Endre standard hoveddokument

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med hoveddokumenter får du utseendet du ønsker for alle sidene på området. Når du endrer stilene eller innholdet i hoveddokumentet, kan du raskt tilpasse utseendet til et helt område.

I denne artikkelen får du vite hvordan du kopierer Default.master, endrer stilene på området, endrer innholdsplassholderne og deretter bruker et nytt hoveddokument på alle sidene på området som er knyttet til Default.master.

I denne artikkelen

Før du begynner

Finne og kopiere Default.master

Identifisere og endre stilene

Identifisere og endre innholdsplassholdere

Legge til et nytt innholdsområde

Bruke det nye hoveddokumentet

Før du starter

Når du åpner et Windows SharePoint Services 3.0 område, brukt et enkelt standard hoveddokument kalles Default.master på alle sidene i et område. Du kan endre denne standard hoveddokument for hele nettstedet ved hjelp av utformingsverktøy i Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Endre Default.master er det beste alternativet for deg hvis dette hoveddokumentet allerede oppfyller de fleste av dine behov, og du vil gjøre bare noen få endringer.

Til toppen av siden

Finne og kopiere Default.master

Standard hoveddokument er plassert i galleriet for hoveddokumenter. I Office SharePoint Designer 2007 er galleriet for hoveddokumenter masterpage-mappen som ligger i _catalogs-mappen i mappelisten.

Default.master i mappelisten

Tips!: Du kan finne navnet på og plasseringen til hoveddokumentet som en innholdsside er knyttet til, ved å se på indikatoren for hoveddokument i det øverste, høyre hjørnet av innholdssiden.

Finne plasseringen til og navnet på hoveddokumentet ved hjelp av smulen

Det en god idé å lagre alle nye hoveddokumenter som du oppretter, i samme mappe. På denne måten kan du enkelt finne alle hoveddokumentene for området på den samme plassen.

Det er også vanligvis en god idé å opprette en kopi av Default.master i stedet for å endre Default.master direkte. Hvis du gjør endringer direkte i Default.master og ikke er fornøyd med endringene du har gjort, kan du imidlertid alltid tilbakestille Default.master til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Slik kopierer du Default.master:

 1. Høyreklikk Default.master i Mappeliste, og klikk deretter Kopier.

 2. Høyreklikk masterpage-mappen, og klikk deretter Lim inn.

Kopi av standard hoveddokument i mappelisten

Et nytt hoveddokument kalt Default_kopi (1) .master vises. Du kan nå endre og deretter gi nytt navn til denne siden. Når du kopierer et hoveddokument, alle innholdssidene som er knyttet til den opprinnelige malsiden – i dette tilfellet Default.master, forblir vedlagte til det opprinnelige hoveddokumentet og ikke til kopien. Når du kopierer og tilpasse Default.master, kan du bruke den til alle innholdssidene på området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker det nye hoveddokumentet, kan du se bruke det nye hoveddokumentet.

Til toppen av siden

Identifisere og endre stilene

Du kan for eksempel bruke CSS-verktøyene i Office SharePoint Designer 2007 til å identifisere stilene som er brukt i hoveddokumentet, og deretter endre disse stilene. Hvis du for eksempel ønsker å endre bakgrunnsfargen på siden, identifiserer du først stilene der bakgrunnsfargen er definert, og deretter endrer du stilene slik at du får den bakgrunnsfargen du ønsker.

 1. Klikk Default_kopi(1).master som du ønsker å endre stilen i.

  Obs!: Enkelte innholdsområder som vises i utformingsvisning, har ikke stiler tilordnet, og derfor vises ingen tilsvarende stil i oppgaveruten Bruk stiler. Hvis du for eksempel velger en innholdsplassholder, vises ingen stiler i oppgaveruten Bruk stiler. Innholdsplassholdere vises imidlertid inne i HTML-elementer, for eksempel <td>-koden.

 2. Hvis oppgaveruten Bruk stiler ikke vises, klikker du Bruk stilerOppgaveruter-menyen.

 3. Klikk Alternativer i oppgaveruten Bruk stiler, og klikk deretter Vis stiler brukt på merket område.

  Hver stil som er brukt i området der markøren er plassert, har et blått omriss, og en forhåndsvisning av stilen vises inne i omrisset.

  I følgende illustrasjon er div.ms-titleareaframe valgt i utformingsvisning. I oppgaveruten Bruk stiler vises tre stiler som er brukt i div.mstitleareaframe. Den øverste stilen, Div.ms-titleareaframe definerer bakgrunnsfargen.

  Obs!: Fordi det skilles mellom store og små bokstaver i stiler, er Div.ms-titleareaframe med stor forbokstav forskjellig fra div.ms-titleareaframe med liten forbokstav.

  Div.ms-titleareaframe, som er valgt i utformingsvisning, viser den tilhørende stilen i oppgaveruten Bruk stiler

  1. Div.ms-titleareaframe er valgt i utformingsvisning.

  2. De tre stilene som er brukt i div.mstitleareaframe, vises i oppgaveruten Bruk stiler.

 4. Høyreklikk stilen du vil endre, og klikk deretter Merk alle forekomstene av X, der X er antallet forekomster der stilen er brukt på siden.

  I dette eksemplet høyreklikker du den øverste stilen Div.ms-titleareaframe.

