Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen for et felt i en pivottabellrapport

Data i verdiområdet summerer de underliggende kildedataene (ikke verdiene som vises) i pivotdiagramrapporten på følgende måte: Tallverdier bruker SUMMER-funksjonen, og tekstverdier bruker ANTALL-funksjonen. Du kan imidlertid endre sammendragsfunksjon. Du kan også opprette en egendefinert beregning.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk på Aktivt felt i Aktivt felt-gruppen på Analyser-fanen, og klikk deretter på Feltinnstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk på fanen Lag sammendrag av verdier etter.

 4. Klikk på sammendragsfunksjonen du vil bruke, i boksen Lag sammendrag av verdifelt etter.

  Sammendragsfunksjoner du kan bruke

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for verdier som ikke er tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Antall verdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall tall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: For noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen.

 5. Alternativt kan du bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk på fanen Vis verdier som.

  2. Klikk på ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne beregningen

   For å

   Ingen beregning

   Deaktiver egendefinert beregning.

   % av totalsum

   Vise en verdi som en prosentdel av totalsummen for alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   % av kolonnesum

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av radsum

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av

   Vise en verdi som en prosentdel av verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % av radsum i overordnet rad

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader).

   % av kolonnesum i overordnet kolonne

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner).

   % av sum i overordnet

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt)

   Forskjellig fra

   Vise en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % forskjellig fra

   Vise en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % løpende sum i

   Vise verdien som en prosentdel for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   Ranger minste til største

   Vise rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det minste elementet i feltet er oppført som 1, og alle høyere verdier har en høyere rangeringsverdi.

   Ranger største til minste

   Vise rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det største elementet i feltet er oppført som 1, og alle lavere verdier har en høyere rangeringsverdi.

   Indeks

   Beregne en verdi slik:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfeltet kan ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk Aktivt felt i Aktivt felt-gruppen i kategorien Alternativer, og klikk deretter Feltinnstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk på fanen Lag sammendrag av verdier etter.

 4. Klikk på sammendragsfunksjonen du vil bruke, i boksen Lag sammendrag av verdifelt etter.

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for verdier som ikke er tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Antall verdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall tall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: For noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen.

 5. Alternativt kan du bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk på fanen Vis verdier som.

  2. Klikk på ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne beregningen

   For å

   Ingen beregning

   Deaktiver egendefinert beregning.

   % av totalsum

   Vise en verdi som en prosentdel av totalsummen for alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   % av kolonnesum

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av radsum

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av

   Vise en verdi som en prosentdel av verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % av radsum i overordnet rad

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader).

   % av kolonnesum i overordnet kolonne

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner).

   % av sum i overordnet

   Beregne (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt Basisfelt)

   Forskjellig fra

   Vise en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % forskjellig fra

   Vise en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % løpende sum i

   Vise verdien som en prosentdel for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   Ranger minste til største

   Vise rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det minste elementet i feltet er oppført som 1, og alle høyere verdier har en høyere rangeringsverdi.

   Ranger største til minste

   Vise rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det største elementet i feltet er oppført som 1, og alle lavere verdier har en høyere rangeringsverdi.

   Indeks

   Beregne en verdi slik:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfeltet kan ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

 1. Merk et felt i verdiområdet der du vil endre sammendragsfunksjonen for pivottabellrapporten.

 2. Klikk Aktivt felt i Aktivt felt-gruppen i kategorien Alternativer, og klikk deretter Feltinnstillinger.

  Dialogboksen Innstillinger for verdifelt vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Egendefinert navn viser gjeldende navn i pivottabellrapporten, eller kildenavnet hvis det ikke finnes noe egendefinert navn. Hvis du vil endre Egendefinert navn, klikker du teksten i boksen og redigerer navnet.

 3. Klikk på fanen Sammendragsmetode.

 4. I boksen Lag sammendrag av verdifelt etter velger du sammendragsfunksjonen du vil bruke.

  Sammendragsfunksjoner du kan bruke

  Funksjon

  Beregner

  Sum

  Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for tallverdier.

  Antall

  Antall verdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for verdier som ikke er tall.

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av verdiene.

  Maks

  Den største verdien.

  Min

  Den minste verdien.

  Produkt

  Produktet av verdiene.

  Antall tall

  Antall verdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall tall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

  StdAvvik

  Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Stdavp

  Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Var

  Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

  Varp

  Variansen i en populasjon der populasjonen er alle verdiene i sammendraget.

  Obs!: For noen typer kildedata, for eksempel OLAP-data og for beregnede felt og felt med beregnede elementer, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen.

 5. Alternativt kan du bruke en egendefinert beregning ved å gjøre følgende:

  1. Klikk på fanen Vis verdier som.

  2. Klikk på ønsket beregning i boksen Vis verdier som.

   Bruk denne funksjonen

   For å

   Normal

   Deaktiver egendefinert beregning.

   Forskjellig fra

   Vise en verdi som forskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % av

   Vise en verdi som en prosentdel av verdien til Basiselement i Basisfelt.

   % forskjellig fra

   Vise en verdi som prosentforskjellen fra verdien til Basiselement i Basisfelt.

   Løpende sum i

   Vise verdien for etterfølgende elementer i Basisfelt som en løpende sum.

   % av raden

   Vise verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

   % av kolonnen

   Vise alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

   % av total

   Vise en verdi som en prosentdel av totalsummen for alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

   Indeks

   Beregne en verdi slik:

   ((celleverdi) x (Hovedsum av hovedsummer)) / ((Totalsum for rad) x (Totalsum for kolonne))

  3. Velg et Basisfelt og Basiselement, hvis disse alternativene er tilgjengelige for beregningen du har valgt.

   Obs!: Basisfeltet kan ikke være det samme feltet som du valgte i trinn 1.

 6. Hvis du vil endre formatering for tall, klikker du Tallformat, velger et tallformat i kategorien Tall i dialogboksen Formater celler og klikker OK.

 7. Hvis rapporten har flere verdifelt, gjentar du de forrige trinnene for hvert felt du vil endre.

Obs!: Hvis du vil bruke mer enn én sammendragsfunksjon for samme felt, legger du til feltet på nytt fra feltlisten for pivottabell, og deretter gjentar du trinnene ved å velge den andre funksjonen du vil bruke.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×