Feilsøke bokmerker

Hvis du har lagt til bok merker i et dokument og det fører til problemer, er det første feil søkings trinnet å kontrollere at du kan se dem. Som standard vises de ikke i Word.

Følg Fremgangs måten nedenfor for å vise bok merkene i dokumentet.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Velg Vis bok merker under Vis dokument innhold , og klikk OK.
  Alternativer for Word

  Obs!: 

  • Hvis du legger til et bokmerke i en tekst blokk eller et bilde (eller et annet element), vises bok merket i hake parenteser
   : Bokmerke angitt med hakeparenteser

  • Hvis du ikke merket noe da du la til bok merket (det vil si at du nettopp plasserte markøren i et område), vises bok merket som en
   tekst markør: Bokmerke angitt med tekstmarkør .

Denne artikkelen inneholder også

Det vises en feil melding i stedet for tekst

Et element som refererer til et bokmerke, oppdateres ikke på riktig måte

Bokmerke mangler i en Autotekst-oppføring

Uventede resultater når du redigerer et bokmerke

Kopiere bok merker

Klippe ut og slette bok merker

Legg til i bok merker

Det vises en feil melding i stedet for tekst

Word viser «feil! Bokmerke ikke definert.» eller «feil! Finner ikke referanse kilde.» Når du oppdaterer et felt som har en brutt kobling til et bokmerke. Du kan gjenopprette den opprinnelige teksten ved å trykke CTRL + Z umiddelbart etter at du har mottatt feil meldingen. Du kan trykke CTRL + SKIFT + F9 for å konvertere teksten i feltet til vanlig tekst.

Hvis du vil undersøke den brutte koblingen, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at bok merket fremdeles finnes     Brukere sletter av og til bok merker ved et uhell når de sletter annen tekst. Hvis du vil kontrollere dette, må du kontrollere at du kan se bok merkene i dokumentet.

 • Kontroller at felt navnene er stavet riktig     Mange elementer som bruker bok merker, for eksempel kryss referanser og indekser, settes inn som felt. Hvis felt navnet ikke er riktig stavet, kan du få en feil melding. Hvis du vil lære mer om felt koder, kan du lese felt koder i Word.

Til toppen av siden

Et element som refererer til et bokmerke, oppdateres ikke på riktig måte

Word setter inn kryss referanser som felt. Hvis en kryss referanse ikke gjenspeiler endringer du gjør i bok merket den refererer til, oppdaterer du feltet. Høyre klikk felt koden, og klikk deretter Oppdater felt på hurtig menyen.

Til toppen av siden

Bokmerke mangler i en Autotekst-oppføring

Når du oppretter en Autotekst-oppføring som inneholder et bokmerke, må du passe på at du merker all teksten i bok merket, inkludert åpning og lukking av bok merke parentes.

Hvis du lagrer tekst som inneholder et bokmerke som en Autotekst-oppføring, lagres bok merket med oppføringen i Word. Hvis du setter inn Autotekst-oppføringen mer enn én gang i et dokument, fjerner Word bok merket fra den forrige oppføringen og knytter det til den nyeste oppføringen.

Hvis du vil lære mer om Autotekst, kan du lese sette inn tekst automatisk.

Til toppen av siden

Uventede resultater når du redigerer et bokmerke

Du kan klippe ut, kopiere og lime inn elementer som er merket med et bokmerke. Du kan også legge til tekst i, og slette tekst fra, merkede elementer. Nedenfor finner du endringer du kan gjøre i bok merker og resultatene du kan forvente.

Kopiere bok merker

 • Hvis du kopierer hele eller deler av et bokmerke med tekst eller et bilde til et annet sted i samme dokument    , beholdes bok merket med det opprinnelige elementet, og kopien er ikke merket.

 • Hvis du kopierer et helt merket element til et annet dokument    , inneholder begge dokumentene identiske elementer med identiske bok merker.

Klippe ut og slette bok merker

 • Hvis du klipper ut et helt merket element og deretter limer det inn i samme dokument    , flyttes elementet og bok merket til den nye plasseringen.

 • Hvis du sletter en del av et merket element    , forblir bok merket den gjenstående teksten.

Legg til i bok merker

 • Hvis du legger til tekst mellom to tegn i et bokmerke    , blir tilleggs teksten tatt med i bok merket.

 • Hvis du klikker like etter den innledende parentesen i et bokmerke, og deretter legger til tekst eller grafikk i elementet    , inkluderes tillegget i bok merket.

 • Hvis du klikker like etter den avsluttende parentesen i et bokmerke, og deretter legger til elementet    , blir ikke tillegget tatt med i bok merket.

Til toppen av siden

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×