Endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks, figur eller SmartArt-grafikk

Endre eller fjerne en kantlinje på en tekstboks, figur eller SmartArt-grafikk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre fargen, tykkelsen eller stilen på en utvendig kantlinje på en tekstboks, figur eller SmartArt-grafikk, eller du kan fjerne kantlinjen fullstendig.

Hvis du endrer kantlinjen på SmartArt-grafikk, finner du verktøyene under SmartArt-verktøyFormat-fanen i gruppen Figurstiler.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du den første tekstboksen eller figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss Format-fanen, og velg fargen du vil bruke under Temafarger.

  Menyen Figuromriss

  Hvis du ikke ser kategorien Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks eller figur.

  Obs!: 

  • Du kan også høyreklikke på kanten på en figur, klikke på Omriss-ikonet og deretter velge fargen du vil bruke.

  • I PowerPoint kan du også endre kantlinjen ved å klikke Figuromriss i kategorien Hjem.

  • I Project høyreklikker du tekstboksen eller figuren, klikker Egenskaper og bruker kontrollene i kategorien Linje og fyll til å endre kantlinjefargen.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk Figuromriss i kategorien Format under Tegneverktøy, og klikk deretter Flere disposisjonsfarger.

 3. I dialogboksen Farger kan du enten klikke fargen du ønsker i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du den første tekstboksen eller figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på FiguromrissFormat-fanen, pek på Tykkelse, og klikk deretter på linjetykkelsen du vil bruke.

  Menyen Figuromriss

  Hvis du ikke ser kategorien Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks eller figur.

  Obs!: 

  • Du kan også høyreklikke på kanten på en figur, klikke på Omriss-ikonet, peke på Tykkelse og deretter klikke på linjetykkelsen du vil bruke.

  • I PowerPoint kan du også endre kantlinjen ved å klikke Figuromriss i kategorien Hjem.

  • I Project høyreklikker du tekstboksen eller figuren og klikker Egenskaper. Deretter velger du en tykkelse i Linje-listen i kategorien Linje og fyll.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk på FiguromrissFormat-fanen, pek på Tykkelse, og velg deretter Flere linjer.

 3. Skriv inn ønsket tykkelse i Bredde-boksen under Linje i ruten Formater figur.

Disse kommandoene er ikke tilgjengelige i Project.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du den første tekstboksen eller figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på FiguromrissFormat-fanen, pek på Stiplet, og klikk deretter på kantlinjestilen du vil bruke.

  Menyen Figuromriss

  Hvis du ikke ser kategorien Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks eller figur.

  Obs!: 

  • Du kan også høyreklikke på kanten på en figur, klikke på Omriss-ikonet, peke på Stiplet og deretter klikke på linjestilen du vil bruke.

  • I PowerPoint kan du også endre kantlinjen ved å klikke på FiguromrissHjem-fanen.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk Figuromriss i kategorien Format, pek på Stiplet, og velg deretter Flere linjer.

 3. Velg linjestilalternativene du ønsker, under Linje i ruten Formater figur.

Hvis du vil fjerne en kantlinje fra en figur i Project, kan du se Fjerne en kantlinje i Project senere i denne artikkelen.

Obs!: Hvis du vil slette en tekstboks, kan du se Fjerne en tekstboks.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du den første tekstboksen eller figuren, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk Figuromriss i kategorien Format, og klikk deretter Uten omriss.

  Menyen Figuromriss

  Obs!: 

  • Du kan også høyreklikke på kanten på figuren, klikke på Omriss-ikonet og deretter klikke på Uten omriss.

  • I PowerPoint kan du også klikke på FiguromrissHjem-fanen.

 • Du kan også høyreklikke på kanten på tekstboksen eller figuren, klikke på Omriss-ikonet og deretter klikke på Uten omriss.

Se også

Legge til, endre eller fjerne kantlinjer fra dokumenter eller bilder

Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks

Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark

Fjerne en tekstboks

Endre kantlinjen på en tekstboks eller figur ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss, og velg du fargen du vil bruke under Temafarger under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  Format-fanen under Tegneverktøy på PowerPoint 2010-båndet.

  Hvis fanene Tegneverktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket en tekstboksen eller figuren. Du må kanskje dobbeltklikke på tekstboksen eller figuren for å åpne Format-fanen.

