Eksportere XML-data

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du har importert XML-data, tilordnet dataene til celler i regnearket, og gjort endringer i dataene, vil du ofte eksportere eller lagre dataene til en XML-fil.

Viktig!: 

 • Før du eksporterer XML-data, må du aktivere kategorien utvikler på båndet. Se vise kategorien Utvikler.

 • Når du oppretter XML-tilordninger og eksport av data i Excel til XML-datafiler, er det en grense for antall rader som kan eksporteres. Eksporter til XML fra Excel lagrer maksimalt 65 536 rader. Hvis filen har mer enn 65 536 rader, vil Excel eksportere de første radene (#ROWS mod 65537). Hvis regnearket inneholder 70 000 rader, Eksporter for eksempel Excel 70000 REST 65537 = 4464 rader. Vår anbefaling, er å 1) Bruk xlsx i stedet eller 2) lagre filen som XML-regneark 2003 (.xml), som mister tilordningene, eller 3) Slett alle radene etter 65 536 og deretter Eksporter på nytt som vil beholde tilordningene, men du mister data på slutten av filen.

Eksportere XML-data (med mer enn 65 536 rader)

 1. Klikk utvikler > Eksporter.

  Hvis du ikke ser Utvikler-fanen, kan du se Vis Utvikler-fanen nedenfor.

 2. Hvis det vises en liten dialogboksen Eksporter XML , klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og klikk OK.

  Denne dialogboksen vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og hvis arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 3. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 4. Klikk Eksporter.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Eksportere XML-data (for mer enn 65 536 rader)

 1. Trekk 65537 fra det totale antallet rader i filen. Dette gir deg x antall rader.

 2. Slett x rader fra begynnelsen av Excel-regnearket.

 3. Eksporter regnearket som en XML-datafil (se delen forrige fremgangsmåten for).

 4. Klikk Lukk, men ikke lagre arket. Åpne Excel-regnearket.

 5. Slett alt etter den totale x, og eksporter deretter som en XML-datafil (se delen forrige fremgangsmåten for).

  Denne fremgangsmåten nedenfor gir deg resten av radene. På det tidspunktet har du to XML-Eksporter filene, som du kan kombinere til å lage en kopi av det opprinnelige regnearket.

Av hensyn til bakoverkompatibilitet med tidligere XML-funksjonalitet, kan det hende du vil lagre filen til en XML-datafil (.xml) i stedet for å kommandoen Eksporter.

 1. Trykk Ctrl+S for å lagre filen.

  Dette trinnet sikrer at eventuelle endringer du har gjort i arbeidsboken ikke går tapt når arbeidsboken lagres som en XML-datafil.

 2. Klikk fil > Lagre som, og velg plasseringen der du vil lagre filen.

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, klikk pilen ved siden av Lagre som, og klikk deretter Andre formater.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk XML-Datai Filtype -listen, og klikk Lagre.

 5. Hvis du får en melding om at hvis filen lagres som XML-data, kan det resultere i tap av funksjoner, klikk Fortsett.

 6. Hvis det vises en liten dialogboksen Eksporter XML , klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og klikk OK.

  Denne dialogboksen vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 7. Skriv inn et navn på XML-datafilen i den store dialogboksen Eksporter XML , i filnavn -boksen.

 8. Klikk Eksporter.

Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Når du eksporterer XML-data, kan det hende du får meldinger som dem nedenfor.

Det kan være flere årsaker til denne meldingen:

 • XML-tilordningen som er knyttet til denne XML-tabellen har ett eller flere obligatoriske elementer som ikke er tilordnet til XML-tabellen.

  Den hierarkisk listen over elementene i oppgaveruten XML-kilde viser de nødvendige elementene ved å plassere en rød stjerne i øvre høyre hjørne av ikonet til venstre for hvert element. Du kan tilordne et obligatorisk element ved å dra det til sted i regnearket der du vil at det skal vises.

 • Elementet er en rekursiv struktur.

  Et vanlig eksempel på en rekursiv struktur er et hierarki med ansatte og ledere der de samme XML-elementene er nestet over flere nivåer. Selv om du kanskje har tilordnet alle elementene i oppgaveruten XML-kilde, støtter Excel ikke rekursive strukturer som er mer enn ett nivå dype, og kan derfor ikke tilordne alle elementene.

 • XML-tabellen har blandet innhold.

  Blandet innhold oppstår når et element har et underordnet element og enkel tekst utenfor et underordnet element. Et vanlig tilfelle er der hvor formateringskoder (for eksempel koder for fet skrift) brukes for å markere opp data i et element. Selv om det underordnede elementet (hvis Excel støtter det) kan vises, går tekstinnholdet tapt når dataene blir importert, eller det er ikke tilgjengelig når dataene blir eksportert, og derfor kan det ikke overføres begge veier.

En XML-tilordningen eksporteres ikke hvis det tilordnede elementets forhold til andre elementer som ikke kan bevares. Denne relasjonen kan ikke beholdes av følgende årsaker:

 • Skjemadefinisjonen av et tilordnet element befinner seg i en sekvens med følgende attributter:

  • Attributtet maxoccurs er ikke lik 1.

  • Sekvensen har mer enn ett direkte underordnet element definert eller har en annen komposisjon som et direkte underordnet.

 • Ikke-gjentatte sideordnede elementer med samme gjentatte overordnede element er tilordnet ulike XML-tabeller.

 • Flere gjentatte elementer er tilordnet den samme XML-tabellen, og repetisjonen ikke er definert av et overordnet element.

 • Underordnede elementer fra ulike overordnede elementer er tilordnet den samme XML-tabellen.

Dessuten kan XML-tilordningen ikke eksporteres hvis det er en av følgende XML-skjemakonstruksjoner:

 • Liste over lister    Én liste over elementer har en annen liste over elementer.

 • Unormaliserte data    En XML-tabell har et element som har blitt definert i skjemaet til å forekomme én gang (attributtet maxoccurs er satt til 1). Når du legger til et slikt element i en XML-tabell, fyller Excel ut tabellkolonnen med flere forekomster av elementet.

 • Valg    Et tilordnet element er en del av en <valg>-skjemakonstruksjon.

Excel kan ikke lagre arbeidsboken i XML-datafilen med mindre du oppretter en eller flere tilordnede områder.

Hvis du har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, følger du disse trinnene for å tilordne XML-elementer til regnearket:

 1. Klikk Utvikler > Kilde.

  XML-kommandoer på Utvikler-fanen

  Hvis du ikke ser Utvikler-fanen, kan du se Vis Utvikler-fanen nedenfor.

 2. I oppgaveruten XML-kilde velger du elementene du vil tilordne til regnearket.

  Hvis du vil velge elementer som ikke er tilstøtende, klikker du ett element, holder du nede CTRL, og klikker deretter hvert element.

 3. Dra de merkede elementene dit du vil de skal vises i regnearket.

Hvis du ikke har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, eller hvis dataene ikke er i en XML-tabell, lagrer du arbeidsboken i filformatet Makroaktivert Excel-arbeidsbok (XLSM).

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Oversikt over XML i Excel

Tilordne XML-elementer til celler i en XML-tilordning

Koble til en XML-fil (Power Query)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×