Endre visningsalternativer i kalendervisning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kalender-visningen inneholder flere visningsalternativer som gjør det mulig å vise aktiviteter for bestemte uker eller måneder, bruke ulike overskriftsstiler og skyggelegge arbeidsdager og fridager.

Hva du vil gjøre?

Endre datoene som vises

Endre overskriftstitlene

Endre formatering og skyggelegging i boksene

Endre datoene som vises

Vis-menyen klikker du Kalender, og deretter bruker du følgende trinn for å vise forskjellige datoer:

 • Hvis du vil vise en 5 dagers uke eller 7 dagers uke, klikker du TidsskalaFormat-menyen. I Vis-delen i kategorien Ukeoverskrifter klikker du 7 dager eller 5 dager.

 • Hvis du vil vise bare én måned om gangen, klikker du Måned. Rulleknappene til venstre for månedsoverskriften blar nedover én måned om gangen.

 • Hvis du vil vise bare én uke om gangen, klikker du Uke. Rulleknappene til venstre for ukeoverskriften blar nedover én uke om gangen.

 • Hvis du vil vise et bestemt antall uker eller bestemte datoer, klikker du Egendefinert. I dialogboksen Zoom klikker du Antall uker, og deretter angi du antall uker du vil vise i tilsvarende boks, eller klikker Fra, og angir deretter start- og sluttdatoer for tidsperioden du vil vise i Fra- og Til-boksene.

Tips!: Microsoft Office Project 2007 inneholder en forhåndsvisningsrute i kalendervisningen. I den ruten kan du se hvor datoene som i øyeblikket vises, befinner seg i de tre månedene som omgir den første datoen som vises. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne tremånedersvisningen i forhåndsvisningsruten, klikker du TidsskalaFormat-menyen. I kategorien Ukeoverskrifter merker du av for eller fjerner merket for Vis månedsrute.

Til toppen av siden

Endre overskriftstitlene

Overskriftstitler er teksten som vises øverst i hver måned, uke eller dag i kalenderen.

 1. Klikk KalenderVis-menyen.

 2. Klikk TidsskalaFormat-menyen.

 3. I kategorien Ukeoverskrifter velger du formatet du vil bruke for måneder, dager og uker, fra listene Månedstittel, Dagtittel og Uketittel.

 4. I Vis-delen merker du av for Vis start- og sluttdatoer for månedstitler for å vise start- og sluttdatoer for månedstitler for kalenderen som vises.

  Hvis du for eksempel har fire uker som vises, og den første uken starter i slutten av juni, vises Juni - Juli som månedsoverskrift hvis du merker av for Vis start- og sluttdatoer for månedstitler.

Til toppen av siden

Endre formatering og skyggelegging i datobokser

 1. Klikk KalenderVis-menyen.

 2. Klikk TidsskalaFormat-menyen.

 3. I Øverste rad-delen i kategorien Datobokser velger du datotitlene du vil skal vises øverst i venstre og høyre hjørne i hver datoboks, fra listene Venstre og Høyre.

  Tips!: Velg Overflytsindikator fra listene Venstre eller Høyre for å vise en pil når det er flere aktiviteter planlagt enn det antallet som kan vises i en datoboks.

 4. I Øverste rad-delen velger du skyggeleggingsalternativene for øverste del av hver datoboks, fra listene Mønster og Farge.

 5. I Nederste rad-delen velger du datotitlene du vil skal vises i nederste venstre og høyre hjørne av hver databoks, fra listene Venstre og Høyre.

 6. I Nederste rad-delen velger du skyggeleggingsalternativene for nederste del av hver datoboks, fra listene Mønster og Farge.

 7. I kategorien Skyggelegging av datofelt velger du kalenderen du vil skal vises, fra listen Vis arbeidstid for.

 8. Hvis du vil skyggelegge datounntakene for kalenderen, velger du unntakstypen du vil skyggelegge, i Unntakstype-boksen, og deretter velger du skyggeleggingsalternativer fra listene Mønster og Farge.

  Hvis organisasjonen for eksempel tar en fridag 1. mai for å markere at en milepæl er nådd, og du har angitt at fridag i basiskalenderen er et unntak, kan du velge Basiskalender fridager i Unntakstype-boksen, og deretter velge skyggeleggingsalternativer. Dermed vises 1. mai skyggelagt i kalendervisningen.

  Tips!: Velg ulike skyggeleggingsalternativer for basiskalenderen og ressurskalenderen for å vise hvilke unntak som gjelder på tvers av hele organisasjonen, og hvilke unntak som er spesifikke for en ressurs.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×