Feilsøke arbeidsflyter for Project Online

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det er vanlig som en administrator for Project Web App til å feilsøke prosjektarbeidsflyter. Avhengig av hvordan arbeidsflytprosessen er definert for organisasjonen, kan det være tilfeller der en administrator må skal fungere for arbeidsflytforekomsten til fremdrift. Det finnes felt som en bruker kan legge til prosjektsenteret, OData-spørring eller Project Online resten endepunktet bedre forståelse av tilstanden til hver prosjektarbeidsflyt. Med informasjonen i disse feltene, kan en Project Web App-administrator Utfør aktuelle nødvendige oppheve blokkeringen av fremdriften av arbeidsflyten for prosjektet.

Det er tre trinn om feilsøking av Project Online arbeidsflyter:

 1. Konfigurere visninger og rapporter for å se feilene

 2. Se gjennom feilene

 3. Fungerer på feilene og tar flere trinn

Konfigurere visninger og rapporter for å se feilene

En administrator kan se Project Arbeidsflytfeil på to måter:

 • Opprette en visning for prosjektet Center for å se arbeidsflytstatus

 • Spørre Project OData tjenesten eller Project REST-API

Opprette en visning for prosjektet Center for å se arbeidsflytstatus

Vi anbefaler at du oppretter en ny Prosjektsenter-visning for å feilsøke prosjektarbeidsflyter. Hvis du vil oppnå visning eller redigere en Prosjektsenter-visning, må brukeren ha Global tillatelse til å behandle Project Web App-visninger

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer sikkerheten, se Video serie: hvordan sikkerhetstillatelser fungerer i Project Server

Å oppnå visning

 1. Klikk tannhjulikonet og deretter PWA-innstillinger fra Project Web App.

 2. Klikk Administrer visninger på innstillinger-siden. Det vises en liste over visninger.

 3. Klikk ny visning.

 4. Velg Prosjektsenter i delen navn og Type i Visningstype-listen.

 5. Skriv inn navnet på den nye visningen i navn-boksen. Hvis du for eksempel "Prosjektarbeidsflyter".

 6. Skriv inn en beskrivelse av den nye visningen i Beskrivelse-boksen.

 7. Fjerne Start og slutt standardfeltene i delen tabell og skjulte felt fra Viste felt-listen. Legg til følgende felt fra tilgjengelige felt-listen:

  • Feilkode for arbeidsflyt

  • Feil i arbeidsflyten

  • Arbeidsflyt som er opprettet

  • Arbeidsflyt-ID

  • Siste kjøringen av arbeidsflyten

  • Arbeidsflyteier av

  • Navn på arbeidsflytfase

  • Navn på arbeidsflytstadium

  • Arbeidsflytstatus

  • Sjekket ut

  • Sjekket ut av

 8. Bla til bunnen av siden, og klikk Filter.

 9. Legg til filter ved hjelp av feltet"Arbeidsflyt feilkode er større enn 1", og klikk OK.

 10. Klikk på Lagre.

  Obs!: Når du klikker Lagre, får du følgende melding: "du har ikke tilordnet en sikkerhetskategori denne visningen. Hvis hindrer du at alle kan se visningen i rullegardinlisten eller bruke visningen. Vil du lagre likevel?" Klikk OK, fordi bare medlemmer av gruppen PWA administratorer, skal kunne vise prosjektet arbeidsflyter Prosjektsenter-visningen.

Spørre Project OData tjenesten eller Project REST-API

Du kan også kan brukere spørre etter denne informasjonen fra Project OData-tjenesten eller programmatisk via Project REST-API.

Project OData Service

Prosjektsenter-feltet

Enhet

Egenskap

Feilkode for arbeidsflyt

Prosjekter

WorkflowErrorResponseCode

Feil i arbeidsflyten

Prosjekter

WorkflowError

Arbeidsflyt som er opprettet

Prosjekter

WorkflowCreatedDate

Arbeidsflyt-ID

Prosjekter

WorkflowInstanceId

Siste kjøringen av arbeidsflyten

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Arbeidsflyteier av

Prosjekter

WorkflowOwnerName

Navn på arbeidsflytfase

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Navn på arbeidsflytstadium

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbeidsflytstatus

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om Project OData-tjenesten, kan du se ProjectData Project OData service referanse.

