Endre en publisert skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil gjøre endringer i en publisert skjemamal, endrer du arbeidseksemplaret av skjemamalen og publiserer dette på nytt på den opprinnelige publiseringsplasseringen.

I denne artikkelen

Oversikt

Skaffe et arbeidseksemplar av skjemamalen

Publisere den endrede skjemamalen i et dokumentbibliotek

Publisere den endrede skjemamalen i en delt nettverksmappe

Oversikt

Før du endrer en publisert skjemamal, bør du vurdere konsekvensene endringene kan få for eksisterende skjemaer som er basert på skjemamalen. Hvis du for eksempel endrer datakilde i skjemamalen, kan endringene slette data permanent i de eksisterende skjemaene som er basert på denne skjemamalen.

Følgende endringer i en skjemamal kan føre til at data går tapt:

 • Endre et felt eller en gruppe fra gjentatt til ikke-gjentatt

 • Endre datatypen til et felt for rik tekst.

 • Gi nytt navn til, flytte eller fjerne et felt eller en gruppe fra datakilden

  Obs!: Når du fjerner en kontroll fra en skjemamal, forblir feltet eller gruppen som er bundet til kontrollen, og dataene i feltet eller gruppen i datakilden. Dataene i feltet eller gruppen vil imidlertid ikke være synlige i skjemaet fordi du fjernet kontrollen som var bundet til feltet eller gruppen. Hvis du fjerner en kontroll fra skjemamalen, og du vil at brukerne skal se dataene i feltet eller gruppen som var bundet til kontrollen du fjernet, må du legge til en annen kontroll i skjemamalen og binde den nye kontrollen til eksisterende felt eller gruppe.

Hvis du vil endre en skjemamal som er publisert, endrer du først arbeidseksemplaret av den. Arbeidseksemplaret er versjonen som er lagret på datamaskinen eller i et versjonskontrollprogram, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe. Når du har endret arbeidseksemplaret, kan du publisere det på en publiseringsplassering. Hvis du ikke har noe arbeidseksemplar av skjemamalen,og du publiserer den i et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, eller i en delt nettverksmappe, kan du lagre en kopi av skjemamalen fra publiseringsplasseringen til datamaskinen. Denne lagrede versjonen blir arbeidseksemplaret. Deretter kan du endre arbeidseksemplaret og publisere det på nytt på den opprinnelige plasseringen. Når du publiserer den endrede skjemamalen på den opprinnelige publiseringsplasseringen, overskrives den opprinnelig publiserte skjemamalen med den endrede versjonen.

Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når du publiserer en skjemamal, legger publiseringsveiviseren plassering og behandlingsinstruksjoner i skjemamalen slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du en kopi av skjemamalen samme måte som når du lagrer en fil på datamaskinen. Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil gjøre skjemamalen tilgjengelig for brukerne å fylle ut.

Til toppen av siden

Skaffe et arbeidseksemplar av skjemamalen

Hvis du vil endre en skjemamal som er publisert i et dokumentbibliotek eller på en delt nettverksplassering, og du ikke har noe arbeidseksemplar av skjemamalen, kan du lagre et arbeidseksemplar av skjemamalen fra publiseringsplasseringen til datamaskinen.

Tips!: Vurder å bruke et versjonskontrollprogram, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe, til å administrere arbeidseksemplarene av skjemamalene.

Lagre en kopi av skjemamalen fra et dokumentbibliotek til datamaskinen.

 1. Åpne dokumentbiblioteket der skjemamalen ble publisert i en nettleser.

 2. Klikk InnstillingerInnstillinger-menyen, og klikk deretter Innstillinger for skjemabibliotek.

 3. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 4. Klikk Rediger mal i delen Dokumentmal.

  Skjemamalen åpnes i Microsoft Office InfoPath.

 5. Klikk Ja i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Klikk Lagre somFil-menyen.

 7. Klikk OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 8. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre en kopi av skjemamalen, og deretter klikker du Lagre.

Lagre en kopi av skjemamalen fra den delte nettverksmappen til datamaskinen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk På min datamaskin under Åpne en skjemamal.

 3. Gå til den delte nettverksmappen av den publiserte skjemamalen, klikk skjemamalen, og klikk deretter Åpne.

 4. Klikk Lagre somFil-menyen.

 5. Klikk OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Velg en plassering i dialogboksen Lagre som annet enn opprinnelige plassering der du vil lagre en fungerende kopi av skjemamalen for publisering, og klikk deretter Lagre.

Obs!: Ikke lagre skjemamalen i den delte nettverksmappen der du opprinnelig publiserte skjemamalen. Hvis du lagrer den der, overskriver du den eksisterende skjemamalen. Hvis du overskriver denne, vil ikke brukerne kunne åpne eksisterende skjemaer som er basert på denne skjemamalen.

Til toppen av siden

Publisere den endrede skjemamalen i et dokumentbibliotek

Hvis du arbeider med en skjemamal som opprinnelig var publisert i et dokumentbibliotek, kan du publisere den på nytt i dokumentbiblioteket etter at du har gjort de nødvendige endringene i arbeidseksemplaret av skjemamalen.

