Eksportere eller importere en webpakke

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Anta at du har opprettet egendefinerte lister, biblioteker og nettsider på gruppeområdet til å lagre og spore status for Gruppedokumenter. Disse områdetilpasninger har fungert så bra at du vil dele dem med andre grupper. Det vil være flott Hvis du ganske enkelt kunne pakke og distribuere løsningen slik at hver gruppe ikke har gjenopprette den samme egendefinerte lister, biblioteker og websider på hvert gruppeområde.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du bruke webpakker til å flytte hele eller deler av et webområde som tomt innhold. Først velger du hvilke områdeelementer du vil pakke og eksportere og importere og distribuere webpakke i et annet område.

I denne artikkelen

Bør jeg bruke en webpakke eller en annen emballasje funksjon?

Eksportere en webpakke

Importere en webpakke

Kan jeg bruke en webpakke til å flytte eller dele innhold på et Office SharePoint Server 2007-område?

Kan jeg bruke en webpakke til å overføre innhold fra et Windows SharePoint Services 2.0-område på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted?

Bør jeg bruke en webpakke eller en annen emballasje funksjon?

Det finnes tre ulike funksjoner for å pakke webområder: I Office SharePoint Designer 2007, kan du sikkerhetskopiere et område eller opprette en webpakke, og du kan lagre et område som en områdemal i nettleseren. Funksjonen du velger, avhenger av hva du vil utføre.

Webpakke (FWP-fil)    Bruk denne funksjonen når du vil dele eller gjenbruke nettsider eller et område, liste eller bibliotekstruktur. Med Web-pakker, kan du pakke et helt område eller velge bare bestemte sider, lister eller biblioteker du vil bruke. Webpakker er en flott måte å duplisere områdestrukturen, men de kan ikke inneholde listedata, sekundære områder eller innstillinger for sikkerhet og tillatelser. En webpakke kan også inneholde egendefinerte koblingslinjer. Når du har opprettet en pakke, kan du importere og distribuere filen til så mange webområder som du vil bruke.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette (CMP-fil)    Bruk denne funksjonen når du vil gjøre en sikkerhetskopi av et helt område eller sekundært område, eller når du vil flytte et helt område eller sekundært område til en annen server eller plassering. I motsetning til webpakker content migration-pakker inneholder listedata, og du kan velge å inkludere bare bestemte områdeelementer. Vær oppmerksom på at du kan miste enkelte tilpasninger eller innstillinger i prosessen. Sikkerhetskopifilen omfatter for eksempel ikke arbeidsflyter, varsler og egenskaper som er lagret på områdesamlingsnivå. Sikkerhetskopifilen også inkluderer ikke papirkurven delstaten eller objekter i den. Hvis du vil bruke sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må du ha administratorrettigheter for området. For mer informasjon, kan du se sikkerhetskopiere, gjenopprette, eller flytte et SharePoint-område.

Områdemal (STP-fil)    Bruk denne funksjonen når du vil opprette flere webområder som begynner med samme grunntall innhold eller områdestruktur. Du kan for eksempel vil alle sekundære områder som opprettes på et nettsted skal ha samme områdestruktur, utseende og med samme innhold. Du kan gjøre dette ved å lagre et område som en områdemal og legge den til galleriet for områdemaler slik at alle kan bruke nettstedet som en mal. I motsetning til Web-pakker, kan områdemaler inneholde listedata. Du må ha administratortilgang til webområdet der du vil opprette områdemalen- og skrivetilgang til galleriet for områdemaler. Finne en kobling til mer informasjon om områdemaler i Se også-delen.

Til toppen av siden


Eksportere en webpakke

Når du oppretter en webpakke, er filene som du velger å inkludere pakket og komprimert i en enkelt FWP-fil. En webpakke kan inneholde lister, biblioteker, alle dokumenter i lister og biblioteker, nettsider og webdel-sider. Når et webområde flyttes som tomt innhold, flyttes imidlertid ikke listedata som er en del av det opprinnelige webområdet med nettsider i pakken. Biblioteket kan for eksempel inneholde en kolonne som du opprettet for å spore statusen planlegging av dokumenter. Når du pakker biblioteket, inneholder pakken dokumenter, egendefinerte kolonnen og innstillingene for kolonnen, men ikke dataene som viser statusen for dokumenter.