Project REST-API

Prosjektsenter-feltet

Enhet

Egenskap

Feilkode for arbeidsflyt

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Feil i arbeidsflyten

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Arbeidsflyt som er opprettet

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Arbeidsflyt-ID

ProjectWorkflowInstance

ID

Siste kjøringen av arbeidsflyten

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Arbeidsflyteier av

Prosjekter

Prosjekteiernavn

Navn på arbeidsflytfase

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Navn på arbeidsflytstadium

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbeidsflytstatus

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Kodeeksempler

Lese en filtrerte settet med prosjekter og hente arbeidsflytforekomster project. Hvis forespørselen inkluderer mer og deretter 20 prosjekter, må du legge til flere mislykkes filtrering ellers forespørselen:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Les alle arbeidsflyter med feil svarkoder større enn eller lik 400, inkludert eier og minimale detaljer om prosjektet:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvikler mot Project Online, kan du gå til Project Utviklingssenter for.

Se gjennom feilene

Hvis administratoren opprettet en Prosjektsenter-visning som beskrevet ovenfor, visningen kan få tilgang til følgende fremgangsmåte:

 1. Fra Project Web App, kan du gå til prosjektsenteret ved å klikke prosjekter fra hurtigstartlinjen.

 2. Klikk prosjekter på båndet.

 3. Velg visningen som ble opprettet ved å følge trinnene ovenfor fra den visning: rullegardinlisten.

  Dette vil gi brukeren med en liste over alle prosjektene og gjeldende status for arbeidsflyt for hvert prosjekt, inkludert feil.

Brukeren kan også se gjennom feilene via en egendefinert rapport eller et program som beskrevet ovenfor.

Obs!: Arbeidsflyten opprettet og arbeidsflyten siste kjøre vise dato og klokkeslett i UTC. 

Obs!: Etter handler om feilene som vil det ta opptil 24 timer for statusen som skal oppdateres i prosjektsenteret, Project Service OData og gjennom den APEN for resten av prosjektet.

Fungerer på feilene og tar flere trinn

Følgende feil kan oppstå med en prosjektarbeidsflyt:

Feil

Handling

Vi kunne ikke oppdatere statusen for project PROJECT_GUID

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt.

Vi kunne ikke oppdatere statusen for trinnet STAGE_GUID på prosjekt PROJECT_GUID

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt.

Fase STAGE_GUID er ikke det gjeldende stadiet for prosjektet PROJECT_GUID

Denne feilen skjer når du prøver å angi status for arbeidsflytstadium for et arbeidsflytstadium som ikke er i gyldig. Du må starte prosjektarbeidsflyti så fall.

Egendefinert felt CUSTOM_FIELD_GUID har ikke en verdi som er angitt for project PROJECT_GUID

Et egendefinert felt ikke er riktig angitt og arbeidsflyten kan ikke går til det egendefinerte feltet oppdateres. Hvis du vil finne navnet på det egendefinerte feltet som må oppdateres, kan du se delen kalt Slik får du et egendefinert felt fra en egendefinert feltet GUID. Når du har oppdatert det egendefinerte feltet, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt.

Obs!: En skyld anbefales for SANN/USANN egendefinerte felt som er involvert i en arbeidsflyt for å bruke en oppslagstabell motsatte til et egendefinert felt for flagg til å unngå dette problemet for egendefinerte felt av denne typen.

Det egendefinerte feltet CUSTOM_FIELD_GUID finnes ikke.

Dette skjer når arbeidsflyten prøver å lese eller skrive verdien for et egendefinert felt som har blitt fjernet fra PWA. Du må redigere arbeidsflyten og sikre at riktig egendefinert felt er knyttet til arbeidsflyten.

Feil ved innsending innsjekking jobb for prosjektet PROJECT_GUID

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Feil ved innsending Publiser jobb for prosjektet PROJECT_GUID

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Feil ved innsending publisere sammendrag jobb for prosjektet PROJECT_GUID

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Kan ikke opprette et prosjekt fra listeelement

Dette er en feil som påvirker CreateProjectFromListItem aktiviteten. Prøv først fortsetter SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer, kan du se gjennom PWA-køen for å se om det vises en mislykket køen jobb opprettingen av prosjektet.

