Endre tolking av datosystem, format eller tosifret år

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Datoer er ofte en viktig del av dataanalyse. Du stiller deg ofte spørsmål som for eksempel: Når ble et produkt kjøpt, hvor lang tid vil en oppgave i et prosjekt ta eller hva er gjennomsnittlig inntekt for et regnskapskvartal? Det er viktig å angi datoer på riktig måte for å sikre nøyaktige resultater. Men formatering av datoer slik at de er enkle å forstå er like viktig som å sikre riktig tolking av disse resultatene.

Viktig!: Siden det er kompliserte regler som styrer hvordan et hvilket som helst beregningsprogram tolker datoer, bør du være så nøyaktig som mulig når du angir datoene. Dermed får du høyest mulig grad av nøyaktighet i datoberegningene.

Datoer lagres som sekvensielle tall som kalles serielle verdier. For eksempel i Excel for Windows, 1 januar 1900 er serienummer 1 og 1 januar 2008 er serienummer 39448 fordi den er 39,448 dager etter 1 januar 1900.

Microsoft Excel lagrer klokkeslett som desimaler fordi regnes tiden som en del av en dag. Desimaltallet er en verdi som er området 0 (null) til 0,99999999, representerer klokkeslett fra 0:00:00 (12:00:00 AM) og 23:59:59 (11:59:59 PM).

Fordi datoer og klokkeslett er verdier, kan de adderes, subtraheres og brukes i andre beregninger. Du kan vise en dato som en serieverdi og et klokkeslett som en desimal ved å endre formateringen i cellen som inneholder datoen eller klokkeslettet, til formatet Standard.

Støtter datosystemer 1900 og 1904 begge Excel for Mac og Excel for Windows. Standard datosystem i Excel for Windows er 1900; og standard datosystem for Excel for Mac er 1904.

Excel for Windows ble opprinnelig, basert på 1900-datosystemet, fordi den aktivert bedre kompatibilitet med andre regnearkprogrammer som ble utviklet for å kjøre under MS-DOS og Microsoft Windows, og derfor de ble standard datosystem. Excel for Mac ble opprinnelig, basert på 1904-datosystemet, fordi den aktivert bedre kompatibilitet med tidlig Macintosh-datamaskiner som ikke støtter datoer før 2. januar 1904, og derfor de ble standard datosystem.

Tabellen nedenfor viser den første datoen og den siste datoen for hvert datosystem og serieverdien til hver dato.

Datosystem

Første dato

Siste dato

1900

1 januar 1900
(seriell verdi 1)

31. desember 9999
(seriell verdi 2958465)

1904

2. januar 1904
(seriell verdi 1)

31. desember 9999
(seriell verdi 2957003)

Fordi de to datosystemene bruker forskjellige startdatoer, representeres den samme datoen av forskjellige serieverdier i hvert datosystem. For eksempel kan 5. juli 2007 ha to forskjellige serieverdier, avhengig av datosystemet som brukes.

Datosystem

Serieverdi for 5. juli 2007

1900

37806

1904

39268

Forskjellen mellom de to datosystemene er 1462 dager. Det innebærer at serieverdien av en dato i 1900-datosystemet alltid er 1462 dager høyere enn serieverdien av den samme datoen i 1904-datosystemet. Motsatt er serieverdien av en dato i 1904-datosystemet alltid 1462 dager mindre enn serieverdien for samme dato i datosystemet 1900. 1462 dager er det samme som fire år og én dag (som omfatter en skuddårsdag).

Viktig!: Hvis du vil sikre at årsverdiene tolkes slik du mente, skriver du inn årsverdiene som fire sifre (for eksempel 2001, ikke 01). Hvis du skriver inn firesifrede år, vil ikke Excel tolke århundret for deg.

Hvis du angir en dato med et tosifret år i en tekstformatert celle eller som et tekstargument i en funksjon, for eksempel =ÅR("1/1/31"), tolkes året på følgende måte:

 • 00 til 29     tolkes som årene 2000 til og med 2029. Hvis du for eksempel skriver inn datoen 5/28/98, blir dette i Excel tolket som datoen 28. mai 2019.

 • 00 til 30     tolkes som årene 1930 til og med 1999. Hvis du for eksempel skriver inn datoen 5/28/98, blir dette i Excel tolket som datoen 28.05.1998.

I Microsoft Windows, kan du endre måten tosifret årstall for alle Windows-programmer du har installert.

Windows 10

 1. I søkeboksen på oppgavelinjen, skriver du inn Kontrollpanel, og velg deretter Kontrollpanel.

 2. Under klokke, språk og område, klikker du Endre dato, klokkeslett eller tallformater

 3. Klikk Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 5. Klikk kategorien Dato.

 6. I boksen Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom endrer du den øvre grensen for århundret.

  Når du endrer året for den øvre grensen, endres året for den nedre grensen automatisk.

 7. Klikk OK.

Windows 8

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Søk (eller hvis du bruker en mus, peker på øvre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren, og klikk deretter Søk ), Skriv inn Kontrollpanel i søkeboksen, og trykk deretter eller Klikk Kontrollpanel.

