Endre visningskolonneegenskaper i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Endre egenskaper for visningskolonne:

 1. Gå til utformingsprogrammet.

 2. Klikk listevisningen du vil oppdatere.

 3. Klikk kategorien Kolonner.

 4. Merk av for feltene som skal tas med i visningen.

 5. Klikk kolonnefeltet du vil oppdatere.

 6. Angi egenskaper som beskrevet i nedenfor.

Hva vil du gjøre?

Endre etiketter for kolonneoverskrifter

Angi kolonnebredden

Summere verdier for numeriske kolonner

Vise en Utvidelsesknapp i kolonnen når rader kan utvides

Endre plasseringen av kolonner i visningen

Legge til eller fjerne feltkolonner

Angi Stilalternativer

Endre etiketter for kolonneoverskrift

I utgangspunktet bruker kolonneoverskriften navnet på skjemafeltet som det refereres til. Hvis navnet er for langt, kan du angi en kortere etikett som kolonneetikett.

 1. Klikk feltet som du vil redigere kolonneetiketten for.

 2. Skriv inn det nye navnet i tekstboksen Etikett for overskrift.

Til toppen av siden

Angi kolonnebredden

Du kan la listeverktøyet angi en standard, automatisk bredde, eller du kan angi egendefinerte kolonnebredder manuelt, enten som prosentandel av den totale visningsbredden, i piksler eller i punkter.

Hvis alle kolonnene er angitt til Automatisk, er kolonnebredden lik hele bredden av visningen delt på antall kolonner. Hvis en eller flere kolonner har en bestemt bredde, er bredden til en kolonne som er angitt til Automatisk, lik det gjenværende målet av visningen (etter at kolonner med egendefinert bredde er summert) delt på antall gjenværende kolonner.

 1. Klikk feltet som du vil angi kolonnebredde for.

 2. Klikk rullegardinmenyen Kolonnebredde, og velg deretter ønsket innstilling.

 3. Hvis du velger Fast, kan du velge ønsket egendefinert målingstype fra rullegardinmenyen, og deretter angi et tilsvarende egendefinert mål.

Til toppen av siden

Summere verdier for numeriske kolonner

For alle felttyper som bruker numeriske verdier, som nummer eller heltall, kan du aktiver en kolonneegenskap for å summere verdiene i kolonnen og vise den totale verdien i datavisningen.

 1. Klikk feltet som du vil summere verdiene for.

 2. Merk av for Summer verdiene i denne kolonnen (bare numeriske kolonner).

  Eksemplet nedenfor viser en kolonne som summerer verdier:

  En visningskolonne som summerer verdier

Angi at en kolonne viser delsummer

Du kan bruke en gruppert sortering til å definere en visningskolonne som viser delsummer og et sammendrag totalt. Eksemplet nedenfor viser en visning som grupperer alle elementer i henhold til et "mat gruppefelt", summerer verdiene for hver enkelt gruppe og beregner sammendraget totalsummen av alle grupper.

En visning med en gruppert sortering der verdiene er summert

Til toppen av siden

Vise en utvidelsesknapp i kolonnen når raden kan utvides

Denne innstillingen gjelder for visninger som inneholder svaret hierachies. Visningen må inneholde minst ett skjema som er konfigurert til å opprette svar på det valgte elementet.

 1. Klikk feltet som du vil vise en utvidelsesknapp for når raden kan utvides.

 2. Merk av for Vis en utvidelsesknapp i denne kolonnen når raden kan utvides..

Til toppen av siden

Endre posisjonen til kolonner i visningen

Du kan endre rekkefølgen som feltkolonnene vises, i på tvers av en visning ved å klikke navigasjonsknappen i visningsutformingsvinduet.

 • Hvis du vil flytte en feltkolonne til første eller lengst til venstre, plassering, klikker du Flytter feltkolonne til første posisjon (lengst til venstre)

 • Hvis du vil flytte en feltkolonne til siste eller høyre, plassering, klikker du Flytter feltkolonne til siste posisjon (lengst til høyre)

 • Hvis du vil flytte en feltkolonne opp (til venstre), klikker du Flytter feltkolonne opp (til venstre)

 • Hvis du vil flytte en feltkolonne ned (til høyre), klikker du Flytter feltkolonne ned (til høyre)

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne feltkolonner

Du kan legge til eller fjerne feltkolonner i en liste ved å merke av for eller fjerne merket for disse i feltlisten.

 • Hvis du vil merke alle feltene i listen, klikker du Merk alle feltene

 • Hvis du vil fjerne merkingen av alle feltene i listen, klikker du Fjern merking av alle feltene

Obs!: Vedleggsfelt vises ikke i denne listen. Du kan imidlertid merke av for alternativet Vis vedlegg-kolonnen i kategorien Egenskaper hvis du vil legge til en kolonne i listevisningen som viser et filvedleggsikon når et element inneholder et filvedlegg.

Til toppen av siden

Angi stilalternativer

Du kan angi stilalternativer for teksten som vises i en visningskolonnen eller i alle visningskolonnene.

 1. Klikk feltet som du vil angi stilalternativene for.

 2. Klikk Velg ved siden av Skrift-boksen.

 3. Angi stilalternativene som du vil bruke, i dialogboksen Skrift, og klikk deretter OK.

  Skrift-boksen viser et eksempel på de valgte stilalternativene, og feltlisten viser de valgte stilalternativene i kolonnen Skrift.

  Obs!: Listeverktøyet støtter ikke gjennomstreking i en kolonne.

 4. Klikk Bruk for alle kolonner hvis du vil at alle visningskolonnene skal bruke disse stilalternativene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×