Følge kontantstrømmen: Beregne NPV og IRR i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Har du mistet nattesøvnen på grunn av bekymringer om hvordan du best mulig kan øke fortjenesten og redusere risikoen for dine forretningsinvesteringer? Ikke ligg og vri deg i sengen lenger. Slapp av og flyt med strømmen.

Kontanter er tingen. Se på kontantstrømmen, eller hva som kommer inn og går ut i virksomheten. Positiv kontantstrøm er målet på kontanter som kommer inn (salg, inntjente renter, aksjeresultater og så videre), mens negativ kontantstrøm er målet på kontanter som går ut (innkjøp, lønninger, skatter og så videre). Netto kontantstrøm er forskjellen mellom positiv kontantstrøm og negativ kontantstrøm, og er svaret på de mest fundamentale forretningsspørsmålene: Hvor mye penger er det igjen i kassen?

Hvis forretningene skal vokse, må du ta avgjørelser om hvordan du skal investere pengene på lang sikt. Ved hjelp av Microsoft Excel kan du sammenligne alternativer og foreta de rette valgene slik at du kan slappe av både dag og natt.

Stille spørsmål om kapitalinvesteringsprosjekter

Hvis du vil ta ut penger fra kassen, gjøre dem til arbeidskapital og investere dem i prosjektene som virksomheten består av, må du stille deg en del spørsmål om disse prosjektene:

  • Er det et langtidsprosjekt som vil gi fortjeneste? Og når?

  • Er det bedre å investere pengene i et annet prosjekt?

  • Skal jeg investere mer i et pågående prosjekt, eller er det på tide å slutte å tape penger?

Se deretter nærmere på hvert av disse prosjektene, og still deg selv følgende spørsmål:

  • Hvor stor er den negative og positive kontantstrømmen for disse prosjektene?

  • Hvilken betydning vil store oppstartsinvesteringer ha, og hvor mye er for mye?

Når det kommer til stykket, er det informasjon om bunnlinjetallene du virkelig trenger for å kunne sammenligne prosjektvalg. Men for å komme dit, må du innlemme tidsverdien av pengene i analysene.

Min far sa følgende til meg en gang: "Det er bedre å få pengene så snart som mulig og holde på dem så lenge som mulig." Senere i livet lærte jeg hvorfor. Du kan investere disse pengene med en sammensatt rente, som betyr at pengene dine kan gi deg mer penger – og deretter litt. Når kontantene går ut og kommer inn er med andre ord like viktig som hvor mye kontanter som går ut og kommer inn.

Få svar på spørsmål ved å bruke NNV og IR

Det finnes to finansielle metoder du kan bruke som hjelp til å få svar på alle disse spørsmålene: netto nåverdi (NNV) og internrente (IR). Både NNV og IR kalles metoder for diskontert kontantstrøm fordi de tar hensyn til tidsverdien av pengene ved vurdering av kapitalinvesteringsprosjekter. Både NNV og IR er basert på en rekke fremtidige utbetalinger (negativ kontantstrøm), inntekt (positiv kontantstrøm), tap (negativ kontantstrøm) eller "ikke-inntektsbringende" tiltak (nullkontantstrøm).

NNV

NNV returnerer nettoverdien av kontantstrømmene – oppgitt i dagens pengeverdi. På grunn av pengenes tidsverdi kan det være mer verdt å motta en krone i dag enn en krone i morgen. Med NNV beregnes nåverdien for hver av kontantstrømseriene, og disse legges sammen for å gi netto nåverdi.

Formelen for NNV er følgende:

Formel

Der n er antall kontantstrømmer ogi  er renten eller rabattsatsen.

IR

IR er basert på NNV. Du kan tenke på den som et spesialtilfelle av NNV der avkastningen som beregnes, er renten som tilsvarer en netto nåverdi på 0 (null).

NPV(IRR(values),values) = 0

Når alle negative kontantstrømmer skjer tidligere i sekvensen enn alle positive kontantstrømmer, eller når sekvensen av kontantstrømmer i et prosjekt inneholder bare én negativkontantstrøm, returnerer IR en unik verdi. De fleste kapitalinvesteringsprosjekter starter med en stor negativ kontantstrøm (startinvesteringen) fulgt av en sekvens med positive kontantstrømmer, og derfor har de en unik IR. Noen ganger kan det imidlertid være mer enn én akseptabel IR, og noen ganger er det ingen.

Sammenligne prosjekter

NNV viser om et prosjekt tjener inn mer eller mindre enn en ønsket avkastning (også kalt forrentningskravet) og egner seg godt til å finne ut om et prosjekt vil lønne seg. IR går et trinn videre i forhold til NNV og finner en bestemt avkastning for et prosjekt. Både NNV og IR gir tall som du kan bruke til å sammenligne konkurrerende prosjekter og foreta de beste valgene for virksomheten.