  Menyen Figuromriss

  Obs!: 

  • Du kan også endre kantlinjefargen ved å klikke på Figuromriss i Tegning-gruppen på Hjem-fanen i PowerPoint.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk Figuromriss i kategorien Format under Tegneverktøy, og klikk deretter Flere disposisjonsfarger.

 3. I dialogboksen Farger kan du enten klikke fargen du ønsker i kategorien Standard eller blande din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer tema for dokumentet.

Endre kantlinjen på en tekstboks eller figur ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss, pek på Tykkelse, og deretter klikk på linjetykkelsen du vil bruke under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  Gruppen Figurstiler på Format-fanen.

  Hvis fanene Tegneverktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket en tekstboksen eller figuren. Du må kanskje dobbeltklikke på tekstboksen eller figuren for å åpne Format-fanen.

  Menyen Figuromriss

  Obs!: 

  • Du kan også endre kantlinjefargen ved å klikke på Figuromriss i Tegning-gruppen på Hjem-fanen i PowerPoint.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk på Figuromriss, pek på Tykkelse, og deretter velg Flere linjer under TegneverktøyFormat-fanen.

 3. Skriv inn ønsket tykkelse i Bredde-boksen under Linjestil i dialogboksen Formater figur.

Endre kantlinjen på en tekstboks eller figur ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss, pek på Stiplet, og deretter klikk på kantlinjestilen du vil bruke under TegneverktøyFormat-fanen i Figurstiler-gruppen.

  gruppen Figurstiler på Format-fanen.

  Hvis fanene Tegneverktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket en tekstboksen eller figuren. Du må kanskje dobbeltklikke på tekstboksen eller figuren for å åpne Format-fanen.

  Menyen Figuromriss

  Obs!: 

  • Du kan også endre kantlinjefargen ved å klikke på Figuromriss i Tegning-gruppen på Hjem-fanen i PowerPoint.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

   Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

 1. Merk tekstboksen eller figuren.

 2. Klikk på Figuromriss, pek på Stiplet og deretter velg Flere linjer under TegneverktøyFormat-fanen.

 3. Velg linjestilalternativene du ønsker, under Linjestil i dialogboksen Formater figur.

Obs!: Hvis du vil slette en tekstboks, kan du se Legge til, kopiere eller slette en tekstboks.

 1. Merk tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss og deretter på Ingen omriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

  Format-fanen under Tegneverktøy på PowerPoint 2010-båndet.

  Hvis fanene Tegneverktøy eller Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket en tekstboksen eller figuren. Du må kanskje dobbeltklikke på tekstboksen eller figuren for å åpne Format-fanen.

  Menyen Figuromriss

Tips!: 

 • I PowerPoint kan du også fjerne kantlinjen ved å klikke på Figuromriss i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

  Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

  Tegning-gruppen på Hjem-fanen på PowerPoint 2010-båndet.

Se også

Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks

Legge til, endre eller fjerne kantlinjer fra dokumenter eller bilder

Legge til, kopiere eller slette en tekstboks

Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark

Obs!: Endre kantlinjen på en tekstboks eller figur ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du vil endre kantlinjen på en celle, kan du se Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket tekstboksen eller figuren.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre fargen på tekstboksen eller kantlinjen rundt figuren, klikker du på fargen du vil bruke.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre bredden eller tykkelsen på en ramme, peker du på Tykkelse og klikker deretter på ønsket linjetykkelse.

   Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil endre stilen på kantlinjen, peker du på Stiplet og klikker deretter på kantlinjestilen du vil bruke.

   Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

Tips!: Du kan også bruke fyll og effekter på en tekstboks eller figur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks eller Legge til eller slette en fyll- eller figureffekt.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene. Hvis du har både flere tekstbokser og flere figurer, må du klikke enten på alle tekstboksene eller på alle figurene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Figuromriss i Tekstboksstiler-gruppen på Format-fanen under Tekstboksverktøy for en tekstboks.

   Tekstboksverktøy, kategorien Format

   Hvis du verken ser fanen Tekstboksverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks.

  • Klikk på pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy for en figur.

   bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

 3. Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en figur.

 4. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre fargen på tekstboksen eller kantlinjen rundt figuren, klikker du på fargen du vil bruke.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre bredden eller tykkelsen på en ramme, peker du på Tykkelse og klikker deretter på ønsket linjetykkelse.

   Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil endre stilen på kantlinjen, peker du på Stiplet og klikker deretter på kantlinjestilen du vil bruke.

   Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Klikk på Mønster, og velg deretter alternativene du vil bruke for å endre mønsteret for kantlinjen.

