Erstatt ressurser i et prosjekt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Veiviseren for ressurserstatting kan du erstatte én ressurs med en annen ressurs.

I denne artikkelen

Oversikt over ressurserstatting

Klargjøre skal erstatte ressurser

Erstatt ressurser

Oversikt over ressurserstatting

Ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting, kan du tilordne og erstatte virksomhetsressurser eller generelle ressurser for én eller flere prosjekter som er basert på ferdighetene som kreves for aktivitetene i prosjekter, kvalifikasjoner av ressurser i ressursutvalget for virksomheten, og den tilgjengelighet for disse ressursene. Denne veiviseren kan du analysere effekten av ressurstildelinger på tvers av en gruppe (portefølje) prosjekter.

Ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting, kan du gjøre følgende:

 • Erstatte generelle ressurser med arbeidsressurser.

 • Erstatt eksisterende ressurser med andre ressurser for å optimalisere ressurstildelinger på tvers av en prosjektportefølje.

 • Finn kvalifiserte og tilgjengelige ressurser, og tildele dem til aktiviteter.

Til toppen av siden

Klargjøre skal erstatte ressurser

Før du kjører veiviseren for ressurserstatting, kontroller at ressursen ferdighetene er konfigurert for organisasjonen, se gjennom disse ferdigheter og kompetansekode og eventuelt bruke ressurs nedbryting strukturen (RBS) verdier på oppgavene skal tilordnes automatisk ressurser til aktiviteter, basert på nødvendige kvalifikasjoner.

Bekreft at ressursferdigheter ble brukt til ressurser

Før du kjører veiviseren for ressurserstatting, må du kontrollere at serveradministrator fullført følgende oppgaver i Microsoft Office Project Server 2007:

 • Opprettet i ressursutvalget for virksomheten.

 • Definert i enterprise resource egendefinerte felt for Ressurskompetanse. Det egendefinerte feltet kompetanse-baserte inneholder ofte organisasjonens RBS-kode. De egendefinerte feltet for virksomhetsressurs er opprettet i global virksomhetsmal.

 • Tildelt ressurs som passer ferdighetene ved hjelp av ressurs disposisjonskoder for virksomheter. Disse tildelinger er utført ved åpning og endring av ressurser ved hjelp av ressursutvalget for virksomheten eller direkte i Office Project Server 2007.

Se gjennom ressurs kompetansekode

Ressursenes ferdigheter identifiseres i prosjektet du vil erstatte ressursene, må du kontrollere at:

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Pek på tabellVis-menyen, og klikk deretter posten (eller andre tabeller som du vil bruke).

 3. Klikk kolonnen til høyre for der du vil sette inn kolonnen for den definerte ferdigheter eller RBS-feltet.

 4. Klikk KolonneSett inn-menyen.

 5. Klikk definerte ferdigheter feltet eller RBS-feltet i feltnavn-listen.

  Hvis det er nødvendig, vil Hør med serveradministratoren for å lære navnene på de egendefinerte feltene og kompetanse koder som er konfigurert. Se gjennom ressurslisten, og kontroller at det er en oppføring for ferdigheter kode for hver ressurs, spesielt for generelle ressurser og andre ressurser du vil bruke erstattet.

Angi tildeling koder

Hvis du vil ansatte aktivitetene i prosjektet ved hjelp av veiviseren for ressurserstatting, kan du legge til RBS-koden til prosjektaktiviteter ved hjelp av Aktivitetsbelegg-visningen. Veiviseren for ressurserstatting kan legge til ressurser i prosjektet og tildele dem automatisk til de riktige aktivitetene.

 1. Klikk Aktivitetsbelegg eller RessursbeleggVis-menyen i prosjektet.

 2. Pek på tabellVis-menyen, og klikk deretter posten (eller andre tabeller som du vil bruke).

 3. Klikk kolonnen til høyre for der du vil sette inn kolonnen for den definerte ferdigheter eller RBS-feltet.

 4. Klikk KolonneSett inn-menyen.

 5. Klikk navnet på feltet definerte ferdigheter eller RBS-feltet i feltnavn-listen.

  Hvis det er nødvendig, vil Hør med serveradministratoren for å lære navnene på de egendefinerte feltene og kompetanse koder som er konfigurert.

 6. Angi riktig kompetanse eller RBS-kode for hver tildeling du vil bruke veiviseren for ressurserstatting til ansatte.

Når du kompetanse eller RBS-koden er lagt, kan du kjøre veiviseren for ressurserstatting. Når veiviseren kjører, tilordnes automatisk ressurser som samsvarer med ferdighetene som kreves for bestemte aktiviteter til disse oppgavene.

Til toppen av siden

Erstatt ressurser

 1. Åpne virksomhetsprosjekt der du vil erstatte ressursene.

 2. Klikk Erstatt ressurserVerktøy-menyen.

 3. Merk virksomhetsprosjekt eller prosjekter som skal være bemannet av veiviseren for ressurserstatting på veivisersiden Velg prosjekter.

  Virksomhetsprosjekter som er oppført, er de som er åpen.