 1. Klikk PubliserFil-menyen.

 2. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 3. På den neste siden i veiviseren angir du plasseringen for SharePoint-området der du opprinnelig publiserte skjemamalen, og deretter klikker du Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du Dokumentbibliotek, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Oppdater skjemamalen i et eksisterende dokumentbibliotek. Klikk dokumentbiblioteket der du opprinnelig publiserte skjemamalen, og klikk deretter Neste.

 6. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

  Du finner koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek under Se også.

 7. Klikk Publiser på den neste siden i veiviseren.

  Hvis skjemamalen blir publisert, mottar du en bekreftelse på den siste siden i veiviseren.

 8. Gjør ett av følgende:

  1. Du kan åpne dokumentbiblioteket og teste fremgangsmåten for utfylling av skjema basert på denne skjemamalen, ved å merke av for Åpne dokumentbiblioteket og klikke Lukk. Dokumentbiblioteket åpnes i en webleser. Når du klikker Ny på listeverktøylinjen, åpnes et skjema basert på skjemamalen, i InfoPath.

   Tips!: Hvis du vil fortelle brukerne at skjemamalen er tilgjengelig for utfylling, sender du dem en e-postmelding med en kobling til dokumentbiblioteket der du publiserte skjemamalen.

  2. Hvis du vil sende en e-postmelding med skjemakontroller og skjemamal til brukerne, Merk av for Send skjemaet til e-postmottakere, og klikk deretter Lukk.

   Det åpnes en e-postmelding med skjemaet i meldingsteksten du fyller ut og sender til brukerne. Hvis brukerne har Microsoft Office Outlook 2007, kan de fyller ut skjemaet når de åpner e-postmeldingen. Brukere med tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer mottar en e-postmelding med skjemaet og skjemamalen vedlagt. Brukere kan åpne skjemaet mal vedlegget for å installere skjemamalen på datamaskinen. Brukerne kan deretter åpne skjemavedlegget og fyll ut skjemaet i InfoPath.

   Tips!: Skriv inn en påminnelse til brukerne mulighet til å åpne bare vedlegg i e-postmeldinger fra en klarert avsender i boksen Innføring i e-postmeldingen.

Til toppen av siden

Publisere den endrede skjemamalen i en delt nettverksmappe

Hvis du arbeider med en skjemamal som opprinnelig var publisert i en delt nettverksmappe, kan du publisere den på nytt i den delte nettverksmappen etter at du har gjort de nødvendige endringene i arbeidseksemplaret av skjemamalen.

 1. Klikk PubliserFil-menyen.

 2. I publiseringsveiviseren klikker du Til en nettverksplassering og deretter Neste.

 3. Klikk Bla gjennom på den neste siden i veiviseren.

 4. Bla frem til den delte nettverksmappen du publiserte den opprinnelige skjemamalen i, klikk navnet på skjemamalen og deretter OK.

 5. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at banen og skjemamalnavnet i boksen Navn på skjemamal er riktige, og deretter klikker du Neste.

 6. På den neste siden i veiviseren skriver du inn banen i boksen hvis du har en alternativ bane til den delte nettverksmappen, for eksempel en offentlig URL-adresse (Uniform Resource Locator).

 7. Klikk Neste.

 8. Klikk Publiser på den neste siden i veiviseren.

  Hvis skjemamalen blir publisert, mottar du en bekreftelse på den siste siden i veiviseren.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Du kan åpne dokumentbiblioteket og teste fremgangsmåten for utfylling av et skjema basert på denne skjemamalen, ved å merke av for Åpne dokumentbiblioteket og deretter klikke Lukk. Dokumentbiblioteket åpnes i en webleser. Når du klikker NyInnstillinger-menyen, åpnes et skjema basert på skjemamalen, i InfoPath.

   Tips!: Hvis du vil fortelle brukerne at skjemamalen er tilgjengelig for utfylling, sender du dem en e-postmelding med en kobling til dokumentbiblioteket der du publiserte skjemamalen.

  • Hvis du vil sende en e-postmelding med skjemakontroller og skjemamal til brukerne, Merk av for Send skjemaet til e-postmottakere, og klikk deretter Lukk.

   Det åpnes en e-postmelding med skjemaet i meldingsteksten du fyller ut og sender til brukerne. Hvis brukerne har Microsoft Office Outlook 2007, kan de fyller ut skjemaet når de åpner e-postmeldingen. Brukere med tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer mottar en e-postmelding med skjemaet og skjemamalen vedlagt. Brukere kan åpne skjemaet mal vedlegget for å installere skjemamalen på datamaskinen. Brukerne kan deretter åpne skjemavedlegget og fyll ut skjemaet i InfoPath.

   Tips!: Skriv inn en påminnelse til brukerne mulighet til å åpne bare vedlegg i e-postmeldinger fra en klarert avsender i boksen Innføring i e-postmeldingen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×