Endre visningen av diagramakser

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan vise eller skjule diagramakser for de fleste diagramtypene. Du kan også endre hvordan diagramdataene ser ut for å gjøre dem enklere å forstå.

Viktig!: Denne artikkelen dekker ikke endre skalaen på diagramakser. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer til skala, kan du se:

Lære mer om akser

Diagrammer har vanligvis to akser som brukes til å måle og kategorisere data: en loddrett akse (også kjent som verdiakse eller y-akse), og en vannrett akse (også kjent som kategoriakse eller x-akse). 3D-stolpe-, 3D-kjegle- eller 3D-pyramidediagram har en tredje akse, dybdeaksen (også kjent som serieaksen eller z-aksen), slik at data kan tegnes inn langs dybden på et diagram. Radardiagrammer har ikke vannrett akse (kategoriakse), og sektor- og hjuldiagrammer ikke har noen akser.

Diagram som viser en vannrett akse, loddrett akse og dybdeakse

Bildeforklaring 1 Loddrett akse (verdiakse)

Bildeforklaring 2 Vannrette aksen (kategoriaksen)

Bildeforklaring 3 Dybdeakse (serieakse)

Følgende beskriver hvordan du kan endre diagrammer for å legge innvirkning og formidle bedre informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hva akser er og hva du kan gjøre med dem, kan du se alle om akser.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder for Office 2013 og nyere versjoner. Ser du etter trinnene for Office 2010?

Vise eller skjule akser

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet der du vil vise eller skjule akser.

  Dette viser Diagramverktøy, legge til Utforming og Format-fanene.

 2. Klikk pil ned ved siden av Legg til diagramelementer i kategorien Utforming, og hold deretter musepekeren over akser i på-menyen.

  Legge til element inndeling med akser uthevet

 3. Klikk aksetypen du vil vise eller skjule.

Justere aksemerker og etiketter på en akse

 1. På et diagram klikker du aksen som har markeringene og etikettene du vil justere, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy fanene Utforming og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Merket område med vannrett akse valgt

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. I panelet Aksealternativer under Aksemerker, gjør du ett eller flere av følgende:

  1. Hvis du vil endre visningen av aksemerker for hovedskalaen, klikker du plasseringen av aksemerker du ønsker i boksen Aksemerker på hovedskala.

   Aksemerker og etiketter på Merk delen av Formater akse-panelet

  2. Hvis du vil endre visningen av aksemerker for delskalaen, klikker du plasseringen av aksemerker du ønsker i rullegardinlisten Aksemerker på delskala.

  3. Du kan endre plasseringen av etikettene, under etiketter, klikker du alternativet du vil bruke.

   Tips    Hvis du vil skjule aksemerker eller aksemerkeetiketter, klikker du Ingen i Akseetiketter-boksen.

   Skjule aksemerker ved å angi Ingen for Etikettplassering

  Formater akse-panelet

Endre antall kategorier mellom etiketter eller aksemerker

 1. På et diagram klikker du den vannrette aksen (kategoriaksen) du vil endre, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Merket område med vannrett akse valgt

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Gjør ett eller begge av følgende under Aksealternativer:

  1. Du kan endre intervallet mellom akseetiketter ved å klikke Angi intervallenhet: under Intervall mellom etiketter og skrive inn tallet du vil bruke i tekstboksen.

   Akse intervaller og avstand

   Tips    Skriv inn 1 for å vise én etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  2. Du kan endre plasseringen av akseetiketter ved å skrive inn tallet du vil bruke i boksen Avstand mellom etikett og akse:.

   Tips    Skriv inn et mindre tall for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større tall hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

Endre justeringen og retningen på etiketter

Du kan endre justeringen av akseetiketter på både den vannrette aksen (kategoriaksen) og den loddrette aksen (verdiaksen). Når du har kategorietiketter på flere nivå i diagrammet, kan du endre justeringen av alle etikettnivåer. Du kan også endre avstanden mellom etikettnivåene på den vannrette aksen (kategoriaksen).

 1. På et diagram klikker du aksen som har etikettene du vil justere annerledes, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy fanene Utforming og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Merket område med vannrett akse valgt

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Klikk Alternativer for tekst i dialogboksen Formater akse.

 4. Under Tekstboksen, gjør du ett eller flere av følgende:

  1. Klikk den loddrette justeringsplasseringen du vil ha i Loddrett justering-boksen.

  2. Klikk den tekstretningen du vil ha i Tekstretning-boksen.

  3. Velg roteringsvinkelen du vil bruke i Egendefinert vinkel-boksen.

Tips!    Du kan også endre den vannrette justeringen av akseetiketter ved å klikke aksen, og deretter klikke Venstrejuster Knapp , Center Knapp eller Høyrejuster KnappesymbolHjem-verktøylinjen.

Endre teksten i kategorietikettene

Du kan endre teksten i kategorietikettene i regnearket, eller du kan endre dem direkte i diagrammet.

Endre teksten i kategorietiketten i regnearket

 1. Klikk cellen i regnearket som inneholder navnet på etiketten du vil endre.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER.

Merk    Endringer du gjør i regnearket oppdateres automatisk i diagrammet.