Finner ikke listeelementet for å opprette et prosjekt for web WEB_ID LIST_ID listeelement LIST_ITEM_ID

Listeelementet finnes ikke lenger. Du kan se i papirkurven for å se Hvis du kan gjenopprette listeelementet.

Finner ikke et inntrykk som er knyttet til prosjektet PROJECT_GUID under forsøk på å oppdatere statusen

Dette skjer når tanken som opprinnelig ble brukt for prosjektoppretting av er slettet. Du kan se i papirkurven for å se Hvis du kan gjenopprette listeelementet.

Jobb-IDen JOB_GUID er ugyldige

Kontakt Microsoft Support Hvis du får denne feilmeldingen.

Arbeidsflytens eier har ikke tillatelse til å sjekke inn prosjektet PROJECT_GUID

Administrator må gi innsjekking tillatelser til eieren av arbeidsflyten. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Arbeidsflytens eier har ikke redigere sammendrag prosjektfelt eller lagre prosjekt til Project Server eller publisere prosjekt kategori tillatelse på prosjekt PROJECT_GUID

Administrator må gi tillatelse til eieren av arbeidsflyten. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Arbeidsflytens eier har ikke tillatelse til global nytt prosjekt

Dette skjer når du prøver å opprette et prosjekt fra et SharePoint-listeelement, og brukeren som starter arbeidsflytforekomsten kan ikke opprette nye prosjekter i PWA.

Administrator må gi tillatelse til brukeren. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Arbeidsflytens eier har ikke tillatelsene for åpne og lagre prosjektet til Project Server-kategori på prosjekt PROJECT_GUID

Administrator må enten gi nødvendig tillatelse for brukeren. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Arbeidsflytens eier har ikke tillatelse for åpne Project-kategori på prosjekt PROJECT_GUID

Administrator må enten gi nødvendig tillatelse for brukeren. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Arbeidsflytens eier har ikke tillatelse til å publisere prosjekt kategori på prosjekt PROJECT_GUID

Administrator må enten gi nødvendig tillatelse for brukeren. Etter å gi tillatelser, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Project-arbeidsflyten kan ikke ha flere trinn pågår

Denne feilen vises hvis arbeidsflytforekomsten forsøker å angi en fase uten å lukke forrige fase. Kontakt Microsoft Support for mer hjelp med denne feilen.

Project-arbeidsflyten må ha ett trinn pågår

Denne feilen vises hvis arbeidsflytforekomsten forsøker å la en fase uten å angi det neste trinnet pågår. Kontakt Microsoft Support for mer hjelp med denne feilen.

Project PROJECT_GUID kan ikke ha en arbeidsflyt

Denne feilen oppstår når du prøver å starte en arbeidsflytforekomst på en ikke støttet prosjekttype. Kontakt Microsoft Support for mer hjelp med denne feilen.

Project PROJECT_GUID har kunne innsjekking

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

Prosjektet {0} har kunne innsjekking etter egendefinerte {1} feltverdien ble oppdatert

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

Project PROJECT_GUID har kunne innsjekking når egenskapen egenskapsverdi ble oppdatert

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

Prosjektet PROJECT_GUID er sjekket ut i en annen økt

Administrator må enten tvinge sjekke inn prosjektet, eller be brukeren om å sjekke inn prosjektet. Etter at prosjektet er sjekket inn, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Prosjektet PROJECT_GUID er sjekket ut til en annen bruker

Administrator må enten tvinge sjekke inn prosjektet, eller be brukeren om å sjekke inn prosjektet. Etter at prosjektet er sjekket inn, kan du prøve å gjenoppta SharePoint-arbeidsflyt. Hvis problemet vedvarer vedvarer, må du starte arbeidsflyten Project på nytt.

Prosjektet PROJECT_GUID har ikke en arbeidsflyt

Kontakt Microsoft Support Hvis du får denne feilmeldingen.

