Endre skalaen på den vannrette aksen (kategoriaksen) i et diagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Den vannrette (kategori) akse, også kalt x-aksen, i et diagram viser tekstetiketter i stedet for numeriske intervaller og gir færre skaleringsalternativer enn hva som er tilgjengelig for den loddrette (verdi) aksen, også kalt y-aksen, i et diagram.

Du kan imidlertid angi følgende aksealternativer:

 • Intervall mellom aksemerker og etiketter:

 • Plassering av etiketter

 • Rekkefølgen kategorier vises i

 • Aksetype (dato- eller tekstakse)

 • Plassering av aksemerker

 • Punktet der den vannrette aksen krysser den loddrette aksen

Hvis du vil endre skalaen på andre akser i et diagram, kan du se Endre skalaen på den loddrette aksen (verdiaksen) i et diagram eller Endre skalaen på dybdeaksen (serieaksen) i et diagram.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder for Office 2013 og senere versjoner. Leter du etter trinnene for Office 2010?

 1. Klikk for å velge kategoriaksen du vil endre i et diagram, eller gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy fanene Utforming og Format.

  2. Klikk pilen i boksen øverst i Merket område-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter vannrett (kategori) akse.

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Gjør ett av følgende i ruten Formater akse:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • Hvis du vil snu rekkefølgen for kategorier, utvid Aksealternativer, og merk deretter av for kategorier i omvendt rekkefølge.

  • Hvis du vil endre aksetypen til en tekst- eller datoakse, utvid Aksealternativer, og velg deretter Tekstakse eller Datoakse under Aksetypen. Tekst- og datapunktene er jevnt plassert på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved intervaller eller grunntall enheter, for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunntall enhet.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • Hvis du vil endre punktet der du vil at den loddrette aksen (verdiaksen) skal krysse den vannrette aksen (kategoriaksen), utvid Aksealternativer, under loddrett akse krysserved kategorinummer, og Merk skriver du inn tallet du vil bruke, i tekstboksen eller velg på maksimal kategori til å angi at den loddrette aksen (verdiaksen) på tvers av den vannrette aksen (kategoriaksen) etter den siste kategorien på x-aksen.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom aksemerker, utvid Aksemerker, og skriv deretter inn tallet du vil bruke i boksen intervallet mellom aksemerker.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • Hvis du vil endre plasseringen av aksemerker akse, utvid Aksemerker, og velg deretter ett av alternativene du vil bruke i boksene type hovedversjoner og underordnede type.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom akseetiketter, utvid etiketter, og deretter under Intervall mellom etiketter, velg Angi intervallenhet og Skriv inn nummeret du vil bruke, i tekstboksen.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • Hvis du vil endre plasseringen av akseetiketter, utvid etiketter, og skriv deretter inn tallet du vil bruke i boksen avstand mellom akse.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

 1. Klikk på kategoriaksen du vil endre i et diagram, eller gjør følgende for å velge aksen fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk på pilen ved siden av boksen Diagramelementer i Merket område-gruppen på Format-fanen, og klikk deretter på Vannrett (kategori) akse.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

 3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Formater akse under Aksealternativer:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom aksemerker, skriver du inn nummeret du vil ha, i boksen Intervall mellom aksemerker.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • Du kan endre intervallet mellom akseetiketter ved å klikke Angi intervallenhet: under Intervall mellom etiketter og skrive inn tallet du vil bruke i tekstboksen.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • Hvis du vil endre plasseringen av akseetiketter, skriver du inn tallet du vil ha, i boksen Avstand mellom etikett og akse.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

  • Hvis du vil reversere rekkefølgen for kategorier, merker du avmerkingsboksen Kategorier i motsatt rekkefølge.

  • Hvis du vil endre aksetype til en tekst- eller datoakse, klikker du på Tekstakse eller Datoakse, under Aksetype. Tekst- og datapunkter er plassert med samme avstand på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved angitte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • Hvis du vil endre plasseringen av aksemerker og etiketter, velger du alternativet du vil ha i boksene Aksemerker på hovedskala, Aksemerker på delskala og Akseetiketter.

