Excel for Mac – Produktmerknader for Insider Fast-bygg

Insider-bygg for Office for Mac oppdateres regelmessig for å levere nye og forbedrede funksjoner, sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger.  Hvis du vil se lignende opplysninger om andre Office for Mac-apper, kan du gå til Produktmerknader for Insider-bygg for Office for Mac.

OBS! Hvis du har kjøpt Excel 2016 for Mac (ikke et abonnement), vil du ikke lenger blir tilbudt Insider Fast-oppdateringer. Hvis du vil fortsette å motta oppdateringer for Insider Fast, kan du bli en Office 365-abonnent eller kjøpe Excel 2019. Her er produktmerknadene for Office 2016 for Mac.

Fremgangsmåter:

 1. Hvis noe går galt, kan du enkelt gå tilbake til en tidligere versjon av Excel ved å flytte «Microsoft Excel.app» fra Programmer-mappen til papirkurven og deretter laste ned og installere den forrige versjonen fra Oppdateringslogg for Office for Mac.

 2. Finn ut hvordan du installerer Office for Mac-oppdateringer, og se på informasjonen under for å finne ut mer om hver Insider Fast-utgivelse.

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Skjermbildet viser tilbakemeldingsknappen i Excel

Bli med i Excel-fellesskapet for å finne ut mer om Excel og delta i diskusjoner.

Utgivelse 2. oktober 2018

Versjon: 16.19 (bygg 181001)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Forbedret svargraden under omberegning av arbeidsboken. Omberegningen avbrytes nå hvis du klikker på eller skriver i en celle.

 • Koblinger til andre arbeidsbøker kan være feil hvis det er mer enn én kobling, og de koblede filene var i forskjellige mapper.

 • Løste et problem der arbeidsboken kan bli skadet og kreve reparasjon når den åpnes på nytt etter at du har angitt bestemte tegn fra østasiatiske språk.

 • Har gjort et meldingsfelt for bedrifter tydeligere når du åpner en fil som er låst av en annen bruker.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180926)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

 • Følsomhetsmerking

  • Når du skriver en e-postmelding eller redigerer et dokument, vil du nå se en følsomhetsknapp hvis du er logget på med en Office 365-jobbkonto.

  • Hvis administrator har konfigurert følsomhetsetiketter for deg, kan du bruke denne knappen til å legge til en følsomhetsetikett for e-posten.

  • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen her: https://aka.ms/officemipdocs

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger.

 • Løste flere krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180924)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Tall for språket Thai ble vist som vestarabiske tall når du åpnet en fil på nytt.

 • Med håndskrift ble ikke musepekeren alltid endret til den riktige pekertypen ved bevegelse over båndknapper.

 • Kommentaren ble ikke vist ved bevegelse over cellen med kommentaren.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180919)

Versjon: 16.18 (bygg 180915)

Versjon: 16.18 (bygg 180911)

Versjon: 16.18 (bygg 180910)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180905)

Versjon: 16.18 (bygg 180903)

Nye eller forbedrede funksjoner

Klikk på Hjelp-menyen, og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene. Klikk på denne koblingen for å finne funksjoner som er lagt til nylig.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Prikkede linjer rundt kopierte celler fjernes når du gjør etterfølgende endringer.

 • Du kan nå endre størrelsen på dialogboksen Tilpass tastatur.

 • Alternativene for felt for pivotdiagram kan ikke åpnes i noen tilfeller.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.18 (bygg 180828)

Versjon:  16.17 (bygg 180822) 

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Verktøytips for funksjoner ble ikke vist når de skulle, i noen tilfeller.

 • Formler ble ikke blir beregnet på nytt når du byttet til Automatisk modus for beregninger. Du måtte gjøre en annen endring for at beregningene skulle skje.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.17 (bygg 180816)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Noen ganger ble ikke tekst vist i celler med justert tekst og en fyllfarge.

 • Noen ganger kunne du ikke lagre en fil som en ny filtype ved første forsøk.

 • Knappen for rullegardinlisten for celler med datavalidering var ikke klikkbar hvis den var for siste synlige kolonne.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.17 (bygg 180813)

Versjon:  16.17 (bygg 180802) 

Versjon: 16.16 (bygg 180726)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Løste flere krasj og mindre feil.

 • Advarselen ved åpning av filer som inneholder makroer, ble alltid vist på engelsk, uavhengig av språkinnstillingene.

 • Hvis du skrev inn et negativt tall i en celle som er formatert som en prosentdel, ville tallet ha blitt multiplisert med 100.  Hvis du for eksempel hadde angitt -1, ville det blitt vist som -100% i stedet for i -1%.

