Endre en innholdstype for område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hva du vil gjøre?

Knytte en dokumentmal til en innholdstype for område

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype for område

Fjerne en arbeidsflyt fra en innholdstype

Legge til en eksisterende kolonne i en innholdstype for område

Legge til en ny kolonne i en innholdstype for område

Endre kolonnerekkefølge for en innholdstype for område

Endre innstillinger i Dokumentinformasjonspanel

Legge til en policy for informasjonsbehandling

Behandle dokumentkonverteringer

En innholdstype for område beskriver attributtene for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver innholdstype for område kan spesifisere følgende:

 • Et sett med egenskaper.

 • Skjemaer for å redigere egenskapene og vise dem.

 • Arbeidsflyter som skal være tilgjengelige for dokumentet eller listeelementet.

 • Dokumentmal som skal brukes.

Medlemmer av gruppen Eiere navn kan endre innholdstypene for området. Som standard er alle innholdstyper som arver fra en innholdstype når du endrer også oppdatert med endringene.

Knytte en dokumentmal til en innholdstype for nettsted

Obs!: Dokumentmaler kan knyttes bare til innholdstypen Dokument, ikke mapper, lister eller diskusjonstavler.

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 3. Klikk koblingen for innholdstypen du vil konfigurere, på siden Galleri for innholdstype for område.

 4. Klikk Avanserte innstillinger i delen Innstillinger.

 5. Skriv inn URL-adressen til en eksisterende dokumentmal eller laste opp en ny dokumentmal i Dokumentmal-delen. Tabellen nedenfor viser hvilke typer URL-adresser du kan bruke. Eksemplene er basert på området innholdstypen ressursmappen (det vil si mappen som inneholder filene for innholdstyper for område) som http://contoso/_cts/ContentTypeName/ og dokumentmalen er docname.doc.

  Obs!: Det finnes en ressursmappe i form av _cts/ContentTypeName (der ContentTypeName er navnet på innholdstypen for område) på rotnivå for hvert område.

Nettadressenavn

Eksempel

Serverrelativ

/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absolutt

http://contoso/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Ressursmapperelativ

docname.doc

Områderelativ

~/site/LibraryName/docname.doc

 1. Velg om denne innholdstypen skal kunne endres eller være skrivebeskyttet i Skrivebeskyttet-delen.

 2. Under Oppdater områder og lister angir du om innholdstypene som arves fra denne innholdstypen skal bli oppdatert ved endringene.

  Hvis du velger Ja, vil andre innholdstyper som arves fra denne innholdstypen (kalt underordnede innholdstyper), arve de endringene du gjør.

Til toppen av siden

Legge til en arbeidsflyt i en innholdstype for område

Når du legger til en arbeidsflyt i en innholdstype, kan sluttbrukerne kjøre arbeidsflyten på alle forekomster av innholdstypen i en liste eller et bibliotek. Arbeidsflyter kan legges til i alle innholdstyper, inkludert skjulte og egendefinerte innholdstyper. Når en innholdstype legges til i en liste eller et bibliotek kopieres også alle arbeidsflyttilknytningene til denne listen og knyttes til elementer av denne innholdstypen.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder en rekke Arbeidsflytmaler som er rettet mot forretningsprosesser. Tre arbeidsflyter er automatisk knyttet til innholdstypen for dokument: godkjenning, samle inn tilbakemelding og innsamling av signaturer. Systemansvarlige kan også opprette egendefinerte arbeidsflyter.

Obs!: En arbeidsflyt må distribueres på områdesamlingen før du kan legge den til en innholdstype for område. Kontakt serveradministratoren hvis arbeidsflyten du vil legge til, ikke er tilgjengelig.

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område under Gallerier, og velg deretter innholdstypen du vil legge til en arbeidsflyt.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger på siden Innholdstype for område under Innstillinger.

 4. Klikk Legg til en arbeidsflyt på siden Endre arbeidsflytinnstillinger.

 5. Velg arbeidsflytmalen du vil bruke på siden Legg til en arbeidsflyt, og skriv deretter inn et navn som beskriver arbeidsflyten for innholdstypen.

  Navnet vises for brukerne når de starter en arbeidsflyt og viser arbeidsflytstatusen, så vi anbefaler at du bruker et kort navn som beskriver forretningsprosessen.

 6. Bruk instruksjonene i emnet endre arbeidsflytinnstillingene for en innholdstype for område, til å konfigurere arbeidsflytinnstillingene.

 7. Hvis du legger til arbeidsflyten har en Tilpass arbeidsflyt-side, klikker du Neste for å fortsette til siden Tilpass arbeidsflyt, Velg innstillingene du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Hvis du legger til arbeidsflyten ikke har en Tilpass arbeidsflyt-side, klikker du OK.

