Eksportere eller importere data til et annet filformat

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Vei viseren for eksport og import hjelper deg med å overføre prosjekt data mellom Microsoft Project og andre programmer. Følgende er en liste over formater du eksporterer til eller importerer fra.

 • Microsoft Excel (som en arbeids bok eller Pivottabellrapport )

 • ren tekst (tabulatordelt)

 • kommadelte verdier (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Ved å definere eller redigere kart for eksport eller import av disse vei viserne, kan du enkelt overføre data til og fra oppgave-, Resource-eller tilordning-feltene du vil bruke.

Hva du vil gjøre?

Eksportere prosjekt informasjon

Importere prosjekt informasjon

Eksportere prosjekt informasjon

 1. Velg fil _GT_ Lagre som.

 2. Velg Bla gjennom. (Gjelder ikke i Project 2010.)

 3. Velg fil formatet du vil eksportere data til, i Filtype-boksen.

 4. Skriv inn et navn på den eksporterte filen i filnavn -boksen.

 5. Velg Lagre.

 6. Følg instruksjonene i eksport vei viseren for å eksportere dataene du vil ha, til de riktige feltene i målfilen.

 7. Når vei viseren ber deg om å opprette et nytt kart eller bruke en eksisterende, gjør du ett av følgende:

  • Velg Ny tilknytning for å opprette en ny eksport tilknytning fra grunnen av.

  • Velg Bruk eksisterende tilknytning for å bruke en standard tilordning eller et kart du har definert og lagret tidligere.

 8. På siden aktivitets tilknytning, ressurs tilordningeller tilordnings tilordning i eksport vei viseren kan du bekrefte eller redigere tilordningen av ansvars antakelser for Project, eller opprette et nytt kart:

  • Hvis du vil eksportere bestemt prosjekt informasjon, skriver du inn eller velger ønsket felt i fra -kolonnen, og deretter TRYKKER du ENTER.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs-eller tildelings felt i prosjektet på eksport-kartet, velger du Legg til alle.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-eller ressurs felt i en bestemt tabell i eksport-kartet, velger du baser på tabell. Velg tabellen du vil bruke, og velg deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs-eller tildelings feltene fra et eksport kart, velger du Fjern alle.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i fra -kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i fra -kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil slette et felt, merker du det i fra -kolonnen, og deretter velger du Slett rad. Hvis du vil endre navnet på feltet i målfilen, velger du feltet i til -kolonnen, og deretter skriver du inn et nytt navn.

 9. Hvis du vil eksportere bestemte aktiviteter eller ressurser, velger du filteret du vil bruke, i Eksporter filter -boksen.

 10. Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i målfilen, velger du et felt i til -kolonnen, og deretter bruker du Flytt -knappene for å flytte feltet til plasseringen du vil bruke.

 11. Velg Fullfør på den siste siden i eksport vei viseren for å eksportere dataene.

Obs!: 

 • Du kan bare eksportere et helt prosjekt til XML-format. Project tilordner dataene automatisk uten eksport vei viseren. I tillegg til å minimere fil størrelsen, er ikke felt som inneholder null verdier, inkludert i den eksporterte XML-filen.

 • På siden aktivitets tilknytning, ressurs tilordning eller tilordnings tilordning i eksport vei viseren, under forhånds visning, kan du se gjennom oppsettet på eksport-kartet.

 • Du kan lagre en ny eller redigert eksport tilknytning hvis du vil bruke den igjen. Velg Lagre kartpå den siste siden i eksport vei viseren, og skriv deretter inn et navn i boksen map-navn . Den nye tilordningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilordninger.

 • Du kan bruke en eksisterende eksport tilknytning fra et annet prosjekt hvis kartet er tilgjengelig i den globale filen. Ved å bruke Assistent kan du kopiere en eksport tilknytning fra en prosjekt fil til global fil.