 • «Endre farge»-galleriet for diagrammer var svært stort på skjermer med høy oppløsning.

 • Diagrammene ville ikke bli vist når du flyttet Excel-vinduet til eller fra en ekstern skjerm.

 • Visual Basic Editor-vinduet flyttet seg uventet foran på Excel-vinduet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.16 (bygg 180724)

Versjon: 16.16 (bygg 180718)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.16 (bygg 180713)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Alternativet Trykk på Enter for å lime inn er ikke tilgjengelig i Excel når du har kopiert og limt inn til et annet program som et bilde.

 • Løste flere krasj.

 • Sparkline-grafikk opprettet av brukere, vises ikke for andre brukere som har redigert dokumentet samtidig (samtidig redigering).

 • Midlertidige filer blir ikke alltid fjernet fra mappen for automatisk gjenoppretting.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.16 (bygg 180712)

Versjon:  16.16 (bygg 180709)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Kommentarene ble ikke vist når du beveget musen over cellen som inneholder kommentaren. 

 • Løste flere krasj.

 • «Lagret på min Mac» ble noen ganger vist på tittellinjen, selv om filen ikke var lagret.

 • Løste et uregelmessig problem med å skrive ut til PDF med celler som har tekst som brytes.

 • Den flytende knappen for å bruke formater i pivottabeller fungerte ikke.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.16 (bygg 180705) 

Versjon:  16.16 (bygg 180702)  

Versjon:  16.16 (bygg 180626)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.  Funksjoner som nylig er lagt til inkluderer Rask utfylling og Microsoft Translator.

Feilrettinger

 • Løste et problem med utskrift eller lagring til PDF-fil der Excel hang eller krasjet. 

 • Løste flere krasj.

 • Angre fungerte ikke når Formelbygger-ruten var synlig.

 • Erstatt alle fungerte ikke hvis du valgte et dataområde der noen rader var filtrert ut.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.15 (bygg 180620)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Rullegardinpilen for en celle med datavalidering ble vist i et annet regneark hvis du byttet ark.

 • Tidslinje-knappen manglet i Pivottabell-fanen på båndet.

 • Versjonslogg-knappen så ut til å være trykket selv etter at du lukket Versjonslogg-ruten.

 • Et feil verktøytips vistes for Angre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 • Hurtigmenyen som vises når du høyreklikker på et bilde, manglet alternativet Hyperkobling.

 • Det var ikke mulig å gå ut av Formelredigering ved å trykke på ESC når feilkontroll oppstod.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

 • Det er et problem med at Excel kanskje henger eller krasjer når du prøver å skrive ut.  Dette problemet skal være løst i neste oppdatering etter utgivelsen 21. juni 2018.

 • Hvis du velger et dataområde der noen rader blir filtrert ut, kan funksjonen Erstatt alle ikke erstatte verdier, men den kan rapportere at enkelte verdier er erstattet.

Versjon:  16.15 (bygg 180618)

Versjon:  16.15 (bygg 180612)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Autofullfør vises ikke når du bruker japansk IME til å angi celleverdier.

 • Noen av ikonene som ble brukt for knappene på verktøylinjen for hurtigtilgang, var feil.

 • Hvis du startet Excel og lukket dialogboksen som spurte om du ville sende fullstendige diagnosedata uten å gjøre et valg, ble det vist et tomt område der regnearket skulle vises.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.15 (bygg 180605)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Meldingen «lagret på Mac» ble vist i Excel for filer som hadde ulagrede endringer.

 • Det å trykke på FN+COMMAND+PIL OPP/NED byttet ikke til forrige/neste ark.

 • Når du kopierte et stort antall rader og limte dem inn som tekst, kunne det bli lagt til noen uventede tegn i den kopierte teksten.

 • XLAM-tillegg kunne bli skrivebeskyttet ved forsøk på å redigere VBA-koden for tillegget.

 • Det å trykke på COMMAND+SKIFT+(") eller COMMAND+(') kopierte ikke verdien eller formelen over.

 • Løste flere krasj.

 • Båndknappene ble oppdatert langsomt.  Hvis du for eksempel valgte en celle med fet skrift, gikk det for lang tid før Fet-knappen indikerte at cellen var fet.

 • Hvis du åpnet en tidligere versjon av en passordbeskyttet fil, ble bare en del av filnavnet vist i ledeteksten for passordet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

 • Hvis du startet Excel og lukket dialogboksen som spurte om du ville sende fullstendige diagnosedata uten å gjøre et valg, ble det vist et tomt område der regnearket skulle vises.  Du måtte starte Excel på nytt og foreta et valg før du kunne vise regnearket.