 4. Klikk Neste.

 5. Velg alternativet i de merkede prosjektene å erstatte ressurser på tvers av flere prosjekter på siden Velg ressurser.

  Velg dette alternativet hvis du har valgt flere prosjekter på siden forrige Velg prosjekter.

 6. Hvis du vil velge manuelt ressurser, klikk angitt nedenfor, og klikk deretter Legg til for å vise og velge virksomhetsressurser:

  1. Merk ressursene i tabellen Virksomhetsressurs til venstre i dialogboksen Bygg utvalg for ressurserstatting, og klikk deretter Legg til.

   Ressursene legges til tabellen Prosjektressurser til høyre.

   Tips!: Klikk filter du vil bruke slik at du ser bare en bestemt type ressurs i listen eksisterende filtre. Den filtrerte listen over virksomhetsressurser vises i kolonnen Virksomhetsressurs. Ressurser som allerede er tilordnet til prosjektgruppen er oppført i Project-ressurs-kolonnen.

  2. Klikk OK for å gå tilbake til siden For ressurser.

   Ressursene som er oppført i tabellen Prosjektressurser legges til tabellen på siden Velg ressurser.

 7. Hvis du vil fjerne en valgt ressurs fra tabellen, merker du ressursen på siden Velg ressurser, og klikk deretter Fjern.

  Gjør dette når du har valgt alternativet angitt nedenfor og bygger og finjustere listen over ressurser som skal brukes for ressurserstatting.

 8. Hvis du vil bruke veiviseren for ressurserstatting til å tilordne foreslått tillegg til de som allerede er utført, velger du avmerkingsboksen Tillat ressurser med foreslått Bestillingstype som skal tilordnes til aktiviteter.

 9. Hvis du vil veiviseren for ressurserstatting til ressurserstatting bare for aktiviteter som starter på eller etter en bestemt dato, angir du datoen i ressurs fryse horisont.

  Som standard er ressurs fryse horisont satt til gjeldende dato. Dette er nyttig når du vil beholde tildelingene slik de er i den korte termen, men ønsker å bruke veiviseren til ansatte tildelinger måneder eller år på forhånd.

 10. Klikk Neste.

 11. Se gjennom de relaterte prosjektene på siden Velg relaterte prosjekter.

  Disse prosjektene har koblinger mellom prosjekter eller ressurser utvalget relasjoner med de valgte prosjektene. Hvis du velger et prosjekt på denne siden, legges prosjektet til prosjekter som kan bemannes ved hjelp av ressurserstatting.

  Obs!: Hvorvidt du velger relaterte prosjekter, vurderer veiviseren alltid ressursens tildelinger i relaterte prosjekter når beregnes gjenstående tilgjengelighet for den ressursen.

 12. Klikk Neste.

 13. Hvert prosjekt som er valgt for ressurserstatting er valgt på siden Velg tidsplanalternativer. Angi prioritet over prosjekter som skal være bemannet.

 14. Angi hvilken gruppe ressurser som skal brukes i kolonnen Alternativer: personer i prosjektet eller de i ressursutvalget for virksomheten som ble angitt på siden Velg ressurser.

 15. Klikk Neste.

 16. Se gjennom et sammendrag av valgene du har gjort på Erstatt ressurser-siden. Hvis du vil endre noe, klikker du tilbake-knappen for å flytte til den aktuelle siden. Når du er klar til å få Project til å finne ressurser for prosjektene, klikker du Kjør.

 17. Se gjennom resultatene av ressurserstattingsprosessen på siden Se gjennom resultatene.

  Denne siden viser både tildelingene og ressursene som ble funnet for tildelingene, basert på kompetanseprofiler. Tildelingene ikke er egentlig endret på dette tidspunktet; Dette er bare foreslått resultatene.

 18. Klikk Neste.

 19. Angi om du vil oppdatere prosjektene, basert på resultatene av veiviseren på siden Velg Alternativer for oppdatering.

  Du kan også velge å lagrer veiviseren for konfigurasjon og resultatene av en fil for senere bruk. Hvis du gjør dette, oppdateres ikke prosjektene før du bruker resultatene.

 20. Klikk Neste.

 21. Se gjennom anbefalingene på siden er ferdig, og klikk deretter Fullfør.

 22. Når du har fullført og lukket veiviseren, kan du se gjennom tildelingene ved hjelp av Aktivitetsbelegg-visningen, Ressursbelegg-visningen eller Ressursliste-visningen. Du kan også se gjennom erstattet ressursinformasjon i Ressursliste-visningen. Hvis du er fornøyd med endringene, gjøre dem permanente ved å lagre prosjektene. Hvis du vil forkaste endringene, avslutter prosjektene uten å lagre dem, eller lagre filen med et annet navn ved hjelp av Lagre som-kommandoen.

  Tips!: Når du har fullført og lukket veiviseren, bør du vurdere utjevning prosjektene. Dette hjelper deg å se hvordan veiviserens ressurstildelinger påvirker både din ressursallokering og project-sluttdatoer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×