Faktorer som må vurderes ved overføring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

I Windows SharePoint Services 3.0, kan områder og deler av områder, for eksempel lister, listeelementer og mapper overføres til andre Windows SharePoint Services 3.0 områder. Disse andre områder kan kjøre på samme front webserver som det opprinnelige området, på ulike webfrontserverne i samme farm eller webfrontserverne i et helt annet distribusjon av Windows SharePoint Services 3.0. Det kreves ulike tillatelser for ulike metoder for å overføre områder.

Hvis du er eieren eller administratoren for en områdesamling, kan du utføre enkelte overføringsoppgaver. Andre områdeeiere og designere kan bruke dette emnet til å forstå overføringsprosessen og gi informasjon om overføring av områdene. For informasjon om overføring for serveradministratorer, kan du se Hjelp for Sentraladministrasjon av SharePoint-sider eller Windows SharePoint Services-sider på webområdet for Microsoft TechNet.

Overføringsmetoder

Windows SharePoint Services 3.0 gir ulike måter å overføre områdesamlinger, områder eller kombinasjoner av objekter i et område til et annet SharePoint-webprogram som er utvidet med Windows SharePoint Services 3.0. Overføring gjelder flytting av objekter fra Windows SharePoint Services 3.0 til Windows SharePoint Services 3.0 bare. Du kan ikke overføre områder, innhold eller andre objekter fra tidligere versjoner av Windows SharePoint Services til Windows SharePoint Services 3.0.

Tabellen nedenfor beskriver ulike metoder for å overføre innhold.

Obs!: Kolonnen med minimumstillatelser i tabellen nedenfor viser hvilke tillatelser som kreves for hver enkelt overføringsmetode. Hvis du ikke har de nødvendige tillatelsene, kan du be det aktuelle gruppemedlemmet om å gi deg tillatelsene som kreves, eller om å utføre overføringen for deg.

Metho d

Merknad

Minimumstillatelser

Bruk -o sikkerhetskopiering og -o gjenopprettingsoperasjoner av verktøyet Stsadm.exe kommandolinjen.

Dette er det beste alternativet for å overføre en hel områdesamling fordi det er den eneste metoden som overfører arbeidsflyt, varsler og metadata på områdesamlingsnivå.

Medlemmer av den lokale administratorgruppen eller medlemmer av farmadministratorgruppen på sentraladministrasjonsnivå

Bruke koblingene Utfør en sikkerhetskopiering og Gjenopprett fra sikkerhetskopi på Operasjoner-siden på Sentraladministrasjon.

Dette er den enkleste måten for å overføre enkeltstående områder.

Medlem av farmadministratorgruppen på sentraladministrasjonsnivå

Bruke objektmodellen i Windows SharePoint Services.

Dette er en ny metode i Windows SharePoint Services 3.0 og den mest fleksible. Relatert til overføring application programming interface for (APIer) i objektmodellen kan brukes til å overføre områder og kombinasjoner av objekter under områdenivå.

Administratorer for områdesamling med riktige tillatelser til å lese objekter som overføres, samt tillatelse til å endre objekter på området du overfører til

Bruke et Windows SharePoint Services-kompatibelt redigeringsprogram for websider, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Kan bare overføre hele webområder. Vær oppmerksom på at GUIDer (Globally Unique Identifier) ikke overføres for objekter, hvilket innebærer at ingen overførte objekter er globalt unike.

Administratorer for områdesamling med riktige tillatelser til å lese objekter som overføres, samt tillatelse til å endre objekter på området du overfører til

Overføringsprosess (objektmodell)

Objektmodellen i Windows SharePoint Services kan brukes til å overføre objekter innenfor samme webserver, mellom webservere på samme serverfarm eller mellom serverfarmer. Dette avsnittet beskriver et vanlig scenario der du får vite hvordan du bruker objektmodellen til å overføre områder og andre objekter fra en oppsamlingsserver til en produksjonsserver. Vil du bruke objektmodellen, forutsetter det hjelp fra noen som er serveradministrator på både oppsamlings- og produksjonsserveren. Det kan imidlertid være nyttig for eiere av områder å forstå dette overføringsscenariet på et overordnet nivå, slik at de kan samarbeide med personen som utfører overføringen. I dette scenariet, som vist i illustrasjonen nedenfor, brukes oppsamlingsserveren til å opprette og teste endringene på SharePoint-områdene til et firma. Når endringene er testet, overføres deretter endringene til produksjonsserveren, der brukere får tilgang til området.

Obs!: Hvis du vil bruke objektmodellen til å overføre områder og andre objekter fra oppsamlingsserveren til produksjonsserveren, må du ha riktige tillatelser (står oppført i tabellen ovenfor) for både oppsamlingsserveren og produksjonsserveren. Har du ikke de nødvendige minimumstillatelsene, ber du serveradministratoren om enten å gi deg dem eller å foreta overføringen for deg.

Overføringsarbeidsflyt ved hjelp av PRIME.

1. Serveradministratoren logger på oppsamlingsserveren, og skriver og kjører skriptet som får tilgang til objektmodellen som kjører på oppsamlingsserveren. Skriptet som kjører på oppsamlingsserveren, oppretter overføringspakken i form av en CAB-fil på en delt filressurs.

Obs!: Personen som oppretter denne CAB-filen, må ha skrivetillatelser, og personen som importerer denne CAB-filen, må ha lesetillatelser på den delte filressursen.

2. Serveradministratoren logger på produksjonsserveren, og bruker de overføringsrelaterte APIene til å distribuere overføringspakken på produksjonsserveren.

Når pakken er overført til produksjonsserveren, kontrollerer serveradministratoren at området ble riktig overført. Dette omfatter å sjekke koblinger, kontrollere sikkerhetsinnstillinger og undersøke at webdeler fungerer.

Ettersom objektmodellen kan brukes til å velge ulike kombinasjoner av objekter du vil ha, på områdenivå og under, kan den brukes til å overføre bare de elementene som er blitt endret på kildeserveren.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×