Utgivelse 4. juni 2018

Versjon:  16.15 (bygg 180602)

Versjon:  16.15 (bygg 180528)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • En arbeidsbok kan bli skadet hvis du har redigert teksten i den fonetiske veiledningen (bare østasiatiske språk).

 • Dialogboksen Sorter og Filtrer kan vises på feil skjerm når flere skjermer er i bruk.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.14 (bygg 180524)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste noen krasjer.

 • Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.14 (bygg 180520)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Det var ingen verktøytips for hvordan du raskt navigerer mellom ark hvis du holder musen over knappene som går til neste/forrige ark.

 • Løste flere krasj.

 • Formellinjen og Formelverktøy-ruten kunne bli usynkroniserte.

 • Indikatoren for merket område rundt kopierte celler kan inkludere andre celler hvis det er mer enn 2000 rader i det merkede området.

 • Refererte områder ble ikke uthevet med farger når du brukte Formelverktøy-ruten.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon:  16.14 (bygg 180516)  

Versjon: 16.14 (bygg 180513)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • I noen tilfeller ble ikke teksten brutt riktig.

 • Løste flere krasj.

 • Markøren (blinkende strek) var vanskelig å se om bakgrunnsfargen for teksten i cellen var mørk.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.14 (bygg 180509)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Kan ikke merke tekst i Søk ark-feltet ved å trykke på KOMMANDO+A.

 • Løste flere krasj.

 • Når du åpner en arbeidsbok, vises den noen ganger bak andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

 • Du kan ikke åpne formatruten for flere typer diagrammer. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.

Versjon: 16.14 (bygg 180507)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • VBA-kommandoen Range().CopyPicture virket ikke, og du kunne ikke kopiere et område som et bilde programmatisk.

 • Løste flere krasj.

 • Excel-diagrammer som er satt inn i PowerPoint, ble noen ganger beskåret på en uventet måte.

 • Tekst i feltet Søk ark over båndet kunne ikke merkes ved å trykke på KOMMANDO+A.

 • I noen tilfeller var ikke kolonneoverskriftene justert helt nøyaktig med kantlinjene på kolonnene i regnearket. 

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du åpner en arbeidsbok, kan det hende at vinduet ikke åpnes oppå andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

Versjon:  16.14 (bygg 180502)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Når du trykket på KOMMANDO+A, og det fantes objekter som diagrammer, bilder eller tekstbokser, ble alle objektene merket, og det fantes ingen måte å merke alle cellene i gjeldende område eller ark på.

 • Løste flere krasj.

 • Når du brukte en makro til å eksportere til PDF-fil, ble bilder og figurer ikke inkludert i PDF-filen.

 • Understreking for loddrett tekst ble vist på feil måte.

 • Diagramkategorien «Andre...» viste ingen diagramtyper.  Diagramtypene børs, overflate og radar som tidligere ble vist under «Andre», vises nå under fossefallsdiagram-knappen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du åpner en arbeidsbok, kan det hende at vinduet ikke åpnes oppå andre arbeidsbøker som allerede er åpne.

Versjon:  16.14 (bygg 180429)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Skriftstørrelsen ble endret i formellinjen når du begynte å redigere cellen.

 • Utheving av merket område var feiljustert for diagramelementer for noen diagramtyper. Linjene som indikerer det merkede elementet var borte fra elementet.

 • Enkelte ikoner i menyen Legg til diagramelement manglet.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

Versjon:  16.13 (bygg 180424)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Kommentarer ble ikke vist når pekeren ble holdt over cellen med kommentar.

 • Løste flere krasj, inkludert krasj når du dobbeltklikket på en filterknapp.

 • Tekstbokser og figurer ble ikke inkludert når du lagret et diagram som et bilde.

 • Teksten ble noen ganger hvit når du redigerte en celle, slik at det virket som om teksten var fjernet.

 • Dialogboksen Feltliste for pivottabell ble gjort bredere for å gjøre det enklere å lese lange feltnavn.

 • Når du kopierte eller limte inn mange rader, ble det lagt til noen overflødige tegn til slutten av teksten som ble limt inn.

 • Deler av tekst ble usynlig hvis du zoomet inn og brukte Bryt tekst.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

Versjon:  16.13 (bygg 180422)

Versjon:  16.13 (bygg 180416)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Det oppstod et problem der noe av innholdet kunne gå tapt hvis du opprettet en ny fil og lagret den med samme navn som en eksisterende fil (erstattet den eksisterende filen).

 • Noen ganger var det ikke mulig å rulle slik at den aktive cellen ble vist etter at du hadde trykket på en hurtigtast, for eksempel KOMMANDO + PIL NED, for å merke en celle på slutten av et område.

