Endre utseendet på en tabell

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke eller endre en stil, kantlinje eller farge for en tabell i en presentasjon. Du kan for eksempel bruke eller fjerne en tabellstil (eller hurtigstil), slette linjer fra en celle, rad eller kolonne, endre kantlinjen til tabellen eller endre bakgrunnsfargen til en tabell.

I denne artikkelen

Bruke en tabellstil

Fjerne en tabellstil

Slette en linje fra en celle, rad eller kolonne

Legge til eller endre en tabellkantlinje

Legge til eller endre bakgrunnsfargen på en tabell

Bruke en tabellstil

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som kommer fra temafarger til presentasjonen. Det brukes automatisk en tabellstil på alle tabeller du legger til.

 1. Velg tabellen som du vil bruke en ny eller forskjellig tabellstil på.

 2. Gå til Utforming > Tabellstiler, og klikk tabellstilen du vil bruke. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

  viser tabellstiler i powerpoint

  Obs!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i en tabell, kan du gå til Hjem >Skrift, eller klikk tabellen, og deretter gå til Utforming >Tabellverktøy > WordArt-stiler.

Til toppen av siden

Fjerne en tabellstil

Hvis du vil fjerne en tabellstil, kan du gå til Utforming > Tabellverktøy > flere Knappesymbol , og klikk deretter Fjern tabell.

Slette en linje fra en celle, rad eller kolonne

 1. Gå til Utforming > Tabellverktøy. Klikk Viskelær i gruppen Tegn kantlinjer.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med .

 2. Klikk linjen du vil viske ut for å fjerne den. Når du er ferdig, klikker du utenfor tabellen.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en tabellkantlinje

 1. Merk tabellcellene du vil legge til en kantlinje til (eller endre kantlinjen for).

 2. Gå til Utforming > Tabellverktøy. Velg ett av følgende i gruppen Tegn kantlinjer:

  • Bruk Pennefarge til å endre fargen på kantlinjen.

   Hvis du ønsker flere fargealternativer, klikker du Flere farger for kantlinjen, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Bruk Pennetykkelse til å endre tykkelsen på kantlinjen.

  • Bruk Pennestil for å endre linjestilen for kantlinjen.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

Gå til Utforming > Tabellverktøy >Tabellstiler > kantlinjer, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Utforming > Tabellverktøy, klikk Viskelær i gruppen Tegn kantlinjer, eller trykk og hold nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Legge til eller endre bakgrunnen på en tabell

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises bak eventuelle fyllfarger du har brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Gå til Utforming > Tabellverktøy, og klikk deretter pilen ved siden av skyggelegging i Tabellstiler-gruppen, og deretter Tabellbakgrunn.

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Du kan endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen ved å klikke Flere fyllfarger og deretter klikke enten ønsket farge i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

Til toppen av siden

I denne artikkelen

Bruke en ny eller forskjellig tabellstil

Fjerne en stil fra en tabell

Slette en linje fra en celle, rad eller kolonne

Legge til eller endre en tabellkantlinje

Legge til eller endre bakgrunnsfargen på en tabell

Hvis du vil legge til eller slette rader eller kolonner kan du se legge til eller Slett tabellrader og kolonner. Hvis du vil slå sammen, dele eller slette celler, kan du se Slå sammen, dele, eller slette tabellceller.

Bruke en ny eller forskjellig tabellstil

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som kommer fra temafarger til presentasjonen. En tabellstil brukes automatisk på alle tabeller du legger til. Miniatyrbilder av tabellstilene vises i galleriet Hurtigstiler i gruppen Tabellstiler. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

Miniatyrbilder av tabellstiler
Tabell miniatyrbilder for stiler
 1. Klikk tabellen du vil bruke en ny eller annerledes tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

  Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan tabellstilen påvirker tabellen.

  Obs!: 

  • Tekst i tabeller vises ikke i kategorien Disposisjon (i ruten lengst til venstre i programvinduet i normalvisning). Det er bare tekst i plassholder for tekst som vises i kategorien Disposisjon.

  • Hvis du vil endre utseendet på tekst i tabellcellene eller hele tabellen, velger du alternativene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem eller alternativene i gruppen WordArt-stiler i kategorien Utforming under Tabellverktøy .

Til toppen av siden

Fjerne en stil fra en tabell

 • Hvis du vil fjerne en tabellstil, under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tabellstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol , og deretter klikker du Fjern tabell.

