Endre tidsskalaen i en prosjektvisning

Endre tidsskalaen i en prosjektvisning

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

De fleste visningene i Project har en tidsskala som viser tid. Du kan justere tidsskalaen til å vise mindre eller større tidsenheter, fra timer og helt opp til år. Du kan for eksempel vise tid i regnskapsår i stedet for kalenderår, eller du kan vise Gantt-stolper for måneder i stedet for dager.

Endre enhetene vises på tidsskalaen

 1. Vise en visning med en tidsskala, for eksempel Gantt-diagrammet.

 2. Klikk Vis > Tidsskala-bokspilen.

  Tidsskalaboksen på Vis-fanen

 3. Velg tidsenhetene du vil vise på den laveste tidsskalaenheten. Project justerer automatisk den øverste og den midterste enheten.

  Enheter for tidsskala

Tilpasse tidsskalaen

Du kan vise opptil tre tidsskalaenheter i hver tidsskalavisning, og formatere hver enhet individuelt. Slik gjør du det:

 1. Vise en visning med en tidsskala, for eksempel Gantt-diagrammet.

 2. Klikk Vis > Tidsskala-bokspilen.

  Tidsskalaboksen på Vis-fanen

 3. Klikk Tidsskala.

  Tidsskala

 4. Velg alternativet du vil bruke i Tidsskala-boksen, og vis eventuelle endringer du foretar i Forhåndsvisning-boksen.

  Dialogboksen Tidsskala

  • Velg antall enheter du vil at tidsskalaen skal vise, i Vis-listen.

  • Velg tidsenheten for tidsskalaenheten til den valgte fanen i Tidsskala-boksen i Enheter-boksen.

  • Velg etikettformatet for de valgte tidsenhetene i Etikett-listen.

  • Angi et nummer som indikerer hvor ofte enhetsetiketter vises i tidsskalaenheten, i Antall-boksen.

   Hvis for eksempel enheten er uker, og du angir 2, viser tidsskalaenheten 2-ukers segmenter.

  • Velg Venstre, Midtstill eller Høyre i Juster-listen for å justere etiketten.

  • Merk av eller fjern merket for Merk skillelinjer for å vise eller skjule vertikale linjer mellom enhetsetiketter.

  • Merk av eller fjern merket for Bruk regnskapsår for å basere tidsskalaen på regnskapsår eller kalenderår.

  • Skriv inn en prosentverdi i Størrelse-boksen for å redusere eller forstørre avstanden mellom enheter i tidsskalaenheten.

  • Merk av eller fjern merket for Skalaskilletegn for å vise eller skjule vannrette linjer mellom tidsskalaenhetene.

Hurtige metoder for å zoome inn i tidsskalaen

Prøv dette

Hvor der det?

Glidebryter for zoom

Glidebryteren for zoom vises nær bunnen av prosjektvinduet.
Bilde av glidebryter for zoom

Hurtigtast

Trykk CTRL + / (skråstrek på det numeriske tastaturet) for å vise mindre tidsenheter, og CTRL + * (stjerne på det numeriske tastaturet) for å vise større tidsenheter.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Endre tidsskalaen i en tidsinndelt visning

 1. Velg en visning som bruker en tidsskala, for eksempel Gantt-diagram, Aktivitetsbelegg eller Ressursdiagram-visningen på Vis-menyen.

 2. Klikk TidsskalaFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Øverste nivå, Midtre laget eller Bunn lag.

 3. Velg hvor mange nivåer, som du vil skal vises på tidsskalaen i Vis-listen. Som standard vises to nivåer.

 4. I kategorien for tidsskalaenheten som vises, i enheter-boksen velger du tidsenheten du vil bruke. Hvilke typer varierer fra år til minutter.

 5. Velg Etikettformat som du vil bruke til å vise tidsenheten i etikett-listen.

 6. Skriv inn eller velg et nummer for å angi hvor ofte med enhetsetiketter på tidsskalaen lag i intervall-boksen.

  Hvis du for eksempel hvis enheten er uker, og du skriver inn 2, deles deretter tidsskalaenheten inn i segmenter 2 uker.

 7. Velg venstre, midterste eller høyre for å justere i Juster-listen i etiketten.

 8. Hvis du vil vise eller skjule loddrette linjer mellom etiketter for tidsenheter, Merk av eller fjern merket for skillelinjer.

 9. Hvis du vil basere etikettene på innstillingene regnskapsåret, Merk av for Bruk regnskapsår, eller fjern merket for Hvis du vil basere din etikettene på kalenderåret.

 10. Merk av for Skalaskilletegn for å vise en vannrett linje mellom tidsskalaenhetene.

 11. Hvis du vil komprimere eller spre utover kolonnene for tidsskalaenheten, skriver du inn eller velg hvor mange prosent du vil bruke, i Størrelse-boksen.

 • Fokusere på en bestemt tidsperiode eller en gruppe med aktiviteter, eller hvis du vil vise hele varigheten for prosjektet, velger du ZoomVis-menyen, og velg deretter et visningsalternativ.

 • Hvis du vil forstørre eller forminske en visning raskt, klikker du Zoom inn Knappesymbol eller Zoom ut Knapp . Du kan også trykke CTRL + / (skråstrek på det numeriske tastaturet) til å vise mindre tidsenheter, og CTRL + * (stjernen på det numeriske tastaturet) til å vise større tidsenheter.

 • Hvis du vil raskt vise en valgt aktivitet i den tidsinndelte delen av en visning, klikker du Gå til merket aktivitet Knappesymbol .

Endre tidsskalaen i kalendervisningen

 1. Klikk KalenderVis-menyen.

 2. Klikk TidsskalaFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Ukeoverskrifter.

 3. I den månedlige titler, daglige titler og Ukentlig titler klikker du datoformatene du vil bruke i Kalender-visningen.

 4. Under vise klikker du 7 dager Hvis du vil vise 7 dager i uken eller 5 dager for å vise 5 dager i uken.

 5. Merk av for Vis måned-ruten for å legge til minimerte kalendere for neste og forrige måned.

 6. Hvis du vil vise begynnelsen- og sluttdatoene for tidsperioden du har valgt å vise, velger du Vis månedstitler og sluttdatoer.

 7. Klikk kategorien -Boksene.

 8. Velg informasjonen du vil vise i venstre og høyre del av hver rad under øverste rad og nederste rad, og velg deretter mønstrene og fargene du vil bruke.

 • Hvis du vil endre utseendet på arbeidsdager og fridager, klikker du TidsskalaFormat-menyen, klikk kategorien Dato skyggelegging, og klikk deretter navnet på kalenderen du vil endre, i boksen Vis arbeidstid for. Velg hvilken type du vil endre dato-boksen i Unntakstype-listen, og velg deretter et mønster og farge.

 • Hvis du vil endre kolonnebredden, drar du en loddrett linje mellom to datobokser til venstre for å redusere kolonnebredden eller til høyre for å øke kolonnebredden. Hvis du vil tilpasse de viste kolonnene nøyaktig til bredden på kalenderområdet, dobbeltklikker du en loddrett linje mellom to datoboksene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×