EMailDatabaseObject, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke makrohandlingen EMailDatabaseObject i Access-skrivebordsdatabaser for å inkludere den angitte Access dataark, skjema, rapport eller modul i en e-postmelding, der det kan vises og videresendt.

Obs!: Når du starter i Access 2010, ble makro SendObjekt endret til EMailDatabaseObject.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstillinger

Handlingen EMailDatabaseObject har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Objekttype

Typen objektet som skal inkluderes i e-postmeldingen. Klikk tabellen (for tabelldataark), spørring (for spørringsdataark), skjema (for et skjema eller dataark for skjema), rapport, modul, eller Datatilgangsside, Server-visning, Lagrede prosedyrer eller Funksjonen i Objekttype-boksen i Handlingsargumenter-inndelingen i makrovinduet utforming. Du kan ikke sende en makro. Hvis du vil inkludere det aktive objektet, velger du type med dette argumentet, men lar argumentet Objektnavn være tomt.

Objektnavn

Navnet på objektet som skal inkluderes i e-postmeldingen. Objektnavn-boksen viser alle objektene i databasen som er av samme type som Objekttype -argumentet. Hvis du lar begge Objekttype og Objektnavn tomt, sender en melding til e-postprogrammet uten et databaseobjekt i Access.

Hvis du kjører en makro som inneholder handlingen EMailDatabaseObject i en bibliotekdatabase, søker Access først etter objektet med dette navnet i bibliotekdatabasen og deretter i den gjeldende databasen.

Utdataformat

Hvilket format du vil bruke for det inkluderte objektet. Listen over formater du kan velge blant endres avhengig av hva du velger for Objekttype -argumentet. Tilgjengelige formater kan inneholde Excel 97 - 2003-arbeidsbok (*.xls), Binær Excel-arbeidsbok (*.xlsb), Excel-arbeidsbok (*.xlsx), HTML (*.htm, * .html), Microsoft Excel 5.0/95-arbeidsbok (*.xls), PDF-Format (*. PDF), Formatere for rik tekst (*.rtf), Tekstfiler (*.txt) eller XPS-Format (*.xps). i boksen Utdataformat. Moduler kan sendes bare i tekstformat. Datatilgangssider kan bare sendes i HTML-format. Hvis du lar dette argumentet tomt, blir du spurt om utdataformat.

Obs!: Hvis du bruker Access 2007, kan du eksportere til en fil med PDF eller XPS-format fra bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Hvis du vil

Mottakerne av meldingen, som du vil plassere på til-linjen i e-postmeldingen. Hvis du lar dette argumentet tomt, blir du spurt om mottakernavnene.

Skill mottakernavnene du angir i dette argumentet (og i argumentene kopi og Blindkopi ) med et semikolon (;) eller listen skilletegn angitt i kategorien tall i dialogboksen Egenskaper for regionale innstillinger i Microsoft Windows Kontrollpanel. Hvis e-postprogrammet ikke kan identifisere mottakernavnene, sende ikke meldingen, og det oppstår en feil.

Kopi

Meldingsmottakere som du vil plassere på kopi ("Blindkopi")-feltet i e-postmeldingen. Hvis du lar dette argumentet tomt, er kopi-linjen i e-postmeldingen tomt.

Blindkopi

Meldingsmottakere som du vil plassere på Blindkopi ("Blindkopi")-linjen i e-postmeldingen. Hvis du lar dette argumentet tomt, er Blindkopi-linjen i e-postmeldingen tomt.

Emne

Emnet for meldingen. Denne teksten vises på emnelinjen i e-postmeldingen. Hvis du lar dette argumentet tomt, er emnelinjen i e-postmeldingen tomt.

Meldingstekst

All tekst du vil ta med i meldingen i tillegg til databaseobjektet. Denne teksten vises i hoveddelen av e-postmeldingen, etter objektet. Hvis du lar dette argumentet tomt, inkludert noen annen tekst i e-postmeldingen. Hvis du lar argumentene Objekttype og Objektnavn tomme, kan du bruke dette argumentet til å sende en e-postmelding uten et databaseobjekt.

Rediger melding

Angir om meldingen kan redigeres før det sendes. Hvis du velger Ja, e-postprogram startes automatisk, og meldingen kan redigeres. Hvis du velger du Nei, sendes meldingen uten at brukeren har mulighet til å redigere den. Standard er Ja.

Malfil

Banen og filnavnet til en fil du vil bruke som en mal for en HTML-fil. Malfilen er en fil som inneholder HTML-koder.

Merknader

Objektet i e-postmeldingen er i det valgte utdataformatet. Når du dobbeltklikker objektet, starter den riktige programvaren med objektet åpnet.

Følgende regler gjelder når du bruker handlingen EMailDatabaseObject for å inkludere et databaseobjekt i en e-postmelding:

  • Du kan sende tabell, spørring, og skjemadataark. I det inkluderte objektet se alle felt i dataarket som de gjør i Access, med unntak av felt som inneholder OLE-objekter. Kolonnen for disse feltene er inkludert i objektet, men feltene er tomme.

  • For en kontroll som er bundet til et Ja/Nei-felt (en veksleknapp, alternativknapp eller avmerkingsboks ), viser utdatafilen verdien – 1 (Ja) eller 0 (Nei).

  • For en tekstboks bundet til et hyperkoblingsfelt, viser utdatafilen hyperkobling for alle utdataformatene, unntatt MS-DOS-tekst (i dette tilfellet vises hyperkoblingen bare som vanlig tekst).

  • Hvis du sender et skjema i skjemavisning, inneholder det inkluderte objektet alltid skjemaets dataarkvisning.

  • Hvis du sender en rapport, er de eneste kontrollene som er inkludert i objektet tekstbokser og (i noen tilfeller) etiketter. Alle andre kontroller ignoreres. Topptekst og bunntekst er heller ikke inkludert. Det eneste unntaket er at når du sender en rapport i Excel-format, inkludert en tekstboks i en bunntekst for gruppe som inneholder et uttrykk med Summer -funksjonen i objektet. Ingen andre kontroller i en topptekst eller bunntekst (og ingen mengdefunksjon enn Sum ) inkluderes i objektet.

  • Delrapporter inkluderes i objektet.

  • Når du sender et dataark, skjema eller en datatilgangsside i HTML-format, opprettes en HTML-fil. Når du sender en rapport i HTML-format, opprettes en HTML-fil for hver side i rapporten.

Hvis du vil kjøre handlingen EMailDatabaseObject i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, ved å bruke metoden SendObjekt for objektet DoCmd .

bilde

Den følgende koblingen mottok Luke Chung. Luke er grunnlegger og direktør for FMS, Inc., en innledende leverandør av tilpasset databaseløsninger og utviklerverktøy.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×