Endre figurfyllet eller figurkantlinjen for SmartArt-grafikk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre en SmartArt-grafikk hvis du vil endre fargen på bestemte figurer, bestemte figurkantlinjer eller til og med fargene på hele grafikken.

Oversikt over endring av farger i en SmartArt-grafikk

Du kan bruke farger for å forbedre meldingen i SmartArt-grafikken. Hvis du for eksempel du kan endre fargen på en enkelt figur, eller du kan Endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen fargekombinasjon. Fargeminiatyrbilder viser forskjellige måter fargene brukes (for eksempel skiftende eller mørkeste til lyseste) i stedet for hvordan fargene brukes.

Du kan også bruke farger fra dokumentets temafarger på SmartArt-grafikken. Dermed samsvarer fargevariasjonene automatisk med fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokumenttemaet, gjenspeiler også SmartArt-grafikken de nye temafargene.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Figur stil-gruppen i PowerPoint
  Fig. 1 i Figurstiler-gruppen i kategorien Format under SmartArt i PowerPoint.

  Hvis du ikke ser kommandoene på Format-fanen, må du kanskje dobbeltklikke Format-fanen for å åpne kommandoene.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  Obs!: 

  • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, i stedet for å endre fargene for alle ønskede figurer enkeltvis, Endre fargene på hele SmartArt-grafikken, og endre fargen på alle enkeltfigurer manuelt.

  • Du kan åpne Formater figur-ruten, som har mange alternativer for figurformatering, ved å høyreklikke figuren og deretter klikke Formater figur på hurtigmeny.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk figuren som har kantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere kantlinjer for figurer til samme farge, klikker du først figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Figur stil-gruppen i PowerPoint
  Fig. 2 i Format-fanen under SmartArt-verktøy i PowerPoint.

  Hvis SmartArt-verktøy-fanen eller Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne Format-fanen.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter den ønskede fargen i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Endre fargen eller stilen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  Figur stil-gruppen i PowerPoint
  Fig. 3 utforming-fanen under SmartArt-verktøy i PowerPoint.

  Hvis SmartArt-verktøy-fanen eller Utforming-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne Utforming-fanen.

  Obs!: 

  • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

  • Du kan også bruke profesjonelle stiler for SmartArt-grafikken ved å velge et alternativ i gruppen SmartArt-stiler. Klikk mer Knapp -menyen for å se alle tilgjengelige stiler, og plasserer pekeren over miniatyrbildene til å forhåndsvise hver stil før.

  • Hvis du vil sikre at dokumentet ser bra ut i svart-hvitt, kan du forhåndsvise hvordan det ser. Klikk en figur i SmartArt-grafikken, og kategorien Utforming, klikker du pilen på Endre farger og deretter klikker du miniatyrbildet under Primære temafarger.

Oversikt over endring av farger i en SmartArt-grafikk

Du kan bruke farger for å forbedre meldingen i SmartArt-grafikken. Hvis du for eksempel for å vise at hvert trinn i en prosess er forskjellig, kan du bruke Fargerik - aksentfarger.

Fargeendringsgalleri

Eller du kan bruke Gradert område-Strek 1 til understreke retningen for budskapet i en lineær prosess.

Fargeendringsgalleri med Gradert område - Strek 1 valgt

Du kan Endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen fargekombinasjon. Fargeminiatyrbilder viser forskjellige måter fargene brukes (for eksempel skiftende eller mørkeste til lyseste) i stedet for hvordan fargene brukes.

Du kan også bruke farger fra dokumentets temafarger på SmartArt-grafikken. Dermed samsvarer fargevariasjonene automatisk med fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokumenttemaet, gjenspeiler også SmartArt-grafikken de nye temafargene.

Du kan opprette en effekt på gradvis endre farge ved å bruke en gradering til et objekt, slik at fargen varierer jevnt fra en mørkere til en lysere sjattering. Du kan også bruke en gradering for å gi figurene i en regnbueeffekt-grafikken.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre, i SmartArt-grafikken.

  Hvis du vil endre flere figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Kategorien Format under SmartArt-verktøy.
  kategorien Format under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Format, må du kontrollere at kan du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  Obs!: 

  • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker et gradert fyll, kan du se legge til et gradert fyll i en figur.

  • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, i stedet for å endre fargene for alle ønskede figurer enkeltvis, Endre fargene på hele SmartArt-grafikken, og endre fargen på alle enkeltfigurer manuelt.

  • Hvis du angir en hurtigstil og deretter endrer fargen på en figur, kan du tilpasse effektene brukt på figuren.

  • Hvis du vil ha tilgang til dialogboksen Formater figur som har mange alternativer for figurformatering, høyreklikker du figuren, og klikk deretter Formater figur på hurtigmeny.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk figuren som har kantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere kantlinjer for figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Kategorien Format under SmartArt-verktøy.
  kategorien Format under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Format, må du kontrollere at kan du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter den ønskede fargen i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Endre fargen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  Kategorien Utforming under SmartArt-verktøy
  kategorien Utforming under SmartArt-verktøy i PowerPoint 2010

  Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming, må du kontrollere at kan du har valgt SmartArt-grafikk. Du må kanskje dobbeltklikke figuren for å åpne kategorien Format.

  Obs!: 

  • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

  • Hvis du vil forsikre deg om at dokumentet ser bra ut i svart-hvitt, klikker du miniatyrbildet under Primære temafarger.

Oversikt over endring av farger

Du kan Endre fargene på alle figurene i SmartArt-grafikken ved å bruke en annen fargekombinasjon. Fargeminiatyrbilder viser forskjellige måter fargene brukes (for eksempel skiftende eller mørkeste til lyseste) i stedet for hvordan fargene brukes.

Du kan bruke farger fra dokumentets temafarger i SmartArt-grafikken, og fargevariasjonene samsvarer med automatisk fargene som brukes i lysbildet eller dokumentet. Hvis du endrer dokumentets temafarger, SmartArt-grafikken også gjenspeiler de nye temafargene.

Det finnes en rekke fargevalg som er utformet for å fungere med alle oppsett for SmartArt-grafikk. Bruke SmartArt-stiler og farger for SmartArt-grafikken som samsvarer med meldingen du vil kommunisere. Du kan også velge et oppsett, en SmartArt-stil og farger, og deretter endre oppsettet på nytt. SmartArt-stil og farger beholdes med SmartArt-grafikken, så du ikke trenger å angi dem på nytt.

Hvis du oppretter flere SmartArt-grafikk og vil at de skal se identiske, kan du bruke de samme fargene og SmartArt-stiler til dem til å oppnå et konsekvent utseende.

Du kan bruke farger til å fremheve budskapet i SmartArt-grafikken. Hvis du vil fremheve at hvert trinn i en prosess er forskjellig, kan du for eksempel bruke Fargerik - aksentfarger.

Fargeendringsgalleri

Eller du kan bruke Gradert område-Strek 1 til understreke retningen for budskapet i en lineær prosess.

Fargeendringsgalleri med Gradert område - Strek 1 valgt

Du kan opprette en effekt på gradvis endre farge ved å bruke en gradering til et objekt, slik at fargen varierer jevnt fra en mørkere til en lysere sjattering. Du kan også bruke en gradering for å gi figurene i en regnbueeffekt-grafikken.

Endre fargen på en figur

 1. Klikk figuren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figurfyll, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du ikke ønsker en farge, klikker du Uten fyll.

  Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

  Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

Tips!   

 • Hvis SmartArt-grafikken inneholder mange figurer, i stedet for å endre fargene for alle ønskede figurer enkeltvis, Endre fargene på hele SmartArt-grafikken, og endre fargen på alle figurer manuelt.

 • Hvis du angir en hurtigstil og deretter endrer fargen på en figur, kan du tilpasse effektene brukt på figuren.

 • Hvis du vil ha tilgang til dialogboksen Formater figur, med mange forme formateringsalternativer, høyreklikker du figuren, og klikk deretter Formater figur på hurtigmeny.

Opprette et gradert fyll

Du kan bruke en gradering til å opprette en effekt for å endre farge gradvis fra en lysere sjattering til en mørkere sjattering eller fra én farge til en annen. Du kan også bruke graderinger til å lage Regnbue effekter.

