Erstatte en formel med resultatet av formelen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan konvertere innholdet av en celle som inneholder en formel slik at den beregnede verdien erstatter formelen. Hvis du vil fryse bare en del av en formel, kan du erstatte bare den delen du ikke vil beregne på nytt. Det kan være nyttig å erstatte en formel med resultatet hvis det er mange eller komplekse formler i arbeidsboken, og du vil forbedre ytelsen ved å opprette statiske data.

Du kan konvertere formler til sine verdier enten på enkeltcellebasis eller konvertere et helt område om gangen.

Viktig!: Pass på at du undersøker virkningen av å erstatte en formel med resultatet, spesielt hvis formlene refererer til andre celler som inneholder formler. Det er lurt å ta en kopi av arbeidsboken før du erstatter en formel med resultatet.

Denne artikkelen dekker ikke beregningsalternativer og metoder. Hvis du vil finne ut hvordan du kan aktivere eller deaktivere automatisk omberegning for et regneark, kan du se Endre omberegning, gjentakelse eller presisjon.

Hva vil du gjøre?

Erstatte formler med deres beregnede verdier

Erstatte deler av en formel med den beregnede verdien

Erstatte formler med deres beregnede verdier

Når du erstatter formler med deres verdier, fjernes permanent formlene i Microsoft Office Excel. Hvis du utilsiktet erstatter en formel med en verdi og vil gjenopprette formelen, klikker du Angre Angre-knappen umiddelbart etter at du skriver inn eller Lim inn verdien.

 1. Merk cellen eller celleområdet som inneholder formlene.

  Hvis formelen er en matriseformel, merker du området som inneholder matriseformelen.

  Slik merker du et område som inneholder matriseformelen

  1. Klikk en celle i matriseformelen.

  2. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Gå til.

  3. Velg Utvalg.

  4. Velg Gjeldende matrise.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol .

 3. Klikk Lim inn Knappesymbol .

 4. Klikk pilen ved siden av Alternativer for innliming Knappesymbol , og klikk deretter Bare verdier.

Eksemplet nedenfor inneholder en formel i celle D2 som multipliserer celle A2, B2 og rabatt avledet fra C2 til å beregne et fakturabeløp for et salg. Hvis du vil kopiere den faktiske verdien i stedet for formelen i cellen til et annet regneark eller en arbeidsbok, kan du konvertere formelen i cellen til verdien ved å gjøre følgende:

 1. Trykk F2 for å redigere cellen.

 2. Trykk F9, og trykk deretter ENTER.

Formelen vises i formellinjen

Når du har konvertert cellen fra en formel til en verdi, vises verdien som 1932,322 i formellinjen. Legg merke til at 1932,322 er den faktiske beregnede verdien, og 1932,32 er verdien som vises i cellen i et valutaformat.

Den verdien vises på formellinjen.

Tips!: Når du redigerer en celle som inneholder en formel, kan du trykke F9 hvis du vil erstatte formelen med den beregnede verdien permanent.

Til toppen av siden

Erstatte deler av en formel med den beregnede verdien

Det kan være situasjoner der du bare vil erstatte en del av en formel med den beregnede verdien. Du vil for eksempel låse verdien som brukes som et nedbetalingsbeløp for et billån. Nedbetalingsbeløpet ble beregnet basert på en prosentdel av lånerens årsinntekt. Denne inntekten vil ikke endres akkurat nå, så du vil låse betalingen i en formel som beregner en betaling basert på ulike lånebeløp.

Når du erstatter en del av en formel med verdien, kan ikke denne delen av formelen gjenopprettes.

 1. Klikk i cellen som inneholder formelen.

 2. I formellinje Knappesymbol , velger du delen av formelen som skal erstattes med den beregnede verdien. Når du merker delen av formelen som du vil erstatte, må du kontrollere at du tar med hele operand. Hvis du merker en funksjon, må du for eksempel merke hele funksjonsnavnet, innledende parentes, argumentene og den avsluttende parentesen.

 3. Beregn den merkede delen ved å trykke F9.

 4. Hvis du vil erstatte den merkede delen av formelen med den beregnede verdien, trykker du ENTER.

  Hvis formelen er en matriseformel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×