Endre størrelse på et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan enkelt endre størrelsen på bilder, tekstbokser, figurer og WordArt-objekter i Office-filen. Du kan også fjerne uønskede deler av et bilde ved å beskjære bildet.

Eksempel med før og etter skalering
Eksempel på et skalert bilde

Eksempel på et skalert bilde

Hvis du vil strekke, tilpasse eller bare endre størrelsen på et bilde (eller en figur), bruker du skaleringshåndtakene for mer presis kontroll, Størrelse-alternativene på fanen Bildeverktøy | Format eller fanen Tegneverktøy | Format .

Klikk på rullegardinlistekontrollen nedenfor for mer informasjon.

 1. Klikk på bildet, figuren, WordArt-objektet eller et annet objekt (for eksempel et diagram) som du vil endre størrelse på.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten på samme sted, trykker du og holder nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde proporsjonene, trykker du og holder nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du både vil beholde proporsjonene og midten på samme sted, trykker du og holder nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

   Figur med uthevet skaleringshåndtak

Obs!: Hvis du endrer størrelsen på et WordArt-objekt på denne måten, endres bare størrelsen på boksen WordArt-objektet er i. Den faktiske WordArt-teksten oppfører seg som all annen tekst i Word. Hvis du vil endre størrelsen, merker du teksten du vil endre størrelse på, og endrer skriftstørrelsen i Hjem-fanen på båndet.

 1. Hvis du vil velge bildet, figuren, WordArt-objektet eller et annet objekt du vil endre størrelsen nøyaktig på, klikker du på det.

  Trykk og hold nede CTRL mens du merker hvert objekt for å endre størrelsen på flere objekter samtidig.

 2. Avhengig av typen objekt du har valgt, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, skriver du inn de nye målene i boksene Høyde og Bredde i Størrelse-gruppen på fanen Bildeverktøy | Format.

   Boksene Høyde og Bredde på fanen Bildeverktøy | Format

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur eller et annet objekt, går du til fanen Tegneverktøy format i Størrelse-gruppen, og skriver inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde.

   Boksene Høyde og Bredde i kategorien Format under Tegneverktøy

   Obs!: Hvis skjermstørrelsen er mindre, må du kanskje klikke på pilen som peker nedover i Størrelse-gruppen for å se boksene Høyde og Bredde.
   Størrelse-gruppen er redusert på mindre skjermer

Hvis du ikke kunne endre høyden og bredden uavhengig av hverandre, må du låse opp størrelsesforholdet:

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Ikon i det nedre høyre hjørnet av Størrelse-gruppen.

 2. I formateringsruten eller -dialogboksen som vises, fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforhold.

 1. Klikk på bildet, figuren, WordArt-objektet eller et annet objekt som du vil endre størrelse på.

  Trykk og hold nede CTRL mens du merker hvert objekt for å endre størrelsen på flere objekter samtidig.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon i Størrelse-gruppen på fanen Bildeverktøy | Format.

   Dialogboksvelgeren i Størrelse-gruppen på fanen Bildeverktøy | Format

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur eller et annet objekt, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon i Størrelse-gruppen på fanen Tegneverktøy | Format.

   Dialogboksvelgeren i Størrelse-gruppen på fanen Tegneverktøy | Format

   Obs!: Hvis skjermstørrelsen er mindre, må du kanskje klikke på pilen som peker nedover i Størrelse-gruppen for å se dialogboksvelgeren.
   Størrelse-gruppen er redusert på mindre skjermer

 3. I ruten eller dialogboksen boksen som vises, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil beholde det opprinnelige forholdet, velger du avmerkingsboksen Lås størrelsesforhold, og angir Skalerings-prosentene for Høyde eller Bredde.

  • Hvis du vil endre størrelsen til en annen proporsjon, fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforhold og angir Skalerings-prosentene for Høyde og Bredde.

Se også

Hva vil du gjøre?

Flytte et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt

Tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Endre størrelsen på et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt

Endre størrelse strekker eller krymper målene på en objekt.