 • En feilmelding inkluderte språk som er relatert til Microsoft Windows når du åpnet visse nettdokumenter i enkeltfil (.MHT).

 • Excel krasjet i enkelte tilfeller hvis du lukket Formelverktøy-ruten, og deretter klikket på en celle.

 • Knappene som angir om et ark er konfigurert til å være i stående eller liggende papirretning, ble ikke uthevet på riktig måte.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.13 (bygg 180411)

Versjon:  16.13 (bygg 180409)

Versjon:  16.13 (bygg 180401)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem som hindret automatisk gjenoppretting under krasj.

 • Vinduene var noen ganger for små når du åpnet filer.

 • Excel krasjet hvis du prøvde å justere datakilden for et diagram i et diagramark.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.13 (bygg 180327)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Klikk på Hjelp-menyen og velg Nyheter for å se informasjon om de nyeste funksjonene.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem med visningen av celler med valutaformat når du endrer zoomnivået.

 • Egendefinerte ikoner ble ikke lagret i regler for betinget formatering.

 • Forbedret ytelsen ved kopiering/innliming inn i en arbeidsbok.

 • Når du tømmer alle feltene fra pivottabellen, synkroniseres ikke pivotdiagrammene med pivottabellen.

Versjon: 16.12 (bygg 180320)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem med at midlertidige mapper blir opprettet på nettverksressurser når du redigerer filer.

 • Excel vil nå automatisk konvertere datoer som blir kopiert og limt inn fra en arbeidsbok som bruker 1900-datosystemet til en arbeidsbok som bruker 1904-datosystemet (eller omvendt).

 • Justering av datoområder for tidslinjen ved hjelp av tastaturet forårsaket at den relaterte pivottabellen ikke ble filtrert riktig.

Versjon:  16.12 (bygg 180314)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Bildekvaliteten beholdes når du eksporterer til PDF-format.

 • Løste flere krasj.

 • Forbedret rullefunksjonen i regneark.

 • Løste problemer relatert til kommentarene som er satt inn, ved å kjøre en makro.

 • Rullegardinlister fortsetter ikke å rulle når du holder musepekeren over rulleindikatoren øverst eller nederst i listen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du skriver inn = og starter et funksjonsnavn, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.12 (bygg 180308)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et problem med bestemte diagramtyper (rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt) der Excel noen ganger krasjet ved bruk av dialogboksen Velg data.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon: 16.12 (bygg 180306)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Det oppstod et problem med Kopier og Lim inn i noen tilfeller, der de to siste tegnene i teksten ikke ble kopiert.

Versjon:  16.12 (bygg 180305)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Kommando+F åpner dialogboksen Søk i stedet for å plassere markøren i søkefeltet på båndet.

 • XLS-filer som er lagret med en stor vindusstørrelse, ble åpnet i et svært lite vindu. Dette var på grunn av en begrensning av vindusstørrelsen som kan lagres i XLS-filformatet.  Disse filene åpnes i et større vindu, men kanskje ikke i nøyaktig samme vindusstørrelse som når de ble lagret.

 • Datoer som blir kopiert og limt inn fra en arbeidsbok ved hjelp av 1900-datosystemet til en arbeidsbok ved hjelp av 1904-datosystemet (eller omvendt), ble ikke konvertert. Les om forskjeller mellom 1900- og 1904-datosystemene for å få mer informasjon.

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du kopierer en celle som inneholder tekst og kopierer den til et program utenfor Excel, limes kanskje ikke de to siste tegnene i den kopierte teksten inn.

 • Hvis du skriver inn =, vises kanskje ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn. Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.12 (bygg 180226)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste krasj som forekom av og til når det ble byttet mellom ark.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180220)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste ikonet for å sette inn et tidslinjefilter i en pivottabell.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du skriver inn =, vises ikke en liste over funksjoner du kan bruke, når du starter et funksjonsnavn.  Du kan løse dette problemet ved å gå til Excel > Innstillinger > Autofullfør og aktivere «Vis Autofullfør-alternativene for funksjoner og navngitte områder.»

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon: 16.11 (bygg 180214)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et krasj som kan oppstå når du velger en farge som skal gjelde for en celle, skrift, kantlinje eller et annet element.

 • Noen ganger når du klikker på en hyperkobling, kommer du ikke videre til koblingen.

 • Negative tall som er formatert som prosent, viste feil verdi.

 • Båndfanene for pivotdiagrammet ble ikke vist når et pivotdiagram ble merket.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180206)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem hvor beregninger tok lenger tid enn forventet når det ble brukt flere tråder.

