Endre aktivitetsstolpene i kalendervisningen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kalender-visningen er som kalenderen på kontoret. ikke to er like. Du kan omorganisere aktivitetene slik de vises i Kalender visningen for å fremheve bestemte aktiviteter eller for å redusere rot.

Obs!: Dette emnet beskriver hvordan du endrer aktivitets stolpene i Kalender visningen. Det beskriver ikke hvordan du endrer ressurs-eller aktivitets kalendere som brukes til å planlegge prosjekt arbeidet.

I denne artikkelen

Endre stolpe type, mønster eller farge for alle stolper i Kalender visningen

Vise bestemte aktivitets stolper i Kalender visningen

Ordne aktivitets stolper i Kalender visningen

Endre stolpe type, mønster eller farge for alle stolper i Kalender visningen

Hvis du vil ha en titt på alle oppgavene til en bestemt type, kan du endre formatet på stolpene som representerer denne typen aktivitet i Kalender visningen. Du kan også legge til bestemt prosjekt informasjon, for eksempel aktivitets navn, ressurs navn, Fullførings prosenter og varigheter på aktivitets stolpene.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg stolpe stilerFormat -fanen.

  (Velg stolpe stilerFormat -menyen i Project 2007.)

 3. Velg oppgave linje typen du vil endre formateringen for, fra aktivitetsliste -listen.

 4. Under stolpe-figurvelger du en stolpe type, et mønster, en farge og et Delings mønster for aktivitets typen.

  • Hvis du vil legge til en skygge effekt bak linjen, merker du av for skygge .

  • Hvis du vil forlenge (eller runde av oppover) aktivitets feltet til nærmeste hele dag, merker du av for stolpe avrunding.

 5. Skriv inn eller Velg feltet som du vil skal vises i stolpen, i boksen felt (er) .

  Hvis du vil at mer enn ett felt skal vises på én plassering på oppgave linjen, skriver du inn et komma (,) etter et feltnavn, og deretter skriver du inn eller velger et annet feltnavn.

 6. Velg justeringen du vil bruke til å plassere teksten i Juster -boksen.

 7. Hvis du vil se at teksten fortsetter på en annen linje, merker du av for Bryt tekst i stolper .

Tips!: Under eksempelkan du se endringene du gjør, til stolpe type, mønster, farge og skygge.

Vise bestemte aktivitets stolper i Kalender visningen

Bare et begrenset antall aktivitets stolper kan vises eller skrives ut på én enkelt dag i Kalender visningen (antallet aktiviteter som vises avhenger av rad høyden). Én måte du kan styre hvilke oppgaver som skal vises, er ved å filtrere etter bestemte oppgaver.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg filter listen i data -gruppen på visning -fanen, og velg filteret du vil bruke.

  (Pek på filtrertprosjekt -menyen i Project 2007, og velg filteret du vil bruke.)

  Hvis du vil se arbeidet til en bestemt ressurs i Kalender visningen, velger du å bruke ressurser, og deretter velger du ressursen som har aktivitetene du vil se i Kalender visningen, i Vis aktiviteter med -listen.

Du kan også prioritere aktivitets typene som vises ved å utelate bestemte aktivitets kategorier.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg stolpe stilerFormat -fanen.

  (Velg stolpe stilerFormat -menyen i Project 2007.)

 3. Velg oppgave kategorien du ikke vil vise, i aktivitetsliste -listen, og velg deretter ingen i stolpe type listen.

  Gjenta dette trinnet for hver oppgave kategori du ikke vil vise.

  Obs!: 

  • Du kan skjule individuelle aktivitets stolper ved å merke aktivitets feltet du vil skjule, velge informasjonFormat -fanen (aktivitets informasjon i Project 2007), velge kategorien Generelt og deretter velge avmerkings boksen Skjul stolpe .

  • Du kan vise flere kalender rader (eller uker) i et mindre format for å se en oversikt over prosjektet, eller for å vise færre rader i et større format ved å fokusere på en bestemt del av prosjektet. Dra den vann rette linjen mellom to rader opp eller ned for å redusere eller øke høyden på radene. Hvis du vil justere høyden slik at den passer til det største antallet oppgaver som er planlagt på én enkelt dag, dobbelt klikker du den vann rette linjen som skiller én rad fra en annen.

Ordne aktivitets stolper i Kalender visningen

Du kan endre den lodd rette rekkefølgen for hvilke aktiviteter som skal vises på en per-uke-rad i Kalender visningen.

 1. Velg Vis > Kalender.

 2. Velg dialog boks velgeren i Oppsett -gruppen på Format -fanen Dialogboksknapp .

  (Velg OppsettFormat -menyen i Project 2007.

 3. Hvis du vil ordne aktiviteter i gjeldende sorterings rekkefølge, velger du Bruk gjeldende sorterings rekkefølgeunder metode.

  Hvis du vil vise så mange oppgaver som mulig i én rad uten overlappende aktivitets stolper, velger du Prøv å tilpasse så mange aktiviteter som muligunder metode.

 4. Hvis du vil vise delte aktiviteter i aktivitets stolpene, merker du avmerkings boksen Vis stolpe delinger .

 5. Hvis du vil justere oppgave oppsettet automatisk når du legger til eller sletter aktiviteter, merker du av for Automatisk utforming .

  Hvis du ikke merket av for automatisk oppsett , velger du Oppsett nåFormat -fanen (Format -menyen i Project 2007) for å omorganisere aktivitets stolpene.

Obs!: Du kan angi hvilke aktiviteter som skal vises i øvre og nedre del av hver uke, ved å sortere aktivitetene. Velg Sorter i data -gruppen i kategorien visning (i Project 2007, velg Project > sort), og velg deretter en sorterings kommando, eller velg Sorter etter for flere alternativer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×