Velge riktig Excel-funksjon

hich Office Excel-funksjoner kan du bruke til å beregne NNV og IR? Det finnes fem: NNV (funksjon), XNNV (funksjon), IR (funksjon), XIR (funksjon)og MODIR (funksjon). Hvilken skjerm du velger, avhenger av økonomiske metoden du foretrekker, om kontantstrømmer som skjer med regelmessige intervaller, og om kontantstrømmen er periodiske.

Obs!: Kontantstrømmer spesifiseres som negative, positive eller nullverdier. Når du bruker disse funksjonene, må du være spesielt oppmerksom på hvordan du håndterer umiddelbare kontantstrømmer som skjer i begynnelsen av første periode, og alle andre kontantstrømmer som skjer på slutten av perioder.

Funksjonssyntaks

Brukes når du vil

Kommentarer

NNV (funksjon) (rente; verdi1; [verdi2];...)

Bestemmer netto nåverdi ved bruk av kontantstrømmer som skjer med regelmessige intervaller, som hver måned eller hvert år.

Hver kontantstrøm, angitt som en verdi, skjer på slutten av en periode.

Hvis det finnes en annen kontantstrøm ved starten av første periode, må den legges til verdien som returneres fra NNV-funksjonen. Se eksempel 2 i hjelpeemnet NNV.

XNNV (funksjon) (rente, verdier, datoer)

Bestemmer netto nåverdi ved å bruke kontantstrømmer som skjer med uregelmessige intervaller.

Hver kontantstrøm, angitt som en verdi, skjer på en planlagt betalingsdato.

IR (funksjon) (verdier; [antatt])

Bestemmer internrenten ved bruk av kontantstrømmer som skjer med regelmessige intervaller, som hver måned eller hvert år.

Hver kontantstrøm, angitt som en verdi, skjer på slutten av en periode.

IR beregnes via en iterativ søkeprosedyre som starter med et anslag for IR – angitt som verdien antatt – og deretter varieres denne verdien gjentatte ganger til en riktig IR-verdi oppnås. Bruk av argumentet antatt er valgfritt, og 10 % brukes som standardverdi i Excel.

Hvis det er mer enn ett akseptabelt svar, returnerer IR bare det første som bestemmes. Hvis det ikke blir funnet noe svar med IR, returneres feilverdien #NUM!. Bruk en annen verdi for antatt hvis du får en feil eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Obs!    En annen antatt verdi kan returnere et annet resultat hvis det finnes mer enn én mulig internrente.

XIR (funksjon) (verdier, datoer, [antatt])

Bestemmer internrenten ved å bruke kontantstrømmer som skjer med uregelmessige intervaller.

Hver kontantstrøm, angitt som en verdi, skjer på en planlagt dato for betaling.

XIR beregnes via en iterativ søkeprosedyre som starter med et anslag for IR – angitt som verdien antatt – og deretter varieres denne verdien gjentatte ganger til en riktig IR-verdi oppnås. Bruk av argumentet antatt er valgfritt, og 10 % brukes som standardverdi i Excel.

Hvis det er mer enn ett akseptabelt svar, returnerer XIR bare det første som bestemmes. Hvis det ikke blir funnet noe svar med XIR, returneres feilverdien #NUM!. Bruk en annen verdi for antatt hvis du får en feil eller hvis resultatet ikke er som forventet.

Obs!     En annen antatt verdi kan returnere et annet resultat hvis det finnes mer enn én mulig internrente.

MODIR (funksjon) (verdier, kapitalrente, reinvesteringsrente)

Bestemmer den modifiserte internrenten ved å bruke kontantstrømmer som skjer med regelmessige intervaller, som hver måned eller hvert år, og vurderer både investeringskostnadene og renten som mottas på reinvestering av kontanter.

Hver kontantstrøm, angitt som en verdi, skjer på slutten av en periode, bortsett fra den første kontantstrømmen som angir en verdi ved begynnelsen av perioden.

Renten som du betaler på pengene som brukes i kontantstrømmer, angis i finansrente. Renten som du mottar på kontantstrømmer når du reinvesterer dem, angis i reinvestrente.

Mer informasjon

Hvis du vil lære mer om å bruke NNV og IR, kan du se kapittel 8, "Evaluerer investeringene med netto Presenter verdien vilkårene" og «Intern rente av returnere,» Kapittel 9 i Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling av Wayne L. Winston. Lære mer om denne boken.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×