 5. Når du har valgt alle forekomstene av stilen, høyreklikker du stilen på nytt og klikker deretter Endre stil.

 6. Endre det du ønsker, i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

  Klikk bakgrunn for å følge eksemplet, i dialogboksen Endre Stil under kategori. Klikk rød Rød i listen bakgrunnsfarge, og klikk deretter OK.

Den nye stilen brukes på siden.

Endret stil i utformingsvisning

Fortsett å endre stilene til hoveddokumentet ser ut slik du ønsker.

Obs!: Hvis du bestemmer at du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet til enhver tid, kan du tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Når du endrer en stil i et SharePoint-område, en lokal kopi av Core.css åpnes, og endringene er gjort i den lokale kopien. For mer informasjon, kan du se artikkelen Bruk et egendefinert stilark på et SharePoint-område.

Til toppen av siden

Identifisere og endre innholdsplassholderne

Som standard er det meste av innholdet i Default.master, som er standard hoveddokument for et Windows SharePoint Services 3.0-område, ikke kodet på siden. Mye av innholdet kommer fra ASP.NET SharePoint-webkontroller, og dette innholdet hentes fra serveren. Når det blir bedt om innholdssiden i leseren, hentes innholdet fra serveren og vises på siden. Teksten "Gruppeområde" som vises i området lengst til venstre på standard hjemmeside (Default.aspx), leveres for eksempel av en kontroll for ASP.NET-innholdsplassholder som henter innholdet fra serveren. Teksten "Gruppeområde" vises ikke inne i HTML-koder i kodevisning. Du kan erstatte denne teksten med tilpasset innhold ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007.

De fleste standard innholdsplassholderne i Default.master er nødvendige for samarbeidsfunksjonene i Windows SharePoint Services 3.0 (for eksempel SharePoint-lister og -biblioteker) og bør derfor ikke slettes. Du kan imidlertid bruke Office SharePoint Designer 2007 til å endre standard innholdsplassholdere slik at de ser ut slik du ønsker. Du kan for eksempel erstatte teksten "Gruppeområde" med annen tekst.

 1. Åpne Default.master.

 2. Velg VerktøylinjerVis-menyen, og klikk deretter Hoveddokument for å åpne verktøylinjen Hoveddokument.

 3. Bruk verktøylinjen Hoveddokument for å finne innholdsplassholderen som du ønsker å endre.

  Når du skal følge dette eksemplet, klikker du pilen til høyre for Område-boksen på verktøylinjen Hoveddokument og klikker deretter PlaceHolderSiteName.

 4. Klikk Gruppeområde for å velge egenskapen for prosjektet.

  Egenskap for prosjekt inne i innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
  Egenskapen for prosjekt omgitt av innholdsplassholderen PlaceHolderSiteName som er valgt i utformingsvisning
 5. Skriv inn et nytt navn for området, og lagre deretter endringene ved å klikke LagreFil-menyen.

  Du får en melding som informerer deg om at lagring av endringene vil tilpasse en side fra områdedefinisjonen. Klikk Ja.

  Obs!: Hvis du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet, kan du alltid tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan finne og endre standard innholdsplassholdere, kan du se artikkelen Endre standard innholdsplassholdere for SharePoint.

Til toppen av siden

Legge til et nytt innholdsområde

Du kan også legge til et nytt innholdsområde i et hoveddokument ved å legge til en innholdsplassholder.

Obs!: Innholdsplassholdere kan ikke settes inn inne i andre innholdsplassholdere.

 1. Høyreklikk siden i utformingsvisning, og klikk deretter Behandle innholdsområder Microsoft ASP.NET på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn et navn på det nye innholdsområdet i Områdenavn-boksen i dialogboksen Behandle innholdsområder og klikk deretter Legg til.

  Når du skal følge dette eksemplet, skriver du inn ContentPlaceHolder1 i Områdenavn-boksen.

 3. Klikk Lukk.

  En ny innholdsplassholder med navnet ContentPlaceHolder1 vises.

  Innholdsplassholder i utformingsvisning

Obs!: Hvis du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet, kan du alltid tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Til toppen av siden

Bruke det nye hoveddokumentet

Når du har opprettet et nytt hoveddokument, kan du gjøre det til standard hoveddokument for hele området.

Når du angir at et nytt hoveddokument skal være standard hoveddokument, blir alle sidene som er knyttet til gjeldende versjon av Default.master, inkludert sidene som allerede finnes på området, og alle nye sider du oppretter som er knyttet til Default.master, knyttet til det nye hoveddokumentet.

 • Høyreklikk dokumentet du ønsker å bruke som nytt standard hoveddokument, i mappen masterpage, og klikk deretter Angi som standard hoveddokument på hurtigmenyen.

  Meldingen advarer deg at eventuelle sider som inneholder innholdsområder som ikke vises i nye standard hoveddokument vises brutt. Hvis innholdsområder i nytt standard hoveddokument samsvarer med innholdsområder i områdets innholdssider, klikker du Ja. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdsområder og innholdsplassholdere, kan du se artikkelen Endre standard SharePoint-innholdsplassholdere.

Obs!: Hvis hoveddokumentet allerede er standard hoveddokument for området, er ikke kommandoen Angi som standard hoveddokument tilgjengelig.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×