Webpakker tilbyr to viktige conveniences. Når du oppretter en webpakke, må du først stor fleksibilitet til å velge hvilke filer skal inkluderes i pakken. Du kan inkludere hele området eller bare bestemte websider, lister eller biblioteker. Andre, når du pakker filene, kan du lett identifisere avhengigheter, filer som kreves av pakkede filer, og at de skal legges automatisk til Web-pakken. Hvis du for eksempel hvis du pakker en nettside som inneholder en liste som bruker egendefinerte listeskjemaer, kan de tilknyttede filene automatisk identifiseres og lagt til i Web-pakken.

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla deg frem til i dialogboksen Åpne område klikker du webområdet som du vil pakke, og klikk deretter Åpne.

 3. Velg Eksporterfil-menyen, og klikk deretter Personlig webpakke.

 4. Hvis du vil vise avhengigheter av filer når du velger dem som skal inkluderes i pakken, klikker du Vis avhengigheter nederst i dialogboksen.

  Avhengigheter er tilknyttede filer som krever de merkede filene for å fungere riktig.

 5. Gjør ett av følgende i listen avhengighet kontrollerer:

  • Klikk Kontroller alle avhengigheter for å vise alle avhengige filer.

  • Klikk Kontroller alle avhengigheter, unntatt hyperkoblinger for å vise alle avhengige filer unntatt sider som er koblet sammen av hyperkoblinger.

   Obs!: Dette alternativet hvis du utelater også filer cascading style sheet. Hvis du vil ta med gjennomgripende stilark når du eksporterer en webpakke, klikker du Kontroller alle avhengigheter.

  • Hvis du ikke vise avhengigheter og inkludere bare bestemte filer som du velger, klikker du ikke se avhengigheter. Dette alternativet gir deg full kontroll over nøyaktig hvilke filer som legges til Web-pakken.

 6. Klikk filene eller mappene du vil legge til pakken i listen filer på webområdet, og deretter Legg til.

  Eventuelle avhengige filer legges også i henhold til alternativet du valgte i forrige trinn. Dette alternativet bestemmer hvilke filer legges til pakken, uavhengig av om du klikker Vis avhengigheter eller Skjul avhengigheter for å vise eller skjule listen over filer som er avhengige faktisk.

 7. Hvis du vil fjerne filer fra pakken, klikker du filene i listen filer i pakke, og klikk deretter Fjern.

  Obs!: Velge et annet alternativ i listen avhengighet sjekke fjerner ikke filer som allerede er lagt til Web-pakken.

 8. Å ta med informasjon om pakken som andre kan vise før de importere den, klikk Egenskaper, gjør du ett av følgende, og klikk deretter OK:

  • Skriv inn et navn for webpakken i Tittel-boksen.

  • Skriv inn en beskrivelse av pakken i Beskrivelse-boksen.

  • Skriv inn navnet du vil at andre brukere skal se når de viser egenskapene for Web-pakken i boksen Forfatter.

  • I firma-boksen skriver du inn navnet på firmaet, om nødvendig.

   Listen over eksterne avhengigheter viser filer at pakken bruker, men ikke inkluderer.

   Obs!: Du må legge til denne egenskapsinformasjon før du lagrer pakken. Du kan ikke legge den til pakken på et senere tidspunkt.

 9. Når du legger til alle filene du vil bruke listen filer i pakke, klikker du OK.

 10. Skriv inn et navn for Web-pakken i filnavn-boksen. Som standard hvis du klikket Egenskaper og skrev inn en tittel for pakken, vises denne tittelen her som filnavnet.

 11. I dialogboksen Lagre fil, bla til plasseringen der du vil lagre Web-pakken, og klikk deretter Lagre.

  Obs!: 

  • Ikke Pakk SharePoint-dokumenter eller bildebiblioteker som inneholder filer med mindre du vil at disse filene legges til i målområdet når andre brukere importere pakken. Hvis du for eksempel hvis biblioteket inneholder nyttige dokumentmalene, du kanskje vil inkludere dem i pakken, men kontroller ikke til pakker biblioteker som inneholder dokumenter med konfidensiell informasjon.

