Eksportere eller importere data til et annet filformat

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Eksportveiviseren og importveiviseren hjelper deg å overføre prosjektdata mellom Microsoft Office Project 2007 og andre programmer. Disse veiviserne gi instruksjoner for å plassere eksportert eller importerte data i de aktuelle mål-feltene. Definerer eller redigerer eksport eller import kart i disse veiviserne, kan du enkelt overføre data til og fra oppgave, ressurs eller tilordning feltene du vil bruke. Når du definerer eksport eller import kart, kan du eksportere eller importere data.

Hva du vil gjøre?

Eksportere prosjektinformasjon

Importere prosjektinformasjon

Eksportere prosjektinformasjon

Du kan eksportere informasjonen fra Office Project 2007 til et annet format, for eksempel Microsoft Office Excel (som arbeidsbok eller Pivottabellrapport ), ren tekst (tabulatordelt), kommadelte verdier (CSV) eller Extensible Markup Language (XML).

 1. Klikk Lagre somFil-menyen.

 2. Velg filformatet du vil eksportere data til, i Filtype-boksen.

 3. Skriv inn et navn på den eksporterte filen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk Lagre.

  Obs!: Du kan eksportere bare et helt prosjekt til XML-format. Project 2007 tilordner data automatisk, uten eksportveiviseren. I tillegg for å redusere filstørrelsen, er felt som inneholder nullverdier ikke inkludert i den eksporterte XML-filen.

 5. Følg instruksjonene i eksportveiviseren for å eksportere de ønskede dataene til de riktige feltene i målfilen.

 6. Gjør ett av følgende når du blir bedt om å opprette en ny tilknytning eller bruke en eksisterende:

  • Klikk Ny tilknytning for å opprette en ny eksporttilknytning fra grunnen av.

  • Klikk Bruk eksisterende tilknytning hvis du vil bruke en standardtilknytning eller en tilknytning du har definert og lagret tidligere.

 7. Bekreft eller Rediger tilknytningsantakelsene til Project 2007, eller Opprett en ny tilknytning på Aktivitetstilknytning, Ressurstilknytning eller Tildelingstilknytning siden i eksportveiviseren:

  • Hvis du vil eksportere bestemt prosjektinformasjon, skriver du inn eller merker ønsket felt i Fra-kolonnen og trykker deretter ENTER.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene for prosjektet i eksporttilknytningen, klikker du Legg til alle.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets- eller ressursfeltene for en bestemt tabell i eksporttilknytningen, klikker du Baser på tabell. Klikk tabellen du vil bruke, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene fra en eksporttilknytning, klikker du Fjern alt.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et felt, klikker du et felt i Fra-kolonnen, og deretter klikker du Sett inn rad .

  • Hvis du vil slette et felt, klikker du det i Fra-kolonnen, og deretter klikker du Slett rad. Hvis du vil endre navnet på feltet i målfilen, klikker du feltet i Til-kolonnen, og deretter skriver du inn et nytt navn.

   Tips!: Du kan forhåndsvise oppsettet for eksporttilknytningen på den Aktivitetstilknytning, Ressurstilknytning eller Tildelingstilknytning siden i eksportveiviseren under Forhåndsvisning.

 8. Klikk ønsket filter i Eksportfilter-boksen hvis du bare vil eksportere bestemte aktiviteter eller ressurser.

 9. Hvis du vil endre rekkefølgen til feltene i målfilen, klikker du et felt i Til-kolonnen, og deretter klikker du Flytt-knappene for å flytte feltet til ønsket plassering.

 10. Klikk Fullfør på den siste siden i eksportveiviseren for å eksportere dataene.

  Tips!: Du kan lagre en ny eller redigert eksporttilknytning hvis du vil bruke den på nytt. Klikk Lagre tilknytning på den siste siden i eksportveiviseren, og skriv deretter inn et navn i Tilknytningsnavn-boksen. Den nye tilknytningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilknytninger.

Obs!: 

 • Du kan bruke en eksisterende eksporttilknytning fra et annet prosjekt hvis tilknytningen er tilgjengelig i den globale filen. Du kan bruke Assistent til å kopiere en eksporttilknytning fra en prosjektfil til den global fil.

