner med filtrerte visninger, organisere elementer i mapper, angi en elementgrense på siden for en stor visning eller bruke en ekstern liste. Hvis du vil ha mer informasjon om begrensning for store lister og hvordan du løser problemer med store lister, kan du seBehandle lister og biblioteker med mange elementer.

Sp.: Jeg ser en feil om et duplisert navn på innholdstype

Sv.: Gi nytt navn til innholdstyper eller felt som er i konflikt med standardnavnene.

Noen ganger kan det hende at egendefinerte elementer (for eksempel innholdstyper) har et navn som er i konflikt med et navn i den nye versjonen. I loggfilene for oppgraderingen ser du kanskje feil som følgende:

Kan ikke aktivere nettstedssamlingsfunksjoner på nettadressen for nettstedet. Unntak: Fant et duplisert innholdstypenavn.

Denne feilen indikerer at en egendefinert innholdstype ble lagt til det angitte nettstedet i SharePoint Online 2010. Under oppgraderingen til SharePoint Online 2013 kom navnet i konflikt med standardinnholdstypen med samme navn. Gi nytt navn til den egendefinerte innholdstypen på det angitte nettstedet, og kjør oppgraderingen på nytt.

Obs!: Nytt navn eller fjerning av en innholdstype kan føre til at tilpasninger som er avhengig av innholdstypen slutter å fungere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innholdstyper i konflikt ble funnet under tilstandskontroll av nettstedssamling og Opprette eller tilpasse en innholdstype.

Sp.: Nettstedet mitt ser ikke bra ut, det fungerer ikke som forventet eller jeg ser skriptfeil

Sv.: Rediger siden, tilbakestill siden til standardversjonen eller fjern eller erstatt de egendefinerte filene.

Et problem med egendefinert eller innebygde JavaScript eller CSS-filer kan forårsake disse problemene.

Sp.: Egendefinert innhold på nettstedet mitt er forsvunnet eller fungerer ikke

Sv.: Endre hoveddokumentet eller innholdet, slik at det ikke krever ulike oppsett for nettdelsone.

Hoveddokumentet har kanskje ulike soneoppsett, og det er kanskje ikke lenger riktig referert til innhold. Du kan tilbakestille siden til standardversjonen som en siste utvei. Hvis du tilbakestiller siden, vil imidlertid sonespesifikt innhold gå tapt.

Sp.: Jeg får en feil som sier at en kontroll eller en side ikke kan gjengis

Sv.: Gjør ett av følgende:

Hvis det ble lagt til en nettdel som ikke er installert, kontakter du leieradministrator for å få den installert. Hvis en nettdel ikke lenger er tilgjengelig eller støttes, bruker du vedlikeholdsvisningen for nettdelen for å fjerne nettdelen fra siden (fjern, ikke bare lukk nettdelen).

Hvis en side ble redigert direkte, redigerer du den på nytt for å fjerne kontrollen eller nettdelen, eller tilbakestiller siden til standardversjonen.

Det er kanskje lagt til en nettdel eller annen kontroll på siden som ikke er installert eller ikke lenger støttes. En nettdel ble lagt til i en sone eller siden ble redigert direkte for å legge til en innebygd kontroll- eller nettdelreferanse (sannsynligvis i et hoveddokument).

Det kan hende en SharePoint-funksjon må aktiveres.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere eller deaktivere funksjoner for nettstedssamlinger og Åpne og bruke vedlikeholdssiden for nettdel.

Sp.: Jeg får en feil om at jeg ikke kan opprette et sekundært nettsted basert på en nettstedsmal, fordi nettstedsmalen bruker 2010-opplevelsesversjonen og nettstedssamlingen er i 2013-opplevelsesversjonen.

Sv.: Opprett nettstedsmalen på nytt i 2013-opplevelsen.

Du oppretter nettstedsmalen på nytt ved å opprette et sekundært nettsted basert på 2013-opplevelsen, tilpasse den på nytt slik at den samsvarer med den du hadde, og deretter lagre det tilpassede sekundære nettstedet som en mal.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppgradere nettsedsmaler.

Sp.: Temaet mitt er ikke brukt på sider på det oppgraderte nettstedet

Sv.: Opprett temaet på nytt ved hjelp av de nye temafunksjonene i SharePoint 2013.

Temamotoren er fullstendig omformet i SharePoint 2013, slik at bruk av temaer er mye kraftigere og mer fleksibelt, og det er enklere å oppgradere temaer. Det er imidlertid ikke støtte for oppgradering av THMX-filer fra SharePoint 2010 til SharePoint 2013.

Hvis du vil løse dette, oppretter du først en evalueringsnettstedssamling, og oppretter deretter temaet på nytt ved hjelp av de nye temafunksjonene i SharePoint 2013.

Sp.: Den egendefinerte varemerkingen ser ikke riktig ut , eller det er problemer på det oppgraderte nettstedet

Sv.: Opprett en evalueringsnettstedssamling, og opprett deretter hoveddokumentet på nytt på SharePoint 2013-nettstedet.

Det er gjort endringer i standardhoveddokumentene og CSS-filene for å støtte det nye raskere og mer brukervennlige brukergrensesnittet i SharePoint 2013. Du kan derfor ikke bruke et hoveddokument som er opprettet i SharePoint 2010, på et nettsted i SharePoint 2013. Når du oppgraderer SharePoint 2010-nettstedet til SharePoint 2013, blir imidlertid hoveddokumentet tilbakestilt til å bruke standardhoveddokumentet i SharePoint 2013. Nettstedet vil derfor ikke vises med den tilpassede varemerkingen etter oppgraderingen.

Hvis du vil løse dette, oppretter du først en evalueringsnettstedssamling, og oppretter deretter hoveddokumentet på nytt på SharePoint 2013-nettstedet.

Sp.: Det oppgraderte nettstedet gjengis ikke i det hele tatt. I stedet ser jeg en feilmelding om en uventet feil med en korrelasjons-ID.

Sv.: Den egendefinerte varemerkingen bruker kanskje et egendefinert hoveddokument som inneholder egendefinerte innholdsplassholdere.

Hvis det egendefinerte hoveddokumentet inneholder en egendefinert plassholder for innhold, og hvis egendefinerte sideoppsett også inneholder denne egendefinerte plassholderen for innhold, kan det hende det oppstår en feil som hindrer at hjemmesiden for nettstedet ikke gjengis etter oppgraderingen. I stedet kan det hende at du etter oppgraderingen ser feilmeldingen Det har oppstått en uventet feil.

Sp.: Når jeg klikker knappen for å opprette et evalueringsnettsted, får jeg en feilmelding om korrelasjons-ID.

Sv.: SharePoint tilføyer «-eval» på slutten av nettadressen til evalueringsnettstedet, som kan føre til at nettadressen overskrider tegngrensen.

Hvis tilføyer «-eval "fører til at URL-adressen overskrider tegngrensen og deretter får du Korrelasjons-ID-feil. Lange URL-adresser kan være forårsaket av dype mappestrukturer og/eller mapper og filer med lange navn. Hvis du får denne feilen, kan støtte samarbeide med deg å identifisere URL-adressene som overskrider grensen og gir deg trinnvise instruksjoner for å løse problemet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×