Endre utskriftsformatet ved hjelp av Autostørrelse eller ved å angi størrelse og retning

Med Autostørrelse-funksjonen utvides diagramsiden etter behov mens du arbeider. Det gjør det enklere å opprette diagrammer som er større enn én utskrevet side.

Autotørrelse endrer ikke skriverens papirstørrelse når den utvider siden. Du kan imidlertid se hvor sideskiftet vil settes inn hvis du skriver ut diagrammet hvis det er merket av for alternativet for å vise sideskift. Merk av for Sideskift i Vis-gruppen i kategorien Visning.

Du kan angi skriverens papirstørrelse og -retning individuelt for hver enkelt side i et flersiders diagram. Hvis Autostørrelse er aktivert, avstemmes diagramsidevisningen til skriverens papirstørrelse og -retning.

Hva vil du gjøre?

Endre skriverens papirstørrelse når Autostørrelse er aktivert

Endre papirretningen til stående eller liggende når Autostørrelse er aktivert

Åpne dialogboksen Utskriftsformat

Raskt endre størrelsen på tegningssiden ved å dra i sidekantene

Endre størrelsen på tegningssiden automatisk for å få plass til figurene på siden

Endre skriverens papirstørrelse når Autostørrelse er aktivert

 1. Klikk Størrelse i gruppen Utskriftsformat i kategorien Utforming.

 2. Velg ønsket papirstørrelse for skriveren.

Papirstørrelsesdisposisjonene som opprettes av sideskiftlinjene (kalt fliser) for gjeldende side i diagrammet, endres slik at den samsvarer med skriverens papirstørrelse.

Til toppen av siden

Endre papirretningen til stående eller liggende når Autostørrelse er aktivert

 1. Klikk Papirretning i gruppen Utskriftsformat i kategorien Utforming.

 2. Klikk Stående eller Liggende.

Fliseretningen (som vist av sideskiftlinjer) er angitt for den gjeldende siden.

Til toppen av siden

Avansert utskriftsformat

Du kan angi diagrammets sidestørrelsen og skriverpapirstørrelsen uavhengig ved hjelp av dialogboksen Utskriftsformat.

Til toppen av siden

Åpne dialogboksen Utskriftsformat

 • Klikk dialogboksvelgeren Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat i kategorien Utforming.

Bruk kontrollene i kategoriene Skriveroppsett og Utskriftsformat til å endre skriverpapiret og diagramsidevisningen hver for seg.

En miniatyrbildeforhåndsvising i hver kategori viser diagramsidevisningen sammenlignet med skriverpapiroppsettet.

Til toppen av siden

Raskt endre størrelsen på tegningssiden ved å dra i sidekantene

 1. Klikk pekerverktøyet.

 2. Plasser pekeren på kanten av siden, og trykk deretter CTRL-tasten.

  Pekeren endres til en tohodet pil eller en roterende markør.

 3. Dra sidekanten dit du vil ha den.

Hvis du drar hjørnet på en side, justeres sidestørrelsen i begge retninger. Hvis du vil rotere siden, flytter du pekeren litt utenfor hjørnet på siden til den blir til en roterende markør, og deretter klikker du og drar siden.

Hvis Autostørrelse er aktivert, deaktiveres funksjonen når du drar sidekanten.

Til toppen av siden

Endre størrelsen på tegningssiden automatisk for å få plass til figurene på siden

 1. Klikk Størrelse i gruppen Utskriftsformat i kategorien Utforming.

 2. Klikk Tilpass til tegning

Størrelsen på tegningssiden tilpasses i forhold til tegningen og bare sidemargen er inkludert som omkringliggende mellomrom. Hvis du vil angi sidemargen, åpner du dialogboksen Utskriftsformat som beskrevet ovenfor. Klikk Oppsett i kategorien Skriveroppsett kategorien. Du kan angi marger og foreta andre justeringer.

Hvis Autostørrelse er aktivert, deaktiveres funksjonen når du klikker Tilpass til tegning.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×