Prosjektet PROJECT_GUID ikke er sjekket

Administratoren må gjennom arbeidsflytdefinisjonen og kontroller uten project-oppdateringene blir forsøkt før prosjektet er sjekket ut.

Prosjektet PROJECT_GUID finnes ikke

Kontakt Microsoft Support Hvis du får denne feilmeldingen.

Project PROJECT_GUID kan ikke publiseres fordi PROJ_PWA_SHORT_NAME er i skrivebeskyttet modus

Vanligvis blir denne feilen løst Hvis ingen handling er utført for en bestemt tidsperiode. Hvis du trenger at feilen skal løses umiddelbart, må du kontrollere at PWA-området ikke er i skrivebeskyttet modus ved å gå til området og ser om det vises et varsel øverst på siden. Hvis det er ingen varsling, kan du prøve fortsetter SharePoint-arbeidsflyt.

Kan ikke oppdatere project PROJECT_GUID

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

Egenskapen EGENSKAPEN har ikke en verdi som er angitt for project PROJECT_GUID

Administratoren må gjennom arbeidsflytdefinisjonen og kontroller egenskaper er riktig angitt.

Egenskapen PROPRERTY finnes ikke

Kontakt Microsoft Support Hvis du får denne feilmeldingen.

Kan ikke utføre en publiseringsoperasjon på prosjekt PROJECT_GUID

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

Mislyktes å utføre en operasjon publisere sammendrag på prosjekt PROJECT_GUID

En jobb for PWA-køen mislyktes hindrer fremdriften av arbeidsflyten. Se gjennom mislykket køen jobben fra siden Behandle kø jobben i PWA.

401 bruker ikke funnet/bruker er inaktiv

Du må starte prosjektarbeidsflyt.

System.InvalidOperationException: Ufullstendig lukking oppdages under innlasting av delrutiner for arbeidsflyten WORKFLOW_GUID i området.

Du må starte prosjektarbeidsflyt.

Hvis feilen ikke er oppført, eller du ønsker flere detaljer om feilen du får, kan du se delen om hvordan du får den detaljerte feilmeldingen for en SharePoint-arbeidsflyt.

Hvis du finner andre feil som ikke er oppført ovenfor, gi oss tilbakemelding. Det er to måter å kontakte oss via vår bruker tale forumet , eller ved å kontakte Microsoft Kundestøtte. Gi oss med følgende detaljer.

 • Prosjektnavnet

 • Feilkode for arbeidsflyt

 • Feil i arbeidsflyten

 • Arbeidsflyt som er opprettet

 • Arbeidsflyt-ID

 • Siste kjøringen av arbeidsflyten

 • Arbeidsflyteier av

 • Mislyktes meldingen i køen og tidsstempel hvis aktuelt

Hvordan du gjenoppta en SharePoint-arbeidsflyt

I noen tilfeller en arbeidsflyt, må du fortsette å prøve på nytt det gjeldende trinnet i arbeidsflyten.

Gjenoppta en SharePoint-arbeidsflyt

 1. Fra Project Web App, kan du gå til prosjektsenteret ved å klikke prosjekter fra hurtigstartlinjen.

 2. Klikk navnet på prosjektet.

 3. Klikk prosjektnavnet fra hurtigstartlinjen.

 4. Utvid Alle trinn i arbeidsflyt -delen.

 5. Klikk koblingen Ekstra arbeidsflytdata .

 6. Klikk "i" ikonet ved siden av Intern Status.

 7. Klikk koblingen CV denne arbeidsflyten .

Slik starter du en prosjektarbeidsflyt på nytt

Starte en prosjektarbeidsflyt plassere den tilbake til begynnelsen av arbeidsflyten. Brukere må du gå videre arbeidsflyten tilbake til det gjeldende stadiet. Før du starter arbeidsflyten Project, kan du vil først prøve å gjenoppta arbeidsflyten prøve på nytt de gjeldende trinnene. Se hvordan du gjenoppta en SharePoint-arbeidsflyt for informasjon om hvordan du gjenoppta en arbeidsflyt.