Eksempel med før og etter skalering

Endre størrelse manuelt

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten av en objekt på samme sted, trykker og holder du nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde objektets proporsjonene, trykker og holder du nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du både vil beholde proporsjonene og holde midten på samme sted, trykker og holder du nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Endre størrelse til en nøyaktig høyde og bredde

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelse på et bilde, skriver du inn målene du vil bruke i Høyde-og Bredde-boksene under BildeverktøyFormat-fanen i Størrelsen-gruppen.

   Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

   Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å åpne Format-fanen.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt, skriver du inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde under TegneverktøyFormat-fanen i Størrelse-gruppen.

   Størrelse-gruppen på fanen Bildeverktøy | Format

   Obs!: Hvis fanene Tegneverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å åpne Format-fanen.

 3. I Størrelse-gruppen, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon Størrelse og plassering.

 4. Fjern markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforholdStørrelse-fanen under Størrelse og rotasjon.

Skalere til en nøyaktig proporsjon

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon Størrelse og plassering i Størrelse-gruppen på Format-fanen under Bildeverktøy.

   Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

   Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å åpne Format-fanen.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt, klikker du på dialogboksvelgeren Størrelse og plassering Ikon i Størrelse-gruppen på fanen Format under Tegneverktøy.

   Størrelse-gruppen på fanen Bildeverktøy | Format

   Obs!: Hvis du ikke ser fanene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollerer at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt.

 3. Angi prosentdelen av gjeldende høyde og bredde du vil endre størrelsen til, i Høyde- og Bredde-boksene under SkalereStørrelse-fanen.

 4. Fjern avmerkingen for Lås størrelsesforhold.

Tips!: Hvis du vil bruke samme høyde og bredde på forskjellige objekter, merker du objektene du vil skal ha samme mål, og skriver deretter inn målene i boksene Høyde og Bredde i Størrelse-gruppen. Du merker flere objekter ved å klikke på det første objektet og deretter trykke og holde nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

Tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen

Advarsel!: Du kan ikke tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen hvis du har beskåret og lagret det tidligere, eller hvis du har valgt følgende alternativer fra dialogboksen Komprimeringsinnstillinger (for å åpne dialogboksen Komprimeringsinnstillinger klikker du på Komprimer bilder, og deretter på Alternativer under BildeverktøyFormat-fanen i Juster-gruppen): avmerkingsboksen Slett beskårne områder i bilder, Utskrift (220 ppt): utmerket kvalitet på de fleste skrivere og skjermer eller Skjerm (150 ppt): passer for nettsider og fremvisere.

 1. Merk bildet du vil tilbakestille til sin opprinnelige størrelse.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren Størrelse og plassering Ikon under Bildeverktøy i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

  Størrelse-gruppen under Bildeverktøy i fanen Format

  Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å åpne Format-fanen.

 3. I dialogboksen Formater bilde klikker du på Størrelse-fanen under Opprinnelig størrelse, fjerner markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforhold, og klikker deretter på Tilbakestill.

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Når du endrer et bilde med filformatene Graphics Interchange Format (GIF), Joint Photographic Experts gruppe File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics (PNG), kan du lagre den opprinnelige versjonen av det redigerte bildet.

 1. Høyreklikk på det redigerte bildet, og klikk deretter på Lagre som bilde på hurtigmeny.

 2. I dialogboksen Lagre som bilde klikker du på pilen ved siden av Lagre, og klikker deretter på Lagre opprinnelig bilde.

Se også

Beskjære et bilde

Sette inn WordArt

Redusere filstørrelsen for et bilde

Flytte eller endre størrelsen på en tabell i PowerPoint

Hva vil du gjøre?

Flytte et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt

Tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Endre størrelsen på et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt

Endre størrelse strekker eller krymper målene på en objekt.

Eksempel med før og etter skalering

Endre størrelse manuelt

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

  Obs!: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak et eller flere objekter, klikker du på det øverste objektet, og trykker deretter på TAB til det ønskede objektet er merket.

 2. Hvis du vil øke eller redusere størrelsen i én eller flere retninger, drar du et skaleringshåndtak bort fra eller mot midten, mens du gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil holde midten av en objekt på samme sted, trykker og holder du nede CTRL mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du vil beholde objektets proporsjonene, trykker og holder du nede SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

  • Hvis du både vil beholde proporsjonene og holde midten på samme sted, trykker og holder du nede både CTRL og SKIFT mens du drar i skaleringshåndtaket.