 • Når du oppretter et eksport kart for å lagre data i CSV-filformat eller TXT-filformat, og du angir skille tegnet for tekst, vil skille tegnet, ikke filtypen, kontrollere filtypen. Hvis du for eksempel lagrer til en fil med navnet myProject. csv, men du har angitt et tabulatortegn i kartet, vil CSV-filen ha faner i stedet for komma, selv om filtypen angir komma.

Importere prosjekt informasjon

Du kan importere informasjon til Project ved å bruke en innskrevet felt fra et annet produkts filformat, for eksempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, EXTENSIBLE Markup Language (XML), kommadelte verdier (CSV) eller tabulatordelt tekstformat.

 1. Velg fil > Åpne > Bla gjennom.

  (I prosjekt 2010 velger du fil > Åpne.)

 2. Velg filtypen du vil importere data fra, i Filtype -boksen.

 3. Naviger til mappen som inneholder filen du vil importere, og velg deretter filen i listen over filer.

 4. Velg Åpne.

 5. Følg instruksjonene i import vei viseren for å importere dataene du ønsker, til de riktige prosjekt feltene.

 6. Bekreft eller Rediger tilordnings antakelsene for Project på siden aktivitets tilknytning, ressurs tilordningeller tilordnings tilordning i import vei viseren:

  • Hvis du vil importere dataene fra et felt i kilde filen til et annet prosjekt felt, merker du feltet i til -kolonnen, velger et nytt felt, og deretter TRYKKER du ENTER.

  • Hvis du vil endre navnet på et felt i målfilen, merker du feltet i til -kolonnen, og deretter skriver du inn et nytt navn.

  • Hvis du vil slette et felt, merker du det i fra -kolonnen, og deretter velger du Slett rad.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et annet felt, velger du et felt i fra -kolonnen, og deretter velger du Sett inn rad.

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs-eller tildelings feltene fra en import tilknytning, velger du Fjern alle.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs-eller tildelings felt i målfilen i import-kartet, velger du Legg til alle.

   Tips!: På siden aktivitets tilknytning, ressurs tilordningeller tilordnings tilordning i import vei viseren under forhånds visningkan du forhånds vise oppsettet for import kartet.

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene i målfilen, velger du et felt i til -kolonnen, og deretter bruker du Flytt -knappene for å flytte feltet til plasseringen du vil bruke.

 8. På den siste siden i import vei viseren velger du Fullfør for å importere dataene.

  Tips!: Du kan lagre en ny eller redigert import tilknytning hvis du vil bruke den igjen. Velg Lagre kartpå den siste siden i import vei viseren, og skriv deretter inn et navn i boksen map-navn . Den nye tilordningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilordninger.

Obs!: 

 • Du kan bruke en eksisterende import tilordning fra et annet prosjekt hvis kartet er tilgjengelig i den globale filen. Ved å bruke Assistent kan du kopiere en import tilknytning fra en prosjekt fil til global fil.

 • Når du oppretter en import tilknytning for å ta med data fra CSV-filformatet eller TXT-filformatet, og du angir skille tegnet for tekst, vil skille tegnet, ikke filtypen, kontrollere filtypen. Hvis du for eksempel importerer en fil med navnet myProject. csv, men du har angitt et tabulatortegn i kartet, vil CSV-filen ha faner i stedet for komma, selv om filtypen angir komma.

 • Selv om du kan angi verdier i enkelte beregnede felt, kan Project beregne disse verdiene på nytt, enten automatisk eller når du angir.

 • Project kan bare importere XML-data som kan Valide res mot data utvekslings skjemaet.

 • Hvis du bruker Microsoft Project Professional, og du vil importere informasjon fra et annet fil format til et virksomhets prosjekt som krever at du angir bestemt informasjon for aktiviteter, kan du ikke lagre prosjektet før du angir alle nødvendige om.

 • Hvis du bruker Microsoft Project Professional, må du huske at ressurs kostnads felt ikke kan oppdateres i et virksomhets prosjekt. Du kan importere informasjon om ressurs kostnader bare i ikke-virksomhetsprosjekter eller for ikke-virksomhetsressurser i et prosjekt.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×