Endre etiketteksten i diagrammet

 1. I diagrammet klikker du den vannrette aksen, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy fanene Utforming og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter den vannrette aksen (kategoriaksen).

   Merket område med vannrett akse valgt

 2. På fanen Design i gruppen Data klikker du Velg data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Rediger under Vannrette akseetiketter (kategori) i dialogboksen Velg datakilde.

 4. Gjør følgende i boksen Område for akseetikett::

  1. Angi regnearkområdet som du vil bruke som kategoriakseetiketter.

  2. Skriv inn etikettene du vil bruke, atskilt med komma. For eksempel Divisjon A, Divisjon B, Divisjon C.

   Obs!    Hvis du skriver inn etiketteksten i boksen Område for akseetikett:, er ikke lenger teksten i kategoriakseetiketten knyttet til en celle i et regneark.

 5. Klikk OK.

Endre hvordan tekst og tall skal se i etiketter

Du kan endre formatet på teksten i en kategoriakseetikett eller tallene på verdiaksen.

Formatere tekst

 1. I et diagram høyreklikker du aksen som viser etikettene du vil formatere.

 2. Klikk formateringsalternativene du vil bruke på Hjem-verktøylinjen.

Tips    Du kan også velge aksen som viser etikettene, og deretter bruke formateringsknappene på Hjem-fanen i Skrift-gruppen.

Formatere tall

 1. I et diagram klikker du aksen som viser numrene du vil formatere, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  • Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy fanene Utforming og Format.

  • Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Merket område med vannrett akse valgt

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Klikk under Aksealternativer tall, og velg deretter tallformatet du vil bruke i kategori-boksen.

  Tips    Hvis tallformatet du velger, bruker desimaler, kan du angi dem i Desimaler-boksen.

 4. Hvis du vil holde tall koblet til regnearkcellene, merker du av for Koblet til kilde.

Tall formatet-delen i Aksealternativer

Obs!    Før du formaterer tall som prosent, må du sørge for at tallene i diagrammet er utregnet som prosent i kildedataene, og at de vises i desimalformat. Du regner ut prosentverdier i regnearket ved å bruke formelen beløp/totalsum=prosentverdi. Hvis du for eksempel beregner 10/100 = 0,1 og deretter formaterer 0,1 som en prosentverdi, vises tallet riktig som 10 %.

Endre visningen av diagramakser i Office 2010

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet der du vil vise eller skjule akser.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Akser i Akser-gruppen på fanen Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Klikk aksetypen du vil vise eller skjule, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

 1. På et diagram klikker du aksen som har markeringene og etikettene du vil justere, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Gjør ett eller flere av følgende under Aksealternativer:

  1. Hvis du vil endre visningen av aksemerker for hovedskalaen, klikker du plasseringen av aksemerker du ønsker i boksen Aksemerker på hovedskala.

  2. Hvis du vil endre visningen av aksemerker for delskalaen, klikker du plasseringen av aksemerker du ønsker i rullegardinlisten Aksemerker på delskala.

  3. Du kan endre plasseringen av etiketter ved å velge alternativet du vil bruke i Akseetiketter-boksen.

   Tips    Hvis du vil skjule aksemerker eller aksemerkeetiketter, klikker du Ingen i Akseetiketter-boksen.

 1. På et diagram klikker du den vannrette aksen (kategoriaksen) du vil endre, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Gjør ett eller begge av følgende under Aksealternativer:

  1. Du kan endre intervallet mellom akseetiketter ved å klikke Angi intervallenhet: under Intervall mellom etiketter og skrive inn tallet du vil bruke i tekstboksen.

   Tips    Skriv inn 1 for å vise én etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  2. Du kan endre plasseringen av akseetiketter ved å skrive inn tallet du vil bruke i boksen Avstand mellom etikett og akse:.

   Tips    Skriv inn et mindre tall for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større tall hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

Du kan endre justeringen av akseetiketter på både den vannrette aksen (kategoriaksen) og den loddrette aksen (verdiaksen). Når du har kategorietiketter på flere nivå i diagrammet, kan du endre justeringen av alle etikettnivåer. Du kan også endre avstanden mellom etikettnivåene på den vannrette aksen (kategoriaksen).

 1. På et diagram klikker du aksen som har etikettene du vil justere annerledes, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Klikk Justering i dialogboksen Formater akse.

 4. Gjør ett eller flere av følgende under Tekstoppsett:

  1. Klikk den loddrette justeringsplasseringen du vil ha i Loddrett justering-boksen.

  2. Klikk den tekstretningen du vil ha i Tekstretning-boksen.

  3. Velg roteringsvinkelen du vil bruke i Egendefinert vinkel-boksen.

Tips!    Du kan også endre den vannrette justeringen av akseetiketter ved å høyreklikke aksen, og deretter klikke Venstrejuster Knapp , Center Knapp eller Høyrejuster Knappesymbolminiverktøylinjen.

Du kan endre teksten i kategorietikettene i regnearket, eller du kan endre dem direkte i diagrammet.

Endre teksten i kategorietiketten i regnearket

 1. Klikk cellen i regnearket som inneholder navnet på etiketten du vil endre.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk ENTER.

