Eksportere prosjektdata til Excel

Project har mange innebygde rapporter som du kan bruke til å presentere prosjektdata for interessenter, og du kan også eksportere prosjektdata til Excel for en mer detaljert dataanalyse og visuell rapportering. I Excel kan du opprette pivottabellrapporter, diagrammer og bruke mange andre funksjoner som kan hjelpe deg å lage en mer visuell rapport.

Du må tilordne prosjektdataene for ordentlig arrangering i Excel, men du får hjelp av Eksportveiviser.

 1. Velg Fil > Eksporter > Lagre prosjekt som fil, og dobbeltklikk på Microsoft Excel-arbeidsbok under Andre filtyper.

  Lagre prosjektfil som Microsoft Excel-arbeidsbok

  (Velg Fil > Lagre som i Project 2010, og deretter velger du Excel-arbeidsbok ved siden av Lagre som type.)

 2. Velg en plassering for arbeidsboken i dialogboksen Lagre som.

 3. Skriv inn ønsket navn i Filnavn-boksen, og velg Lagre.

  Eksportveiviser vises.

  Eksportveiviser

 4. Velg Neste for å komme i gang.

 5. Data-trinnet velger du Utvalgte data hvis dette ikke allerede er valgt.

 6. Tilknytnings-trinnet velger du Ny tilknytning for å opprette dine egne datainnstillinger når du tilordner dataene fra prosjektfeltene til de aktuelle Excel-feltene.

  Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert eller tidligere definert tilordning, velger du Bruk eksisterende tilknytning og velger deretter tilordningen du vil bruke.

 7. I trinnet Tilordningsalternativer velger du datatypene du eksporterer, og alternativene du vil bruke.

 8. I trinnene Aktivitetstilordning, Ressurstilordning eller Tildelingstilordning redigerer du eventuelle tilordningsforslag fra Project og angir nye tilordningsfelt:

  • Skriv inn eller velg et prosjektfelt i Fra-kolonnen, og trykk deretter ENTER.

  • Bruk knappene under tilordningstabellen til å sette inn eller fjerne rader, eller bruk en prosjekttabell or tilordning.

  • Bruk flytteknappene til å endre rekkefølgen på felt.

  • Kontroller oppsettet i eksporttilordningen under Forhåndsvisning.

 9. Om nødvendig velger du et spesifikt eksportfilter i boksen Eksportfilter.

 10. Velg Neste.

 11. I trinnet Slutt på tilordningsdefinisjon velger du Lagre tilknytning hvis du vil bruke den på nytt, og skriver inn et navn i Tilknytningsnavn-boksen. Den nye tilordningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilordninger.

 12. Klikk Fullfør.

Hvis du vil vise de eksporterte prosjektdataene, åpner du arbeidsboken i Excel.

Arbeide med prosjektdataene i Excel

Når du åpner arbeidsboken i Excel, ser du kanskje at noen dataene ikke kom inn helt slik du forventet. Det er ikke noe problem! I Excel kan du bruke Rask utfylling til hurtig å rydde opp i datakolonnene, du kan for eksempel endre tall til datoer eller tekst til tall.

Du kan deretter analysere og formatere dataene for å opprette de ønskede visuelle rapportene:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×