 • Excel viser nå antall nylige dokumenter spesifisert i alternativet Nylige elementer i MacOS.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180205)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.11 (bygg 180130)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Filer som lagres på delte SMB-ressurser, fikk opprettelsesdatoen overskrevet.

 • Rullingen er forbedret når du navigerer med tastaturet.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du oppretter et pivotdiagram, vises ikke båndfanen du kan bruke til å justere formatet på diagrammet. Dette vil bli løst snart.

 • Formatruten kan ikke åpnes for de nye diagramtypene rose, trekart, fossefall, histogram, kart og trakt, så noen diagramalternativer kan ikke justeres.

Versjon:  16.10 (bygg 180124)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Forbedret ytelse når du bytter ark og ruller.

 • Når Rediger i cellen var deaktivert, var bare det første tegnet i cellen synlig mens du redigerte cellen.

 • Når du avsluttet Excel og hadde flere arbeidsbøker åpne, fikk du ikke spørsmål om å Lagre alle.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180120)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere problemer med krasj.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste et problem der Excel krasjet hvis du lukket den siste gjenstående arbeidsboken du hadde åpen.

 • Løste flere andre problemer med krasj.

 • Løste problem med kantformateringen på båndmenyen.

Kjente problemer

Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180109)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste noen problemer med krasj.

 • Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du har en arbeidsbok åpen, krasjer Excel når du lukker arbeidsboken.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.10 (bygg 180102)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som kan føre til krasj.

 • Kan ikke slå på Lagre automatisk selv når dokumentet er lagret i OneDrive eller OneDrive for Business.

 • Løste et problem der noen etiketter i dialogbokser og på knappene var feil for visse språk.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.9 (bygg 171226)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.9 (bygg 171219)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste krasj.

 • Forbedret rullingen når du drar for å utvide et merket område.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (Bygg 171217)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Det kan gå saktere å skrive og navigere hvis VBA-prosjektet inneholdt brukerdefinerte funksjoner og ruten Formelverktøy ble vist.

 • Excel krasjet når enkelte VBA-tillegg ble lastet.

 • For noen språk ble «yyyy» angitt i datoformatet i cellen fremfor året. Dette skjedde når et datoformat ble angitt ved hjelp av VBA med et format som inneholder «yyyy».

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Etikettene i dialogboksen Innstillinger viser feil tekst på enkelte språk.

Versjon: 16.9 (bygg 171210)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste flere krasj.

 • Løste et problem som hindret deg i å angi en verdi som totalsum for fossefallsdiagrammer.

 • Noen filegenskaper ble fjernet fra filer, inkludert MacOS-fargekoder.

 • Sporing av feil fungerte ikke.

 • Noen hjelp-koblinger tok brukeren til et ikke-relatert Microsoft-nettsted.

 • Hvis du hadde en makro som angir ScreenUpdating = USANN, ble ikke skjermen oppdatert i Excel når makroen ble fullført.

 • Noen datoformater viste deler av formatkoden i cellen i stedet for datoen.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.9 (bygg 171206)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Flere løsninger for å unngå noen krasj.

 • Filtre for områder som inneholder datoer, viste ikke alle datoverdiene i rullegardinlisten for filtreringsområder.

 • Sortering ved hjelp av en makro med Område(). Sorting fungerte ikke.

 • Ved innsetting av en funksjon fra faneknappene på Formler-båndet ble funksjonen satt inn to ganger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Noen datoformater forårsaker at datoverdien viser deler av datoformatkoden i stedet for datoen. 

 • Hvis du klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet i VB-redigering (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil.

Versjon: 16.9 (bygg 171204)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem som hindret muligheten til å lime inn i formellinjen eller i en celle når du har startet redigering.

 • Forbedret utseendet på verktøytips og celleutheving når musen hviler over cellene under bygging av en formel

 • Løste et problem med avmerkingsboksen Merk alle / fjern merking av alle i filterlister.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.9 (bygg 171129)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem som hindrer at flertrådet beregningsmodus blir aktivert hvis bestemte tillegg aktiveres når du starter Excel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon: 16.8 (bygg 171126)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste et problem der noen celler vises tom selv når de ikke er tomme.

 • Løste et problem med å bruke hurtigtaster til å angi datoen eller klokkeslettet med enkelte språk (CMD +; eller CTRL +;).

 • Løste et problem med å installere XLAM-tillegg fra en nettverksplassering.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

Versjon: 16.8 (Bygg 171121)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Løste problemer relatert til tekstoppføring med IME (Input Method Editor) for enkelte språk.

 • Løste et problem med datatilkoblinger der ekstra tegn ble vist i tekstfelt.