Merk    Endringer du gjør i regnearket oppdateres automatisk i diagrammet.

Endre etiketteksten i diagrammet

 1. I diagrammet klikker du den vannrette aksen, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter den vannrette aksen (kategoriaksen).

   Bilde av båndet

 2. På fanen Design i gruppen Data klikker du Velg data.

  Båndet i Excel

 3. Klikk Rediger under Vannrette akseetiketter (kategori) i dialogboksen Velg datakilde.

 4. Gjør følgende i boksen Område for akseetikett::

  1. Angi regnearkområdet som du vil bruke som kategoriakseetiketter.

   Tips!    Du kan også klikke Skjul dialogboks-knappen Fold sammen-knappen , og velg deretter området du vil bruke i regnearket. Når du er ferdig, klikker du knappen Utvid dialogboks.

  2. Skriv inn etikettene du vil bruke, atskilt med komma. For eksempel Divisjon A, Divisjon B, Divisjon C.

   Obs!    Hvis du skriver inn etiketteksten i boksen Område for akseetikett:, er ikke lenger teksten i kategoriakseetiketten knyttet til en celle i et regneark.

 5. Klikk OK.

Du kan endre formatet på teksten i en kategoriakseetikett eller tallene på verdiaksen.

Formatere tekst

 1. I et diagram høyreklikker du aksen som viser etikettene du vil formatere.

 2. Klikk formateringsalternativene du vil bruke på miniverktøylinjen.

Tips    Du kan også velge aksen som viser etikettene, og deretter bruke formateringsknappene på Hjem-fanen i Skrift-gruppen.

Formatere tall

 1. I et diagram klikker du aksen som viser numrene du vil formatere, eller så gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  • Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  • Klikk pilen i Diagramelementer-boksen i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter aksen du vil velge.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen på fanen Format.

 3. Klikk Tall, og velg deretter tallformatet du ønsker i Kategori-boksen.

  Tips    Hvis tallformatet du velger, bruker desimaler, kan du angi dem i Desimaler-boksen.

 4. Hvis du vil holde tall koblet til regnearkcellene, merker du av for Koblet til kilde.

Obs!    Før du formaterer tall som prosent, må du sørge for at tallene i diagrammet er utregnet som prosent i kildedataene, og at de vises i desimalformat. Du regner ut prosentverdier i regnearket ved å bruke formelen beløp/totalsum=prosentverdi. Hvis du for eksempel beregner 10/100 = 0,1 og deretter formaterer 0,1 som en prosentverdi, vises tallet riktig som 10 %.

Legge til aksemerker på en akse

En akse kan formateres slik at den viser aksemerker på hovedskalaen og delskalaen i intervaller som du velger.

 1. Dette trinnet gjelder bare for Word for Mac: Klikk Utskriftsoppsettvisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Legg til diagramelement > akser > flere alternativer.

 4. Utvid Aksemerker i ruten Formater akse, og klikk deretter Alternativer for hovedversjoner og underordnede delskalaen.

  Når du legger til aksemerker, kan du endre intervallene mellom aksemerker ved å endre verdien i intervallet mellom-boksen.

Alt om akser

Ikke alle diagramtyper viser akser på samme måte. For eksempel viser xy-diagrammer (punktdiagrammer) og boblediagrammer numeriske verdier på både den vannrette og den loddrette aksen. For eksempel kan nedbør i cm tegnes mot barometertrykk. Begge disse elementene har numeriske verdier, og datapunktene tegnes inn på x- og y-aksen relativt til de numeriske verdiene. Verdiakser har en rekke alternativer, for eksempel å sette skalaen til logaritmisk.

Andre diagramtyper, for eksempel kolonne-, linje- og arealdiagrammer, viser kun numeriske verdier på den loddrette aksen (verdiaksen) og tekstgrupper (eller kategorier) på den vannrette aksen. For eksempel kan nedbør i cm tegnes mot geografiske områder. I dette eksemplet er geografiske områder tekstkategorier for dataene som er tegnet inn på den vannrette aksen (kategoriaksen). De geografiske områdene vil bli jevnt fordelt fordi det er tekst i stedet for verdier som kan måles. Ta hensyn til denne forskjellen når du velger en diagramtype, fordi alternativene er forskjellige for verdi- og kategoriakser. Dybdeaksen (serieaksen) er en annen form for kategoriakse.

Når du oppretter et diagram, vises markeringer og etiketter på aksene som standard. Du kan justere måten de vises på ved hjelp av aksemerker og etiketter for hovedskalaen og delskalaen. Du kan fjerne rot i et diagram ved å vise færre akseetiketter eller aksemerker på den vannrette aksen (kategoriaksen) ved å angi intervall for kategoriene du vil merke, eller ved å angi antall kategorier som du vil vise mellom aksemerker.

Du kan også endre justeringen og retningen på etikettene, og endre eller formatere teksten og tallene som de viser, for eksempel for å vise et tall som prosent.

Se også

Legge til eller fjerne en sekundær akse i et diagram

Endre fargen eller stilen på et diagram

Opprett et diagram fra start til slutt

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×