 • Når du oppretter en eksporttilknytning for å lagre data i CSV- eller TXT-filformat, og du angir et skilletegn, er det skilletegnet, ikke filtypen, som styrer filtypen. Hvis du for eksempel lagrer til en fil med navnet Mittprosjekt.csv, men du angav en tabulator som skilletegn i tilknytningen, får CSV-filen tabulatorer i stedet for komma, selv om filtypen angir komma.

Til toppen av siden

Importere prosjektinformasjon

Du kan importere informasjon til Microsoft Office Project 2007 ved hjelp av en hvilken som helst innskrevet felt fra et annet produkts filformat, for eksempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), kommadelte verdier (CSV) eller tabulatordelt tekstformat.

 1. Klikk Åpne   Knappesymbol .

  Hvis du er koblet til Microsoft Office Project Server 2007, klikker du Åpne fra fil.

 2. Klikk filtypen du vil importere data fra, i Filtype-boksen.

 3. Finn mappen som inneholder filen du vil importere i boksen Søk i, og velg deretter filen i fillisten.

 4. Klikk Åpne.

 5. Følg instruksjonene i importveiviseren for å importere dataene du vil bruke til de riktige Project 2007-feltene.

 6. Bekreft eller Rediger tilknytningsantakelsene til Project 2007 på Aktivitetstilknytning, Ressurstilknytning eller Tildelingstilknytning siden i importveiviseren:

  • Hvis du vil importere data fra et felt i kildefilen til et annet Project 2007-felt, klikker du feltet i kolonnen til, velger du et nytt felt, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil endre navnet på et felt i målfilen, klikker du feltet i Til-kolonnen, og deretter skriver du inn et nytt navn.

  • Hvis du vil slette et felt, klikker du det i Fra-kolonnen, og deretter klikker du Slett rad.

  • Hvis du vil sette inn et nytt felt over et felt, klikker du et felt i Fra-kolonnen, og deretter klikker du Sett inn rad .

  • Hvis du vil fjerne alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene fra en importtilknytning, klikker du Fjern alt.

  • Hvis du vil legge til alle aktivitets-, ressurs- eller tildelingsfeltene for målfilen i importtilknytningen, klikker du Legg til alle.

   Tips!: Du kan forhåndsvise oppsettet for importtilknytningen under Forhåndsvisning på siden Aktivitetstilknytning, Ressurstilknytning eller Tildelingstilknytning i importveiviseren.

 7. Hvis du vil endre rekkefølgen til feltene i målfilen, klikker du et felt i Til-kolonnen, og deretter klikker du Flytt-knappene for å flytte feltet til ønsket plassering.

 8. Klikk Fullfør på den siste siden i importveiviseren for å importere dataene.

  Tips!: Du kan lagre en ny eller redigert importtilknytning hvis du vil bruke den på nytt. Klikk Lagre tilknytning på den siste siden i importveiviseren, og skriv deretter inn et navn i Tilknytningsnavn-boksen. Den nye tilknytningen legges til i listen over forhåndsdefinerte tilknytninger.

Obs!: 

 • Du kan bruke en eksisterende importtilknytning fra et annet prosjekt hvis tilknytningen er tilgjengelig i den globale filen. Du kan bruke Assistent til å kopiere en importtilknytning fra en prosjektfil til den global fil.

 • Når du oppretter en importtilknytning for å legge til data fra CSV- eller TXT-filformat, og du angir et skilletegn, er det skilletegnet, ikke filtypen, som styrer filtypen. Hvis du for eksempel importerer en fil med navnet Mittprosjekt.csv, men du angav en tabulator som skilletegn i tilknytningen, får CSV-filen tabulatorer i stedet for kommaer, selv om filtypen angir kommaer.

 • Selv om du kan angi verdier i enkelte beregnede felt, kan Project 2007 beregne disse verdiene, enten automatisk eller når du angir.

 • Project 2007 kan bare importere XML-data som kan valideres mot det tilhørende datautvekslingsskjemaet.

 • Hvis du importerer informasjon fra et annet filformat til et virksomhetsprosjekt som krever at du angir spesifikk informasjon for aktiviteter, kan du ikke lagre prosjektet før all nødvendig informasjon som er angitt.

 • Ressurs kostnader-felt kan ikke oppdateres i et virksomhetsprosjekt. Du kan importere kostnader ressursinformasjon for nonenterprise ressurser i et prosjekt eller bare i nonenterprise prosjekter.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×