 • Løste et problem med at overordnede og underordnede nivåer ikke vises som forventet i sideoppsettvisning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du har bestemte Excel-tillegg aktivert, blir ikke flertrådet beregning aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises innholdet i cellene som tomt når du har brukt styreputen til å rulle. 

Versjon: 16.8 (bygg 171114)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Flertrådet beregning er kanskje ikke aktivert for nye arbeidsbøker.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon:  16.8 (Build 171111)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Flertrådet omberegning – arbeidsbøker kan nå bli beregnet på nytt, i mange tilfeller raskere, med innføringen av flertrådet omberegning.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du passe på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2. oktober.

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj, inkludert krasj som hender når du bruker skjemakontroller som knapper og kombinasjonsbokser.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

 • Hvis du merker en forbedring i beregningshastigheten for en arbeidsbok i versjon 16.8, og deretter åpner og lagrer den med versjon 15.x, vil ikke arbeidsboken dra nytte av flertrådet omberegning når du åpner den på nytt i versjon 16.8.

 • Noen ganger vises ikke innholdet i cellene selv om de inneholder en verdi. Dette problemet undersøkes, men du kan fortsatt sende tilbakemelding med et skjermbilde hvis du opplever dette problemet. 

Versjon: 16.8 (bygg 171107)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste en rekke krasj.

 • Enkelte menyalternativer ble duplisert

 • Det å trykke på CMD+SKIFT+T setter nå inn en autosummeringsformel.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Innsetting av en skjemakontroll vil føre til at Excel krasjer.

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • Hvis du i VB-redigering klikker på rullegardinlisten for objekter i kodevinduet (for eksempel ThisWorkbook-objektet), oppstår det en feil. 

Versjon:  16.8 (bygg 171101)

Feilrettinger

 • Løste et problem som kan føre til at tekst vises på engelsk selv når Mac OS-språket ikke var engelsk.

 • Denne oppdateringen inneholder løsninger for å unngå krasj i spesifikke scenarioer. Se notatene for 1. november for å få flere inkluderte løsninger.

Versjon:  16.7 (bygg 171029)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger (høydepunkter)

 • Nå åpnes nye arbeidsbøker i et mindre vindu i stedet for å ta opp mesteparten av skjermen.

 • Løste et problem med koblingen til «hjelp med denne funksjonen» når du arbeider i Formelverktøy-ruten.

 • Du kan nå legge til en ny linje med tekst mens du redigerer en celle, ved å trykke på ALT + ENTER.

 • Når du klikker på Excel-kappen i Visual Basic Editor, vises nå Excel-vinduet.

 • Løste et problem der Visual Basic Editor vises når du har byttet til et annet ark i Excel.

 • Løste et problem med å bytte til en egendefinert visning.

 • Løste et problem der VoiceOver ikke kan lese antall elementer som blir funnet i et søk, og ikke melder om plasseringen når brukeren har navigert til et element som ble funnet i et søk.

 • Løste en rekke krasj, inkludert når du prøver å bruke en brukerdefinert funksjon i Formelverktøy-ruten.

 • Notater i dialogboksen Tallformat ble vist på feil tidspunkt.

 • Løste et problem med dialogboksen Fjern duplikater der noen av knappene og etikettene overlappet.

 • Det vannrette rullefeltet blar i motsatt retning med et høyre-mot-venstre-orientert regneark.

 • Problemer med redigering av kommentarer er løst.

 • Løste et problem som hindret noen VBA-makroer og tillegg fra å kjøre

 • Løste et problem som forårsaket at nye arbeidsbokmaler og påloggingssider viste feil språk når du brukte VB-redigering.

 • Noen papirstørrelser var oppført feil i galleriet for papirstørrelse.

 • Problemløseren stoppet ikke hvis den nådde en konfigurert tidsbegrensning.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

Versjon:  16.7 (bygg 171020)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer som oppstår når du bruker et annet tastatur enn amerikansk.

 • Formelen =INFO(«system») gir nå det riktige resultatet «mac».

 • Tekstimportveiviseren manglet enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Når du lukker et dokument og språket ikke er engelsk, står det «Lagre alt» på knappen der det skal stå «Ikke lagre».

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon: 16.7 (bygg 171017)

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å forbedre oss.  Hvis du opplever problemer, kan du klikke på smilefjesknappen i øvre hjørne av programmet for å fortelle oss hva vi kan gjøre bedre eller hva du liker.

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonsoppdateringene nevnt i oppdateringsnotatene fra 2.oktober)

Feilrettinger

 • Løste flere problemer med å kopiere/lime inn.