 1. Høyreklikk figuren eller kantlinjen, og klikk deretter Formater figur.

  Hvis du vil endre flere figurer og kantlinjen for en figur, klikk den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene. Hvis du vil endre alle figurene i SmartArt-grafikk, klikk og dra for å merke alle figurene samtidig.

 2. Klikk Fyll-ruten, og klikk deretter Gradert fyll.

 3. Hvis du vil velge et standard graderingsfyll, klikk Forhåndsinnstilte farger Forhåndsinnstillinger-knappen , og klikk deretter alternativet du vil bruke.

 4. Hvis du vil angi egendefinerte alternativer for det graderte fyllet, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil angi retningen som skal brukes når du tegner det graderte fyllet, velg et alternativ fra Type-listen. Du velger, bestemmer hvilke alternativer som er tilgjengelig under retning.

  • Hvis du vil velge en annen fremdrift for farger og skygger, klikker du retning, og klikk deretter alternativet du vil bruke. Instruksjonene som er tilgjengelige, avhenger av typen gradert du velger i Type-listen.

  • Hvis du vil angi vinkelen det graderte fyllet roteres i figuren, skriver du inn den ønskede i boksen Vinkel. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger Lineær i Type-listen.

  • Hvis du vil angi et graderingsstopp, klikk et Stopp tall i listen, og angi deretter plasseringen, farge og gjennomsiktighet verdien du vil bruke.

   Graderingsstopp består av en posisjon, en farge og en gjennomsiktighetsverdi og brukes til å opprette ikke-lineære graderinger. Hvis du for eksempel hvis du vil lage en gradering som går fra rødt til grønt til blått, du må legge til tre graderingsstopp – én for hver farge. Eller hvis du vil lage en gradering som vises bare i hjørnet i en figur, må du bruke graderingsstopp til å gjøre graderingen ikke-lineære.

   Hvis du vil angi plasseringen (plassering for farge og gjennomsiktighet endringen i det graderte fyllet), flytter du glidebryteren plassering av Stopp, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

   Hvis du vil velge en farge for graderingsstoppet, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke. Hvis du vil opprette en enkel fargegradering, kan du velge ulike sjatteringer av samme farge. Hvis du vil opprette en flere farger gradering, kan du velge en annen farge for hvert graderingsstopp. Du kan for eksempel opprette en regnbueeffekt ved å gjøre det første graderingsstoppet røde, andre graderingsstopp-oransje, og så videre.

   Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bakgrunnsfargen, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet, eller Skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0% (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100% (helt gjennomsiktig). Verdi for gjennomsiktighet gjelder for graderingsstoppet, ikke til det generelle fyllet.

 5. Tips!: Hvis du vil justere eksisterende graderingsstopp, i listen, klikker du Stopp nummeret du vil endre. Hvis du vil legge til eller fjerne tabulatorstopp, klikker du Legg til eller fjerne.

Endre fargen på kantlinjen for en figur

 1. Klikk kantlinjen for figuren du vil endre.

  Hvis du vil endre flere kantlinjer for figurer til samme farge, klikker du den første figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre figurene.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler klikker du pilen ved siden av Figuromriss, og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil skjule kantlinjen, klikker du Ingen disposisjon.

  Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

  Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Endre fargen på hele SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du Endre farger, og deretter klikker du det ønskede miniatyrbildet.

  SmartArt-verktøy, kategorien Utforming

  Hvis fanene SmartArt-verktøy eller Utforming ikke vises, kontrollerer du at du har merket SmartArt-grafikk.

Tips!   

 • Hvis du vil se hvordan en farge blir gjengitt i SmartArt-grafikken før du velger et miniatyrbilde, plasserer du pekeren over det ønskede miniatyrbildet, og deretter undersøker du SmartArt-grafikken.

 • Hvis du vil forsikre deg om at dokumentet ser bra ut i svart-hvitt, klikker du miniatyrbildet under Primære temafarger.

 • Hvis du vil gi SmartArt-grafikken utseendet fra eksemplet i galleriet Velg en SmartArt-grafikk, kan du bruke Fargerik - aksentfarger (Klikk Endre farger ), og SmartArt-stil Karikatur.

Se også

Opprette SmartArt-grafikk

Bytte oppsettet eller typen for en SmartArt-grafikk

Endre stilen og bredden på forbindelseslinjer mellom SmartArt-figurer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×