Endre gjeldende hoveddokument

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med hoveddokumenter er det enkelt å få konsekvent utseende og stil på området. Ved hjelp av hoveddokumenter defineres det delte innholdet – inkludert logoen, navnet på gruppeområdet, delt navigasjon og liknende områdeelementer – som gjentas på alle sidene på et område.

Hvis du ønsker å endre utformingen av området, og du bruker hoveddokumenter, kan du gjøre ett av følgende:

 • Endre gjeldende hoveddokument    Når du endrer gjeldende hoveddokument, endrer du i kilden. Disse endringene gjelder for hver side som hoveddokumentet er knyttet til.

 • Angi et annet hoveddokument som standard hoveddokument    Når du angir et nytt hoveddokument som standard hoveddokument, brukes det nye hoveddokumentet til hver side på området som er knyttet til standard hoveddokument.

 • Knytte separate innholdssider til et annet hoveddokument    Du kan også knytte et hoveddokument til en enkelt innholdsside, eller til en samling av valgte innholdssider, uten å bruke hoveddokumentet på hver side i området.

Hvis du vil lære mer om hoveddokumenter, kan du se Innføring i ASP.NET-hoveddokumenter.

Hva du vil gjøre?

Endre gjeldende hoveddokument

Angi et annet hoveddokument som standard hoveddokument

Knytte individuelle innholdssider til et annet hoveddokument

Tilordne innholdsområdene til det nye hoveddokumentet

Endre gjeldende hoveddokument

Hvis gjeldende hoveddokument dekker de fleste behovene, og du bare ønsker å gjøre noen få endringer, kan den beste løsningen være å endre gjeldende hoveddokument. Gjør ett av følgende:

 • Åpne hoveddokumentet ved å dobbeltklikke det i mappelisten, og endre deretter dokumentet i utformingsvisning.

  Obs!: Hoveddokumenter ligger i galleriet for hoveddokumenter som er masterpage-mappen som ligger i _catalogs-mappen i mappelisten.

 • Du kan også åpne et hoveddokument fra en tilknyttet innholdsside. Når du har åpnet innholdssiden (for eksempel Default.aspx), velger du HoveddokumentFormat-menyen og klikker deretter Åpne vedlagt hoveddokument. Deretter endrer du siden i utformingsvisning.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer standard hoveddokument for et SharePoint-område, kan du se artikkelen Endre standard hoveddokument.

Til toppen av siden

Angi et annet hoveddokument som standard hoveddokument

Når du har opprettet et nytt hoveddokument i Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du raskt gjøre det nye dokumentet til standard hoveddokument for hele området.

Obs!: Når du angir at et nytt hoveddokument skal være standard hoveddokument, blir alle sidene som er knyttet til standard hoveddokument, inkludert sidene som allerede finnes på området, og alle nye sider du oppretter, knyttet til det nye hoveddokumentet.

 1. I _catalogs-mappen i Mappeliste åpner du masterpage-mappen.

  Obs!: Hvis masterpage-overskriften er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å utvide den.

 2. Høyreklikk hoveddokumentet du ønsker å bruke som nytt standard hoveddokument, i mappen masterpage, og klikk deretter Angi som standard hoveddokument på hurtigmenyen.

  Meldingen advarer deg at eventuelle sider som inneholder innholdsområder som ikke vises i nye standard hoveddokument vises brutt. Hvis innholdsområder i nytt standard hoveddokument samsvarer med innholdsområder i områdets innholdssider, klikker du Ja. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdsområder og innholdsplassholdere, kan du se artikkelen Endre standard SharePoint-innholdsplassholdere.

Obs!: Hvis hoveddokumentet allerede er standard hoveddokument for området, er ikke kommandoen Angi som standard hoveddokument tilgjengelig.

Til toppen av siden

Knytte separate innholdssider til et annet hoveddokument

Du kan knytte en enkelt innholdsside eller en samling av valgte innholdssider til et annet hoveddokument.

Viktig!: De fleste standard innholdsplassholdere i Default.master er nødvendige for samarbeidsfunksjonene i Windows SharePoint Services 3.0 (for eksempel SharePoint-lister og -biblioteker) og bør derfor ikke slettes. Hvis du ikke er sikker på hvordan innholdsområder påvirker området ditt, kontakter du områdeansvarlig før du knytter innholdssider til et annet hoveddokument.

 1. Åpne innholdssiden som du ønsker å knytte et annet hoveddokument til.

  Når du skal knytte et hoveddokument til flere sider, holder du nede CTRL mens du klikker hver side som du ønsker å knytte det til, i Mappeliste.

 2. Klikk HoveddokumentFormat-menyen og deretter Knytt til hoveddokument.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg et hoveddokument:

  • Klikk Standard hoveddokument for å bruke hoveddokumentet som for øyeblikket er angitt som områdets standard hoveddokument.

  • Klikk Egendefinert hoveddokument for å bruke hoveddokumentet som for øyeblikket er stilt inn som områdets egendefinerte hoveddokument.

  • Klikk Bestemt hoveddokument hvis du vil bruke et hoveddokument som ikke er angitt som verken områdets standard eller egendefinerte hoveddokument. Klikk Bla gjennom for å finne og velge dokumentet som du ønsker. Hvis du vil tilordne innholdsområder, kan du se neste del.

   Obs!: Hvis du velger et bestemt hoveddokument, må dette dokumentet ligge i samme områdesamling som gjeldende område.

Til toppen av siden

Tilordne innholdsområdene til det nye hoveddokumentet

Hvis det forrige hoveddokumentet inneholder innholdsområder som ikke samsvarer med innholdsområdene i det nye hoveddokumentet, vises følgende feilmelding når du åpner en innholdsside som er knyttet til det nye hoveddokumentet:

Feilmelding for hoveddokument

Du kan enten knytte et nytt hoveddokument som inneholder alle de samme innholdsområdene som det opprinnelige hoveddokumentet, eller du kan knytte de unike innholdsområdene til innholdsområder i det hye hoveddokumentet.

Når du tilordner et innholdsområde fra gjeldende hoveddokument til et nytt hoveddokument, slettes det gamle innholdsområdet, og alt innhold på det slettede området tas med i det samsvarende området.

 1. Klikk endre tilordningen av innholdsområdene i boksen Hoveddokumentfeil.

  Dialogboksen Finn samsvarende innholdsområder vises. I kolonnen Gjeldende side vises innholdsområdene som er spesifisert av det tidligere hoveddokumentet som finnes på gjeldende side. I Hoveddokument-kolonnen vises innholdsområdene som er spesifisert av det nye hoveddokumentet.

 2. Klikk innholdsområdet som du ønsker å tilordne til et innholdsområde i det nye hoveddokumentet, og klikk deretter Endre.

 3. For innholdsområdet som vises i Gammelt område-boksen, klikker du et innholdsområde i Nytt område-listen i dialogboksen Velg redigerbart område for innhold, og deretter klikker du OK. Hvis det gamle innholdsområdet ikke tilordnes til et nytt innholdsområde, og du ikke lenger ønsker å ha med innholdet, klikker du (ingen).

  Obs!: Hvis du velger (ingen), slettes innholdskontrollen og innholdet fullstendig fra gjeldende side.

 4. Gjenta denne prosessen for hvert innholdsområde.

 5. Klikk OK i dialogboksen Behandle innholdsområder for å gå tilbake til siden.

  Obs!: Hvis du vil hoppe over denne prosessen, klikker du Hopp over gjeldende side i dialogboksen Behandle innholdsområder. Hvis du hopper over prosessen, vil kun innholdet som samsvarer med gjeldende innholdsområder, vises på siden.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×