 • Løste et problem med arkfaner, slik at hele arknavnet er synlig.

 • Flere reparasjoner ble utført for å unngå at enheten krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert CMD+PILTAST for å flytte til slutten av området, CMD+E for å midtstille tekst og mer.

 • Reparerte flere problemer med å konfigurere og lagre innstillinger

 • Løste et problem med å åpne alle vinduer for dokumenter med flere vinduer.

 • Når du endrer størrelsen på en rad eller kolonne ved å dra med musen, vises verktøytips nå som forventet.

 • Løste et problem som hindret brukeren i å velge flere knapper i en slicer.

 • I tekstimportveiviseren kan du nå rulle til høyre for å se alle kolonnene.

 • Løste et problem med at fryste ruter ble vist på feil måte etter zooming.

 • Løste flere problemer med VBA, inkludert at Application.OperatingSystem nå returnerer den riktige verdien.

 • Mange andre feilrettinger.

Kjente problemer

Dette regnes fortsatt som en forhåndsversjon av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer. Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen nær det øverste hjørnet i programvinduet. Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Skriftstørrelsen på formellinjen er mindre enn forventet.

 • I noen tilfeller brukes ikke desimal- og tusenskilletegnene som er angitt i Mac OS-innstillingene av Excel.

 • Å trykke ned CMD+SKIFT+T setter ikke inn en Autosummer-formel.

 • Formelen =INFO(system) gir det feilaktige resultatet pcdos.

 • Noen tallformater forårsaker tallverdier til å vises som bare hash-koder (#), selv når kolonnen er bred nok.

 • Tekstimportveiviseren mangler enkelte filtyper i rullegardinlisten for valg av importformat.

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

Versjon:  16.7 (bygg 171008)

Nye eller forbedrede funksjoner

(pass på å se gjennom de viktige funksjonene som nevnes i oppdateringsnotatene fra 2. oktober)

Feilrettinger

 • Det finnes flere løsninger for å unngå at programmer krasjer og/eller henger i enkelte situasjoner.

 • Løste noen problemer med hurtigtaster, inkludert at det å trykke på CMD+A mens du redigerer i en celle nå merker teksten i cellen snarere enn å merke et område.

 • Løste et problem knyttet til tilfeller hvor du merker et område, skriver inn en verdi og trykker på CMD+ENTER. Den tildeler nå verdien til alle cellene i det merkede området.

 • Flere mindre feilrettinger.

Kjente problemer

Her er noen ting vi allerede er klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Hvis du drar et vindu mellom en Retina-skjerm og en ikke-Retina-skjerm, kan kanskje ikke innholdet på arket skaleres riktig.  En midlertidig løsning for dette problemet kan være å zoome inn og ut på nytt.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for hjelp, og du kan ikke lukke arbeidsboken før du lukker Formelverktøy-ruten.

Versjon:  16.6 (Bygg 171001)

Logoen for Microsoft Excel for Mac som viser versjon 16.6

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Samarbeid – Office 365-abonnenter kan redigere samtidig med andre i arbeidsbøker som er lagret i OneDrive og SharePoint.

 • Nye funksjoner – O365-abonnenter kan bruke de nye IFS- og BYTTE-funksjonene til å forenkle og forkorte formler.

 • Bedre støtte for diagrammer med en pivottabell som datakilde – diagrammer oppdateres hvis du oppdaterer pivottabellen.

 • Tabellslicere – legg til en slicer for å filtrere tabellene raskt.

 • Nye og moderne diagramtyper – O365-abonnenter kan visualisere dataene med nye diagramtyper, inkludert boksdiagram, trakt, histogram, pareto, rose, trekart og fossefall.

 • Oppdaterte Visual Basic for Applications (VBA) – noen flere metoder, egenskaper og objekter som er tilgjengelige for brukere av Windows Office, fungerer nå også på Mac. Det er fortsatt forskjeller på objektmodellen til Mac og Windows, slik at du fremdeles kommer til å se «støttes ikke på denne plattformen» for noen elementer. Flere detaljer om endringene for objektmodellen kommer snart.

Feilrettinger

 • Ytelsen for sideoppsettvisning er forbedret.

Kjente problemer

Dette er den første forhåndsversjonen av den neste hovedversjonen, så vi forventer at det kommer til å oppstå noen problemer.  Hvis du opplever problemer, vil vi gjerne høre fra deg ved at du klikker på smilefjesknappen i det øverste hjørnet i programvinduet.  Her er noen ting vi er allerede klar over:

 • Nye arbeidsbøker får et standardnavn som er annerledes enn tidligere. Tidligere var standardnavnet Arbeidsbok1, men nå kommer det til å være Bok1. Dette kan ha innvirkning hvis du bruker skript eller VBA-makroer som refererer til standardfilnavnene.

