Excel-funksjoner som ikke støttes fullstendig i Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 er en forenklet versjon av Excel som leveres forhåndsinstallert på datamaskinen. Excel Starter inneholder funksjoner som er grunnleggende for å opprette og arbeide med regneark, men har ikke det omfattende settet med funksjoner som finnes i den fullstendige versjonen av Excel. Denne artikkelen viser forskjeller i funksjoner mellom Excel Starter og den fullstendige versjonen av Excel.

Hvis du finner ut at du trenger et mer omfattende sett med funksjoner enn det Excel Starter har, kan du enkelt oppgradere fra Excel Starter til Excel. Klikk Kjøp i kategorien Hjem for å gå til en forhandler på Internett der du kan kjøpe og laste ned Office umiddelbart.

Innhold i arbeidsboken

Denne funksjonen i Excel ...

Støttes på denne måten i Excel Starter ...

Tillegg

Ikke tilgjengelig.

Tillegg kan ikke installeres med Excel Starter. Hvis du åpner en arbeidsbok som ble opprettet ved hjelp av et Excel-tillegg, kan det hende noen av funksjonene i arbeidsboken ikke støttes.

Pivottabeller

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder pivottabeller, kan du sortere og filtrere pivottabellen, og du kan klippe ut, kopiere, lime inn eller slette hele pivottabellen. Du kan også formatere celler i pivottabellen, og du kan oppdatere dataene.

Pivotdiagram

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder pivotdiagrammer, kan du endre utformingen av pivotdiagrammene (ved å bruke kategoriene Utforming og Oppsett), inkludert å endre akseetiketter. Du kan klippe ut, kopiere, lime inn og slette hele pivottabellen. Du kan også oppdatere dataene.

Slicere

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder slicere, kan du bruke slicerne til å filtrere data i en pivottabellrapport. Du kan også bruke slicerstiler, og du kan slette en slicer.

SmartArt-grafikk

Kan ikke opprettes.

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder SmartArt-grafikk, kan du redigere og formatere teksten, formatere figuren, og klippe ut, kopiere, lime inn eller slette hele SmartArt-grafikken.

Signaturlinje

Kan ikke opprettes. Digital signering er ikke tilgjengelig.

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder en signaturlinje med en gyldig signatur, kan du vise signaturdetaljene. Du kan også klippe ut, kopiere, lime inn, slette eller endre størrelse på signaturlinjen.

Objekter

Objekter kan legges til i en arbeidsbok ved å dra og slippe dem til regnearket. Noen typer objekter gjengis som bilder, men andre er tilgjengelige ved å klikke kategorien Fil og deretter klikke Åpne, hvis programvaren for å åpne objektet er installert på datamaskinen.

Tilkoblinger til eksterne data

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som er tilkoblet eksterne data, oppdateres dataene i Excel Starter.

Datavalidering

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder regler for validering av data, håndheves reglene i Excel Starter.

Konsoliderte data

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder konsoliderte data, støttes koblingene.

Datatabell

Kan ikke opprettes

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder en datatabell, kan du oppdatere dataene.

Merknader

Kan ikke opprettes eller slettes.

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder kommentarer, kan du formatere og redigere teksten i merknadene.

Filer i følgende formater:

  • XLA

  • XLAM

  • DSN

  • MDE

  • ODC

  • UDL

Disse filene kan ikke åpnes i Excel Starter.

Programfunksjoner

Excel-funksjon

Tilgjengelighet i Excel Starter

Verktøylinje for hurtigtilgang

Du kan vise verktøylinjen for hurtigtilgang over eller under båndet, men du kan ikke legge til eller fjerne kommandoer på verktøylinjen.

Tilpassing av båndet

Båndet i Excel Starter kan ikke tilpasses, men du kan minimere og utvide det ved å trykke CTRL+F1.

Feilkontroll

Beregningstrinn vises ikke. Sirkelreferanser kan ikke oppdages. Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder en sirkelreferanse, vises imidlertid cellenummeret for sirkelreferansen på statuslinjen i Excel Starter.

Visninger

Fullskjermvisning og egendefinerte visninger er ikke tilgjengelige.

Hvis du åpner en arbeidsbok som ble lagret i en egendefinert visning, vises den i den egendefinerte visningen i Excel Starter, og visningen kan ikke endres.

Kolonne- og radoverskrifter

Overskrifter kan ikke endres, men du kan vise eller skjule overskrifter ved å merke av eller fjerne merket for Vis under Arkalternativer-delen i kategorien Sideoppsett.

Disposisjon

Hvis du åpner en arbeidsbok som inneholder grupperinger av rader, kan du utvide og skjule gruppene, men du kan ikke fjerne grupperingen.

Fryse ruter

Ruter kan ikke fryses. Hvis du åpner en arbeidsbok der rutene er fryst, kan ikke rutene frigis i Excel Starter, men du kan få tilgang til alle dataene i arbeidsboken.

Skjule og vise arbeidsbokvinduer

Arbeidsbokvinduer ikke kan skjules eller vises, men rader, kolonner og regneark kan skjules og vises.

Hvis en arbeidsbok med et skjult vindu åpnes, kan ikke vinduet gjenopprettes i Excel Starter. Det skjer ingen tap av data, og det skjulte vinduet kan vises hvis arbeidsboken senere åpnes i Excel.

Språkpakker

Korrekturverktøy støttes, men du kan ikke endre språket for brukergrensesnittet eller hjelpen.

Deling

Du kan dele arbeidsboken ved å lagre den på Windows Live OneDrive eller på en nettverksplassering, eller ved å sende den i en e-post. Excel Starter har imidlertid ikke en kommando for å sende arbeidsboken som en Internett-faks eller for å lagre arbeidsboken på et SharePoint-område.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×