Tips!: Du kan også bruke fyll og effekter på en tekstboks eller figur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks eller Legge til eller slette en fyll- eller figureffekt.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket tekstboksen eller figuren.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre fargen på tekstboksen eller kantlinjen rundt figuren, klikker du på fargen du vil bruke.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre bredden eller tykkelsen på en ramme, peker du på Tykkelse og klikker deretter på ønsket linjetykkelse.

   Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil endre stilen på kantlinjen, peker du på Stiplet og klikker deretter på kantlinjestilen du vil bruke.

   Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

   Obs!: 

Obs!: Endre kantlinjen på en tekstboks eller figur ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du vil legge til eller endre en kantlinje i dokumentet, kan du se Legge til, endre eller slette kantlinjer fra dokumenter eller bilder. Hvis du vil endre kantlinjen i en tabellcelle, kan du se Formatere en tabell.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil endre.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene. Hvis du har både flere tekstbokser og flere figurer, må du klikke enten på alle tekstboksene eller på alle figurene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Figuromriss i Tekstboksstiler-gruppen på Format-fanen under Tekstboksverktøy for en tekstboks.

   Tekstboksverktøy, kategorien Format

   Hvis du verken ser fanen Tekstboksverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks.

  • Klikk på pilen ved siden av Figuromriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy for en figur.

   bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

   Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en figur.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre fargen på tekstboksen eller kantlinjen rundt figuren, klikker du på fargen du vil bruke.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du på Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter på den ønskede fargen på Standard-fanen, eller bland din egen farge på Egendefinert-fanen. Egendefinerte farger og farger på Standard-fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil endre bredden eller tykkelsen på en ramme, peker du på Tykkelse og klikker deretter på ønsket linjetykkelse.

   Hvis du vil opprette en egendefinert linjetykkelse, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil endre stilen på kantlinjen, peker du på Stiplet og klikker deretter på kantlinjestilen du vil bruke.

   Hvis du vil opprette en egendefinert stil, klikker du på Flere linjer og deretter velger du de ønskede alternativene.

  • Klikk på Mønster, og velg deretter alternativene du vil bruke for å endre mønsteret for kantlinjen.

Tips!: Du kan også bruke fyll og effekter på en tekstboks eller figur. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks eller Legge til eller slette en fyll- eller figureffekt.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss og deretter på Ingen omriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket tekstboksen eller figuren.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene. Hvis du har både flere tekstbokser og flere figurer, må du klikke enten på alle tekstboksene eller på alle figurene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Figuromrissog deretter Ingen omriss i Tekstboksstiler-gruppen på Format-fanen under Tekstboksverktøy for en tekstboks.

   Tekstboksverktøy, kategorien Format

   Hvis du verken ser fanen Tekstboksverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks.

  • Klikk på pilen ved siden av Figuromriss, og klikk deretter på Ingen omriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy for en figur.

   bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

   Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en figur.

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene.

 2. Klikk på Figuromriss og deretter på Ingen omriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket tekstboksen eller figuren.

Tips!: Du kan også fjerne kantlinjen ved å klikke på Figuromriss og deretter Uten omriss i Tegning-gruppen på Hjem-fanen.

Hjem-fanen i PowerPoint

 1. Dobbeltklikk på tekstboks- eller figurkantlinjen du vil fjerne.

  Hvis du vil endre flere tekstbokser eller figurer, klikker du på den første tekstboksen eller figuren og deretter trykker du på og holder nede SKIFT mens du klikker på de andre tekstboksene eller figurene. Hvis du har både flere tekstbokser og flere figurer, må du klikke enten på alle tekstboksene eller på alle figurene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Figuromrissog deretter Ingen omriss i Tekstboksstiler-gruppen på Format-fanen under Tekstboksverktøy for en tekstboks.

   Tekstboksverktøy, kategorien Format

   Hvis du verken ser fanen Tekstboksverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en tekstboks.

  • Klikk på pilen ved siden av Figuromriss, og klikk deretter på Ingen omriss i Figurstiler-gruppen på Format-fanen under Tegneverktøy for en figur.

   bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

   Hvis du verken ser fanen Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket en figur.

Se også

Legge til fyll eller effekt på en figur eller tekstboks

Legge til, endre eller fjerne kantlinjer fra dokumenter eller bilder

Legge til eller slette et figurfyll eller en figureffekt

Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark

Formatere en tabell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×