 • Flere hurtigtaster fungerer ikke som forventet.

 • Programmet kan bruke lengre tid på å starte enn forventet.

 • Kommentarpiler kobler ikke alltid kommentaren til cellen.

 • Når du bygger en formel med formelruten, fungerer ikke koblingen for å få hjelp.

 • Hvis du skriver og trykker KOMMANDO+RETUR mens du har et område markert, registreres verdien bare i den aktive cellen.

Versjon: 15.40 (Bygg 170926)

Nye eller forbedrede funksjoner:

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der radnummereringen ble reversert og noen radnumre eller noe innhold så ut til å være et speilbilde av hvordan det burde se ut.  Dette påvirket datamaskiner med MacOS-versjon 10.13 (High Sierra)

Kjente problemer

 • Excel krasjet på datamaskiner med berøringslinjen Touch Bar når du trykket på likhetstegnet for å begynne å skrive en formel.

Versjon:  15.39.0 (bygg 170913)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • I enkelte tilfeller kan radnumrene kan ha et motstående utseende og være i motsatt rekkefølge for en del av radene. Enkelte rutenett kan også vises på en uventet plassering. Dette problemet er bare synlig i Excel installert i MacOS 10.13 (High Sierra).  

Versjon:  15.39.0 (bygg 170905)

Nye eller forbedrede funksjoner

Feilrettinger

 • Mindre feilrettinger

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.39.0 (bygg 170829)

Nye eller forbedrede funksjoner

Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

Mindre feilrettinger

Kjente problemer

Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170822)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Sikkerhetsoppdatering: Ekstra sikkerhetsadvarsel for Excel 4-makro

 • Problem: Krasjer hvis noen av filene åpnes i en bestemt rekkefølge

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170815)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem med feil radhøyde når du åpner et regneark på nytt. Radhøyden øker når du har et regneark som inneholder celler med tekstbryting, og radhøyden i denne cellen ble justert ved hjelp av funksjonen automatisk tilpassing. Dette problemet gjaldt den forrige Insiders Fast-utgivelsen.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170809)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Versjon: 15.38.0 (bygg 170801)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste noen dokumentmaler for bestemte områder slik at relevant regionalt innhold er inkludert.

 • Løste noen mindre problemer.

Kjente problemer

 • I noen tilfeller kan radhøyden øke når du åpner et dokument for rader som inneholder celler med tekstbryting som har fått radhøyden sin ved bruk av funksjonen for automatisk tilpassing.

Notater og nyheter

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klikk på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170725)

Nye eller forbedrede funksjoner

 • Ikke noe nytt denne uken.

Feilrettinger

 • Løste et problem der cellen fortsatt inneholdt en verdi, selv om den faktisk ble slettet. Dette forekom når FN+PIL OPP/NED ble brukt for å gå opp eller ned en side, før sletting av en verdi fra en celle.

 • Mindre feilrettinger.

Kjente problemer

 • Ikke noe nytt denne uken.

Versjon: 15.37.0 (bygg 170704)

Nye og forbedrede funksjoner

 • Du kan nå legge til bilder i topptekster og bunntekster (utgitt i juni 2017, men det ble ikke dokumentert her tidligere).

Bilde-alternativ i fanen Verktøy for topptekst og bunntekst på båndet

 • Feilrettinger

 • Bilder i topptekster og bunntekster – løste et problem der bildekvaliteten ble redusert når det ble skrevet ut.

Kjente problemer

 • Ingen kjente problemer for øyeblikket.

Mer informasjon:

 • Hvis du vil rapportere problemer eller sende en tilbakemelding direkte til teamet vårt, klikker du på smilefjesikonet i øvre høyre hjørne av appen og klikker på Fortell oss hva du liker eller Fortell oss hva som kan forbedres.

 • Hvis du trenger å gå tilbake til en tidligere versjon som fungerer, kan du gå til Programmer-mappen og flytte «Microsoft Excel.app» til papirkurven, og deretter gå til kontosiden på Office.com for å installere den nyeste versjonen for ikke-Insider-medlemmer på nytt.  Du må flytte den nyere versjonen til papirkurven før du installerer den eldre versjonen.

 • Ta kontakt med oss og andre Office Insider-medlemmer via Office Insider-fellesskapet eller ved å ta kontakt gjennom Twitter.

 • Klipp på Hjelp > Se etter oppdateringer > Bli med i Office Insider-programmet for å få tidlig tilgang til nye utgivelser > Office Insider Fast for å komme på Fast-nivået.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×