Til toppen av siden

Fjerne en arbeidsflyt fra en innholdstype

Når du fjerner en arbeidsflyt fra en innholdstype, avsluttes alle arbeidsflytforekomster som pågår, og loggen og oppgavene for disse forekomstene slettes. Du kan også tillate at arbeidsflytforekomster som pågår, fullføres, men forhindre at nye forekomster startes.

Når du sletter en arbeidsflyttilknytning i en innholdstype som andre (underordnede) innholdstyper arver innstillinger fra, slettes ikke bare arbeidsflyten fra disse underordnede innholdstypene, men eventuelle arbeidsflytforekomster fra denne tilknytningen som pågår, avsluttes umiddelbart. Loggen og oppgavene slettes også.

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område under Gallerier, og velg deretter innholdstypen du vil legge til en arbeidsflyt.

 3. Klikk Arbeidsflytinnstillinger på siden Innholdstype for område under Innstillinger.

 4. Klikk Fjern en arbeidsflyt på siden Endre arbeidsflytinnstillinger.

 5. På siden Fjern arbeidsflyter Finn arbeidsflyten du vil fjerne, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Fjern ved siden av arbeidsflyten for å fjerne en arbeidsflyt og avslutte alle arbeidsflytforekomster som pågår.

  • Klikk Ingen nye forekomster ved siden av arbeidsflyten for å tillate fullføring av arbeidsflytforekomster som pågår, men ikke nye forekomster.

 6. Klikk OK.

  Gjør ett av følgende på spørsmålet om du vil bruke endringene på alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen:

  • Klikk Avbryt for å fjerne arbeidsflyten fra denne innholdstypen, men ikke fra innholdstyper som arver fra den (underordnede innholdstyper). Arbeidsflyten vil fortsatt være tilgjengelig for de underordnede innholdstypene.

  • Klikk OK for å fjerne denne arbeidsflyttilknytningen fra alle underordnede innholdstyper og slette kjørende arbeidsflyter som er basert på denne arbeidsflyttilknytningen. Denne operasjonen kan ta litt tid, avhengig av størrelsen på områdesamlingen og hvor mange arbeidsflyter som kjører.

Til toppen av siden

Legge en eksisterende kolonne til en innholdstype for område

Følg denne prosedyren for å legge til en kolonne som allerede er definert på området eller det overordnede området, i en innholdstype for område.

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk innholdstypen du vil konfigurere, på siden Galleri for innholdstype for område.

 5. Klikk Legg til fra eksisterende områdekolonner på siden Innholdstype for område i kolonner-delen.

  Siden Legg til kolonner i innholdstype for område vises.

 6. Velg gruppen du vil filtrere etter, i listen Velg kolonner fra under Velg kolonner.

  Tabellen nedenfor beskriver gruppene og kolonnetypene de inneholder, som er tilgjengelige som standard.

Velg denne

Hvis du vil vise dette

Alle grupper

Alle kolonner som er tilgjengelige for alle grupper.

Grunnleggende kolonner

Kolonner som er nyttige i mange typer lister eller biblioteker.

Core kontakt og kalenderkolonner

Kolonner som er nyttige i kontakt og kalender. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra kontakt og kalenderprogrammer, for eksempel Microsoft Office Outlook 2007.

Dokument-kjernekolonner

Standard dokumentkolonner fra Dublin Core Metadata Set. Mange av disse kolonnene er en del av kjerneegenskapssettet i Microsoft Office.

Core aktivitets- og problemkolonner

Kolonner som er nyttige i oppgave og problemer. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra oppgaver og problemer, for eksempel Office Outlook 2007.

Utvidede kolonner

Et sett med spesialkolonner.

 1. Velg kolonnen som du vil legge til, i Tilgjengelige kolonner-listen, og klikk deretter Legg til.

  Tips!: Du kan raskt legge til flere kolonnetyper ved å holde nede CTRL mens du klikker hver av de tilgjengelige kolonnene du vil legge til.

 2. Under Oppdater innholdstyper for liste og område angir du om de underordnede innholdstypene for område som arver fra denne innholdstypen for område, skal oppdateres ved endringene.

 3. Når du er ferdig med å legge til kolonnene, klikker du OK.

Til toppen av siden

Legge en ny kolonne til en innholdstype for nettsted

Følg denne fremgangsmåten for å definere en ny kolonne og legge den til i en innholdstype for nettsted. Legg merke til at den nye kolonnen du oppretter, blir tilgjengelig på nettstedet der den blir opprettet og på de underordnede nettstedene for dette nettstedet. Når du har opprettet den nye kolonnen, kan du legge den til i andre innholdstyper og dessuten i lister og biblioteker. Hvis du ikke vil at andre skal bruke den nye kolonnen, kan du skjule den ved å legge den til en ny gruppe med navnet _Skjult.