Slette en linje fra en celle, rad eller kolonne

 1. Klikk Viskelær i gruppenTegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy, eller trykk og hold SKIFT mens tegneverktøyet er aktivt.

  Pekeren endres til et viskelær Viskelær som brukes til å tegne tabeller med .

 2. Klikk linjen du vil slette.

 3. Klikk utenfor tabellen når du er ferdig med å slette linjer.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en tabellkantlinje

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i gruppen Tegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  • Hvis du vil endre kantlinjefargen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge og deretter ønsket farge.

   Hvis du vil endre en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger, og deretter klikker du ønsket farge i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse og deretter ønsket linjetykkelse.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil og deretter ønsket linjestil.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

  • Klikk Kantlinjer i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tegn kantlinjer, klikker du Viskelær, eller trykker og holder du nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Legge til eller endre bakgrunnsfargen på en tabell

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises bak eventuelle fyllfarger du har brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen ved siden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og velg deretter Tabellbakgrunn.

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Du kan endre til en farge som ikke vises i Temafarger-listen ved å klikke Flere fyllfarger og deretter klikke enten ønsket farge i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

Til toppen av siden

I denne artikkelen

Endre en tabellstil

Endre alternativer for tabellstil

Legge til eller endre en tabellkantlinje

Legge til eller endre et fyll i en tabellcelle

Legge til eller endre bakgrunnsfargen for en tabell

Legge til eller endre effekt på en tabellcelle

Legge til eller endre en tabelleffekt

Slette et fyll fra en tabell eller tabellcelle

Slette en effekt fra en tabell eller tabellcelle

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du distribuerer data i tabellceller, inkludert dele celler og slå sammen celler, kan du se Legg til eller Slett tabellrader, kolonner eller celler.

Endre en tabellstil

En tabellstil (eller hurtigstil) er en kombinasjon av forskjellige formateringsalternativer, inkludert fargekombinasjoner som kommer fra temafarger til presentasjonen. En tabellstil brukes automatisk på alle tabeller du legger til. Miniatyrbilder av tabellstilene vises i galleriet Hurtigstiler i gruppen Tabellstiler. Når du plasserer pekeren over et miniatyrbilde for en hurtigstil, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker tabellen.

 1. Klikk tabellen du vil bruke en annen tabellstil på.

 2. Klikk tabellstilen du vil bruke i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy. Hvis du vil vise flere tabellstiler, klikker du mer-knappen Knappesymbol .

  Hvis du vil fjerne standard eller en annen tabellstil, klikker du mer-knappen Knappesymbol , og klikk deretter Fjern tabell.

  Tips!: Hvis du vil gjøre en tabellstil til standard tabellstil for alle nye tabeller du oppretter, høyreklikker du tabellstilen, og deretter klikker du Bruk som standard på hurtigmenyen.

  Obs!: 

Til toppen av siden

Endre alternativer for tabellstil

Du kan bruke en tabellstil på bestemte deler av tabellen ved å merke av for alternativer i gruppen Alternativer for tabellstil.

 1. Klikk tabellen du vil endre alternativene for tabellstil for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i gruppen Alternativer for tabellstil i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil fremheve den første raden i tabellen, merker du av for Overskriftsrad.

  • Hvis du vil fremheve den siste raden i tabellen, merker du av for Totalrad.

  • Hvis du vil ha vekselvis stripete rader, merker du av for Radstriper.

  • Hvis du vil fremheve den første kolonnen i tabellen, merker du av for Første kolonne.

  • Hvis du vil fremheve den siste kolonnen i tabellen, merker du av for Siste kolonne.

  • Hvis du vil ha vekselvis stripete kolonner, merker du av for Kolonnestriper.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en tabellkantlinje

 1. Merk tabellcellene du vil legge til eller endre tabellkantlinjen for.

 2. Gjør ett eller flere av følgende i gruppen Tegn kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy:

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil endre kantlinjefargen, klikker du pilen ved siden av Pennefarge og deretter ønsket farge.

   Hvis du vil endre en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere kantlinjefarger, og deretter klikker du ønsket farge i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennetykkelse og deretter ønsket linjetykkelse.

  • Hvis du vil endre linjestilen for kantlinjen, klikker du pilen ved siden av Pennestil og deretter ønsket linjestil.

 3. Gjør ett av følgende for å bruke fargen, tykkelsen eller linjestilen du valgte i trinn to, på tabellen:

  • Klikk kantlinjene du vil endre mens pekeren fortsatt ser som en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller .

  • Klikk Kantlinjer i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og klikk deretter kantlinjealternativet du vil endre.

Tips!: Du kan bruke Viskelær for å slette kantlinjene mellom tabellceller. Under Tabellverktøy i kategorien Utforming i gruppen Tegn kantlinjer, klikker du Viskelær, eller trykker og holder du nede SKIFT mens du holder pekeren en blyant Blyant brukes til å tegne tabeller , og klikk deretter kantlinjene du vil slette.

Til toppen av siden

Legge til eller endre et fyll i en tabellcelle

Et fyll er det innvendige av en celle. Når du legger til eller endrer fyllfargen i en tabellcelle, kan du også legge til en tekstur, et bilde eller en gradering i fyllet. En gradering er et gradvis forløp av farger og nyanser, vanligvis fra én farge til en annen farge eller fra én nyanse til en annen nyanse av den samme fargen.

 1. Merk tabellcellene du vil legge til et fyll i.

 2. Klikk pilen ved siden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og gjør deretter ett av følgende:

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du ønsket farge. Hvis du ikke vil velge farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du vil endre en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde, finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, klikker bildefilen og klikker deretter Sett inn.

   Når du legger til et bilde som en fylleffekt, bildestørrelsen tilpasses cellen, og kan bli forvrengt. Hvis du vil vise bildet normalt, kan du Endre størrelsen på cellen eller tabellen.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllgradering, velger du Gradering og klikker deretter ønsket variant.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikker du Flere graderinger og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fylltekstur, velger du Tekstur og klikker deretter ønsket tekstur.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikker du Flere teksturer og velger deretter de ønskede alternativene.

Til toppen av siden

Legge til eller endre bakgrunnsfargen i en tabell

Du kan legge til eller endre bakgrunnsfargen for en hel tabell. Bakgrunnsfargen vises bak eventuelle fyllfarger du har brukt på tabellcellene.

 1. Klikk en celle i tabellen.

 2. Klikk pilen ved siden av Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og velg deretter Tabellbakgrunn.

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

 3. Klikk ønsket farge, eller klikk Uten fyll hvis du ikke vil velge farge.

  Hvis du vil endre en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en effekt på en tabellcelle

Obs!: Effektene Skygge og Gjenspeiling kan bare brukes på en hel tabell, ikke på enkeltceller i en tabell.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en effekt på noen av tabellcellene, merker du tabellcellene du vil legge til en effekt på.

  • Hvis du vil bruke en effekt på alle tabellcellene, høyreklikker du en tabellcelle, og deretter klikker du Merk tabell på hurtigmenyen.

 2. Klikk Effekter i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy.

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

 3. Hvis du vil legge til eller endre en kant, velger du Celleskråkant, og deretter velger du ønsket skråkant.

Til toppen av siden

Legge til eller endre en tabelleffekt

 1. Klikk tabellen du vil legge til en effekt på.

 2. Klikk Effekter i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og gjør deretter ett av følgende:

  Fanen Utforming under Tabellverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og deretter ønsket gjenspeiling.

Til toppen av siden

Slette et fyll fra en tabell eller tabellcelle

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil merke tabellen, høyreklikker du en tabellcelle og klikker deretter Merk tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av en tabell, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk Skyggelegging i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en fyllfarge, et bilde eller en tekstur, klikker du Uten fyll.

  • Hvis du vil slette en fyllgradering, velger du Gradering og klikker deretter Ingen gradering.

  • Hvis du vil slette et fyll fra en tabellbakgrunn, velger du Tabellbakgrunn og klikker deretter Uten fyll.

Til toppen av siden

Slette en effekt fra en tabell eller tabellcelle

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil merke tabellen, høyreklikker du en tabellcelle og klikker deretter Merk tabell på hurtigmenyen.

  • Hvis du vil merke en del av en tabell, merker du cellene du vil slette fyllet fra.

 2. Klikk Effekter i Tabellstiler-gruppen i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil slette en kant fra tabellcellen eller tabellen, velger du Celleskråkant, og deretter klikker du Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette en skygge fra tabellen, velger du Skygge, og deretter klikker du Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra tabellen, velger du Gjenspeiling, og deretter klikker du Ingen gjenspeiling.

   Obs!: Hvis du la til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2 for å slette alle effektene.

Tips!: Hvis du vil endre utseendet på tekst i tabellcellene eller hele tabellen, velger du de ønskede alternativene i gruppen WordArt-stiler i kategorien Utforming under Tabellverktøy eller i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×