 2. Under klokke, språk og område, klikker du Endre dato, klokkeslett eller tallformater.

 3. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 4. Klikk kategorien Dato.

 5. I boksen Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom endrer du den øvre grensen for århundret.

  Når du endrer året for den øvre grensen, endres året for den nedre grensen automatisk.

 6. Klikk OK.

Windows 7

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Region og språk.

 3. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 4. Klikk kategorien Dato.

 5. I boksen Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom endrer du den øvre grensen for århundret.

  Når du endrer året for den øvre grensen, endres året for den nedre grensen automatisk.

 6. Klikk OK.

Når du skriver inn datoer i arbeidsboken, formateres datoene som standard til å vises som årstall med to sifre. Når du endrer standard datoformat til et annet format ved hjelp av denne prosedyren, endres visningen av datoer som tidligere er skrevet inn i arbeidsboken, til det nye formatet så fremt datoene ikke er formatert ved hjelp av dialogboksen Formater celler (Klikk Dialogboksvelger i Tall-gruppen i kategorien Hjem).

Windows 10

 1. I søkeboksen på oppgavelinjen, skriver du inn Kontrollpanel, og velg deretter Kontrollpanel.

 2. Under klokke, språk og område, klikker du Endre dato, klokkeslett eller tallformater

 3. Klikk Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 5. Klikk kategorien Dato.

 6. I listen Kort datoformat velger du et format som bruker fire sifre for årstallet ("åååå").

 7. Klikk OK.

Windows 8

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Søk (eller hvis du bruker en mus, peker på øvre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren, og klikk deretter Søk ), Skriv inn Kontrollpanel i søkeboksen, og trykk deretter eller Klikk Kontrollpanel.

 2. Under klokke, språk og område, klikker du Endre dato, klokkeslett eller tallformater.

 3. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 4. Klikk kategorien Dato.

 5. I listen Kort datoformat velger du et format som bruker fire sifre for årstallet ("åååå").

 6. Klikk OK.

Windows 7

 1. Klikk Start-knappen, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Region og språk.

 3. Klikk flere innstillinger i dialogboksen Region.

 4. Klikk kategorien Dato.

 5. I listen Kort datoformat velger du et format som bruker fire sifre for årstallet ("åååå").

 6. Klikk OK.

Datosystemet endres automatisk når du åpner et dokument fra en annen plattform. Hvis du for eksempel hvis du arbeider i Excel, og du åpner et dokument som ble opprettet i Excel for Mac, velges avmerkingsboksen 1904-datosystemet automatisk.

Du kan endre datosystemet ved å gjøre følgende:

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

 2. Merk arbeidsboken du vil bruke, under Når du beregner denne arbeidsboken, og merk deretter av for eller fjern merket for Bruk 1904-datosystem.

Du kan få problemer når du kopierer og limer datoer eller når du oppretter eksterne referanser mellom arbeidsbøker som er basert på to forskjellige datosystemer. Datoer kan vises fire år og én dag tidligere eller senere enn datoen du forventer. Du kan støte på disse problemene om du bruker Excel for Windows, Microsoft Excel for Mac eller begge.

Hvis du for eksempel hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en arbeidsbok som bruker 1900-datosystemet og lim deretter inn datoen i en arbeidsbok som bruker 1904-datosystemet, datoen vises som 6 juli 2011 som er 1,462 dager senere. Alternativt, hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en arbeidsbok som bruker 1904-datosystemet og lim deretter inn datoen i en arbeidsbok som bruker 1900-datosystemet, datoen vises som 4 juli 2003 som er tidligere 1,462 dager. Hvis du vil ha bakgrunnsinformasjon, kan du se datosystemer i Excel.

Rette en Kopier og Lim inn problemet   

 1. Skriv inn verdien 1462 i en tom celle

 2. Merk cellen, og klikk deretter Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Merk alle cellene som inneholder de feilaktige datoene.

  Tips!: Hvis du vil oppheve merking av celler, klikk en celle i regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merke celler, områder, rader eller kolonner i et regneark.

 4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lim inn utvalg.

  Bilde av Excel-båndet

 5. Klikk Verdier under Lim inn i dialogboksen Lim inn utvalg, og gjør ett av følgende under Operasjon:

  • Klikk Legg til for å angi datoen som fire år og én dag tidligere.

  • Klikk Trekk fra hvis du vil angi datoen som fire år og én dag tidligere.

Rette en ekstern referanse problemet   

Hvis du bruker en ekstern referanse til en dato i en annen arbeidsbok med et annet datosystem, kan du endre den eksterne referansen ved å gjøre ett av følgende:

 • Hvis du vil angi datoen som fire år og én dag senere, kan du legge til 1,462 i den. Eksempel:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Hvis du vil angi datoen som fire år og én dag tidligere, trekk 1,462 fra den. Eksempel:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Formatere en dato slik du vil.

Vis tall som datoer eller klokkeslett

Skriv inn data i regnearkceller manuelt

Eksempler på vanlige formler

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×