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Klikk innholdstypen du vil konfigurere, på siden Galleri for innholdstype for område.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for område du valgte, vises.

 4. I Kolonner-delen klikker du Legg til fra ny områdekolonne.

 5. Skriv inn et navn for den nye kolonnetypen på siden Ny områdekolonne i delen navn og Type, og velg deretter hva slags informasjon som kan lagres i denne kolonnen.

  Tips!: Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i kolonnenavn. Hvis det for eksempel allerede er definert en kolonne med navnet Beskrivelse for områdesamlingen, kan du ikke opprette en ny kolonne med navnet Beskrivelse.

 6. Under Gruppe velger du enten den eksisterende gruppen eller skriver inn navnet på en ny gruppe der du vil lagre den nye kolonnen.

 7. Spesifiser andre kolonneinnstilinger du ønsker i Flere kolonneinnstillinger-delen. Du kan for eksempel skrive inn en beskrivelse for kolonnen, spesifisere om det trengs informasjon for denne kolonnen, maksimalt antall tegn som kan lagres i kolonnen, og en standardverdi for kolonnen.

 8. Under Oppdater innholdstyper for liste og område angir du om de underordnede innholdstypene for område som arver fra denne innholdstypen for område, skal oppdateres ved endringene.

 9. Når du er ferdig med å legge til kolonnene, klikker du OK.

Til toppen av siden

Endre kolonnerekkefølgen for en innholdstype for nettsted

 1. Pek på Områdeinnstillinger på menyen Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Klikk koblingen for innholdstypen du vil konfigurere, på siden Galleri for innholdstype for område.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for område du valgte, vises.

 4. Klikk Kolonnerekkefølge i Kolonner-delen.

 5. Bruk rullegardinlisten i Posisjon fra toppen-kolonnen for å endre rekkefølgen på kolonnene slik du ønsker.

 6. Under Oppdater nettsteder og lister angir du om innholdstypene fra det underordnede nettstedet som arves fra denne innholdstypen, skal oppdateres med endringene.

Til toppen av siden

Endre innstillinger i Dokumentinformasjonspanel

Dokumentinformasjonspanelet kan sluttbrukere til å vise og endre egenskaper for innholdstype direkte i et 2007 Microsoft Office-system dokument. Hvis du for eksempel hvis dokumentinnholdstype for områdesamlingen har Status-kolonne, kan sluttbrukere vise Status-egenskapen på dokumentinformasjonspanelet og endre status fra Kladd til Endelig. Når dokumentet lagres på serveren, oppdateres endringen i Status-kolonnen.

Dokumentinformasjonspanel er et Microsoft Office InfoPath-skjema som opprettes automatisk i et 2007 Office-utgivelse-dokument, og som gjenspeiler dokumentets redigerbare egenskaper på serveren. Når du konfigurerer en innholdstype, kan du generere et InfoPath-skjema basert på egenskapene for innholdstypen. Du kan deretter tilpasse og distribuere skjemaet på samme måte som med andre InfoPath-skjemaer. Det refereres til det tilpassede skjemaet i dokumentet. Sluttbrukerne kan enkelt vise eller redigere dokumentegenskaper ved hjelp av Dokumentinformasjonspanel, som vises øverst i et Office-dokument.

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, klikk Områdeinnstillinger, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Klikk koblingen for innholdstypen som Dokumentinformasjonspanel er knyttet til på siden Galleri for innholdstype for område.

 4. Klikk Innstillinger for Dokumentinformasjonspanel på siden Innholdstype for område under Innstillinger.

 5. Angi hvilken mal du vil bruke for dokumentinformasjonspanelet på siden Innstillinger i Dokumentinformasjonspanel.

  • Hvis du ikke har en mal allerede, kan du opprette en egendefinert mal i InfoPath ved å klikke Opprett en ny egendefinert mal.

  • Hvis du vil bruke en egendefinert mal du allerede har, kan du laste den opp ved å klikke Bla gjennom, eller du kan referere til den fra et delt område, for eksempel en UNC-bane. Banen plasseres i dokumentet, og det refereres senere til denne for å vise Dokumentinformasjonspanel når dokumentet åpnes.

  • Hvis du vil fortsette å bruke standardmalen som opprettes automatisk, eller tilbakestille til den, velger du Bruk standardmalen for Microsoft Office-programmer.

   Standardmalen for Microsoft Office viser kolonnene som er definert for innholdstypen.

 6. Merk avmerkingsboksen for å vise dokumentinformasjonspanelet for alle dokumenter som opprettes med innholdstypen i delen Vis alltid.