Starte en prosjektarbeidsflyt

 1. Fra Project Web App, kan du gå til prosjektsenteret ved å klikke prosjekter fra hurtigstartlinjen.

 2. Klikk navnet på prosjektet.

 3. Klikk Alternativer, og deretter Starte arbeidsflyten i kategorien prosjekt.

  Obs!: Prosjektet må være sjekket inn før arbeidsflyten startes på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer i et prosjekt, kan du se manuelt sjekke inn prosjekter og ressurser som er sjekket ut av en annen bruker.

 4. Klikk OK

Starte på nytt prosjektarbeidsflyter for et sett med prosjekter

 1. Klikk tannhjulikonet og deretter PWA-innstillinger fra Project Web App.

 2. Klikk endre eller starte arbeidsflyter på nytt.

 3. Velg Virksomhetsprosjekttype fra listen for prosjektene.

 4. Velg settet med prosjekter som må ha sine arbeidsflyter startes på nytt.

  Obs!: Prosjekter må være sjekket inn for at de skal vises i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer i et prosjekt, kan du se manuelt sjekke inn prosjekter og ressurser som er sjekket ut av en annen bruker.

 5. Velg Start gjeldende arbeidsflyt på nytt for de valgte prosjektene.

 6. Klikk OK.

Du kan også startes prosjektarbeidsflyter programmatisk på nytt. ProjectWorkflowInstance har to metoder for å starte på nytt Prosjektarbeidsflyter:

 • RestartWorkflow()

  INNLEGG https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  INNLEGG https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Obs!: Omstart prosjektarbeidsflyter om gangen, kan dette forårsake begrensningsnivå å forekomme. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se SharePoint 2013 arbeidsflyten begrensningsnivå og ytelse i SharePoint Online og Project Online.

Hvordan du får den detaljerte feilmeldingen for en SharePoint-arbeidsflyt

Hvis feilmeldingen i prosjektsenteret ikke gir nok detaljer for deg å feilsøke problemet, kan du vil se detaljerte feilmeldingen for SharePoint-arbeidsflyt.

Du får den detaljerte feilmeldingen for en SharePoint-arbeidsflyt

 1. Fra Project Web App, kan du gå til prosjektsenteret ved å klikke prosjekter fra hurtigstartlinjen.

 2. Klikk navnet på prosjektet.

 3. Klikk prosjektnavnet fra hurtigstartlinjen.

 4. Utvid Alle trinn i arbeidsflyt -delen.

 5. Klikk koblingen Ekstra arbeidsflytdata .

 6. Klikk "i" ikonet ved siden av Intern Status for å se den detaljerte feilmeldingen.

Slik får du et egendefinert felt fra en egendefinert feltet GUID

 1. Klikk tannhjulikonet og deretter PWA-innstillinger fra Project Web App.

 2. Klikk egendefinerte virksomhetsfelt og oppslagstabeller.

 3. Klikk på et egendefinert felt.

 4. Rull ned til bunnen av siden.

 5. Utvid delen System identifikasjon Data for å gå gjennom det egendefinerte feltet GUID.

Hvordan du går gjennom jobber i kø PWA

I noen tilfeller vil en feil være et resultat av en mislykket PWA køen jobb. PWA gir detaljert feilmeldinger for mislykkede jobber i køen.

Se gjennom PWA jobber i kø

 1. Klikk tannhjulikonet og deretter PWA-innstillinger fra Project Web App.

 2. Klikk Behandle jobber i kø.

 3. Finn mislykket køen jobben knyttet til arbeidsflyten feilen, og klikk på feil for flere detaljer.

Obs!: Du må endre Arbeidshistorie Hvis arbeidsflyten feilen er eldre og deretter en uke før den skal vises i listen.

Flere trinn

Arbeidsflyten kjøres sist er helt passert for en aktive prosjektet

Prosjektet kan være sjekket ut i en annen økt og arbeidsflyten kan ikke fremdrift til prosjektet er sjekket inn. Administratoren kan bør du vurdere Tving sjekke inn prosjektet til å tillate at arbeidsflyten skal fremdrift. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer i et prosjekt, kan du se manuelt sjekke inn prosjekter og ressurser som er sjekket ut av en annen bruker.

Obs!: Arbeidsflyten kjøres sist ble henvist til siste sendt inn datoen i Project OData-tjenesten og Project Service REST-API.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×