  • Hvis du vil endre punktet der den loddrette (verdi) aksen skal krysse den vannrette (kategori) aksen, klikker du på Ved kategorinummer under Loddrett akse krysser. Deretter skriver du inn nummeret du vil ha i tekstboksen, eller klikker på Ved maksimumskategori for å angi at den loddrette (verdi) aksen krysser den vannrette (kategori) aksen etter den siste kategorien på x-aksen.

Tips!: 

 • Etter at du har endret skalaen for aksen, kan det hende du også vil endre måten aksen er formatert på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre visning av diagramakser.

 • Skalering endrer ikke serieoverlapping eller mellomromsbredde mellom dataserier. Hvis du vil endre serieoverlapping eller mellomromsbredde, kan du høyreklikke på en dataserie og deretter klikke på Formater Dataserie. Angi innstillingene du vil bruke, under Seriealternativer.

Som standard, minimum og maksimum skala verdiene for hver akse i et diagram beregnes automatisk. Du kan imidlertid tilpasse skalaene etter dine behov. Hvis alle datapunkt i datatabellen mellom 60 og 90, kan du for eksempel vil verdiaksen (y) til en rekke 50 til 100 i stedet for 0 og 100. Når en verdiakse dekker et område som er svært store, kan du også endre aksen til en logaritmisk skala (også kalt logaritmisk skala).

 1. Dette trinnet gjelder bare for Word for Mac: Klikk Utskriftsoppsettvisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet.

 3. I kategorien Format klikker vannrett (kategori) akse i rullegardinlisten, og klikk deretter Formater-ruten.

 4. Gjør ett av følgende i ruten Formater akse:

  Viktig!: De følgende skaleringalternativene er tilgjengelige bare når en kategoriakse er valgt.

  • Hvis du vil snu rekkefølgen for kategorier, utvid Aksealternativer, og merk deretter av for kategorier i omvendt rekkefølge.

  • Hvis du vil endre aksetypen til en tekst- eller datoakse, utvid Aksealternativer, og velg deretter Tekstakse eller Datoakse under Aksetypen. Tekst- og datapunktene er jevnt plassert på en tekstakse. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved intervaller eller grunntall enheter, for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunntall enhet.

   Obs!: Velg automatisk basert på data er valgt som standard og bestemmer hvilken aksetype som passer best for din type data.

  • Hvis du vil endre punktet der du vil at den loddrette aksen (verdiaksen) skal krysse den vannrette aksen (kategoriaksen), utvid Aksealternativer, under loddrett akse krysserved kategorinummer, og Merk skriver du inn tallet du vil bruke, i tekstboksen eller velg på maksimal kategori til å angi at den loddrette aksen (verdiaksen) på tvers av den vannrette aksen (kategoriaksen) etter den siste kategorien på x-aksen.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom aksemerker, utvid Aksemerker, og skriv deretter inn tallet du vil bruke i boksen intervallet mellom aksemerker.

   Obs!: Nummeret du skriver inn, bestemmer hvor mange kategorier som vises mellom aksemerkene.

  • Hvis du vil endre plasseringen av aksemerker akse, utvid Aksemerker, og velg deretter ett av alternativene du vil bruke i boksene type hovedversjoner og underordnede type.

  • Hvis du vil endre intervallet mellom akseetiketter, utvid etiketter, og deretter under Intervall mellom etiketter, velg Angi intervallenhet og Skriv inn nummeret du vil bruke, i tekstboksen.

   Tips!: Skriv inn 1 for å vise en etikett for hver kategori, 2 for å vise en etikett for annenhver kategori, 3 for å vise en etikett for hver tredje kategori, og så videre.

  • Hvis du vil endre plasseringen av akseetiketter, utvid etiketter, og skriv deretter inn tallet du vil bruke i boksen avstand mellom akse.

   Tips!: Skriv inn et mindre nummer for å plassere etikettene nærmere aksen. Skriv inn et større nummer hvis du ønsker mer avstand mellom etikett og akse.

  • Hvis du vil plassere etiketten, utvid etiketter, og velg et alternativ i rullegardinlisten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×