  Denne innstillingen sikrer at Dokumentinformasjonspanel vises når et eksisterende dokument av denne innholdstypen åpnes, og når det lagres første gang. Dokumentinformasjonspanel vises som standard alltid når det opprettes et nytt dokument fra områdesamlingen, eller når et dokument får nytt navn og lagres på samme sted.

 7. Klikk OK for å aktivere endringene i Dokumentinformasjonspanel.

Til toppen av siden

Legge til en policy for informasjonsbehandling

Når du legger til en policy for informasjonsbehandling i en innholdstype, blir det enklere å knytte policyfunksjoner til flere lister eller biblioteker. Du kan velge å legge til en eksisterende policy for informasjonsbehandling i en innholdstype eller opprette en unik policy som er spesifikk for en individuell innholdstype.

Obs!: Du kan også legge til en policy for informasjonsbehandling i en innholdstype som er spesifikk for lister. Dette gjør at policyen bare brukes på elementer i listen som bruker innholdstypen.

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, klikk Områdeinnstillinger, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Velg innholdstypen du vil legge til en policy på siden Galleri for innholdstype for område.

 4. Klikk Innstillinger for policy for informasjonsbehandling på siden Innholdstype for område under Innstillinger.

 5. Angi hvilken policy som du vil bruke, på siden Innstillinger for Policy for informasjonsbehandling:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende policy i innholdstypen, velger du Bruk en policy for områdesamling, merker policynavnet i listen og klikker OK.

  • Hvis du vil opprette en unik policy for innholdstypen, gjør du følgende:

   1. Velg Definer en policy, og klikk deretter OK.

   2. Skriv inn et navn og beskrivelse for policyen på Rediger Policy-siden, og Skriv en kort policyutsagnet som forklarer brukerne hva policyen er for. En policyutsagnet kan være opptil 512 tegn.

   3. Bruk informasjonen i emnet Konfigurere funksjoner i en policy for informasjonsbehandling, til å konfigurere funksjonene du vil knytte til policyen.

Til toppen av siden

Administrere dokumentkonverteringer

Områdeadministratorer kan aktivere dokumentkonvertering, slik at sluttbrukerne kan konvertere dokumenter av én filtype til et annet format. Dokumentkonvertering for innholdstyper for område gjør også at områdeadministratorer kan konfigurere innholdstyper for lagring av innstillinger som definerer hvilke konverteringsprogrammer som er tilgjengelige, og hvordan disse konverteringsprogrammene fungerer på dokumenter av denne innholdstypen. Flere dokumentkonverteringsprogrammer følger med Office SharePoint Server 2007, og organisasjonen din har kanskje flere egendefinerte konverteringsprogrammer i tillegg. Når dokumentkonvertering er aktivert i Sentraladministrasjon, er konverteringsprogrammene som standard tilgjengelige for alle innholdstyper for område som kan brukes i et dokumentbibliotek. Dette inkluderer følgende innholdstyper:

 • Innholdstyper for dokument, for eksempel Grunnleggende side, Dokument, Skjema og Bilde

 • Innholdstyper for sideoppsett, for eksempel Artikkelside, Omadresser side og Velkomstside

Aktiverte konverteringsprogrammer er tilgjengelige for sluttbrukerne når de velger et dokument av en gitt innholdstype og deretter klikker Konverter dokument på hurtigmenyen. Bare konverteringsprogrammet eller -programmene som er spesifikke for dokumentets filtype (for eksempel DOCX), vises.

Når det finnes flere konverteringsprogrammer for en filtype, for eksempel XML, vil du kanskje foretrekke å redigere listen over konverteringsprogrammer for å sikre at brukerne bare ser konverteringsprogrammer som er relevante for dokumenter av denne innholdstypen. Du kan også endre konfigurasjonsalternativer for et konverteringsprogram. I begge disse situasjonene kan du bruke fremgangsmåten nedenfor til å gjøre endringer i dokumentkonverteringsprogrammer.

 1. Klikk Områdehandlinger på hjemmesiden for områdesamlingen, klikk Områdeinnstillinger, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. Klikk innholdstyper for område på siden Innstillinger for område under Gallerier.

 3. Velg innholdstypen du vil behandle dokumentkonvertering på siden Galleri for innholdstype for område.

 4. På siden Innholdstype for område under Innstillinger klikker du Behandle dokumentkonvertering for denne innholdstypen.

  Obs!: Dokumentkonverteringsprogrammer er bare tilgjengelige for innholdstyper for dokument.

 5. Fjern merket for konverteringsprogrammer du ikke vil skal vises for sluttbrukerne. Kontroller at det er merket av for alle konverteringsprogrammer du vil bruke, og klikk deretter Bruk.

 6. Hvis konverteringsprogrammet du vil bruke, har alternativet Konfigurer ved siden av seg, kan du klikke det for å definere nye konverteringsinnstillinger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×