Endre størrelse til en nøyaktig høyde og bredde

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

  Obs!: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak et eller flere objekter, klikker du på det øverste objektet, og trykker deretter på TAB til det ønskede objektet er merket.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelse på et bilde, skriver du inn målene du vil bruke i Høyde-og Bredde-boksene under BildeverktøyFormat-fanen i Størrelsen-gruppen.

   Bildeverktøy, fanen Format

   Obs!: Hvis du ikke ser fanene Bildeverktøy eller Format, må du kontrollerer at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt, skriver du inn målene du vil bruke i boksene Høyde og Bredde under TegneverktøyFormat-fanen i Størrelse-gruppen.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

   Obs!: Hvis du ikke ser fanene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollerer at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt.

 3. I Størrelse-gruppen, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon .

 4. Fjern markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforholdStørrelse-fanen under Skalering.

Skalere til en nøyaktig proporsjon

 1. Klikk på bilde, figuren, tekstboks eller WordArt du vil endre størrelse på.

  Obs!: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak et eller flere objekter, klikker du på det øverste objektet, og trykker deretter på TAB til det ønskede objektet er merket.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på et bilde,klikker du på dialogboksvelgeren Ikon under Bildeverktøy i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

   Bildeverktøy, fanen Format

   Obs!: Hvis du ikke ser fanene Bildeverktøy eller Format, må du kontrollerer at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt.

  • Hvis du vil endre størrelsen på en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt, klikker du på dialogboksvelgeren Ikon i Størrelse-gruppen på fanen Format under Tegneverktøy.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

   Obs!: Hvis du ikke ser fanene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollerer at du har merket et bilde, en figur, en tekstboks eller et WordArt-objekt.

 3. Angi prosentdelen av gjeldende høyde og bredde du vil endre størrelsen til, i Høyde- og Bredde-boksene under SkalereStørrelse-fanen.

 4. Fjern avmerkingen for Lås størrelsesforhold.

Hvis du vil bruke samme høyde og bredde på forskjellige objekter, merker du objektene du vil skal ha samme mål, og skriver deretter inn målene i boksene Høyde og Bredde i Størrelse-gruppen. Du merker flere objekter ved å klikke på det første objektet og deretter trykke og holde nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

Tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen

Obs!: Du kan ikke tilbakestille et bilde til den opprinnelige størrelsen hvis du har beskåret og lagret det tidligere, eller hvis du har valgt følgende alternativer fra dialogboksen Komprimeringsinnstillinger (for å åpne dialogboksen Komprimeringsinnstillinger klikker du på Komprimer bilder, og deretter på Alternativer under BildeverktøyFormat-fanen i Juster-gruppen): avmerkingsboksen Slett beskårne områder i bilder, Utskrift (220 ppt): utmerket kvalitet på de fleste skrivere og skjermer eller Skjerm (150 ppt): passer for nettsider og fremvisere.

 1. Merk bildet du vil tilbakestille til sin opprinnelige størrelse.

  Obs!: Hvis du har problemer med å merke objektet fordi det er bak et eller flere objekter, klikker du på det øverste objektet, og trykker deretter på TAB til det ønskede objektet er merket.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Ikon under Bildeverktøy i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

  Bildeverktøy, fanen Format

  Obs!: Hvis du ikke ser fanene Bildeverktøy og Format, kontrollerer du at du merket et bilde.

 3. Klikk på Størrelsen-fanen, fjern markeringen i avmerkingsboksen Lås størrelsesforhold, og klikk deretter på Tilbakestill.

Lagre originalversjonen av et redigert bilde

Når du endrer et bilde med filformatene Graphics Interchange Format (GIF), Joint Photographic Experts gruppe File Interchange Format (.jpg) eller Portable Network Graphics (PNG), kan du lagre den opprinnelige versjonen av det redigerte bildet.

 1. Høyreklikk på det redigerte bildet, og klikk deretter på Lagre som bilde på hurtigmeny.

 2. I dialogboksen Lagre som bilde klikker du på pilen ved siden av Lagre, og klikker deretter på Lagre opprinnelig bilde.

Se også

Beskjære et bilde

Sette inn WordArt

Legge til, endre eller slette WordArt-objekter

Redusere filstørrelsen for et bilde

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×