  • Ikke Legg Universal (UDC filer Data Connection) i en webpakke. En UDC-fil er en XML-fil som er lagret i _fpdatasources-mappen og inneholder konfigurasjonsinformasjon for en datakilde. UDC filene kan inneholde passord i ren tekst.

Til toppen av siden


Importere en webpakke

Hvis du vil distribuere en webpakke, åpner målområdet, og deretter importere webpakken til området.

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla til i dialogboksen Åpne område Klikk webområdet der du vil importere pakken, og klikk deretter Åpne.

 3. Velg Importerfil-menyen, og klikk deretter Personlig webpakke.

 4. Bla til og klikk webpakke som du vil importere, og klikk deretter Åpne.

 5. Gjør ett av følgende i mål-boksen:

  • Hvis du vil distribuere pakken til et nettsted, kan du slette bare filnavnet for pakken. For eksempel endre http://My webområde / Min webpakke til http://My webområde.

  • Hvis du vil distribuere pakken til en undermappe på dette området, enten bruke standard målet, eller klikk Bla gjennom og velger en annen mappe på webområdet. Mål-URL kan for eksempel være enten http: //My webområde / Min webpakke eller http://My webområde/Gruppedokumenter.

 6. Fjern merket for filer som du ikke vil importere, i boksen elementer fra webpakke til å importere. Kontroller at det er merket av for filer som du vil importere.

 7. Hvis du vil vise egenskapsinformasjon som ble angitt av den som opprettet Web-pakken, klikker du Egenskaper. Når du er ferdig med å vise denne informasjonen, klikker du OK.

  Du kan også vise filene som pakken bruker, men inneholder ikke i listen over eksterne avhengigheter.

 8. Klikk Importer.

 9. Gjør ett av følgende i dialogboksen Sikkerhetsadvarsel:

  • Klikk Kjør for å fortsette å importere pakken.

  • Klikk Ikke kjøre for å avbryte importen.

   Viktig!: Siden Web-pakker inneholder kode som kan brukes, må du kontrollere at en webpakke som du importerer kommer fra en pålitelig kilde.

 10. Hvis det finnes filer med samme filnavn i både pakken og målområdet, blir du spurt om du vil "Gjenbruke den eksisterende kompatible listen og dens data" eller "Distribuer en ny forekomst av listen og gi nytt navn til ' Liste/koblinger' til 'Lister/sikkerhetskopi (1) av koblinger'." Hvis du distribuerer den nye filen, den eksisterende filen har fått nytt navn, for eksempel kunngjøringer blir Kunngjøringer (1).

Til toppen av siden


Kan jeg bruke en webpakke til å flytte eller dele innhold på et Office SharePoint Server 2007 område?

I enkelte begrensninger Ja. Du kan pakke, eksportere og importere innhold fra et gruppeområde eller personlig område på en portalområdet. På en Microsoft Office SharePoint Server 2007 portalområdet, et sekundært område eller Mitt område (for eksempel http://sps_server/personal/your_user navn /) vises Office SharePoint Designer 2007 som et vanlig Windows SharePoint Services-område. Imidlertid forhindre arkitektoniske forskjeller i Mitt område importere webpakker fra Windows SharePoint Services områder. Problemer kan oppstå hvis pakken er eksportert fra et webområde som er en annen type enn webområdet som du importerer til. Eksempel:

 • En webpakke som er eksportert fra en Windows SharePoint Services område må importeres til et annet Windows SharePoint Services område.

 • En webpakke som er eksportert fra et gruppeområde eller personlig område på en Office SharePoint Server 2007 portalområdet må importeres til en annen gruppeområde eller personlig område på en Office SharePoint Server 2007 portalområdet.

Til toppen av siden


Kan jeg bruke en webpakke til å overføre innhold fra et Windows SharePoint Services 2.0-område til et Windows SharePoint Services 3.0 område?

Vi anbefaler ikke dette. Problemer kan oppstå hvis pakken er eksportert fra et webområde som er en annen type enn webområdet som du importerer til. Eksempel:

 • En webpakke som er eksportert fra et område for Windows SharePoint Services 3.0 skal importeres til en annen Windows SharePoint Services 3.0 område.

 • En webpakke som er eksportert fra en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0-område skal importeres til et annet Windows SharePoint Services 2.0-område.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×